«گزیده اخبار»

سرپرست جدید روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
20 شهریور 1400
بازدید : 146

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلي بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، حسین شاهباز، به عنوان سرپرست روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مادر تخصصی منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « با عنایت به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی، بدین وسیله به عنوان «سرپرست روابط عمومی و
امور بین الملل» شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تعیین می شوید.
اميد است با همكاري تمامی مديريت های شرکت و تعامل با صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در جهت تحقق مسئوليت محوله موفق باشید.
توفيق روز افزون شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

بیشتر بدانید
20 شهریور 1400
ناظر و هماهنگ کننده صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان تهران با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
19 مرداد 1400
بازدید : 289

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلي بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نایبعلی رحیمی، به عنوان ناظر و هماهنگ کننده صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان تهران منصوب شد.
در حکم وی آمده است:« با عنایت به اهمیت هماهنگی و هم افزایی فعالیت صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در راستای تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری بخش کشاورزی در چارچوب سیاست ها و برنامه های ابلاغی و نظر به توانمندی و تجربیات ارزشمند شما، جنابعالی را به عنوان «ناظر و هماهنگ کننده صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان تهران» منصوب می نمائیم.
ضرورت دارد نمایندگان این شرکت در صندوق های شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان، هماهنگی لازم را با جنابعالی به عمل آورند، به نحوی که صندوق های مذکور بتوانند راهبردها و سیاست های بخش کشاورزی استان را متناسب با اهداف، حدود و وظایف و اختیارات صندوق های غیردولتی پیگیری، اقدام و محقق نمایند. شرح وظایف ناظر و هماهنگ کننده صندوق های شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی برای اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
19 مرداد 1400
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هيأت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان تهران با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
14 تیر 1400
بازدید : 437

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلي بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در روز یکشنبه 13 تیرماه 1400، ایوب فصاحت، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هیات مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان تهران منصوب شد.
در حکم وی آمده است:« با عنايت به توان و تجربيات جنابعالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان تهران منصوب مي نمايم.
لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكل های بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سياست ها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسيدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي استان، اقدامات لازم را به عمل آوريد.
توفيق روز افزون جنابعالي و اعضاي هيات مديره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان استان از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

بیشتر بدانید
14 تیر 1400
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هيأت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان قوچان با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
12 تیر 1400
بازدید : 420

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلي بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مهران حیاتی زیدانلو، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هیات مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان قوچان منصوب شد.
در حکم وی آمده است:« احتراما ؛ با عنايت به پيشنهاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان خراسان رضوی و نظر به توان و تجربيات جناب عالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان قوچان منصوب مي نمايم.
لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسيدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي شهرستان، اقدامات لازم را به عمل آوريد.
توفيق روز افزون جنابعالي و اعضاي هیتت مديره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان شهرستان از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

بیشتر بدانید
12 تیر 1400

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هيأت مديره صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلي بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مرتضی موسوی، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هيأت مديره صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی منصوب شد.
در حکم وی آمده است:« احتراماً با عنايت به پیشنهاد معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و با عنایت به توان و تجربيات جناب عالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيأت مديره صندوق حمايت از توسعه نهال در بخش کشاورزی منصوب مي نمايم.
لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكل های تولیدکننده، بهره برداران و سایر فعالیت های مرتبط با صنعت نهال در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسيدن آن به جايگاه شايسته در توسعه صنعت نهال کشور، اقدامات لازم را به عمل آوريد.
توفيق روز افزون جناب عالي و اعضاي هيات مديره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق نهال کشور از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

بیشتر بدانید
2 خرداد 1400

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر کشور با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلي بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، فرامک عزیزکریمی، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در هیات مدیره صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر کشور منصوب شد.
در حکم وی آمده است:« با عنایت به پیشنهاد معاون در امور زراعت و با عنايت به توان و تجربيات جناب عالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جناب عالي را به عنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر کشور منصوب مي نمايم.
لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشکل ها و تعاونی های تولیدکننده و سایر فعالیتهای مرتبط با صنعت بذر، در راستای اهداف، سياست ها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسيدن آن به جايگاه شايسته در توسعه صنعت بذر کشور، اقدامات لازم را به عمل آوريد.
توفيق روز افزون جناب عالي و اعضاي هيئت مديره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق توسعه بذر کشور از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.»

