«اخبار»

تفاهم‌نامة سه جانبه مابین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، استانداری استان زنجان و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برای افزایش سرمایه روز دوشنبه 24 فروردین ماه امسال در دفتر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان امضا شد.

۲۵ فروردین ۱۳۹۴
بازدید : 131

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی،  جلسه مشترک سید عبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و ابوالقاسم شمس و علیرضا اشرفی، اعضای هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، رحیم عصفوری، معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان، حسین جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و تقی مجتهدی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه امسال در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان هر کدام نقطه ‌نظرات خود را درباره بخش کشاورزی و صندوق‌های غیردولتی اعلام کردند.

در ادامه تفاهم‌نامه سه جانبه ای بین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، استانداری استان زنجان و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به منظور افزایش سرمایه سهم دولت به میزان هر کدام ۵ میلیارد تومان امضا کردند. همچنین تفاهم شد که ۱۶ میلیارد تومان هم توسط بهره برداران بخش خصوصی تامین شود.

عنایت اله معصومی، رئیس هیئت مدیره و نماینده شرکت مادرتخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان گزارش مختصری از وضعیت صندوق ارائه کرد و گفت: هم اکنون سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان ۳۹.۳ درصد است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

مشکل اصلی بخش کشاورزی استان سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی است

سپس جلسه‌ای دیگر در سالن اشراق سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با حضور مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و مدیران مرتبط با بخش کشاورزی از سازمان و مؤسسات تابعه و هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان در روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه امسال تشکیل شد.

حسین جعفری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ظرفیت و سرمایه صندوق متناسب با ظرفیت بخش کشاورزی استان نیست. تجمیع سرمایه بخش دولتی و بخش خصوصی باید در جهت توسعه بیشتر بخش کشاورزی باشد چرا که مشکل اصلی بخش کشاورزی در این استان بیشتر در بخش سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی است.

وی با تاکید بر عملکرد مناسب و رضایت‌بخش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان در پرداخت تسهیلات روان و به دور از بوروکراسی اداری و نیز عاملیت‌ها افزود: صندوق می‌تواند در تأمین سرمایه در گردش بخش کشاورزی کمک‌ حال خوبی باشد و این سازمان نیز آمادگی خود را برای تأمین قسمتی از سرمایه سهم دولت از طریق فروش اموال (ماده ۱۲) اعلام می‌کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی :

طراحی زنجیره تولید، می تواند موجب پیشرفت کشاورزی در استان زنجان شود

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان می‌تواند از تجربیات سایر صندوق‌ها مانند صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور برای نوع افزایش سرمایه و نظارت بر پرداخت تسهیلات استفاده کند.

وی افزود: از آنجا که بازار مهم‌تر از نهاده است لذا بهتر است فروشگاه زنجیره‌ای طراحی شود. همچنین بهتر است به تحقیق اهمیت داده شود و شبکه مجازی بازار ایجاد شود. از طرفی تجدیدنظر در ارائه خدمات فعلی و طراحی مدل جدید افزایش سرمایه، طراحی مدل نظارت در دستور کار صندوق استان قرار گیرد.

رضوی اردکانی تصریح کرد: تأکید بر زنجیره تولید، ضرورت دارد چرا که مدل فعلی خدمات دیگر جوابگو نیست. بنابراین پیشنهاد می دهم که یک کارگروه در استانداری استان تشکیل شود تا ظرفیت‌های قانونی مرتبط با صندوق و بخش کشاورزی بررسی شده و یک کارگروه تخصصی دیگر در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به ریاست رییس سازمان و با حضور معاونان و مدیران ذیربط تشکیل شود تا کارها به صورت مستمر تجزیه و تحلیل شود و سیاست‌گذاری شده و تصمیم‌گیری صورت پذیرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان هم باید نگاه توسعه‌ای به صندوق داشته باشند و نباید تنها دریافت و توزیع پول مد نظر آنها باشد. بهتر است که چنین جلساتی در طول سال جاری هم تکرار شود تا کارهای انجام یافته و سایر امور مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی:

مدیران صندوق استان زنجان باید نگاه توسعه ای داشته باشند

عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: اگر تنها خدمات صندوق را از منظر سرمایه بنگریم و نگاه ما صرفاً سرمایه باشد، شاید حداکثر ۱۵ درصد از ظرفیت ها را در نظر گرفته‌ایم. بخش کشاورزی بخش کاملاً غیردولتی است و اصل کار را بخش غیردولتی انجام می‌دهد و وظیفه دولت ساماندهی است لذا در صندوق هم باید نگاه توسعه ای داشته باشیم و مهم‌ترین مسئله ما از دیدگاه زنجیره تولید می تواند حوزه تولید، حوزه بازاریابی، حوزه تأمین نهاده باشد که در این جا هم بخش کشاورزی وارد می‌شود ولی سازماندهی و ساماندهی آن می‌تواند در بخش دولتی و صندوق شکل بگیرد.

وی افزود: استان زنجان هم در کارهای بدیع مانند شرکت‌های خدماتی فعال بوده است، بنابراین تغییر مدل‌های ارائه خدمات، نحوه اجرا و عملیاتی شدن زنجیره تولید در این استان باید در بستر صندوق تعریف شود و نباید تنها در سرمایه سیر کنیم.  پاشنه آشیل طرح جامع تولیدات بخش کشاورزی هم معاونت برنامه‌ریزی سازمان است و این‌که صندوق در چه جایگاهی در بخش کشاورزی قرار دارد به سازمانی که متولی اصلی بخش کشاورزی است، برمی‌گردد.

در ادامه علیرضا اشرفی، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: بالاترین رکن تصمیم‌گیری در صندوق مجمع عمومی است و اختصاص سهم هر یک از زیربخش‌ها و درصد سرمایه آن‌ها هم در کارگروه تخصصی متشکل از معاونت و مدیریت‌های ذی‌ربط در سازمان جهاد کشاورزی است. استان زنجان یک استان زراعت‌خیز است لذا مناسب نیست که به دلیل این‌که تشکل‌هایی در یک زیربخش کم است، درصد سرمایه آن را به سایر زیربخش‌ها تقسیم شود.

وی اظهار داشت: بهتر است کار گروه تخصصی هر چه زودتر تشکیل شود و شروع به کار کند.

عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی:

تنوع خدمات در صندوق با تهیه بسته عملیاتی و بومی امکان پذیر است

ابوالقاسم شمس، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: باید سند توسعه بخش کشاورزی استان زنجان تهیه و سهم صندوق در آن مشخص شود. مأموریت صندوق نیز بیشتر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش کشاوری است،لذا اعتماد بهره‌برداران به صندوق باید تقویت شود و تعامل با بهره‌بردار و نیز صیانت از سرمایه صندوق می‌تواند در این تقویت مؤثر باشد.

وی افزود: تنوع خدمات در صندوق با تهیه بسته عملیاتی و بومی منطقه‌ای که می تواند در کار گروه تخصصی یا اتاق فکر پی‌گیری و تهیه شود در دستور کار قرار گیرد و مسیر ارائه خدمات به زنجیره تولید سوق داده شود چرا که به این امر در سال جاری اصرار داریم.

گفتنی است؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و ابوالقاسم شمس و علیرضا اشرفی، اعضای هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با حجت الاسلام حاج شیخ علی خاتمی، امام جمعه استان زنجان و نماینده ولی فقیه در استان زنجان هم در روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه امسال دیدار و گفت و گو کردند. 

 

بیشتر بدانید
۲۵ فروردین ۱۳۹۴

انتصاب نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق طیور و زنبورداری 


 

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور وصندوق حمايت از توسعه صنعت طیور کشور انتخاب شد.

۲۵ فروردین ۱۳۹۴
بازدید : 125

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، حبیب امینی اسفیدواجانی، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوقهای حمایت از توسعه صنعت زنبورداری و طیور منصوب شد.

در حکم وی آمده است، با توجه به پیشنهاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه ای، با عنایت به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شما را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور منصوب می نمایم.

