«گزیده اخبار»

حمیده سالک ابراهیمی، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي زنان شهرستان تبریز از سوی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 2 مهر 1401 منصوب شد.
4 مهر 1401
بازدید : 26

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد رياست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربايجان شرقی حمیده سالک ابراهیمی، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق زنان شهرستان تبریز از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 2 مهر 1401 منصوب شد.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان تبریز، اقدامات لازم بعمل آید.

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
4 مهر 1401
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان الیگودرز از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 2 مهر 1401 منصوب شد.
4 مهر 1401
بازدید : 28

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد رياست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، عباس امرایی بعنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان الیگودرز منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرز،
اقدامات لازم را بعمل آوريد.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مديره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان ، از خداوند متعال مسئلت می نمايم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
4 مهر 1401
نمایندگان شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان های مهدیشهر و شاهرود حکم خود را از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 22 شهریور ماه 1401 دریافت کردند.
23 شهریور 1401
بازدید : 95

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ عباس مشیریان و عباسعلی نهاردانی نمايندگان اين شركت در هيئت مديره صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان های مهدیشهر و شاهرود به پیشنهاد رياست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منصوب شدند و در 22 شهریور 1401 حکم خود را دریافت کردند.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان های مهدیشهر و شاهرود، اقدامات لازم بعمل آید.

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
23 شهریور 1401
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي بجنورد طی جلسه ای از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 21 شهریور ماه 1401 حکم خود را دریافت کرد.
23 شهریور 1401
بازدید : 85


به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ پیام ثروتی که پیش تر بعنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بجنورد منصوب شده بود، طی جلسه ای حکم خود را دریافت کرد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد،
اقدامات لازم را بعمل آوريد.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مديره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان بجنورد، از خداوند متعال مسئلت می نمايم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
23 شهریور 1401
نمایندگان جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان های مرودشت و جهرم و صندوق زنان روستایی و عشایری استهبان با حضور در دفتررئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 20 شهریور 1401 حکم های خود را دریافت کردند.
20 شهریور 1401
بازدید : 120

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ نمایندگان جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان های مرودشت و جهرم و صندوق زنان روستایی و عشایری استهبان با حضور در دفتررئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 20 شهریور 1401 حکم های خود را دریافت کردند.
طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، منصور امیریانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان مرودشت، حسن زمانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان جهرم و محبوبه نصری اصل کارشناس امور زنان جهاد کشاورزی شهرستان استهبان به ترتیب به عنوان نمایندگان جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان های مرودشت، جهرم و صندوق زنان روستایی و عشایری استهبان منصوب شدند.
در حکم هر کدام از نمایندگان بطور جداگانه ذکرشده است: « به پيشنهاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان فارس و نظر به توان و تجربيات جنابعالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بافق منصوب مي نمايم. لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكل ها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، درراستای اهداف، سياست ها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسيدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي شهرستان، اقدامات لازم را بعمل آوريد.
توفيق روز افزون جناب عالي و اعضاي هيئت مديره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان شهرستان از خداوند متعال مسئلت مي نمايم. »
دز این جلسه مدیران شرکت مادر تخصصی از جمله شهریار رستمی، مدیر بخش برنامه ریزی و تجهیز منابع و علیرضا رئیسی، مدیر امور نمایندگان حضور داشتند.

بیشتر بدانید
20 شهریور 1401
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان خدابنده طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 16 شهریور ماه 1401 انتصاب شد.
16 شهریور 1401
بازدید : 86

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد رياست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، علیرضا اسدالهی بعنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان خدابنده منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان،
اقدامات لازم را بعمل آوريد.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مديره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان خدابنده، از خداوند متعال مسئلت می نمايم.»

 

بیشتر بدانید
16 شهریور 1401
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان سرایان طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 14 شهریور ماه 1401 انتصاب شد.
14 شهریور 1401
بازدید : 84

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان سرايان به پیشنهاد رياست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منصوب شد.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان، اقدامات لازم بعمل آید.