بیشتر بدانید
1 خرداد 1400
در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان، افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق به بیش از 159 میلیارد ریال افزایش یافت.
28 فروردین 1400
بازدید : 452

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی (فوق العاده- عادی)، به میزان 159 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان یکصد و چهل و چهار میلیارد و نود و سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان یکصد و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون و چهل هزار ریال بوده است.

بیشتر بدانید
28 فروردین 1400
مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور اکثریت سهامداران روز چهار‌شنبه 13 اسفند99 ساعت 9صبح برگزار شد.
20 اسفند 1399
بازدید : 432

به گزارش روابط عمومي و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هیات مدیره، مدیرعامل و حضور تعدادی از سهام داران در محل تالار سنبله برگزار شد.
سپس جلسه مجمع عمومی عادی با دستور بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 30 آذرماه 1399، ضمن تصویب صورتهای مالی، انتخاب هیئت مدیره و بازرسین، حسابرس و روزنامه رسمی جدید برگزار شد.

بیشتر بدانید
20 اسفند 1399
انتصاب نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریار با حکم رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی انتصاب شد.
27 بهمن 1399
بازدید : 535

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، مجتبی مرادی پرنی، به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریار منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « به پيشنهاد رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان تهران و نظر به توان و تجربيات جنابعالي و با استناد به ماده 110 لايحه اصلاحي قانون تجارت، جنابعالي را بعنوان نماينده اين شركت در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان شهریار منصوب مي نمايم.
لازم است تا ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانين و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای اهداف، سياستها و برنامه هاي شركت مادر تخصصي و سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسيدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش كشاورزي شهرستان، اقدامات لازم را بعمل آوريد.
توفيق روز افزون جنابعالي و اعضاي هیات مديره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان شهرستان از خداوند متعال مسئلت مي نمايد.»

بیشتر بدانید
27 بهمن 1399
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان طی سال مالی99-98
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان طی سال مالی99-98 بیش از 1273 میلیارد ریال تسهیلات به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت کرد.
18 بهمن 1399
بازدید : 517

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت ماد تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان طی سال مالی99-98 از محل منابع داخلی صندوق و در قالب 1250 فقره قرارداد قرض الحسنه به سهامدارن صندوق جهت خرید نهاده های موردنیاز سهام داران پرداخت شد.
صندوق از این مبلغ 611 میلیارد ریال به زیر بخش دام، طیور وزنبور عسل، مبلغ 443 میلیارد ریال به زیربخش زراعت و باغبانی، مبلغ 14.303 میلیون ریال به زیربخش عشایری، مبلغ 34 میلیارد ریال به زیربخش مکانیزاسیون، مبلغ 51 میلیارد ریال به زیربخش شیلات، مبلغ 54.372 میلیون ریال به شرکتهای خدمات فنی مهندسی مشاوره ای و مبلغ 65.401 میلیون ریال به تعاونیهای زیربخش صنایع کشاورزی و تبدیلی پرداخت شد.
از جمله نهاده های خریداری شده توسط سهام داران می توان به جو، ذرت، سویا، انواع کودهای شیمیایی و محصولات باغی و ادوات، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی اشاره کرد.

بیشتر بدانید
18 بهمن 1399

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كردستان به استناد دستورالعمل اجرایی طرح میوه و مرکبات ایام پایانی سال 1399 و نوروز 1400 مبلغ چهل میلیارد ریال تسهیلات ویژه به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان کردستان (مباشر تأمین و خرید میوه سب عید استان ) اعطاء کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كردستان منطبق بر سياستها و اهداف تعيين شده در چهارچوب شرح وظايف و عملكردش در اساسنامه خود، به استناد دستورالعمل اجرایی طرح میوه و مرکبات ایام پایانی سال 1399 و نوروز 1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازدر استان کردستان درخصوص تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح خرید میوه و مرکبات شب عید استان، مبلغ چهل میلیارد ریال تسهیلات ویژه به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان کردستان (مباشر تأمین و خرید میوه سب عید استان) اعطاء کرد.

بیشتر بدانید
12 بهمن 1399
در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان زابل افزایش سرمایه 7میلیارد ریالی صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.
11 بهمن 1399
بازدید : 344

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان زابل از میزان 13 میلیارد و 604 میلیون و 410 هزار ریال افزایش پیدا کرد.
سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان زابل از میزان 13 میلیارد و 604میلیون و 410 هزار ریال به 20میلیارد و 17 میلیون و 200 هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
11 بهمن 1399