«اخبار صندوق های غیردولتی»

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: از اردیبهشت ماه سال ۹۳ تا پایان اسفندماه آن سال، مبلغ ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات برای خریداری ۳۰۰۰ تن بذور گندم و جو تولیدی در مناطق گرمسیری، نیمه گرمسیری و سردسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد و استان خوزستانپرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ بزرگ مرادی نژاد، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد بابیان این مطلب افزود: به دلیل استفاده قبلی کشاورزان استان و استان های هم اقلیم از بذور غیراستاندارد و نامرغوب میزان عملکرد در واحد سطح خیلی پائین بود، بنابراین با همکاری این صندوق بذور اصلاح شده برای افزایش عملکرد در واحد سطح با پرداخت ۳۵ میلیارد ریال تسهیلات از ابتدای تا انتهای سال ۹۳ بذور گندم و جو خریداری شد. که باعث شد این بذور حداقل بیش از ۲۰-۳۵ درصد در کیفیت وکمیت محصول تولیدی گندم و جو کشاورزان تاثیرگذار باشد.

مرادی نژاد تصریح کرد: مجری این فعالیت ۴ شرکت تعاونی بودند مجری این فعالیت ۴ شرکت تعاونیشرکت تعاونی ۳۹۹۷ دشت زاگرس ،شرکت تعاونی تولید بذر خوشه طلایی دنا،شرکت تعاونی بذر سادات و شرکت تعاونی روستایی شهید مفتح به کمک صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان  بودند که به کمک صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد دست به این فعالیت گسترده زدند.

که به کمک صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد دست به این فعالیت گسترده زدند.

وی افزود: نظارت بر انجام اصول صحیح کاشت گندم و جو در مناطق مختلف استان از جمله منطقه سردسیری، گرمسیری و نیمه گرمسیری  و بازدید از مزرعه و نظارت بر عملیات اجرایی در مراحل مختلف (کاشت، داشت و برداشت ) و بوجاری و ضدعفونی بذور توسط شرکتهای تعاونی مذکور با هماهنگی صندوق انجام شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد درباره ضرورت انجام این سرمایه گذاری گفت: با توجه به استراتژیک بودن محصول گندم و هدررفت زحمات تولیدکنندگان و اینکه محصول تولیدی توسط دلالان و واسطه گران خریداری می شود، ضرورت داشت که صندوق به کمک شرکت های متقاضی و عضو صندوق وارد شود تا محصول تولیدی کشاورزان منطقه خود را به روش صحیح جمع آوری، فراوری و به فروش برساند.

وی افزود: به کمک سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد و ایستگاه تحقیقات بین المللی دیم گچساران این صندوق توانسته ضمن تامین منابع مالی از منابع داخلی صندوق و نظارت بر بذور خریداری شده و توزیع شده در سطح استان و در مناطق هم اقلیم کشور تاثیر بسزایی در تولید و فروش این محصول استراتژیک بگذارد. 

بیشتر بدانید
۲۶ خرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور گفت: این صندوق با پرداخت تسهیلات یک میلیارد ریالی از خرید ۲۰۰۰ واحد کندو حمایت کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ بهزاد بانکی پور؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور گفت: این صندوق نسبت به حمایت از خرید ۲۰۰۰ واحد کندو لانگسترود و  برنامه ریزی توزیع کندو اقدام کرده است.

وی افزود: متقاضی و مجری انجام این فعالیت تعاونی های سهامدار عضو صندوق و تعاونی زنبورداران سمیرم است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور درباره ضرورت انجام سرمایه‌گذاری در این زمینه گفت: با توجه به نیاز زنبورداران به کندوی استاندارد، کنترل بازار و ثبات قیمت ها این فعالیت به صورت گسترده صورت پذیرفت.

 

بانکی پور درباره نتایج حاصل شده از انجام این سرمایه‌گذاری اظهار داشت: کاهش هزینه تولید، تامین نیاز زنبورداران، مدیریت و تنظیم بازار کندو از ابتدای  دی ماه سال ۹۳ تا اول تیرماه امسال با اعتبارای بالغ بر یک میلیارد ریال در حال انجام است. 