با عنایت به لزوم اقتصادی کردن تولید و ایجاد ارزش افزوده مناسب و پایدار در تولید عسل کشور در چارچوب استقرار زنجیره تولید و فراهم شدن تحقق این مهم با استفاده از ظرفیت صندوق مزبور، لذا ضروری است شرایط حضور فعال و کارآمد تمام تعاونی ها و تشکل های فراگیر و تولیدکنندگان را در حوزه قبل، حین و بعد از تولید  عسل کشور در صندوق مزبور فراهم شود.

همچنین رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه مورد تاکید است و همچنین انجام تعاملات مستمر با تشکلها و تعاونی های زیر بخش طیور و زنبور و حفظ ارتباط برای اجرایی کردن اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی در جهت افزایش توانایی ها و رسیدن صندوق های زنبور و طیور به جایگاه شایسته در توسعه صنعت زنبور داری کشور و توسعه صنعت طیور کشور در سرلوحه برنامه کاری جنابعالی قرار گیرد.

توفیق روز افزون برای جنابعالی و اعضای هیأت مدیره صندوق ها از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

 

بیشتر بدانید
۲۵ فروردین ۱۳۹۴

راه‌اندازی نود و یکمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در آبادان

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از راه‌اندازی نود و یکمین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان آبادان در استان خوزستان خبر داد.

۲۳ فروردین ۱۳۹۴
بازدید : 164

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، سید عبدالکریم رضوی اردکانی در جلسه مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آبادان که روز چهارشنبه ۱۹ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در سالن آمفی تئاتر دانشکده نفت شهید تندگویان شهرستان آبادان با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی، فرماندار، روسای و مدیران سازمان و ادارات جهاد کشاورزی و مسئولان شهرستان برگزار شد، با ابراز خرسندی از حضور خود در شهر آبادان این مظهر ایستادگی و مقاومت در هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: این صندوق با پشتیبانی تجربه ای بیش از یک دهه از تشکیل صندوق های غیردولتی در کشور در قالب یک تشکیلات کاملا غیردولتی و با مشارکت دولت و با همت مردم (کشاورزان) شکل گرفت.

 

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در طول سال‌های گذشته دامن‌گیر بخش عظیمی از بهره برداران بخش کشاورزی به عنوان باغدار، صیاد و پرورش دهنده دام و طیور و زارع با آن مواجه بوده، بحث سرمایه در دو قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بوده و هست.

 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: مشکلات بهره برداران و فعالان این بخش در موضوع سرمایه دو نوع است، یکی نبود و یا کمبود آن و دیگری نحوه دسترسی و رسیدن به آن سرمایه است که این صندوق برای رفع این مشکلات تلاش می کند.

 

رضوی اردکانی با بیان اینکه شرایط و چارچوب دریافت تسهیلات در کشور به نحوی است که اغلب بهره برداران و فعالان بخش کشاورزان قادر به تامین و فراهم سازی الزامات برای دریافت آن تسهیلات نیستند، گفت: بر این اساس تفکر ایجاد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سال‌های دور ایجاد و برای آن ساختاری تعیین شد، با این مضمون که غیردولتی و مردمی باشد و خود مردم نیز آن را اداره کنند و همینطور غیردولتی باقی بماند.

 

وی عنوان کرد: در سال ۱۳۸۲ موضوع تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور عملیاتی و نخستین صندوق‌ها نیز در سال ۸۳ در استان‌های کشور تشکیل و راه‌اندازی شد.

 

رضوی اردکانی تصریح کرد: این کار باور عمومی مردم را بالا برد و مردم و مسئولان به این جمع‌بندی رسیدند که راه کمک به کشاورزی تاسیس این صندوق‌هاست.

 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یادآور شد: هر چند که سرمایه اولیه صندوق‌ها در بدو آغاز به کار ناچیز است اما بنا بر تجربه، در مراحل بعدی در صورت عملکرد خوب به طور یقین با اقبال عمومی و دولت مواجه می‌شود و در مراحل بعدی نیز با تجربه مشارکتی ادامه خواهد داشت.

 

وی ادامه داد: دلیل افزایش سرمایه‌ها با توجه به ماهیت غیردولتی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، این است که افراد غیردولتی  با حمایت، کنترل و نظارت دولت، به شکلی عمل کرده که با اقبال عمومی مردم مواجه شده‌اند.

 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: سرمایه کنونی صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در زمان حاضر به بیش از هشت هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

رضوی اردکانی با بیان دستاوردهای ایجاد صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در استان ها و شهرستان های مختلف، افزود: این صندوق ها با شیوه مدیریتی غیردولتی خود، به بازوی حمایتی بخش کشاورزی تبدیل شده است.

 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق توسعه سرمایه گذاری کشور در بخش کشاورزی افزود: امیدواریم با راه اندازی نود و یکمین صندوق توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در شهرستان آبادان، بخشی از مشکلات کشاورزان و باغداران رفع شود.

 

وی با توصیه به اعضای هیات مدیره صندوق ها مبنی بر امانتداری در سرمایه کشاورزان، افزود: اعضاء باید با عملکرد مثبت، اندیشه خلاق، شادابی و افزایش امید و ارتباط خوب با سهامداران شهرستانی، صندوق استان و کشور در راستای توسعه پایدار در بخش کشاورزی قدم بردارند.

 

رضوی اردکانی اظهار کرد: موجودی صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور به بیش از هشت هزار میلیارد ریال است که بخش اعظم آن متعلق به استان خوزستان است.

 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تصریح کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان در بدو شروع به کار تنها ۲۰ میلیارد ریال سرمایه اولیه داشت که این سرمایه هم اکنون به ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

 

۴۰۰ ساعت کار کارشناسی برای راه اندازی صندوق شهرستان آبادان

 

در ادامه ناجی شهیب‌زاده، سرپرست اداره جهاد کشاورزی آبادان با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، با عنوان «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» درباره نحوه کسب موافقت برای تشکیل صندوق در شهرستان آبادان اظهار کرد: امروز شاهد آن هستیم که این صندوق با همراهی و کمک تمام مسئولان ذیربط در شهرستان و استان و حمایت شرکت مادر تخصصی در شهرستان آبادان تشکیل می‌شود.

 

وی افزود: پیرو تفاهمنامه‌های منعقد شده در ۲۱ شهریورماه ۹۱ و تشکیل جلسات شهرستانی و استانی توانستیم طرح توجیهی آن را نوشته و پس از انجام ۴۰۰ ساعت کار کارشناسی شده (با نظارت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان) و برگزاری هفت جلسه در دفتر صندوق استان و چهار جلسه در دفتر معاونت برنامه‌ریزی، موضوع تشکیل این صندوق به مرحله نهایی رسید.

 

شهیب‌زاده تصریح کرد: بالاخره در مردادماه سال ۹۲ با دفاع از طرح یاد شده موفق به تصویب آن شدیم و با هماهنگی‌ها و پیگیری‌های به انجام رسیده و اطلاع‌رسانی به کشاورزان و تولیدکنندگان در قالب ارسال ۶ هزار پیامک موضوع شکل‌گیری صندوق شکل جدی‌تری به خود گرفت.و طرح عملیاتی افزایش سرمایه توسط صندوق و پس از تایید شهرستان ارسال شد و در آخر با تایید نهایی شرکت مادر تخصصی انجام شد.

 

سرپرست اداره جهاد کشاورزی آبادان یادآور شد: پس از تلاش‌های صورت گرفته و پیگیری‌های انجام شده در سطح شهرستان و استان و حمایت‌هایی که شرکت مادر تخصصی کشور از ما داشتند، توانستیم امروز شاهد آغاز به ‌کار این صندوق در شهرستان آبادان باشیم.

 

گفتنی است، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در آبادان با انجام انتخابات توسط سهام داران در محل سالن آمفی تئاتر دانشکده نفت شهید تندگویان این شهر و مشخص شدن اعضای هیات مدیره تاسیس شد.

