«اخبار»

نمایندگان کشاورزان چایکار شهرستانهای رشت،فومن،شفت،تنکابن،رامسر،رودسرواملش با حضور رئیس سازمان چای کشورومدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به عنوان هیات اجرایی موسس در صندوق حمایت توسعه صنعت چای کشور انتخاب شدند.

۱۶ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 161

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصی، نمایندگان مدیران واحدهای چایسازی در هیات اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی  و رئیس و معاونان سازمان چای کشور همچنین انتخاب شدند.

 

دراین نشست رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی صبح امروز ۱۳ اسفندماه در رشت گفت: معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی درخواست تاسیس ۱۴صندوق برای محصولات زیرمجموعه خود داده است که فعلا تاسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در اولویت نخست قرار گرفته است و اولویت بعدی با محصول زیتون است.

 

وی افزود: صندوق هایی که ایجاد می شوند به صورت شرکت سهامی خاص هستند و اداره آنها توسط خود سهامداران است.

 

نظری اظهار داشت: از جمله اهداف و برنامه های این صندوق اعطای تسهیلات به اعضایشان است و در زمان بحران  این صندوق می تواند به سهام دارانش کمک نماید.

 

مدیرتوسعه عملیات و بهبودوبهره وری شرکت مادر تخصصی گفت: صندوق مادر تخصصی صددرصددولتی است اما وظیفه اش ایجاد صندوقهای تخصصی است .

 

رحیم نظری افزود :یکی ازاهداف ووظایف این صندوقها اعطای تسهیلات درزمان موردنیازبه تولیدکنندگان است.

 

این مسول ادامه داد:این صندوقها ظرفیت های خیلی زیادی دارند تاحالا فقط۱۰درصدظرفیت این صندوقها را استفاده کرده ایم .

 

وی تصریح کرد :برخلاف سایرصندوقها ما هر۵۴هزار بهره بردارچای را عضواین صندوقها خواهیم کرد وتمام سهم چایکاران نیز ازسوی دولت پرداخت می گردد.

 

محمد ولی روزبهان، رئیس سازمان چای کشور با توجه به تاکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: باید با حمایت از تولید داخلی، حرکتمان را به سمتی پیش ببریم که میزان واردات را کاهش وسطح زیرکشت را بالا ببریم.

 

وی در نشست با نمایندگان کشاورزان شهرستانهای رشت، فومن و شفت برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور گفت: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به تولیدات داخلی دارند .

 

وی افزود: مقام معظم رهبری در چندسال اخیر درکنار نگاه فرهنگی به بحث های اقتصادی و خصوصا بحث اقتصاد مقاومتی تاکید ویژه دارند و در هفته های اخیر ازنگاه کارشناسی و موشکافانه بحث واردات را مطرح کردند ازهمین رو وظیفه ما متولیان را دو چندان سنگین تر نموده تا به تولید داخلی نگاه بسیار ویژه داشته باشیم.

 

وی گفت: حضرت آقا فرمودند جلوی واردات گرفته شود، اقتصاد کشور با تولید شکل می گیرد و نیت دولت هم حمایت جدی از مجموعه تولیدات داخلی است.

 

دکترروزبهان اظهارداشت:امسال برای اولین باربهای خرید تضمینی برگ سبز چای درآبانماه به کشاورزان پرداخت شد.

 

وی ادامه داد:یکی ازسیاست های دولت احیای باغات فرسوده، قدیمی و رها شده است و اعتبارخوبی درنظرگرفته شده است درکنارسیاست ها وبرنامه هایی که دولت تدبیروامیدداردما ابتدا در بحث باغات چای با پرداخت تسهیلات بهزراعی شروع کرده ایم وبعدآن درزمینه کارخانجات ،تبلیغات وبازاریابی برنامه داریم .

 

روزبهان ادامه داد: وام بهزراعی دردوسال اول بازپرداخت ندارد وفقط ازسال دوم بمدت سه سال بازپرداخت خواهدشد.

 

وی درادامه به تشکیل صندوق سرمایه گذاری چای اشاره کرد وافزود:این صندوق متعلق به شماست وشما کشاورزان چایکارمدیران وسیاست گذاران این صندوق هستید دولت ۴۹درصدسهام وبخش خصوصی ۵۱درصدسهام راداردکه از۵۱درصد۷۰درصدمتعلق به کشاورزان چایکاراست.

 

رئیس سازمان چای افزود:براساس اصل۴۴قانون اساسی بایداقتصادرا به دست خودمردم سپرد واین به آن معنی نیست که دولت از حمایت خوددست بردارد هرگز دولت این محصول واین صنعت را رها نمی کند حتی برنامه های حمایتی بیشتری نسبت به گذشته دارد.

 

روزبهان اشاره کرد: این صندوق متولی خرید تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار نیست وبلکه درراستای حمایت از کشاورزان تسهیلات به آنها پرداخت می کند وسازمان چای همچنان متولی خریدتضمینی برگ سبز چای است.

 

هوشنگ محمدی، رئیس اداره امور مجامع شرکت مادر تخصصی نیز در ادامه گفت: در۱۰سال گذشته یکی از موفقیت های دولت به عنوان ناظر در این صندوق ها این بوده که ما با تشکیل این صندوق ها تقویت کننده سازمانهایی مانند سازمان چای هستیم.

 

وی خاطرنشان کرد: در این صندوق ۴۹%متعلق به دولت و از۵۱درصد سهم بخش خصوصی که از این ۵۱ درصد نیز ۷۰ % متعلق به کشاورزان چایکار و ۲۵% نیز متعلق به مدیران واحدهای چایسازی است.

 

محمدی گفت: در سطح کشور ابتدا این صندوق ها با۳۳ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال سرمایه تشکیل شد که آلان سرمایه آنها به ۸ هزار میلیارد ریال رسیده است.

 

محمدی اظهارداشت: مرکزاصلی این صندوق درلاهیجان است ونمایندگی صندوق در تمام شهرستانهای چایخیزگیلان ومازندران راه اندازی می گردد.

 

در ادامه رحمت سمیعی، رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال گفت: با توجه به اینکه  در این نشست ابهامات ونگرانی های ما رفع شد، ما هیچگونه مخالفتی با تشکیل این صندوق نداریم.

 

صادق حسنی و امیر مظفری به عنوان نمایندگان مدیران واحدهای چایسازی در هیات اجرایی موسس شرکت صندوق حمایت ازتوسعه صنعت چای کشورانتخاب شدند.

