اخبار شرکت آرشیو
نشست کارگروه روسای مناطق سازمان های جهاد کشاورزی استان ها با حضور، مشاوران وزیر جهاد کشاورزی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و مشاوران شرکت مادرتخصصی، ۲۲ خرداد سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
بازدید : ۲۲
جلسه داوری و حکمیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان با سهامداران و اتحادیه ها و تعاونی بدهکار تسهیلاتی صندوق، با عنایت به مکاتبه و درخواست کتبی این صندوق و ارسال اظهارنامه دعوت به جلسه توسط اداره حقوقی شرکت مادرتخصصی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸، تشکیل شد.
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
بازدید : ۱۱۹
حضور نماینده مجلس خبرگان رهبری در شرکت مادرتخصصی در تاریخ ۸ خرداد سال جاری
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
بازدید : ۱۰۶
نشست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی با پیشکسوتان بازنشسته این شرکت، ۸ خرداد سال جاری در شرکت مادرتخصصی ص.رت گرفت.
۸ خرداد ۱۴۰۳
بازدید : ۱۱۸
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و مشاوران شرکت مادرتخصصی با معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، روسای هیئت مدیره و مدیران عامل سه صندوق ملی حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی، حمایت از توسعه صنعت طیور کشور و حمایت از توسعه صنعت زنبورداری، ۸ خرداد سال جاری در شرکت مادرتخصصی دیدار و گفتگو کردند.
۸ خرداد ۱۴۰۳
بازدید : ۱۰۱
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت و نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور، ۷ خرداد سال جاری در شرکت مادرتخصصی دیدار و گفتگو کردند.
۸ خرداد ۱۴۰۳
بازدید : ۹۷

اعلانات

999499-Gahar-ir

اعلانات

نمودار تعداد صندوق های حمایت از بخش کشاورزی به تفکیک نوع صندوق