بیشتر بدانید
14 شهریور 1401
مدیر جدید توسعه سرمایه گذاری و تسهيلات شركت مادر تخصصي با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 4 تیرماه 1401 انتصاب شد.
4 تیر 1401
بازدید : 522

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، احمد ابراهیمی، مدیر جدید توسعه سرمایه گذاری و تسهيلات شركت مادر تخصصي منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « باعنايت به سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالي، به موجب اين حكم به عنوان «مدير توسعه سرمایه گذاری و تسهيلات» شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي منصوب مي شويد. عناوين كلي شرح وظايف آن مديريت در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ مي شود.
اميد است با تائيد خداوند متعال و با برنامه ريزي منسجم و همكاري و همدلي ساير همكاران و مديريت هاي شركت، در راستاي تحقق اهداف شركت موفق و مؤيد باشيد.»

بیشتر بدانید
4 تیر 1401
نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 30 خرداد 1401 انتصاب شد.
1 تیر 1401
بازدید : 428

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، حسین اصغری لسکوکلایه، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به پیشنهاد معاون وزیر در امور زراعت طی نامه و با عنايت به توان و تجربيات جناب عالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور منصوب مي نمايم.
لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سياست ها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسيدن آن به جايگاه شايسته در توسعه زراعت در دیمزارهای کشور، اقدامات لازم را به عمل آوريد.
توفيق روز افزون جنابعالي و اعضاي هيئت مديره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق توسعه زراعت در دیمزارهای کشور از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

بیشتر بدانید
1 تیر 1401
مدیر جدید برنامه ريزي و تجهيز منابع شركت مادر تخصصي با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 9 خردادماه 1401 انتصاب شد.
10 خرداد 1401
بازدید : 625

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، شهریار رستمی، مدیر جدید برنامه ريزي و تجهيز منابع شركت مادر تخصصي منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « با عنايت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان «مدير برنامه ريزي و تجهيز منابع» شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي منصوب مي شويد. عناوين كلي شرح وظايف آن مديريت در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ مي گردد.
اميد است با تائيد خداوند متعال و با برنامه ريزي منسجم و همكاري و همدلي ساير همكاران و مديريت هاي شركت، در راستاي تحقق اهداف شركت موفق و مؤيد باشيد.»
شایان ذکر است؛ وی پیش از این مدیریت توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی را بر عهده داشت.

بیشتر بدانید
10 خرداد 1401
مدیر جدید توسعه عمليات و بهبود بهره وري شركت مادر تخصصي با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1401 انتصاب شد.
9 خرداد 1401
بازدید : 593

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، قربان میربگ، مدیر جدید توسعه عمليات و بهبود بهره وري شركت مادر تخصصي منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنايت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم و با حفظ سمت به عنوان
«مدیر توسعه عمليات و بهبود بهره وري» شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي منصوب مي شويد. عناوين كلي شرح وظايف آن مديريت در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ مي گردد.
اميد است با تائيد خداوند متعال و با برنامه ريزي منسجم و همكاري و همدلي ساير همكاران و مديريت هاي شركت، در راستاي تحقق اهداف شركت موفق و مؤيد باشيد.»

بیشتر بدانید
9 خرداد 1401
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جهرم با حضورحدود 65درصد سهامداران روز پنج شنبه 29 اردیبهشت ماه 1401 برگزار شد.
31 اردیبهشت 1401
بازدید : 499

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان جهرم با حضور حسن زمانی نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ،هیات مدیره، مدیرعامل و حدود 65 درصد سهامداران با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی برگزار شد.
در مجمع فوق بررسی صورت های مالی منتهی به سی ام آذر ماه 1400 بررسی و تصویب شد. همچنین در مجمع مذکور نسبت به انتخاب بازرسان، حسابرس و روزنامه برای درج آگهی و پاداش هیأت مدیره ، مدیر عامل و کارکنان صندوق اقدام شد و در ادامه سایر دستورات مجمع فوق قرائت و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

بیشتر بدانید
31 اردیبهشت 1401