 

بیشتر بدانید
۱۶ اسفند ۱۳۹۳

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت درباره فعالیتهای شاخص این صندوق گفت: افزایش4.5برابری سرمایه صندوق، نظارت بر29صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، پرداخت 9.5میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه و5.7میلیارد ریال تسهیلات ضروری، اجرای طرح بسته بندی گیاهان دارویی و خشک کردن سبزیجات و... از مهم ترین فعالیت های این صندوق بوده است. 

۱۳ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 143

به گزارش روابط عمومی‌و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مرضیه مکرمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت درباره فعالیتهای شاخص این صندوق گفت: افزایش۴.۵برابری سرمایه صندوق، نظارت بر۲۹صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی، پرداخت ۹.۵میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه و۵.۷میلیارد ریال تسهیلات ضروری، اجرای طرح بسته بندی گیاهان دارویی و خشک کردن سبزیجات، اجرای طرح ساماندهی و حمایت از تولیدات زنان روستایی، راه اندازی و نظارت بر۵سایت ورمی‌کمپوست، راه اندازی ۳کارگاه تولیدی خیاطی، ارائه توانمندی های صندوق های اعتبارات درنمایشگاه های استان فارس و مشارکت دربرگزاری دوره های آموزشی از مهم ترین فعالیت های این صندوق در طی ۹ سال گذشته بوده است.

وی افزود: سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی مرودشت از بدو تاسیس طی ۵ مرحله از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال به ۶ میلیارد و ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال افزایش یافته است. همچنین نظارت بر فعالیت ١٨ صندوق از بدو تاسیس صندوق و تشکیل۱۱ صندوق اعتبارات زنان روستایی جدید از دیگر اقدامات ما در صندوق زنان مرودشت بوده است.

مکرمی‌با اشاره به پرداخت۹.۵میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه و ۵.۷میلیارد ریال تسهیلات ضروری توسط این صندوق اظهار داشت: تسهیلات پرداخت شده از محل سرمایه ثبت شده صندوقهای اعتبارات زنان روستایی، اعتبارات شرکت مادرتخصصی ، منابع جهاد کشاورزی و بانکها میباشد که طرح هایی در قالب فعالیتهای زیر اجرا شده است .

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت گفت: در حوزه زراعت و باغبانی تاکنون فعالیت هایی مانند کشت زعفران، پرورش گیاهان دارویی، کشت صیفی جات( خیار،گوجه ،سیب زمینی…)، خرید نهاده های کشاورزی (بذر، کود و…)، احداث و اجاره باغ زیتون‏‏، گردو، بادام، انار و…، پرورش قارچ دکمه ای، راه اندازی گلخانه خانگی صورت پذیرفته است.

مکرمی‌افزود: در حوزه دام ، طیور وشیلات نیز فعالیت های اثربخشی در خصوص پرورش گوسفند، گاوشیری، زنبورعسل، مرغ بومی، پرورش آبزیان انجام شده است و در بخش صنایع تبدیلی نیز تولید ورمی کمپوست، تولید رب انار‏، تولید ابغوره و ابلیمو، پخت نان سنتی، تولید ترشی وشوری جات، بسته بندی گیاهان دارویی و زعفران صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در قسمت صنایع دستی و خدمات روستایی نیز صندوق خدماتی را برای بافت فرش وگلیم، خیاطی و هویه کاری،چرم دوزی، راه اندازی فروشگاه لوازم التحریر، لوازم بهداشتی، عطاری، لوازم منزل، سیسمونی، لوازم تزئینی مجالس، تولید و فروش ترشی و …. نیز ارائه کرده است، گفت: در طرح بسته بندی گیاهان دارویی ، ادویه جات و خشک کردن سبزیجات، در سال ۱۳۹۱ همزمان با اجرای طرح مشاغل خانگی، و دریافت مجوز پشتیبانی در زمینه بسته بندی گیاهان دارویی توسط یکی از اعضای صندوق های اعتبارات زنان روستایی به مرحله اجرا درآمد و تعداد نزدیک به ۱۴۰ نفر از اعضای صندوق های اعتبارات زنان روستایی که اکثریت آنها زنان سرپرست خانوار و بی بضاعت روستایی هستند، مشغول به فعالیت در زمینه خشک کردن و بسته بندی گیاهان دارویی شدند.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت هدف از اجرای این طرح را ایجاد مشاغل خانگی کوچک و زودبازده عنوان کرد و افزود: با توجه به عملکرد رو به رشد این فعالیت درآینده نزدیک زمینه اشتغال خانگی تعداد بیشتری از زنان در سایر روستاهای شهرستان فراهم می‌شود. از طرفی در طرح ساماندهی وحمایت از تولیدات زنان روستایی در قالب فروشگاه عرضه مستقیم تولیدات بومی، سالم و سنتی زنان روستایی از نیمه دوم اسفند با هماهنگی و نظارت صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی مرودشت به صورت نیمه آزمایشی اجرا شد.

مکرمی‌هدف از اجرای این طرح را بازاریابی تولیدات اعضای صندوق های اعتبارات، تشویق و ترغیب اعضای صندوق ها به اشتغالزایی، کمک به رفع مشکلات اقتصادی خانوارهای عضو صندوقها بیان کرد و گفت: این طرح با اعتبار دریافتی از سرمایه صندوق های اعتبارات خرد اجرا شد و هر صندوق به تناسب سرمایه گذاری در طرح «بن» برای اعضایش دریافت کردند.  

وی اظهار داشت: بن دریافتی توسط اعضا به مبلغ حدود صد هزار تومان و باز پرداخت به صورت قسطی در سه ماه صورت می‌گیرد. که محتویات هر بن شامل حبویات (لوبیا، لپه، عدس ریز و درشت)، برنج، زعفران، رب انار، عسل، گیاهان دارویی و ادویه جات(فلفل، زردچوبه، انواع چاشنی، دارچین و…)، نان سنتی، تخم مرغ بومی، نشاسته و صنایع دستی و…است.

مکرمی‌افزود: از آنجا که محصولات عرضه شده در فروشگاه  از تولیدات اعضای صندوقهاست و خریداران نیز که بن ها را دریافت می‌نمایند همگی عضو صندوق های اعتبارات خرد هستند و سرمایه آنها در صندوق ضمانت بازگشت اقساط بن آنهاست، در نتیجه در این طرح علاوه بر تشویق اعضا به اشتغالزایی به دلیل بازاریابی داخلی مشکلی نیز از نظر نگرانی در خصوص بازگشت سرمایه وجود ندارد.

