اخبار شرکت آرشیو
جلسه تصمیم گیری برای نحوه صادرات مرغ توسط صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور، با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه صنعت طیور کشور، ۳۰ تیر سال جاری در شرکت مادرتخصصی برگزار شد.
۳۰ تیر ۱۴۰۳
بازدید : ۹
جلسه رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی و کارشناسان شرکت با عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در راستای بررسی پیشنهادات در راستای توسعه محور کردن صندوق های حمایت از کشاورزی، ۲۴ تیر ۱ سال جاری برگزار شد.
۲۴ تیر ۱۴۰۳
بازدید : ۴۹
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی با نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ۲۰ تیر سال جاری در شرکت مادرتخصصی دیدار و گفتگو کردند.
۲۰ تیر ۱۴۰۳
بازدید : ۶۱
جلسه مدیران شرکت مادرتخصصی و بانک تجارت، ۲۰ تیر سال جاری در شرکت برگزار شد.
۲۰ تیر ۱۴۰۳
بازدید : ۷۱
دیدار رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و هیئتی از شرکت مادرتخصصی از بازنشستگان این شرکت
۱۹ تیر ۱۴۰۳
بازدید : ۹۰
دوره آموزشی و توانمندسازی کارکنان صندوق های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی و شرکت مادرتخصصی تحت عنوان بهداشت روان در محیط کار برگزار گردید.
۱۷ تیر ۱۴۰۳
بازدید : ۹۷

اعلانات

999499-Gahar-ir

اعلانات

نمودار تعداد صندوق های حمایت از بخش کشاورزی به تفکیک نوع صندوق