 

بیشتر بدانید
۲۳ فروردین ۱۳۹۴

به منظور هماهنگی لازم و اطلاع رسانی کافی به مدیران صندوق چای جلسه ای با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اعضای هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در تاریخ 16 فروردین ماه امسال در سالن جلسات سازمان چای کشور تشکیل شد.

۱۹ فروردین ۱۳۹۴
بازدید : 190

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی به نقل از مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی،  به منظور هماهنگی لازم و اطلاع رسانی کافی به مدیران صندوق چای جلسه ای با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل، علیرضا اشرفی و ابوالقاسم شمس اعضای هیئت مدیره، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع و شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی و روزبهان، رئیس سازمان چای، دلنواز معاون سازمان چای؛ اعضای هیئت مدیره و رضا دوست، بازرس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در تاریخ ۱۶ فروردین ماه امسال تشکیل شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: اتاق فکر با حضور صاحبنظران  چای و مشاوران مجرب در صندوق تشکیل شود. در این زمینه از تجربه شرکت مادر استفاده شود. مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور هرچه سریعتر تعیین شود و خواستار پیگیری موضوع ثبت صندوق شد.

وی افزود: هیئت مدیره صندوق باید نسبت به تنظیم آیین نامه ها اقدام کنند و کارگروه مشترکی برای مدل ارائه خدمت تشکیل دهند و اتاق فکر در صندوق ایجاد کنند.

رضوی اردکانی تصریح کرد: فضای دفتر کار باید برای صندوق تهیه شود. مدل ارتباط با ۱۰۰۰ نفر معتمد روستایی نیز باید طراحی و در دستور کار قرار گیرد. در برنامه ششم به بحث اختصاص درصدی از محل اعتبارات واردات به صندوق اختصاص یابد. طرح تاسیس صندوق بر مبنای ۲۰۰ میلیارد تومان تهیه شود.

رضوی اظهار داشت: باید یک کار خدایی برای مردم و مملکت انجام داد و باید بتوانیم با تاسیس صندوق چای تحولی ایجاد کنیم. چای یعنی آبخیزداری، یعنی حفظ آب و خاک یعنی حفظ منابع حیاتی.همیشه اولین ها خیلی مهم هستند و بعضی از اولین ها انحراف ایجاد می کنند و اینگونه اولین ها را باید لعن کرد و اما اولین های که کار را خوب انجام می دهند، باید تشویق نمود. اعضاء هیئت مدیره می توانند به عنوان اولین هیات مدیره یادگارهایی برای آیندگان بگذارند.

وی تصریح کرد: در برنامه ششم باید حدود ۱ الی ۲ بند برای صندوق چای بیاوریم و از محل واردات درصدی به صندوق اختصاص یابد.

عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی   نیز گفت: صندوق یک ساختار غیر دولتی با یک نگاه توسعه ای است که باید بتواند تمام عناصر سازمان چای را طراحی نماید. هیئت مدیره نیز غیرموظف است ولی اعضاء هیئت مدیره تا یک زمانی خودشان را موظف فرض کنند و برای صندوق وقت بگذارند.

وی تصریح کرد: از افراد صاحب صلاحیت و با تجربه مشاوره بگیرید. اتاق فکر در صندوق تشکیل دهید و ساختار صندوق با انتخاب مدیر عامل تکمیل و در اسرع وقت ثبت شود.

علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی گفت: کارگروه توسعه صندوق تشکیل شود. از تجربیات سایر صندوقها استفاده شود، مدل ارائه خدمت برای رفع نیاز صندوق طراحی شود.

ابولقاسم شمس، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی، ما در حال نهاد سازی هستیم، نهاد سازی اگر وزن اجتماعی سنگین داشته باشد کار سختی است. به دلیل اینکه دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی زیادی است. هر نهادی دارای ۳ مرحله تشکیل-تثبیت و توسعه است و لذا مدیران در مرحله تشکیل کار سختی بر عهده دارند.

وی افزود: از ظرفیت های سازمان مدیریت به نفع صندوق چای می توان بهره برد، ما در صندوقها اگر موفق عمل کنیم آنها هم حمایت می کنند.

در ادامه روزبهان، رئیس سازمان چای کشور گفت: با تاسیس صندوق چای مردم امیدوار شدند و روند منفی سطح زیرکشت چای متوقف شد. صندوق چای بازوی سازمان چای است و این برای مردم مورد پذیرش قرار گرفت.

وی افزود: در شروع کار، صندوق باید مرحله به مرحله و بر اساس اقتضائات زمان به پیش برود تا جایگاه خود را پیدا کند. صندوق باید فنی، عملیاتی و اجرایی و دور از انتظارات سیاسی باشد.گفتنی است، مجمع عمومی مؤسس صندوق چای در ۲۵ اسفندماه سال ۹۳ در محل ورزشگاه شهرستان لاهیجان با حضور ۱۰۰۰ نفر از معتمدان روستایی با سرمایه بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال تشکیل شد. 

 

بیشتر بدانید
۱۹ فروردین ۱۳۹۴

نخستین نشست صمیمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با همکاران شرکت مادر تخصصی روز شنبه 15 فروردین ماه 1394 در نمازخانه الغدیر شرکت مادر تخصصی ساعت 8 صبح برگزار شد. 

۱۵ فروردین ۱۳۹۴
بازدید : 94

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، نخستین نشست صمیمی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با همکاران شرکت مادر تخصصی روز شنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۳۹۳ در نمازخانه الغدیر شرکت مادر تخصصی ساعت ۸ صبح پس از تلاوت آیانی از کتاب مقدس، قرآن کریم برگزار شد.

در این نشست صمیمی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن تبریک سال نو و بهار فاطمی به همکاران گفت: با سپاس از درگاه خداوند متعال ایام پایانی سال ۱۳۹۳ مقارن شد با شروع فعالیت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور، که تمام همکاران شرکت مادر تخصصی در راه اندازی این کار بزرگ و ماندگار نقش بسزایی داشتند که جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: صندوق های غیردولتی در طول یک دهه فعالیت خود شرایط مطلوب و اطمینان بخشی را در بین تولیدکنندگان بخش کشاورزی به عنوان یک سرمایه اجتماعی عظیم پدید آورده اند که با اتکا به این مهم این باور نهادینه شده اند که می توان با تکیه بر ظرفیت های درون زای بخش کشاورزی امر مهم و راهبردی نظام تأمین مالی و سرمایه گذاری را به عنوان یکی از اساسی ترین مؤلفه های توسعه پایدار بخش کشاورزی در یک زیرساخت غیردولتی  ساماندهی و محقق نمود.

رضوی اردکانی تصریح کرد: در آستانه سال نو که از سوی مقام معظم رهبری سال همدلی و همزبانی دولت و ملت نامیده شد، ما به عنوان بخشی از بدنه دولت با ملت که کشاورزان جزئی از آن هستند، باید اهتمام جدی خود را برای تحقق این امر مهم که تشکیل صندوق های غیردولتی و از مصادیق بارز همدلی و همزبانی و همکاری دولت و ملت در بخش کشاورزی است، به کار بندیم. از طرفی با گشایش سیاسی که به برکت امسال که به نام حضرت زهرا(س) مزین شده، افق های روشنی پیش روی کشور و مردم ایران است.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: لازم می‌دانم با عرض تبریک طلیعه سال نو شمسی به همه همکاران خود در شرکت مادر تخصصی و دست اندرکاران صندوق های غیردولتی که با همکاری خود سال ۹۳ را سال خوبی برای شرکت مادر رقم زدند، تقدیر و تشکر نموده و سلامت و سعادت ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمائیم.

 

بیشتر بدانید
۱۵ فروردین ۱۳۹۴

مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی، رئیس سازمان چای کشور، روسای ادارات چای 10 شهرستان چای خیز استان‌های گیلان و مازندران، چایکاران و کارنجات چایسازی امروز 25 اسفندماه در ورزشگاه 4 هزار نفری شهدای لاهیجان تشکیل شد.

