اخبار شرکت آرشیو
شورای مدیران شرکت مادرتخصصی، با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران این شرکت، سه شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲، در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
۸ اسفند ۱۴۰۲
بازدید : ۳۹
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، سه شنبه ۸ اسفند سال جاری با رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت توسعه فرآورده های لبنی در شرکت مادرتخصصی دیدار و گفتگو کرد.
۸ اسفند ۱۴۰۲
بازدید : ۲۶
نشست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی با جمعی از تشکل های بخش کشاورزی استان سمنان، دوشنبه ۷ اسفند سال جاری در محل جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد.
۷ اسفند ۱۴۰۲
بازدید : ۴۱
مراسم کلنگ زنی محل احداث انبار و مرکز خرید و فروش محصولات و نهاده های کشاورزی صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان سمنان توسط عوض علیزاده مقدم، رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، دوشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفت.
۷ اسفند ۱۴۰۲
بازدید : ۴۵
با اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل صندوق های حمایت از بخش کشاورزی استان
نشست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، دوشنبه ۷ اسفند سال جاری در محل جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان برگزار شد.
۷ اسفند ۱۴۰۲
بازدید : ۳۴

اعلانات

999499-Gahar-ir

اعلانات

نمودار تعداد صندوق های حمایت از بخش کشاورزی تا پایان تابستان سال ۱۴۰۱ به تفکیک نوع صندوق