مکرمی‌راه اندازی و نظارت بر۵سایت تولید ورمی‌کمپوست، راه اندازی ۳کارگاه تولیدی خیاطی، ارائه توانمندی های صندوقهای اعتبارات سهامدار شرکت با حضور درنمایشگاه های استان فارس، نهمین و دهمین نمایشگاه بین المللی  کشاورزی فارس، نمایشگاه زنان کارافرین و بازرگان شیراز، نمایشگاه صنایع دستی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری مرودشت، نمایشگاه مشاغل خانگی زنان کارآفرین شهرستان مرودشت، نمایشگاه فعالیتهای صندوق اعتبارات زنان روستایی وبازدید نمایندگان سازمان جایکا در ایران، نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی صنایع و معادن فارس از دیگر توانمندی های صندوق در مدت فعالیت خود بوده است.

وی همکاری در برگزاری ۶۰ دوره ه مشارکتی اداره ترویج جهاد کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان، مرکز آموزش فنی و حرفه ای ومرکز بهداشت ودرمان درخصوص پرورش زعفران، گیاهان دارویی، آموزش تغذیه زنان، روانشناسی و مشاوره، گلیم بافی، تابلو فرش، چرم دوزی، پرورش قارچ دکمه ای، تولید کود ورمی کمپوست و آموزش مهارتهای کسب وکار (کارآفرینی) را از دیگر فعالیت های اثربخش صندوق عنوان کرد. 

 

بیشتر بدانید
۱۳ اسفند ۱۳۹۳

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی از سرپرستروابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به دلیل همکاری و پیگیری موثر در بزرگداشت دهه مبارک فجر تقدیر و قدردانی کرد.

۹ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 485

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، شاهرخ رمضان نژاد، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی از منصور بنیاب، سرپرستروابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به دلیل تلاش، همکاری و پیگیری موثر در بزرگداشت دهه مبارک فجر که به نحو شایسته و مطلوب برگزار شد، تقدیر و قدردانی کرد.

گفتنی است،  در طلیعه سی و ششمین بهار انقلاب اسلامی با آذین بندی فضای داخل و بیرون شرکت، شور و حال زیاد الوصفی در شرکت مادر تخصصی حاکم بود، به طوری که در ۱۲ بهمن ماه همزمان با آغاز دهه فجر و ورود امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی به میهن اسلامی با پخش سرودهای انقلابی با گل و شیرینی از کارکنان شرکت مادر پذیرایی به عمل آمد و یاد و خاطره آن روزهای سراسر عشق به آرمان های امام راحل گرامی داشته شد.

همچنین با برپایی نمایشگاه از برخی دستاوردهای صندوق های غیردولتی در مقابل در ورودی شرکت مادر تخصصی، برگزاری مسابقه دارت بین همکاران، برگزاری نشست صمیمانه با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و تقدیر از افراد برگزیده مسابقات دارت و پاسخ به سوالات کارکنان، پذیرایی از مردم و عبورکنندگان با شیرینی، گل، شیر و عسل به همراه کاتولوگ های تبلیغاتی شرکت و حضور فعال در پایگاه تبلیغاتی وزارت جهاد کشاورزی در خیابان آزادای در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال و فعال بودن غرفه شرکت مادر تخصصی در روز ۲۲ بهمن ماه و پذیرایی از مردم حاضر در این راهپیمایی باشکوه از دیگر فعالیت های روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر به مناسبت دهه فجر بود.

لازم به ذکر است، به منظور معرفی هر چه بیشتر دستاوردهای صندوق ها و آشنایی مردم با آنها، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان پاکدشت با ارائه گل تولیدی سهام داران خود و صندوق حمایت از توسعه صنعت لبنی با ارائه شیر تولیدی بهره برداران و عسل از صندوق حمایت از صنعت زنبور عسل خود را بیشتر در معرض دیدگان شهروندان قرار دادند. 

 

بیشتر بدانید
۹ اسفند ۱۳۹۳

کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی روزهای دوم تا چهارم اسفند 1393 در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی برگزار شد.

۹ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 98

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ کارگاه آموزشی توانمندسازی مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی با حضور ۲۰ تن از مدیران عامل و نمایندگان شرکت مادرتخصصی و عضو هیئت مدیره صندوق ها حضور یافتند.

در ابتدا برنامه با سخنرانی امیر اسلامی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی،  فروغ السادات بنی هاشم، مشاورز وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی آغاز شد.

پیشینه تشکیل و نقش امور زنان در تشکیل صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی، طرح بازنگری و نظام نامه تشکیل صندوق های روستایی، مباحث و مسایل ثبتی و حقوقی، نکات مهم آیین نامه تسهیلات و نظارت، چارچوب تدوین برنامه و بودجه صندوق، وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره و مدیرعامل در روز اول و دوم توسط فرزانه مافی، مشاور مدیرعامل، رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری، حسن طاهری، مشاور امور حقوقی، شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع، مهسا شادمقدم،کارشناس بودجه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در روز سوم سید عبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رییس هیئت مدیره، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، علیرضا اشرفی و ابوالقاسم شمس، سخنرانی و نقش صندوق زنان را تبیین کردند.

همچنین در ادامه از سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل و زهره روح زمین، رییس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان و طاهره یل، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان سرایان تقدیر به عمل آمد.

در ادامه حضور یک خانم کارآفرین موفق و تجربیات صندوق های زنان شهرستان فرصت مغتنمی را برای تبادل تجربیات فراهم کرد.

در خاتمه کارگاه، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره شرکت مادر و سایر ارائه دهندگان از زحمات بی دریغ امیر اسلامی، مدیر منابع انسانی و پشتیبانی و سایر همکاران این مدیریت قدردانی کردند. 

 

بیشتر بدانید
۹ اسفند ۱۳۹۳

استاندار هرمزگان از مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان به دلیل حمایت و پشتیبانی از ظرفیت‌های تکثیر و پرورش میگوی در این استان تقدیر و قدردانی کرد.

۶ اسفند ۱۳۹۳
بازدید : 113

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، جاسم جادری، استاندار هرمزگان از محمد امین خیاط، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان به دلیل حمایت و پشتیبانیمالی از ظرفیت های تکثیر و پرورش میگو در این استان و فعال ساختن ظرفیت های بالقوه این استان تقدیر کرد و گفت: این صندوق با استفاده مطلوب از پتانسیل تکثیر و پرورش میگو و شکوفایی استعدادهای استانی در راستای اهداف کلان توسعه استان در بخش شیلات به طور موثر و مفید ایفای نقش کرده است.

 

بیشتر بدانید
۶ اسفند ۱۳۹۳

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: با راه اندازی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور، مبلغی از اعتبار بهزراعی باغات چای کشاورزان گیلانی توسط صندوق چای به کشاورزان پرداخت می شود.