 

۲۵ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 111

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی موسس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیات مدیره و علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، محمد ولی روزبهان، رئیس سازمان چای کشور،روسای ادارات چای ۱۰ شهرستان چای خیز استان‌های گیلان و مازندران، ۱۳ کارخانه چایسازی و ۲۵ هزار و ۴۱۴ چایکار با سرمایه اولیه ۸۵ میلیارد ریال تشکیل شد.

محمد ولی روزبهان، رئیس سازمان چای کشور ضمن تسلیت ایام فاطمیه وهمچنین تقدیر و تشکر از مشارکت تولیدکنندگان چای از این مجمع عمومی گفت: امروز یک نقطه عطفی در راستای حمایت های دولت تدبیر وامید با تشکیل این صندوق از صنعت چای کشور به وجود آمده است.

روزبهان ادامه داد: باتلاش و کوششی که همه دلسوزان و خدمتگزاران داشتند، امروز شاهد برگزاری  نخستین مجمع عمومی موسس این صندوق با حمایت و استقبال بسیار گسترده کشاورزان چایکار وکارخانه داران در یک انتخابات باشکوه هستیم .

رئیس سازمان چای کشور افزود: از دیگر برنامه های جدی دولت تدبیر و امید حمایت از محصولات کشاورزی  خصوصا از صنعت چای است که از محصولات استراتژیک استان های گیلان و مازندران است.

روزبهان خاطر نشان کرد: هدف از تشکیل این صندوق حمایت از دست اندرکاران صنعت چای کشور و پرداخت تسهیلات  با بهره بسیار کم است که یکی از مشکلات سال های اخیر تولیدکنندگان چای بود.

رئیس سازمان چای کشور افزود: درشرایط فعلی این صندوق با سرمایه ۲۳میلیارد تومانی در حال تاسیس است  که در مرحله اول ۸/۶میلیارد تومان آن تامین شده و به حساب این صندوق واریز گردیده است و پیش بینی می شود در سال های بعد تا سقف ۲۰۰میلیاردتومان افزایش یابد.

وی اظهارامیدواری کرد: انشاءا…با توسعه فعالیت های این صندوق شاهد شکوفایی روز به روز صنعت چای کشور باشیم و روزی فرا برسد که نه فقط نیاز داخل کشور تامین شود و حتی به سمت خودکفایی هم پیش برویم و زمینه صادرات چای به سایر کشور ها نیز فراهم آید.

رئیس سازمان چای کشور تاکید کرد: تنها چایی که در جهان عاری از هرگونه سموم و ارگانیک تولید می شود چای ایرانی است و از همین روبرند چای ایران باید نقش خویش را در سطح ملی و بین المللی به خوبی ایفاءنماید.

در ادامه علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درباره فلسفه تشکیل صندوق ها، وظایف آنها و ظرفیت های آنان سخن گفت.

با انتخاب رئیس، ناظر و منشی جلسه، روند انتخاب اعضاء هیئت مدیره آغاز شد و با کاندید شدن تعدادی از سهامداران برای عضویت در هیئت مدیره و بازرس جلسه ادامه یافت و پس از پایان رای گیری و شمارش آراء ۴ تن از افراد حائز اکثریت آراء به عنوان اعضاء اصلی و دو نفر بعدی به عنوان اعضاء علی البدل و همچنین یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است، میزان سهام دولت (شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) در صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور ۴۹ درصد سهام و چایکاران و کارخانجات ۵۱ درصد است. 

در ادامه اساسنامه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور و آیین نامه انتخاب هیت مدیره و مدیرعامل تصویب شد و اعضای هیات مدیره، بارزس و رئیس هیات مدیره مشخص شدند

بیشتر بدانید
۲۵ اسفند ۱۳۹۳

به مناسبت هفته منابع طبیعی

از سهامداران خوش حساب صندوق منابع طبیعی استان اصفهان تقدیرشد

در گردهمایی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره شرکت های تعاونی منابع طبیعی سهامداران عضو صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان، به مناسبت هفته منابع طبیعی و روز منابع طبیعی از اقدامات تعاونی های موفق و سهامداران خوش حساب صندوق در محل سالن جلسات بقیه اله اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان در روز پنج شنبه 21 اسفند ماه 1393تقدیر  شد . 

۲۵ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 149

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، در در گردهمایی مدیران عامل و روسای هیئت مدیره شرکت های تعاونی منابع طبیعی سهامداران عضو صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان که با حضور احمدرضا لعلی نیا، نماینده رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، مدیرکل، معاونان و روسای ستادی اداره کل منابع طبیعی و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ۳۰ شرکت تعاونی منابع طبیعی از ۲۱ شهرستان استان اصفهان برگزار شد، از مدیران عامل ۱۵ تعاونی خوش حساب قدردانی به عمل آمد.

احمدرضا لعلی نیا، نماینده رییس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به رویکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در تاسیس صندوق های  حمایت از توسعه منابع طبیعی در تمام استان های کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه و اهمیت توسعه مشارکت مردم در مدیریت پایدار منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: انجام این کار را به عنوان اولویت برنامه مدیران کل استانها قرار داده ایم.

اکبر روانفر، رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان نیز به نقش تشکل ها و نحوه استفاده سهامداران از ظرفیت های صندوق اشاره کرد و اظهار داشت: قدردانی از سهامداران موفق و خوش حساب با توضیح ملاک های ارزیابی، عملکرد سهامداران صندوق در طبقه بندی عالی، خیلی خوب و خوب دسته بندی صورت گرفته است.

در خاتمه محمد حسین شاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: اکنون ابتدای راه هستیم و باید گام های بلندی در این راستا برداشته شود. تجمیع و تقویت سرمایه صندوق به منظور ارتقاء افزایش بهره وری در بخش های متنوع منابع طبیعی و حمایت از بهره برداران و افزایش منزلت اجتماعی و اقتصادی تولید کننده بخش منابع طبیعی استان اصفهان از اهداف تشکیل صندوق در این استان است.

در پایان محمد حسین شاملی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با تقدیم لوح تقدیر از مدیران عامل ۱۵ شرکت تعاونی منابع طبیعی از سهامداران صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان قدردانی به عمل آورد .

در ادامه شرکت تعاونی منابع طبیعی سمیرم، شرکت خدمات مشاوره ایی بلور سبز جاودان، شرکت تعاونی کشت نهال و مراتع گستر جندق گزارش خدمات و فعالیت های برجسته خود را برای مدیران شرکت های تعاونی حاضر ارائه کردند و اظهار داشتند: با مشارکت بهره‌برداران و حمایت اداره کل منابع طبیعی و پشتیبانی مالی صندوق می توانند نسبت به فعالیت های اقتصادی و ارتقاء معیشت بهره‌برداران در بخش های مختلف منابع طبیعی اثرگذار باشند . 

 

بیشتر بدانید
۲۵ اسفند ۱۳۹۳

گردهمايي نمايندگان شركت مادر تخصصي در صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي استانی، ملی، محصولی و اعضاي هيئت مديره و مديران شركت مادر تخصصي5و6اسفند ماه سال1393 در سالن جلسات اداره جهاد شهرستان بندرعباساستان هرمزگان برگزار شد که در آن تغییر رویکرد به سمت رویکرد توسعه ای برای صندوق‌ها از مباحث اصلی گردهمایی بود تا صندوق‌ها بتوانند به صورت ابزار توسعه ایی در اختیار سیاست‌ها و راهبردهای متولی درآیند تا بخش کشاورزی در یک بستر  غیردولتی عملیاتی شود تا در نهایت کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین با فضای رقابتی به رشد و توسعه مطلوب برسد.

۲۴ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 147

 

به گزارش روابط عمومی‌و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ضمن عرض خیرمقدم و تبریک به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) از نمایندگان خواست تا درباره بحث‌های روز و مسائل و مشکلات صندوق‌ها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای پیشرفت صندوق‌ها ارائه کنند.