بیشتر بدانید
۲۶ خرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام گفت: تولید کنسانتره دامی برای دامداران عشایردر طی سال ۹۳ با سرمایه گذاری بیست و پنج میلیارد ریالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام انجام شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ امین زمانی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام گفت: تولید کنسانتره دامی برای دامداران عشایراز مهم ترین فعالیت های اثربخش صندوق در طی سال  ۹۳ بود که با سرمایه گذاری بیست و پنج میلیارد ریالی  صندوق انجام گرفت.

وی افزود: خرید محصول در فصل عرضه، خرید نهاده با کیفیت تر و خرید به صورت عمده با استفاده از تخفیفات ویژهدر طی این مدت انجام شد.

زمانی تصریح کرد: با پرداخت این تسهیلات عرضه ۵۰۰ هزار تن خوراک دام توسط شرکت تعاونی خوراک دام عشایر ایلامو توزیع در زمان مناسب بین دامداران، باپشتوانهبرنامه ریزی مناسب در خرید نهاده صورت پذیرفت که منجر به کاهشفروش محصول به صورت متفرقه و کاهش هزینه های جابجایی نهاده ها شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان ایلام با اشاره به ضرورت انجام سرمایه‌گذاری در این زمینه اظهار داشت: کاهش هزینه های نگهداری و حمل و نقل، کوتاه شدن زمان عرضه  و فروش محصولات و کاهش هزینه های تولید از مهم ترین تاثیرات این فعالیت در استان ایلام بوده است.

 

وی گفت: عملیات انجام شده توسط صندوق، تامین به موقع تسهیلات برای تقویت و توسعه فعالیت های تولیدی، حمایت مالی و تسهیلاتی برای خرید نهاده موردنیاز در فصل عرضه و خارج از استان و بازار یابی برای فروش به موقع محصولات تولیدی بوده است. 

بیشتر بدانید
۲۶ خرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانفارس گفت: از ابتدای مهرماه تا پایان اسفندماه سال ۹۳ ، در حدود  ۲۸۹۲ تن کود شیمیایی نیترات آمونیوم با پرداخت ۲۶میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریال تسهیلات توسط این صندوق خریداری و بین بهره برداران بخش کشاورزی توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ غلامرضا مقصودی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانفارس بابیان این مطلب افزود: خرید کود شیمیایی نیترات آمونیوم به صورت یکجا براساس مجوز اتحادیه تخصصی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و شرکت خدمات حمایتی از محل نقدینگی حاصل از اخذ تسهیلات از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس که در انبارهای شرکت های تعاونی تولید و روستایی نگهداری شد، صورت گرفت و بین متقاضیان توزیع شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانفارس اظهار داشت: اتحادیه و شرکتهای تعاونی تولید و روستایی  کهسهامدار صندوق هستند، مجری این فعالیت بودند.

وی درباره ضرورت انجام سرمایه‌گذاری در این زمینه گفت: بالا بودن قیمت کود شیمیایی نیترات آمونیوم عرضه شده توسط بخش خصوصی و عدم اطمینان از عرضه به موقع و با کیفیت باعث شد تا اتحادیه و شرکتهای تعاونی تولید و روستایی استان و شهرستان برای خرید کود شیمیایی نیترات آمونیوم از محل اعتبارات صندوق اقدام کرده و کود نیترات را با قیمت مناسب و به موقع به کشاورزان عرضه کردند.

مقصودی تصریح کرد: صندوق با تقاضای سهامداران تسهیلات مناسب را برای خرید کود شیمیایی نیترات آمونیوم پس از اخذ گزارش توجیهی خرید و پیش فاکتور معتبر در اختیار آنان قرار داد و سپس در مراحل بعدی موضوع نظارت خرید کود شیمیایی نیترات آمونیوم و توزیع به موقع آن  را پیگیری کرد.