 به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، محمدباقر نوبخت عصر سه شنبه 21 بهمن ماه امسال در پایان نشست بررسی مشکلات چای که با حضور دست اندرکاران این محصول کشاورزی در استانداری گیلان برگزار شد؛ در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار کرد: مبلغ 25 میلیارد تومان بابت بهزراعی باغات چای کشور تا هفته آینده به حساب چایکاران واریز می شود.

۲۶ بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 117

وی افزود: از طرفی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور در حال تاسیس است و در این زمینه کمیته ای هم تشکیل شده تا آن را به سرانجام برساند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بقیهمبلغ مربوط به بهزراعی باغات چایبا راه اندازی صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشورواریز می شود.

نوبخت با یادآوری اینکه در سال ۹۰ ، به مبلغ ۲۸ میلیارد تومان و در سال ۹۱ ، به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان اعتبار در بخش چای و به منظور کمک به چایکاری در نظر گرفته شده بود، افزود: اعتبار اختصاص یافته به امر چایکاری در سال ۹۲ به عنوان نخستین سال آغاز به کار دولت تدبیر و امید، ۶۰ میلیارد تومان بوده است.

وی اختصاص مبلغ ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار به بخش چای کشور در سال ۹۳ را نشان دهنده اهتمام و توجه جدی دولت به موضوع چایکاری و رفع مشکلات این بخش عنوان کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: تمامی اختیارات دولت اعم از واردات، صادرات، تولید و فروش و بازرگانی محصول چای، به سازمان چای کشور واگذار شده است. تفویض اختیارات دولت به سازمان چای به منظور رفع مشکل چایکاران شمال کشور و جلوگیری از تداخل تصمیمات دیگر سازمان ها و مغایر نبودن تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها درخصوص چای با منافع چایکاران، انجام شده است.

نوبخت افزود: بر این اساس، سازمان چای کشور باید در محدوده وزارت جهادکشاورزی و زیرنظر وزیر، به همه امور مربوط به چای اعم از واردات و صادرات و هر نوع کاری که مرتبط با چایکاری می شود، اقدام کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاطرنشان کرد: سازمان چای همچنین موظف است که امور چای را ساماندهی کند و در این روند، اگر هم با موانع و مشکلاتی مواجه شد؛ دولت از هیچ کمکی در روند بهبود تولیدات و افزایش کیفیت محصول چای کوتاهی نخواهد کرد.

به گزارش ایرنا، استان های گیلان و مازندران حدود ۳۲ هزار هکتار باغ چای دارند که ۹۰ درصد این باغات در استان گیلان واقع است
طبق مصوبه شورای عالی اقتصاد، قیمت هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه یک در فصل زراعی گذشته یک هزار و ۸۰۰ تومان و برگ سبز چای درجه دو، یک هزار تومان تعیین شده بود

نزدیک به ۶۰ هزار خانوار چایکار در استان های شمالی کشور طی سه مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه برگ سبز چای برداشت می کنند
محمدعلی نجفی، استاندار گیلان در دی ماه امسال نیز در نامه های جداگانه ای به محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، خواستار شتاب در پرداخت اعتبارات بهزراعی باغات چای شده بود

وی در این نامه ها گفته بود: از آنجا که بهترین زمان انجام عملیات بهزراعی باغات چای از آذرماه تا اواخر بهمن هر سال است، ابلاغ این اعتبارات موجب افزایش امید کشاورزان و بهبود کیفیت محصول چای خواهد شد

 

بیشتر بدانید
۲۶ بهمن ۱۳۹۳

صندوق حمايت از توسعه فعاليتهاي كشاورزي زنان روستايي شهرستان مرودشت در نمايشگاه «نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی استانداری استان فارس»که به مناسبت ایام الله دهه فجر از تاریخ 14 تا19بهمن ماه 1393 به مدت 6روز در مكان نمايشگاههاي بین المللی استان فارس برگزارشد، حضور یافت.

۲۶ بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 99

 به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل شرکت مادر تخصصی، در نمایشگاه «نقش آفرینی زنان در توسعه پایدارو اقتصاد مقاومتی استانداری استان فارس»، سهامداران صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت با هدف ارائه توانمندی های صندوق های اعتبارات زنان روستایی در این نمایشگاه حضور داشتند و در زمینه های متنوعی از قبیل بسته بندی گیاهان دارویی، دم نوش های میوه ای، گیاهان زینتی، ادویه و چاشنی جات و صنایع دستی و خانگی توانمندی های خود را ارائه کردند.

در این نمایشگاه شرکت کنندگانی از استانهای فارس ، بوشهر، کرمان و کهکیلویه بویراحمد حضور داشتند .

  گفتنی است، هدف از برگزاری این نمایشگاه، ترویج فرهنگ کارآفرینی و معرفی دستاوردهای زنان کارآفرین و نقش آنها در توسعه پایدار واقتصاد مقاومتی بود.

 

بیشتر بدانید
۲۶ بهمن ۱۳۹۳

دفتر جدید صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان بشرویه با حضور فرماندار، مدیر و کارکنان جهادکشاورزی و جمعی از مسئولان ادارات شهرستان و سهامداران صندوق در دومين روز از دهه مبارك فجر، دوشنبه 13 بهمن ماه افتتاح شد. 

۲۰ بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 190

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، حسین سرچاهی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بشرویه در حاشیه افتتاح دفتر جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه با اشاره به عمده فعالیت های این صندوق اظهار کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی قریب ۲ سال پیش در بشرویه برای ارائه تسهیلات مناسب و حمایت از کشاورزان در بشرویه با سرمایه اولیه ۲۲۷۶۷.۹۹ میلیون ریال راه اندازی شد.

مدیر جهادکشاورزی بشرویه افزود: روند کاری صندوق های توسعه بخش کشاورزی به صورت مشارکت  دولتی با بخش خصوصی در قالب ۵۱ درصد سهام داران و ۴۹ درصد دولت است.

سرچاهی با اشاره به جمعیت بهره بردار در بشرویه خاطر نشان کرد: در شهرستان بشرویه بالغ بر ۷۰ درصد جمعیت مشغول به کشاورزی هستند ولیکن فقط تعداد ۲۸۲ نفر عضو صندوق هستند و با توجه به تسهیلات مناسب صندوق، کشاورزان زیادی آماده خرید سهام هستند که افزایش این تعداد ملزم به واگذاری اعتبار بخش دولتی است.