 

وی به تشکیل ۸۸صندوق در طی ده سال فعالیت شرکت مادر تخصصی اشاه کرد و افزود: هم اکنون در حدود۸۰۰میلیارد تومان سرمایه در اختیار این صندوق‌ها قرار دارد.

 

رضوی در ادامه از تعدادی از نمایندگانی که در گردهمایی قبلی حضور داشتند و امروز در این جلسه حضور ندارند، تشکر و قدردانی کرد و به نمایندگان جدیدی که به جای نمایندگان سابق نمایندگی شرکت را پذیرفتند، خوش آمد گفت.

 

عوض علیزاده مقدم، عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیز در این جلسه ضمن اشاره به گردهمایی شهریور۱۳۹۲ در اردبیل گفت: گردهمایی امروز شامل دو بخش است که بخش اول آموزشی و بخش دوم ارائه نقطه نظرات درباره مشکلات  صندوقها برای رسیدن به نتیجه و راهکار مطلوب و ادامه راه است.

 

وی افزود: بیانیه چشم انداز برای صندوق‌های غیردولتی براساس قابلیت‌های استان‌ها قابل تغییر است. صندوق یک نهاد توسعه‌ای است که صرفا تسهیلات پرداخت نمی‌کند و ورود به مباحث سرمایه گذاری به طرق مختلف باید جزء فعالیتهای اصلی صندوق‌ها باشد.

 

علیزاده مقدم تصریح کرد: در طول یک دهه گذشته باید کارکرد صندوق‌ها  را ارائه خدمات مالی- اعتباری دانست اما الان وقت تغییر رویکرد به سمت رویکرد توسعه ای برای صندوق‌هاست. صندوق‌ها باید بتوانند به صورت ابزار توسعه ایی در اختیار سیاست‌ها و راهبردهای متولی درآیند تا بخش کشاورزی در یک بستر  غیردولتی عملیاتی شود تا در نهایت کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین با فضای رقابتی به رشد و توسعه مطلوب برسد.

 

کیامرز قاسمی‌زانیانی، عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی هم با اشاره به شرایط سخت کشور به لحاظ تورم و رکود بی سابقه، تحریم‌های ظالمانه، کاهش قیمت نفت، خشکسالی و کم آبی گفت: سیاست دولت جدید برای ایجاد انضباط مالی ۱-تهیه لایحه خروج از رکود و ارتقا نظام مالی با رویکرد تامین نقدینگی واحدهای تولیدی و تسهیل گری برایبه گردش درآوردن چرخه اقتصاد ۲- لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شماره۳) با رویکرد حذف موارد وقت گیر از شاکله بودجه است.

 

وی افزود: در برنامه ششم توسعه که موضوع محور است مبحث کشاورزی دو بحث اصلی آب و امنیت غذایی را شامل میشود. هدف وزارتخانه نیز تنوع بخشی و تامین منابع مالی با رویکرد تقویت و ارتقا جایگاه صندوق به لحاظ کیفیت بخشی به خدمات و نحوه ارائه خدمات است و همچنین کفایت سرمایه شان را به حدی برسانیم که بتواند نقش خود را در بخش کشاورزی به خوبی انجام دهد. در طرح الحاق که در بالا نیز بدان اشاره شد با کمک شما در استان‌ها میتوان به صندوق‌ها کمک کرد.

 

قاسمی‌زانیانی اظهار داشت: صندوق‌ها باید در امور توسعه ای ایفای نقش کنند که نحوه و چگونگی آن باید مورد بررسی قرار بگیرد. برای وارد شدن صندوق‌ها در فعالیت‌های بازرگانی باید اتاق فکری تشکیل و راهکارهای مناسب اندیشیده شود. همچنین تنوع بخشی نیز باید به سمت تامین منابع مالی خارج از بخش و تزریق آن به داخل بخش برود. گرایش ما نیز تمرکز سرمایه در صندوق‌های تخصصی به جای صندوق توسعه ملی است تا جایگاه این صندوق‌ها را به عنوان یک نهاد مالی تاثیرگذار تبیین نماییم تا ایفای نقش کنند.

 

علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی نیز از زحمات آقایان حیدری پوری، بقائی و خیاط بابت میزبانی و همکاران شرکت مادر بابت هماهنگی برگزاری این گردهمایی تشکر کرد و در ادامه گزارشی از گردهمایی‌هایی که تاکنون برگزار شده اند ارائه نمود.

 

ناصر حیدری پوری، ریئس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز در این گردهمایی ضمن ارائه توضیحات مختصری از سیمای  کشاورزی استان، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان را بانکی کوچکتر از بانک کشاورزی توصیف کرد که تسهیلاتی را با شرایط آسان تر از بانک‌ها در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

 

وی افزود: از این به بعد از صندوق این انتظار میرود که از یکسری از محصولات خاص و ناب استان که به دلیل نرخ پایین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به هدر میروند حمایت ویژه و مطلوب کند. استفاده از ظرفیت مرز آبی ۱۴۰۰کیلومتری استان برای تولید آب شیرین که به دلیل عدم سرمایه گذاری، هلدینگ آن از دست استان خارج شده است. عدم وجود سیلو در استان با وجود اینکه بیشترین گندم وارداتی به کشور از طریق بنادر این استان است، از مشکلات بخش در استان بوده که شرکت مادر تخصصی باید در این طرح‌ها با مشارکت افراد علاقمند سرمایه گذار ورود پیدا کند.

 

وی تصریح کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی بخش کشاورزی، خلا ما تولیدات خرد در جامعه کشاورزی است که باید بتوانیم توسط این صندوق و صندوق‌های محصولی جدید که در آینده تشکیل خواهد شد، حمایت کنیم و تولیدات آنها را ساماندهی نماییم تا بتوانند تولیداتشان را افزایش دهند که این امر مستلزم ایجاد خط اعتباری و تسهیلات مناسب است.

 

در پایان سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصیبا جمع بندی نظرات ارائه شده از سوی نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی گفت: شیوه کار ما در شرکت مادر تخصصی این است که موارد را بررسی و پخته کنیم و بعد با صندوق‌ها به شور برسانیم. مدل ارائه خدمت طراحی شده نیاز به الزاماتی دارد که به فراخور هر صندوق بومی‌شود.از طرفی باید به صندوقها اعتماد داشته باشیم.مدل ارائه خدمت طراحی شده کلی است و باید دوستان بومی‌کنند خواهش می‌کنیم روی آن کار کنید و نظرات خودتان را بدهید.

 

وی افزود : دستورالعمل اعتبار سنجی آماده شده است در جلسات هیئت مدیره روی آن کار کنید. همچنین دستورالعمل تضامین آماده شده است و قرار شد در هیئت مدیره مورد بررسی قرار بگیرد. از طرفی اصلاحیه آئین نامه تسهیلات برای صندوق‌ها ارسال شده لطفا هر چه سریعتر پیشنهادادتان را برای شرکت مادر ارسال نمایید.

 

رضوی اردکانی درباره راه‌های تامین منابع مالی در صندوق‌ها گفت: باید ماده۱۲ جدی گرفته شود و راه حلهای جدیدی که میتوان روی آنها کار کرد مثل قانون بودجه ۹۴ و برنامه ششم نیز مد نظر قرار گیرد.همچنین نمایندگان بهتر است بحث کمک استانداران را در استانها پیگیری کنند. همچنین تفاهم نامه با پست بانک تهیه و آماده امضا است. با صندوق مهر امام رضا(ع) نیز به تفاهم رسیدیم و تفاهم نامه آماده امضا است. با کمیته حضرت امام(ره) هم مذاکرات خوبی انجام داده ایم که هم منابع در اختیار دارند و هم جایگاه قانونی دارند.با بانک قرض الحسنه ارسال و با بنیاد برکت کارگروه مشترک داریم.

 

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصیبا اشاره به اهمیت مدل ارائه خدمت اظهار داشت: این مدل باید به طور جدی روی آن کار شود و زنجیره تولید در این مدل به شکل مناسب تعریف و عملیاتی گردد. همچنین بحث نظارت جدی تلقی شود. اتاق فکر حتما تشکیل و فعال شود.

