گزیده اخبار آرشیو
اخبار شرکت آرشیو
وبنیار آموزشی تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تخصصی – محصولی در حوزه باغبانی برگزار شد.
3 دی 1399
بازدید : 140
دکتر بهزاد نسب:
جلسه هم اندیشی جایگاه و نقش صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در نظام مالی و تامین و تجهیز منابع در بخش کشاورزی براساس تصویب نامه هیات وزیران برگزار شد.
2 دی 1399
بازدید : 102
مجمع موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قوچان با حضور نماینده امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و تمامی سهام داران روز چهارشنبه 26 آذرماه 1399 برگزار شد.
26 آذر 1399
بازدید : 71
در نشست مشترک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی و مدیر ملی پروژه احیای تالاب هامون :
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با مدیر ملی پروژه ارتقای مدیریت جامع منابع طبیعی برای احیای اکوسیستم تالاب بین‌المللی هامون و حمایت از معیشت‌های جایگزین جوامع محلی گفت: مشارکت فعال بهره برداران در تشکیل و اداره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی منطقه سیستان می تواند الگویی مطلوب در توسعه پایدار آن منطقه باشد.
23 آذر 1399
بازدید : 69
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی :
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دیدار با نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه دانه های روغنی در بخش کشاورزی و عضو هیات مدیره این صندوق گفت: صندوق حمایت از توسعه دانه های روغنی از ظرفیت های بسیار مناسبی در راستای تامین امنیت و سلامت غذایی برخوردار است .
18 آذر 1399
بازدید : 114