بیشتر بدانید
۲۵ خرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گفت: در راستای حمایت از زنجیره تولید میگو شامل تولید لارو وپرورش تا تولید میگو وکارگاه های فرآوری، این صندوق مبلغ ۴۱ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علیرضا دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان خوزستان  با بیان این مطلب افزود: با پرداخت این میزان تسهیلات،  ۹۰ میلیون قطعه لارو و  ۱۴۰۰ تن میگوی پرورشی با همکاری ۱۱ شرکت تعاونی تولید و پرورش میگو، تولید شد .

وی افزود: قبل از ورود صندوق به این سرمایه‌گذاری سایت چوئبده نزدیک به یک دهه غیر فعال بود و با ورود صندوق در طول یک دوره سه ساله به میزان تولید کنونی دست یافتیم.

دارابی درباره ضرورت انجام سرمایه‌گذاری در این زمینه گفت: دراستان خوزستان به دلیل شرایط آب وهوایی امکان پرورش میگو وجود داشته است ولی به دلایل  مختلف  این صنعت با شکست و تعطیلی مواجه بود که با ورود صندوق این صنعت دوباره احیا شد.

مدیرعامل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گفت: در راستای تزریق به موقع و آسان تسهیلات در تمامی زنجیره های تولید اعم از تولید لارو، پرورش، کارگاه های فرآوری و پیگیری صادرات میگوی تولیدی، جلسات متعددی نیز با اداره کل شیلات استان برگزار شد که منجر به تشکیل کارگروه تخصصی حمایت از زنجیره تولید میگو در استان گردید.

وی نتایج حاصل شده از انجام این سرمایه‌گذاری را فعال شدن سایت تولید میگو در استان خوزستان و تولید سالانه حدود ۱۴۰۰ تن میگوی پرورشی بیان کرد و اظهار داشت: فعالیت تولید لارو از اسفند ماه تا خرداد ماه امسال بود و پرورش از اردیبهشت تا مهرماه است و دوره مهرماه تا اسفندماه نیز مربوط به فرآوری میگوی تولیدی و نگهداری وتغذیه میگوهای مولد است.

بیشتر بدانید
۲۵ خرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد گفت: با پرداخت 100 میلیارد ریال تسهیلات، خط سورتینگ و بسته بندی و سرمایه در گردش با ظرفیت برای صادرات 8000 تن خیارسبز به کشورهای آسیای میانه و 5000 تن برای عرضه در شهرستان ها فراهم شد. 

۲۴ خرداد ۱۳۹۴
بازدید : 215

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید علی اکبر حسینی نسب، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد درباره فعالیت های اثربخش این صندوق گفت: این صندوق از ابتدای آبان ماه سال ۹۳ تا پایان فروردین ماه سال ۹۴ با پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز، خط سورتینگ، بسته بندی و سرمایه در گردش مورد نیاز با ظرفیت صادرات ۸۰۰۰ تن خیارسبز به کشورهای آسیای میانه و ۵۰۰۰ تن برای عرضه در شهرستان ها را مهیا کرد.

وی افزود: با در اختیار قرار دادن این مبلغ راندمان فعالیت در زمینه بسته بندی و صادرات به حداکثر رسید. با خرید و نصب خط سورت و بسته بندی، خرید دستگاه تزریقی سبد، خرید کالاهای بسته بندی، در حدود ۳۰۰۰ تن خیارسبز صادرو ۲۴۰۰ تن در شهرستانها صادر و عرضه شد.

حسینی نسبتصریح کرد: متقاضی و مجری انجام این فعالیت، شرکت تعاونی گلخانه داران کیمیای سبز و پارسیان اشکذر بودند که باعث شد قسمتی از صادرات خیار که در گذشته توسط بخش خصوصی (دلالان) صورت می گرفت، توسط شرکت تعاونی صورت گیرد و از کشاورزان منطقه حمایت به عمل آید.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد درباره ضرورت انجام سرمایه‌گذاری در این زمینه گفت: با عنایت به توسعه چشمگیر سطح گلخانه ها در استان یزد (بالغ بر ۱۲۰۰ هکتار) و افزایش تولید، ضرورت حضور مستقیم در بازارهای داخلی و خارجی برای فروش بهتر محصول آشکار شد؛ بنابراین منابع مورد نیاز از طریق تسهیلات محصول خیارسبز گلخانه ای توسط صندوق تامین شد.      