 

وی با اشاره به نیاز تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین گفت: کارگروه توسعه صندوق با حکم ریئس سازمان را باید با قوت دنبال شود. همچنین باید ارتباط سهامداران با صندوق‌ها را پیگیری و برقرار کنید. از طرفی باید نظام جامع فناوری اطلاعات را با همفکری هم به نتیجه برسانیم.

 

رضوی اردکانی تصرسح کرد: بحث آموزش در شرکت مادر مورد غفلت قرار گرفته بود که در ماههای اخیر جبران کردیم. شما هم در صندوقها باید برنامه آوزشی بگذارید.     تقویم آموزشی برای صندوقها را با همکاری امیر اسلامی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی تهیه نمایید. صندوقها بهتر است به یکدیگر گزارش ارائه دهند تا از فعالیتهای هم اطلاع داشته باشند و با هم مرتبط باشند. چرا که برخی تجارب صندوق‌ها را شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات برای سایر صندوق‌ها فرستاده است، باید راهکارها را برای اطلاع رسانی پیدا کنیم مانند سایت و

 

وی با اشاره به اینکه اصراری برای بحث اصلاح اساسنامه وجود داشته باشد گفت: نباید اصلاح اساسنامه باعث گردد که اساسنامه بدتر شود. همچنین صندوق‌ها باید گزارش ماهیانه را به موقع ارسال کنند، خصوصا پیشنهادات که برای ما مهم است. همچنین در شرکت مادر حضور فعال و مستمر داشته باشید. با استانداران خصوصا معاونین برنامه ریزی استانداری ارتباط داشته باشید.مصوبات مجامع را به صورت جدی پیگیری کنید. باید استان‌هایی که صندوق‌های شهرستانی و زنان دارند ، کمک کرد.

 

در ادامه از امیر حاجی احمدی، مشاور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مطالبی درخصوص «مدیریت مالی با رویکرد تجزیه و تحلیل صورتهای مالی» و اسدالله کرد نائیج مطالبی با عنوان «مدیریت در هزاره سوم»رئیس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوریو دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ارائه کردند.

 

جلسه راس ساعت ۲۲ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) خاتمه یافت.

 

بیشتر بدانید
۲۴ اسفند ۱۳۹۳

تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و صندوق ‌قرض‌الحسنه پست‌بانک ایران به منظور گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مشترک و حمایت مالی از صندوق‌های حمایت از توسعه فعالیت‌‌های کشاورزی زنان روستائی و عشایر به عنوان صندوق‌های اعتباری خرد روستائی ویژه حمایت از زنان، امضاء شد.

۲۳ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 162

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛  سیدعبدالکریم رضوی‌اردکانی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با ارائه گزارشی از صندوق‌های حمایت از توسعه فعالیت‌‌های کشاورزی زنان روستائی و عشایر، همکاری بین دو صندوق را زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به هموطنان روستائی دانست.

وی دفاتر خدمات بانکی پست‌ بانک ایران را ظرفیت و سرمایه بزرگی برای خدمت‌رسانی در روستاها دانست و گفت: وجود این دفاتر می‌تواند پایگاهی برای صندوق های حمایت از توسعه فعالیت‌‌های کشاورزی زنان روستائی و عشایر باشد و نقطه مشترک بین این دو مجموعه نیز همین حضور در روستاهاست.

رضوی اردکانی همچنین به تشریح انواع صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در کشور و نحوه عملکرد و ارتباط آنها با روستاها پرداخت و تصریح کرد: این صندوق‌ها پایگاه مردمی داشته و با همکاری صندوق قرض‌الحسنه پست‌ بانک ایران، کارهای بسیار خوبی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در ورستاها انجام خواهد شد.

ابوالقاسم شمس، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: با توجه به فعالیت هر دو مجموعه در روستاها و هم‌گرائی در ارائه خدمات مشترک به روستائیان، دفاتر خدمات بانکی پست‌ بانک ایران وجه مشترکی برای ارائه خدمات بهتر به روستاها و رونق اقتصادی این مناطق است.

محمود حسن‌زاده، رئیس هیأت ‌مدیره ومدیرعامل پست‌ بانک ایران در مراسم امضاء این تفاهم‌نامه با تقدیر از همکاری صمیمانه دو صندوق و هم‌گرائی ایجاد شده برای خدمت‌رسانی در مناطق روستائی گفت: هدف و فلسفه وجودی پست بانک ایران حضور در مناطق روستائی و محروم جامعه برای خدمت‌رسانی به هموطنان و کمک به تأمین منافع اجتماعی است.

حسن‌زاده به استراتژی‌ سه‌گانه این بانک برای رسیدن به اهداف تعیین شده اشاره کرد و اظهارداشت: برای رسیدن به این مهم از دانش و فناوری اطلاعات و تکنولوژی روز، ظرفیت‌‌های بخش خصوصی و زیرساخت‌های وزارت ارتباطات استفاده کرده‌ایم تا بتوانیم هزینه‌های حضور در روستاها را کاهش دهیم. البته در این راستا توانسته‌ایم در ۱۰‌هزار روستا دفتر خدمات بانکی را ایجاد کنیم.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران تصریح کرد: با توجه به اهداف مشترک صندوق قرض‌الحسنه این بانک و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای خدمت‌رسانی به هموطنان روستائی قطعاً این همکاری هم رضایت‌ خداوند را درپی خواهد داشت و هم اهداف انقلاب اسلامی را محقق ساخته و موجب اشتغال‌زائی در مناطق روستائی می‌شود.

غلامحسین صباغی، عضو هیأت مدیره پست بانک ایران نیز در ادامه با اشاره به تقارن انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری با ایام فاطمیه به تشریح نحوه اجرای این تفاهم‌نامه با صندوق قرض‌الحسنه پرداخت و این همکاری را بستری مناسب برای ارائه خدمات به هموطنان روستائی دانست.

رسول‌زندی، مدیرعامل صندوق‌قرض‌الحسنه پست‌بانک ایران نیز گزارشی از عملکرد این صندوق و حضور آن در دفاتر خدمات بانکی روستائی و همکاری با صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی پرداخت.

گفتنی است: براساس این تفاهم‌نامه، خدمات متنوع بانکی و وام به اعضای صندوق های حمایت از توسعه فعالیت‌‌های کشاورزی زنان روستائی و عشایر مطابق قوانین و مقررات مربوطه  ارائه خواهد شد.

بیشتر بدانید
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

مجمع موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان از شهرستانهای استان خراسان شمالی با حضور عضو هیئت مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی، فرماندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و جمعی از مسئولان این شهرستانها در روز چهارشنبه 13 اسفندماه امسال از ساعت 9 صبح در محل سالن اداره ارشاد اسلامی شهر آشخانه برگزار شد.

۱۶ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 173

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مانه و سملقان از شهرستانهای استان خراسان شمالی با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، عبدالله یوسفی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی، غلامرضا عوض زاده، فرماندار شهرستان مانه و سملقان، جمشید گریوانی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی، مجید رزم آرا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان، اصحاب رسانه و حضور ۲۸۳ تن از پذیره نویسان و سهامداران صندوق (۷۹ درصد اعضاء) برگزار شد.

این صندوق با تعداد ۳۵۸سهامدار و با مبلغ ۵ میلیارد و ۳۲۹ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال بخش خصوصی(۵۱درصد) و ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال بخش دولتی (۴۹درصد)تشکیل شد.

مجید رزم آرا، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مانه و سملقان پس از خیرمقدم و خوش آمدئی گزارش روند اجرایی تاسیس صندوق را ارائه کرد.

در ادامه علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درباره فلسفه تشکیل صندوق ها، وظایف آنها و ظرفیت های آنان سخن گفت.

عبدالله یوسفی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی درباره تجهیز منابع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی سخن گفت و افزود: تاکنون چهارصندوق شهرستانی در این استان تشکیل شده و به زودی سایر شهرستان ها نیز دارای صندوق خواهند شد.