وی افزود: این صندوق در حال حاضر علاوه بر ارائه تسهیلات قرض الحسنه به سهامداران، عاملیت توزیع اعتبارات دولتی از قبیل اعتبار آبیاری تحت فشار، اعتبارات مربوط به نوسازی قنوات، یارانه نهال و … را بر عهده دارد. همچنین از محل کارکرد و معدل حساب صندوق، معرفی به بانک نیز صورت می گیرد که مبلغ قابل توجهی نیز از این طریق به تمام بهره برداران بخش کشاورزی ارائه شده است.

سرچاهی در ادامه به لزوم جذب اعتبار دولتی به منظور افزایش سرمایه صندوق پرداخت و از فرماندار شهرستان خواست تا ضمن رایزنی با مسئولان عالی رتبه استان و نماینده مجلس شورای اسلامی، موجبات این امر را فراهم نمایند تا کشاورزان بیشتری بتوانند از تسهیلات صندوق استفاده کنند.

مدیرعامل صندوق شهرستان بشرویه:

پرداخت بیش از ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات به سهام داران صندوق بشرویه

محمد اسماعیلی اول، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه نیز ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و فرارسیدن سی و ششمین بهار انقلاب اسلامی و سالروز طلوع  آفتاب و ایمان در ایران اسلامی؛ در این مراسم به بیان گزارش کوتاهی از فعالیت های و عملکرد صندوق پرداخت.

وی از صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به عنوان تنها نهاد مالی- اعتباری غیردولتی بخش کشاورزی یاد کرد که با مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران تشکیل شده‌ است. او این صندوق ها را در به کارگیری ظرفیت‌های غیردولتی به منظور تأمین مالی و ارتقای نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی موثر دانست.

اسماعیلی اول افزود: صندوق شهرستان بشرویه با ۲۸۲ سهامدار از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مبلغی بالغ ۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل منابع داخلی صندوق به صورت تسهیلات قرض الحسنه یکساله به سهامداران پرداخت کرده و مبلغ ۵ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال نیز در قالب تسهیلات ضروری در اختیار سهامداران قرار داده است. همچنین از محل معدل حساب صندوق در بانکهای عامل، تاکنون تعداد ۱۶۰ بهره بردار برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند و مبلغی بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال از بانک دریافت کرده اند.

وی همچنین مبلغ عاملیت توزیع اعتبارات دولتی آبیاری تحت فشار را  ۱۸.۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: علاوه بر این موارد عاملیت توزیع اعتبار قنوات، طرح ناظرین کلینیک گیاهپزشکی نیز به این صندوق واگذار شده است.

اسماعیلی اول، مشکل اصلی صندوق را مسئله افزایش سرمایه و پذیرش عضو جدید عنوان کرد و افزود: علی رغم استقبال بی نظیر بهره برداران بخش کشاورزی، متاسفانه در ابتدای تاسیس صندوق با توجه به عدم آگاهی برخی از بهره برداران در مورد فعالیتهای صندوق و خدمات آن، حدود ۳۰۰ نفر برای خرید سهام صندوق اقدام کرده اند.  امادر حال حاضر تعداد قابل توجهی از بهره برداران برای خرید سهام اعلام آمادگی کرده اند و طبق آخرین آمار دریافتی سامانه پذیره نویسی صندوق شهرستان، ۲۱۸ بهره بردار آمادگی خود را برای پرداخت مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در صورت افزایش سرمایه و پذیرش عضو جدید اعلام کرده اند.

وی در ادامه دلیل عدم افزایش سرمایه و پذیرش سهامدار جدید را سهم دولت اعلام کرد و افزود: علیرغم پیگیری های مکرر از طریق مراجع مربوطه، تاکنون گشایش خاصی در خصوص افزایش سرمایه سهم دولت صورت نگرفته است. این در حالی است که افزایش سرمایه صندوق، منوط به افزایش سرمایه سهم دولت است.

اسماعیلی اول در پایان ضمن تشکر و قدردانی از حضور مسئولان شهرستان در مراسم، از مدیر جهاد کشاورزی ، فرماندار پرتلاش و مسئولان مربوطه خواست؛ مسئله افزایش سرمایه سهم دولت را برای توسعه و بهبود عملکرد صندوق از طریق نماینده مجلس و مسئولان عالی استان پیگیری کنند تا انشالله در آینده نزدیک شاهد افزایش سرمایه صندوق و پذیرش عضو جدید باشیم.

در ادامه این مراسم علی باقری، فرماندار شهرستان بشرویه با تاکید بر رسیدگی جدی به مشکلات بخش کشاورزی خاطر نشان کرد: بخش کشاورزی و دامداری نقش زیادی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می کند و زیر بنای توسعه و پیشرفت هر کشوری محسوب می شود.

فرماندار بشرویه متذکر شد: رسیدگی به مشکلات کشاورزان و دامداران باید با جدیت بیشتر از گذشته دنبال شود.

وی، شرایط حاکم بر کشاورزی را وخیم توصیف کرد و گفت: با توجه به قهر طبیعت و بروز پدیده چندین ساله خشکسالی در کشور و به ویژه در شهرستان بشرویه و از سوی دیگر عدم حمایت جدی از کشاورزان، شرایط سختی را برای این قشر بوجود آورده و دیگر کشاورزی سودآوری  ندارد.

باقری، خدمت به مردم را وظیفه مسئولان دانست و گفت: مقام معظم رهبری تاکید زیادی بر خدمت صادقانه مسئولان به مردم کرده اند و دولت تدبیر و امید نیز سیاست های خود را بر مبنای تحقق خواسته های رهبری و رفع مشکلات مردم گذاشته است و مسئولان موظف به خدمت صادقانه هستند.

 

بیشتر بدانید
۲۰ بهمن ۱۳۹۳


مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی سرایان با بیان اینکه از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون توانسته است بیش از8 میلیارد ریال تسهیلات با بهره کم در اختیار زنان روستایی سرایان قراردهد، گفت: از ابتدا جمعاً به مبلغ 8 میلیارد و50 میلیون ریال تسهیلات به تعداد 534 فقره به سهام داران صندوق پرداخت شده است. 

۲۰ بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 98

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، طاهره یل، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی سرایان با بیان این مطلب افزود: مبلغ ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از این تسهیلات از محل منابع داخلی و مبلغ یک میلیارد ۳۵۰ میلیون ریال از محل منابع شرکت مادر تخصصی به سهام داران صندوق پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: تسهیلات پرداختی برای فعالیت هایی از قبیل تولید کود ورمی کمپوست، پرورش زنبور عسل، خرید دام و علوفه دام، پرورش مرغ بومی، پرورش کرم ابریشم، پرورش قارچ خوراکی، کاشت و بسته بندی گیاهان دارویی و پرورش بوقلمون و … اعطا شده است.

