اخبار شرکت آرشیو
پیام تسلیت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در پی شهادت حضرت آیت الله رئیسی، رئیس جمهور محبوب ایران و هیئت همراهشان
۲ خرداد ۱۴۰۳
بازدید : ۴
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و مشاوران شرکت مادرتخصصی با اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فرآورده های لبنی، ۳۰ اردیبهشت سال جاری در شرکت مادرتخصصی دیدار کردند.
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید : ۳۳
نشست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، اعضای هیئت مدیره، مدیران و مشاوران این شرکت، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از فعالیت های مشاورزی عشایری و مشاور وزیر جهاد کشاورزی در برنامه ریزی و توسعه کشاورزی دانش بنیان، ۲۴ اردیبهشت سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید : ۸۶
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، اعضای هیئت مدیره، مدیران و مشاوران این شرکت، با مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی، ۲۴ اردیبهشت سال جاری در شرکت مادرتخصصی دیدار کردند.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید : ۹۶
جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی و قائم مقام معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی، ۲۳ اردیبهشت سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید : ۸۹
جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی به همراه اعضای هیئت مدیره این شرکت، با معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، ۲۳ اردیبهشت سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
بازدید : ۶۳

اعلانات

999499-Gahar-ir

اعلانات

نمودار تعداد صندوق های حمایت از بخش کشاورزی به تفکیک نوع صندوق