وی وعده داد که از صندوق ها حمایت کند و در تامین مالی آنها بکوشد و اظهار داشت: پیگیری تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی سایر شهرستان ها نیز هستیم.

 غلامرضا عوض زاده، فرماندار شهرستان مانه و سملقان،  به بیان سخن پرداخته و درباره تاسیس صندوق های شهرستانی و نقشی که این صندوق ها در پیشرفت و توسعه بخش کشاورزی ایفا می کنند، مطالبی را عنوان و تصریح کرد: توجیه مردم و اطلاع رسانی و تجهیز منابع مالی صندوق ها برای رونق کاری است که می توان در ادامه انجام داد.

وی همچنین با دادن قول مساعد برای در اختیار قرار دادن اعتبار عاملیت ها به صندوق گفت: امیدواریم که با تشکیل این صندوق فعالیت های مثمرثمری برای بخش کشاورزی منطقه انجام شود. 

با انتخاب رئیس، ناظر و منشی جلسه، روند انتخاب اعضاء هیئت مدیره آغاز شد و با کاندید شدن تعداد ۱۳ تن از سهامداران برای عضویت در هیئت مدیره و ۳ تن برای بازرس جلسه ادامه یافت و پس از پایان رای گیری و شمارش آراء ۵ تن از افراد حائز اکثریت آراء به عنوان اعضاء اصلی و دو نفر بعدی به عنوان اعضاء علی البدل و همچنین یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. این جلسه در ساعت ۱۳.۳۰ به پایان رسید.

اعضاء اصلی هیئت مدیره به ترتیب بیشترین رای مجید رزم آرا، عضو اصلی هیئت مدیره، سید کاوه اسدالله زاده، عضو اصلی هیئت مدیره، محمود رضا الهامی، عضو اصلی هیئت مدیره، حسین عباسی، عضو اصلی هیئت مدیره، میرزا حسین عمرانی، عضو اصلی هیئت مدیره و محمد شجاعی به عنوان بازرس اصلی انتخاب شدند.

 

بیشتر بدانید
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسرواملش با حضور رئیس سازمان چای کشورومدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان هیات اجرایی موسس در صندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.

۱۶ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 159

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصی، نمایندگان مدیران واحدهای چایسازی در هیات اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  و رئیس و معاونان سازمان چای کشور همچنین انتخاب شدند.

 

دراین نشست رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی صبح امروز ۱۳ اسفندماه در رشت گفت: معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درخواست تاسیس ۱۴صندوق برای محصولات زیرمجموعه خود داده است که فعلا تاسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در اولویت نخست قرار گرفته است و اولویت بعدی با محصول زیتون است.

 

وی افزود: صندوق هایی که ایجاد می شوند به صورت شرکت سهامی خاص هستند و اداره آنها توسط خود سهامداران است.

 

نظری اظهار داشت: از جمله اهداف و برنامه های این صندوق اعطای تسهیلات به اعضایشان است و در زمان بحران  این صندوق می تواند به سهام دارانش کمک نماید.

 

مدیرتوسعه عملیات و بهبودوبهره وری شرکت مادر تخصصی گفت: صندوق مادر تخصصی صددرصددولتی است اما وظیفه اش ایجاد صندوقهای تخصصی است .

 

رحیم نظری افزود :یکی ازاهداف ووظایف این صندوقها اعطای تسهیلات درزمان موردنیازبه تولیدکنندگان است.

 

این مسول ادامه داد:این صندوقها ظرفیت های خیلی زیادی دارند تاحالا فقط۱۰درصدظرفیت این صندوقها را استفاده کرده ایم .

 

وی تصریح کرد :برخلاف سایرصندوقها ما هر۵۴هزار بهره بردارچای را عضواین صندوقها خواهیم کرد وتمام سهم چایکاران نیز ازسوی دولت پرداخت می گردد.

 

محمد ولی روزبهان، رئیس سازمان چای کشور با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: باید با حمایت از تولید داخلی، حرکتمان را به سمتی پیش ببریم که میزان واردات را کاهش وسطح زیرکشت را بالا ببریم.

 

وی در نشست با نمایندگان کشاورزان شهرستانهای رشت، فومن و شفت برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به تولیدات داخلی دارند .

 

وی افزود: مقام معظم رهبری در چندسال اخیر درکنار نگاه فرهنگی به بحث های اقتصادی و خصوصا بحث اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه دارند و در هفته های اخیر ازنگاه کارشناسی و موشکافانه بحث واردات را مطرح کردند ازهمین رو وظیفه ما متولیان را دو چندان سنگین تر نموده تا به تولید داخلی نگاه بسیار ویژه داشته باشیم.

 

وی گفت: حضرت آقا فرمودند جلوی واردات گرفته شود، اقتصاد کشور با تولید شکل می گیرد و نیت دولت هم حمایت جدی از مجموعه تولیدات داخلی است.

 

دکترروزبهان اظهارداشت:امسال برای اولین باربهای خرید تضمینی برگ سبز چای درآبانماه به کشاورزان پرداخت شد.

 

وی ادامه داد:یکی ازسیاست های دولت احیای باغات فرسوده، قدیمی و رها شده است و اعتبارخوبی درنظرگرفته شده است درکنارسیاست ها وبرنامه هایی که دولت تدبیروامیدداردما ابتدا در بحث باغات چای با پرداخت تسهیلات بهزراعی شروع کرده ایم وبعدآن درزمینه کارخانجات ،تبلیغات وبازاریابی برنامه داریم .

 

روزبهان ادامه داد: وام بهزراعی دردوسال اول بازپرداخت ندارد وفقط ازسال دوم بمدت سه سال بازپرداخت خواهدشد.

 

وی درادامه به تشکیل صندوق سرمایه گذاری چای اشاره کرد وافزود:این صندوق متعلق به شماست وشما کشاورزان چایکارمدیران وسیاست گذاران این صندوق هستید دولت ۴۹درصدسهام وبخش خصوصی ۵۱درصدسهام راداردکه از۵۱درصد۷۰درصدمتعلق به کشاورزان چایکاراست.

 

رئیس سازمان چای افزود:براساس اصل۴۴قانون اساسی بایداقتصادرا به دست خودمردم سپرد واین به آن معنی نیست که دولت از حمایت خوددست بردارد هرگز دولت این محصول واین صنعت را رها نمی کند حتی برنامه های حمایتی بیشتری نسبت به گذشته دارد.

 

روزبهان اشاره کرد: این صندوق متولی خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار نیست وبلکه درراستای حمایت از کشاورزان تسهیلات به آنها پرداخت می کند وسازمان چای همچنان متولی خریدتضمینی برگ سبز چای است.

 

هوشنگ محمدی، رئیس اداره امور مجامع شرکت مادر تخصصی نیز در ادامه گفت: در۱۰سال گذشته یکی از موفقیت های دولت به عنوان ناظر در این صندوق ها این بوده که ما با تشکیل این صندوق ها تقویت کننده سازمانهایی مانند سازمان چای هستیم.

 

وی خاطرنشان کرد: در این صندوق ۴۹%متعلق به دولت و از۵۱درصد سهم بخش خصوصی که از این ۵۱ درصد نیز ۷۰ % متعلق به کشاورزان چایکار و ۲۵% نیز متعلق به مدیران واحدهای چایسازی است.

 

محمدی گفت: در سطح کشور ابتدا این صندوق ها با۳۳ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال سرمایه تشکیل شد که آلان سرمایه آنها به ۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

محمدی اظهارداشت: مرکزاصلی این صندوق درلاهیجان است ونمایندگی صندوق در تمام شهرستانهای چایخیزگیلان ومازندران راه اندازی می گردد.

 

در ادامه رحمت سمیعی، رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال گفت: با توجه به اینکه  در این نشست ابهامات ونگرانی های ما رفع شد، ما هیچگونه مخالفتی با تشکیل این صندوق نداریم.