یل درباره سایر فعالیتهای صندوق در این مدت گفت: معرفی ۳۳ نفر از اعضا به بانک کشاورزی برای دریافت تسهیلات از محل منابع بانکی، معرفی ۱۰ نفر از اعضا به بانک توسعه تعاون برای دریافت تسهیلات از محل منابع بانکی، عرضه محصولات و ارائه توانمندی های زنان روستایی در نمایشگاه های مختلف، برگزاری کلاس های آموزشی مختلف برای نمایندگان و اعضای صندوق ها از قبیل حسابداری و پرورش قارچ و …  و تهیه فیلم از فعالیت های صندوق و پخش آن در شبکه خاوران و شبکه ۱ سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیگر فعالیت های صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی سرایان بوده است.  

 

بیشتر بدانید
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

اعضای هیات اجرایی موسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیشهرستان راز و جرگلان از شهرستان های خراسان شمالی با حضور نمایندگان بهره برداران، کشاورزان، مقامات محلی، نماینده شرکت مادر تخصصی و ... در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان راز و جرگلان انتخاب شدند. 

۲۰ بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 128

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، اعضای هیات اجرایی موسسصندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزیشهرستان راز و جرگلان از شهرستان های خراسان شمالی در روز دوشنبه ۶ بهمن ماه امسال که در سالن جلسات محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان راز و جرگلان، برگزار شد، انتخاب شدند.

مرتضی حصاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان راز و جرگلان در ارتباط با موقعیت شهرستان و وضعیت کشاورزی آن توضیحاتی را بیان کرد.

علی اکبری، فرماندار شهرستان راز و جرگلان در مورد استفاده از فرصتی که پیش آمده برای توسعه کشاورزی و تشکیل صندوق که در واقع انجام کار مردم به دست مردم صحبت کرد.

حجت الاسلام نایب علی نوروزی، امام جمعه شهرستان راز و جرگلان در ارتباط با منافع تشکیل صندوق و اینکه کشاورزان از تسهیلات آن بهره مند شوند، توضیحاتی ارائه کردند و همچنین توصیه هایی در ارتباط با اخذ تسهیلات از بانک ها ارائه کردند.

در ادامه شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مطالبی را درباره مدل اراه خدمت صندوق های غیردولتی ارائه کرد.

همچنین رحیم نظری گوران، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی در زمینه نحوه تشکیل صندوق و فواید آن مطالبی را بیان کرد.

در پایان جلسه هیات اجرایی موسس صندوق انتخاب شدند و پس از آن اولین جلسه هیات اجرایی موسس تشکیل شد. در ادامه نظری، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادر تخصصی وظایف هیات اجرایی را برای حاضران تشریح کرد.  

 

بیشتر بدانید
۲۰ بهمن ۱۳۹۳

از ابتدای تشکیل صندوق ها تا پایان دی ماهسال 93 صورت گرفت

پرداخت بیش از 37 هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط صندوق های غیردولتی


رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از تاسیس 88 صندوق غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از سال 83 تاکنون خبر داد و گفت: مجموع تسهیلات پرداختی صندوق‌های غیردولتی به سهام داران از ابتدای تشکیل این صندوق ها تا پایان دی ماه سال 93 بیش از  37 هزارمیلیارد ریال بوده است.

۱۳ بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 113

به گزارش روابط عمومی‌ و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران که در روز ۱۳ بهمن ماه امسال به مناسبت ایام ا.. دهه فجر در سالن جلسات شرکت مادرتخصصی برگزار شد،گفت: پس از تشکیل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تشکیل صندوق های غیردولتی در دستور کار قرار گرفت که از سال ۱۳۸۳ تاکنون بالغ بر ۸۸ صندوق متشکل از ۳۲ صندوق استانی، ۷ صندوق تخصصی، ۱۰صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری و ۳۹ صندوق شهرستانی ایجاد شده است.

وی افزود: صندوق ها با سرمایه اولیه حدود ۳۳ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال در سال ۱۳۸۳ شروع به فعالیت کردند که تا دیماه۱۳۹۳ میزان سرمایه آنها به ۷ هزار و ۹۹۸ میلیارد و ۷۹۸ میلیون ریال رسیده که نسبت به مشابه سال ۹۲، در حدود ۶۷/۱۳۷ درصد رشد داشته است. از طرفی میزان سرمایه صندوق ها در طی دهه ۱۳۸۳-۹۳ در حدود  ۷۳.۰۴درصد رشد سالانه داشته است.

رضوی اردکانی تصریح کرد: بیشترین میزان سرمایه متعلق به صندوق های استانی با ۶۴.۰۲ درصد کل سرمایه و در مرتبه بعدی صندوق های تخصصی با ۲۴.۹درصد تعلق دارد. صندوق های شهرستانی با ۱۰.۴درصد سرمایه در مرتبه سوم و صندوقهای زنان با ۴ صدم درصد دارای کمترین میزان سرمایه هستند.

وی گفت: از نظر سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت دامپروری با ۱۲۷.۸ میلیارد تومان رتبه اول و بعد از آن صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با ۵۵.۷ میلیارد تومان در مرتبه دوم است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: تعداد تشکلهای سهام دار صندوق ها در سال ۱۳۸۳ برابر با ۱۴۵ تشکل بوده که این میزان در سال ۱۳۹۳ به ۶۸۳۹ تشکل رسیده است. با توجه به شروع تشکیل صندوق های زنان و شهرستانی از سال ۱۳۸۹ که امکان عضویت افراد حقیقی و افراد مستقل در صندوق‌ها فراهم شد تاکنون نیز ۲۰۳۷۷بهره بردار حقیقی و ۲۰۳۷ بهره بردار مستقل سهام دار صندوق ها شده اند.

رضوی اردکانی درباره مجموع تسهیلات پرداختی صندوق‌های غیردولتی به سهام داران از ابتدای تشکیل صندوق ها تا دی‌ماه سال ۹۳، تصریح کرد: صندوق‌های غیردولتی بیش از ۳۷ هزار میلیارد ریال به صورت قرض الحسنه باکارمزد حداکثر ۴ درصد به سهام‌داران پرداخت کرده‌اند.

