اخبار شرکت آرشیو
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی به همراه اعضای هیئت مدیره این شرکت، با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور، شنبه ۲۵ قروردین سال جاری دیدار و گفتگو کردند.
۲۵ فروردین ۱۴۰۳
بازدید : ۲۶
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی به همراه اعضای هیئت مدیره این شرکت، با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش دامپروری و تولیدات دامی، شنبه ۲۵ قروردین سال جاری دیدار و گفتگو کردند.
۲۵ فروردین ۱۴۰۳
بازدید : ۲۶
جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، یکشنبه ۱۹ فروردین سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
۱۹ فروردین ۱۴۰۳
بازدید : ۶۲

اعلانات

999499-Gahar-ir

اعلانات

نمودار تعداد صندوق های حمایت از بخش کشاورزی به تفکیک نوع صندوق