 

صادق حسنی و امیر مظفری به عنوان نمایندگان مدیران واحدهای چایسازی در هیات اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشورانتخاب شدند.

 

بیشتر بدانید
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت درباره فعالیتهای شاخص این صندوق گفت: افزایش4.5برابری سرمایه صندوق، نظارت بر29صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، پرداخت 9.5میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه و5.7میلیارد ریال تسهیلات ضروری، اجرای طرح بسته بندی گیاهان دارویی و خشک کردن سبزیجات و... از مهم ترین فعالیت های این صندوق بوده است. 

۱۳ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 138

به گزارش روابط عمومی‌و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مرضیه مکرمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت درباره فعالیتهای شاخص این صندوق گفت: افزایش۴.۵برابری سرمایه صندوق، نظارت بر۲۹صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، پرداخت ۹.۵میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه و۵.۷میلیارد ریال تسهیلات ضروری، اجرای طرح بسته بندی گیاهان دارویی و خشک کردن سبزیجات، اجرای طرح ساماندهی و حمایت از تولیدات زنان روستایی، راه اندازی و نظارت بر۵سایت ورمی‌کمپوست، راه اندازی ۳کارگاه تولیدی خیاطی، ارائه توانمندی های صندوق های اعتبارات درنمایشگاه های استان فارس و مشارکت دربرگزاری دوره های آموزشی از مهم ترین فعالیت های این صندوق در طی ۹ سال گذشته بوده است.

وی افزود: سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی مرودشت از بدو تاسیس طی ۵ مرحله از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ۶ میلیارد و ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال افزایش یافته است. همچنین نظارت بر فعالیت ١٨ صندوق از بدو تاسیس صندوق و تشکیل۱۱ صندوق اعتبارات زنان روستایی جدید از دیگر اقدامات ما در صندوق زنان مرودشت بوده است.

مکرمی‌با اشاره به پرداخت۹.۵میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه و ۵.۷میلیارد ریال تسهیلات ضروری توسط این صندوق اظهار داشت: تسهیلات پرداخت شده از محل سرمایه ثبت شده صندوقهای اعتبارات زنان روستایی، اعتبارات شرکت مادرتخصصی ، منابع جهاد کشاورزی و بانکها میباشد که طرح هایی در قالب فعالیتهای زیر اجرا شده است .

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت گفت: در حوزه زراعت و باغبانی تاکنون فعالیت هایی مانند کشت زعفران، پرورش گیاهان دارویی، کشت صیفی جات( خیار،گوجه ،سیب زمینی…)، خرید نهاده های کشاورزی (بذر، کود و…)، احداث و اجاره باغ زیتون‏‏، گردو، بادام، انار و…، پرورش قارچ دکمه ای، راه اندازی گلخانه خانگی صورت پذیرفته است.

مکرمی‌افزود: در حوزه دام ، طیور وشیلات نیز فعالیت های اثربخشی در خصوص پرورش گوسفند، گاوشیری، زنبورعسل، مرغ بومی، پرورش آبزیان انجام شده است و در بخش صنایع تبدیلی نیز تولید ورمی کمپوست، تولید رب انار‏، تولید ابغوره و ابلیمو، پخت نان سنتی، تولید ترشی وشوری جات، بسته بندی گیاهان دارویی و زعفران صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در قسمت صنایع دستی و خدمات روستایی نیز صندوق خدماتی را برای بافت فرش وگلیم، خیاطی و هویه کاری،چرم دوزی، راه اندازی فروشگاه لوازم التحریر، لوازم بهداشتی، عطاری، لوازم منزل، سیسمونی، لوازم تزئینی مجالس، تولید و فروش ترشی و …. نیز ارائه کرده است، گفت: در طرح بسته بندی گیاهان دارویی ، ادویه جات و خشک کردن سبزیجات، در سال ۱۳۹۱ همزمان با اجرای طرح مشاغل خانگی، و دریافت مجوز پشتیبانی در زمینه بسته بندی گیاهان دارویی توسط یکی از اعضای صندوق های اعتبارات زنان روستایی به مرحله اجرا درآمد و تعداد نزدیک به ۱۴۰ نفر از اعضای صندوق های اعتبارات زنان روستایی که اکثریت آنها زنان سرپرست خانوار و بی بضاعت روستایی هستند، مشغول به فعالیت در زمینه خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی شدند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت هدف از اجرای این طرح را ایجاد مشاغل خانگی کوچک و زودبازده عنوان کرد و افزود: با توجه به عملکرد رو به رشد این فعالیت درآینده نزدیک زمینه اشتغال خانگی تعداد بیشتری از زنان در سایر روستاهای شهرستان فراهم می‌شود. از طرفی در طرح ساماندهی وحمایت از تولیدات زنان روستایی در قالب فروشگاه عرضه مستقیم تولیدات بومی، سالم و سنتی زنان روستایی از نیمه دوم اسفند با هماهنگی و نظارت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی مرودشت به صورت نیمه آزمایشی اجرا شد.

مکرمی‌هدف از اجرای این طرح را بازاریابی تولیدات اعضای صندوق های اعتبارات، تشویق و ترغیب اعضای صندوق ها به اشتغالزایی، کمک به رفع مشکلات اقتصادی خانوارهای عضو صندوقها بیان کرد و گفت: این طرح با اعتبار دریافتی از سرمایه صندوق های اعتبارات خرد اجرا شد و هر صندوق به تناسب سرمایه گذاری در طرح «بن» برای اعضایش دریافت کردند.  

وی اظهار داشت: بن دریافتی توسط اعضا به مبلغ حدود صد هزار تومان و باز پرداخت به صورت قسطی در سه ماه صورت می‌گیرد. که محتویات هر بن شامل حبویات (لوبیا، لپه، عدس ریز و درشت)، برنج، زعفران، رب انار، عسل، گیاهان دارویی و ادویه جات(فلفل، زردچوبه، انواع چاشنی، دارچین و…)، نان سنتی، تخم مرغ بومی، نشاسته و صنایع دستی و…است.

مکرمی‌افزود: از آنجا که محصولات عرضه شده در فروشگاه  از تولیدات اعضای صندوقهاست و خریداران نیز که بن ها را دریافت می‌نمایند همگی عضو صندوق های اعتبارات خرد هستند و سرمایه آنها در صندوق ضمانت بازگشت اقساط بن آنهاست، در نتیجه در این طرح علاوه بر تشویق اعضا به اشتغالزایی به دلیل بازاریابی داخلی مشکلی نیز از نظر نگرانی در خصوص بازگشت سرمایه وجود ندارد.

مکرمی‌راه اندازی و نظارت بر۵سایت تولید ورمی‌کمپوست، راه اندازی ۳کارگاه تولیدی خیاطی، ارائه توانمندی های صندوقهای اعتبارات سهامدار شرکت با حضور درنمایشگاه های استان فارس، نهمین و دهمین نمایشگاه بین المللی  کشاورزی فارس، نمایشگاه زنان کارافرین و بازرگان شیراز، نمایشگاه صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مرودشت، نمایشگاه مشاغل خانگی زنان کارآفرین شهرستان مرودشت، نمایشگاه فعالیتهای صندوق اعتبارات زنان روستایی وبازدید نمایندگان سازمان جایکا در ایران، نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی صنایع و معادن فارس از دیگر توانمندی های صندوق در مدت فعالیت خود بوده است.

وی همکاری در برگزاری ۶۰ دوره ه مشارکتی اداره ترویج جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان، مرکز آموزش فنی و حرفه ای ومرکز بهداشت ودرمان درخصوص پرورش زعفران، گیاهان دارویی، آموزش تغذیه زنان، روانشناسی و مشاوره، گلیم بافی، تابلو فرش، چرم دوزی، پرورش قارچ دکمه ای، تولید کود ورمی کمپوست و آموزش مهارتهای کسب وکار (کارآفرینی) را از دیگر فعالیت های اثربخش صندوق عنوان کرد. 

 

بیشتر بدانید
۱۳ اسفند ۱۳۹۳