وی همچنین به حمایت مالی و اعتباری صندوق های غیردولتی از سهام داران خود در سال جاری اشاره کرد و گفت: بیشترین پرداخت تسهیلات در ۱۰ ماه اول امسال مربوط به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان‌های یزد، خراسان رضوی و اصفهان است. همچنین  ۴/۳۱ درصد تسهیلات به زیربخش دام و طیور،  ۶/۲۷ درصد تسهیلات در زیربخش زراعت و باغبانی پرداخت شده ‌است. صنایع و خدمات کشاورزی و عشایری در رده‌های بعدی قرار دارند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از پرداخت ۸ هزار و ۷۸۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی توسط صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزیدر ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۳ خبر داد و گفت: مجموع تسهیلات اعطایی صندوق‌‌های غیردولتی در ۱۰ ماهه سال ۹۲ مبلغ ۶ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال بوده که بالغ بر ۳۹ درصد نسبت به سال ۹۳ رشد نشان می‌دهد. همچنین تسهیلات پرداخت شده در ۱۰ ماهه امسال توسط صندوق‌های استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مجموع۵,۲۰۲ میلیارد ریال، تسهیلات پرداخت شده توسط صندوق‌های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در مجموع ۷۶۲ میلیارد ریال و تسهیلات پرداخت شده توسط صندوق‌های زنان ۲۹ میلیارد ریال و صندوق های تخصصی‌ـ‌‌محصولی ۲,۷۸۷ میلیارد ریال بوده است.

وی تصریح کرد: اعتبار مصوب شرکت مادر تخصصی براساس قانون بودجه امسال ۷۸۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به بودجه مصوب سال گذشته که۵۲۴۰ میلیارد ریال بوده،۱.۵ برابر رشد داشته و این امر بیانگر حمایت  ارزشمند  مسئولان از  عملکرد و فعالیت های صندوق های غیردولتی است. همچنین در ۱۰ماهه اول سال ۹۳، میزان واریزی به صندوق های غیردولتی از محل عاملیت اعتبارات دولتی ۴۵۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۳۹۲ که مبلغ آن ۸۲۵ میلیارد ریال بوده،‌ رشدی حدود ۵.۵ برابر داشته است .همچنین مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال به عنوان کمک بلاعوض بابت افزایش سرمایه هزینه شده است .

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت:  اعتبارات دریافتی صندوق های غیردولتی از محل عاملیت اعتبارات دولتی در ۱۰ ماهه اول امسال، مبلغ ۴۵۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۲ که مبلغ آن ۸۲۵ میلیارد ریال بوده،‌ رشدی حدود ۵.۵ برابر داشته است و توزیع اعتبارات از این محل در ۱۰ ماهه اول امسال مبلغ۲۳۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۲ که مبلغ آن ۹۶۰ میلیارد ریال بوده، رشدی حدود ۲.۵ برابر دارد.

رضوی اردکانی تصریح کرد: از آنجا که قسمت اعظم اعتبارات مذکور مربوط به اعتبارات آبیاری تحت فشار بوده، بنابراین اعتبارات دریافتی صندوق های غیردولتی از محل آبیاری تحت فشار در ۱۰ ماهه اول امسال مبلغ ۴۱۵۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۲ که مبلغ آن ۷۵۵ میلیارد ریال بوده، رشدی ۵.۵ برابر داشته است. همچنین اعتبارات پرداختی از این محل در ۱۰ ماهه اول امسال مبلغ ‌۲۰۸۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۲ که مبلغ آن ۷۱۰ میلیارد ریال بوده، رشدی حدود ۳ برابر را نشان می دهد.

رضوی اردکانی اظهار داشت: اعتبار تخصیصی سال ۱۳۹۲حدود ۲۴۱ میلیارد ریال بوده است و اعتبار تخصیصی سال ۱۳۹۳ حدود ۷۶۰ میلیارد ریال است که حدود ۳برابر شده است. از مبلغ ۷۶۰ میلیارد ریال،‌ در ۱۰ ماهه اول امسال حدود ۹۲ میلیارد ریال جذب شده است و مابقی در حال پیگیری برای جذب است.

رضوی اردکانی افزود:اعتبار تخصیصی از محل اعتبار ماده ۱۲ قانون وزارت جهاد کشاورزی نیز از بدو تاسیس شرکت مادر تخصصی تا پایان دی ماه ۱۳۹۳، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها ۳۷۲ ملک به ارزش حدود ۱۰۹۰ میلیارد ریال به فروش رسانده و به خزانه واریز کردند که خزانه نیز حدود ۷۷۰میلیارد ریال از طریق وزارت جهاد کشاورزی به شرکت مادر تخصصی پرداخت کرده که عینا برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوق های غیردولتی پرداخت شده است و در ۱۰ ماهه اول امسال نیز، ۱۶۶ میلیارد ریال  از بابت فروش املاک مازاد جهاد کشاورزی استان ها تحصیل و به حساب خزانه واریز شده است.

ویدرباره عملکرد شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در عاملیت اعتبارات صندوق توسعه ملی طی سال ۹۰ تا ۹۲ گفت: مجموعا مبلغ ۱۷۵۸۲ میلیارد ریال قرارداد عاملیت اعتبارات صندوق توسعه ملی منعقد شد که تا دی امسال، مجموعا مبلغ ۱۰۶۵۲ میلیارد ریال برای ۵۱۰۰ طرح سرمایه گذاری متقاضیان عملیاتی و پرداخت شده است.

رضوی اردکانی افزود: در سال جاری هم مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی منعقد شده که تاکنون تعداد ۵۵ طرح سرمایه گذاری متقاضیان به مبلغ ۱۸۳ میلیارد ریالی تصویب و به صندوق توسعه ملی ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی گفت: در سال گذشتهبا پرداخت۱۹۸ میلیارد ریال تسهیلات در استان های خوزستان، هرمزگان و بوشهر، در راستای تکمیل زنجیره تولید میگو پرورشی از ۱۰۷ تشکل پرورش‌دهنده میگو و ۱۹۴۰ هکتار مزرعه پرورشی حمایت لازم صورت گرفت.

وی درباره تعداد مجامع برگزار شده در صندوق های غیردولتی اعلام کرد: از ابتدای تاسیس صندوق های غیردولتی تا پایان دیماه امسال یک هزار و ۴۴۷ نوبت مجامع عمومی، مجامع موسس، عادی و فوق العاده و عادی به طور فوق العاده برگزار شده که در ۱۰ ماهه اول امسال ۲۱۳مجمع عمومی مرکب از  ۱۶۵ مجمع عادی، ۴۰ مجمع فوق العاده و ۵ مجمع عادی به طور فوق العاده و سه مجمع موسس برگزار شده است که هدف اصلی آن اجرای صحیح قوانین در مجامع، تحقق سیاست های کلان دولت در بخش کشاورزی و نیز پاسداری از حقوق است.

 

بیشتر بدانید
۱۳ بهمن ۱۳۹۳

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشور در نامه ای به رئیس جمهور خواستار شد

تقویت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی جایگزین بودجه مصرفی بخش کشاورزی


رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشورو استان اصفهان در نامه به رئیس جمهور جایگزینی تخصیص برخی از بودجه‌های مصرفی، به امور زیرساختی مانند تقویت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و خصوصا تشکل‌های صنفی و تعاونی که الزاما تولیدکنندگان عضو آن هستند را خواستار شد.

۱۲ بهمن ۱۳۹۳
بازدید : 104

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، سید موسی رهنمایی، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشوردر نامه ای به دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور کشور گفت: اعتقاد شما بر درآمد داشتن کشاورز است اما متاسفانه زارعان، باغ‌داران، گلخانه داران، گاوداران، مرغ داران، زنبورداران، شیلات، صنایع تبدیلی و در مجموع بخش کشاورزی به علت وجود مسائل فراوان قابل حل، از این حق اولیه صنفی محروم هستند. شایسته است که جایگزین تخصیص برخی از بودجه‌های مصرفی، به امور زیرساختی مانند تقویت صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و خصوصا تشکل‌های صنفی و تعاونی که الزاما تولیدکنندگان عضو آن هستند، معطوف شود. این اقدام منجر به پوپایی و خوداتکایی بخش می شود.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشورو استان اصفهان درباره وضعیت بخش کشاورزی استان اصفهان نیز گفت: استان اصفهان داری ۵۶۸ هزار هکتار اراضی آبی قابل کشت است که معادل ۳ درصد اراضی کشور بوده ولی در سال‌های آبی نرمال معادل ۶ درصد از تولیدات کشاورزی کشور متعلق به استان اصفهان و مقدار ۱۶۰ هزار هکتار آن عملیات تجهیز و نوسازی شده است. این استان با تولید سالانه یک میلیون و هشتاد هزار تن شیر، رتبه اول ، یکصد و شصت و هزار تن گوشت مرغ، رتبه دوم و تولید سیصد و بیست هزار تن سیب درختی رتبه سوم و نود هزار تن تخم مرغ رتبه چهارم کشور را داراست.

وی افزود: همچنین با ظرفیت‌های بسیار قابل توجه درخصوص تشکل‌ها و تعاونی‌های بهره برداران، مباحث پژوهشی و تحقیقاتی و مراکز علمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و واحدهای پشتیبانی و خدمات شامل کلینیک‌های دامپزشکی و گیاه پزشکی و شرکت‌های خدمات فنی و مشاوره ای تحت پوشش سازمان نظام مهندسی و دارای قابلیت‌های ویژه سرآمد کشور است.

رهنمایی اصلی ترین مشکل این استان را کمبود آب دانست و اظهار داشت: مطابق مصوبات شورای عالی آب، دولت با سرمایه‌گذاری خود دو تونل کوهرنگ و چشمه لنگان را احداث کرده است که در سال‌های با بارندگی نرمال، معادل ۳۵۴ میلیون متر مکعب آب آوری دارد ولی وزارت نیرو معادل ۱۲۶۵ میلیون مترمکعب آب تاکنون برای توسعه شهرها، صنایع، خدمات و کشاورزی در استان‌های اصفهان و یزد و چهارمحال و بختیاری فروخته است که حداقل معادل ۹۱۱ میلیون مترکعب کسری سالانه دارد که این کسری را از محل حق آب‌های کشاورزان تامین کرده است و به همین سبب روخانه بی آب و بسیاری از اراضی حوضه زاینده رود خشک شده است. در سایر مناطق نیز حفر چاه‌های زیاد و برداشت‌هایی بی رویه از سفره‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های چند ساله اخیر باعث خشکی بسیاری از قنوات و چشمه‌ها و رودخانه‌های فصلی مناطق شده است. وضعیت موجود قنوات، چشمه‌ها، چاه‌ها و رودخانه زاینده رود، اثبات می کند که علیرغم ادعای موجود برخی مسئولان، کمتر از ۱۵ درصد آب موجود استان در بخش کشاورزی استان مصرف می شود.

وی درخصوص خواسته‌های اصلی بخش کشاورزی استان اصفهان از رئیس جمهور گفت: دستور اجرای کامل قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی و مواد ۱۴۰ تا ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه پیرامون برگرداندن کامل حق آب‌ها و پرداخت خسارت وارده به بهره برداران و ساماندهی رودخانه و چاه‌ها و قنوات و چشمه سارهای استان و همچنین ابطال مجوزهای تخصیص مازاد بر موجود آب را صادر فرمائید.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی کشورو استان اصفهان تصریح کرد: چنانچه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ و آیین نامه اجرایی و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و ماده ۲۰ قانون نظام جامع دامپروری به درستی اجرا شود و تشکل‌های صنفی بهره برداران در محافل تصمیم گیری حضور داشته باشند، قطعا تولیدکنندگان به قیمت واقعی محصولات تولید خود خواهند رسید.

وی بیان کرد: اگر بهره برداران و تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی در راستای قبول تصدیگری‌های بخش وارد عمل شوند بسیاری از مسائل توسط ظرفیت‌های خود بخش حل می شود و در صورتیکه مواد ۲ تا ۷ و ۲۶ قانون افزایش بهره وری ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی درست اجرا شود، این مهم به نحوه احسن اجرا خواهد شود به خصوص که نظام صنفی کشور با ترکیب بهره برداران خود بخش کشاورزی تشکیل شده است. می توان در کمیسیون‌های نظارت و ستادی تنظیم بازار ایفای نقش کند.

رهنمایی اظهار داشت: بنابر نظر شما مبنی بر اینکه مشارکت‌های انسانی را عامل توسعه می دانید، نظام صنفی کشاورزی که مطابق قانون نظام صنفی کشور نماینده واقعی تولیدکنندگان بخش کشاورزی است، و به منظور دفاع حقوق تولیدکننده و مصرف کننده و حفظ منابع طبیعی و ساماندهی بخش در کنار دولت ایجاد شده است. لذا اساسی ترین خواسته تعیین فرصت دیدار دروه ای برای مسئولان نظان صنفی و سایر تشکل‌های بخش کشاورزی با شما و بدون حجاب است. امید که ان شالله به مدد الهی و تدبیر دولت مسائل مطروحه و تمام مشکلات کشور حل شود. 

 

بیشتر بدانید
۱۲ بهمن ۱۳۹۳