 وی اظهار داشت: نتایج حاصل شده از انجام این سرمایه‌گذاری آن بود که ضمن حفظ ثبات قیمت در مقابل واسطه ها با افزایش ۱۰ درصدی اعضای تحت پوشش خود باعث رونق بازار محصولات گلخانه ای شده، به گونه ای که شاهد افزایش چشمگیر سطح زیرکشت گلخانه ها در استان یزد بودیم. 

بیشتر بدانید
۲۴ خرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان گفت: از ابتدای تأسیس صندوق استان سمنان تاکنون به میزان ۸۶۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال به ۱۲۶۳ فعالیت بخش کشاورزی در استان سمنان پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، محمد اکبری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان درتاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۸۶ با سرمایه ۶۹۰۰ میلیون ریال و با عضویت و مشارکت ۳۶ تشکل فعال در بخش کشاورزی تشکیل شد و در حال حاضر با پس از ۵ مرحله افزایش، صندوق با سرمایه ۱۱۸میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و عضویت ۷۷تشکل مشغول ارائه خدمات مالی و اعتباری به فعالان و تولیدکنندگان بخش است.

اکبری درباره عملکرد تسهیلاتی صندوق گفت: صندوق از ابتدای سال ۹۳ تا بهمن ماه سال آن سال ۲۸۸ مورد تسهیلات به مبلغ۲۳۶ میلیارد و ۸۰۹ میلیارد ریال در اختیار سهامداران قرارداده که ۲۵۱ فقره آن به صورت قرض الحسنه و۳۷ فقره به صورت ضروری به ۹ زیر بخش کشاورزی بوده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان همچنین درخصوص تفکیک عملکرد تسهیلات صندوق از ابتدای تأسیس تاکنون به میزان ۸۶۵ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال اظهار داشت: تاکنون به ۲۸۳ فعالیت در زیربخش زراعت به میزان  ۱۶۵ میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریال، به دو فعالیت در بخش باغبانی به مبلغ یک میلیارد و ۳۹۴ میلیون ریال، به ۲۲ فعالیت در زیر بخش خدمات مشاوره ای به میزان ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال ، به ۹ فعالیت در بخش مکانیزاسیون به مبلغ یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون ریال، به ۱۷ فعالیت در زیربخش صنایع به مبلغ ۲۴ میلیارد و ۹۰۱ میلیون ریال، به ۱۰ فعالیت در زیربخش زنبورداری به مبلغ ۵۷۰ میلیون ریال، به ۱۷۳ فعالیت در زیربخش عشایر به مبلغ ۱۰۹ میلیارد و ۹۴۴ میلیون ریال، به ۲۴۳ فعالیت در زیر بخش طیور به مبلغ ۱۶۷ میلیارد و ۳۱۴ میلیون ریال و به ۴۹۸ فعالیت در زیربخش دام مبلغ ۳۸۶ میلیارد و ۹۸۸ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

 

اکبری درباره پذیرش عاملیت وظایف سازمان جهادکشاورزی اظهار داشت: در بخش آبیاری تحت فشار تجهیز ۵۶۵۹ هکتار از اراضی زراعی و باغی استان سمنان به سیستم های نوین آبیاری از طریق پرداخت یارانه (کمک بلاعوض) دولت توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان صورت گرفته است. همچنین در صورت تخصیص اعتبارات در سالجاری،گام های مؤثری در راستای استفاده بهینه از منابع آب و افزایش بهره وری برداشته خواهد شد.

وی افزود: برای اصلاح نژاد ۲۳۱۵رأس دام سبک و۴۹۷۴رأس دام سنگین و۴۲۰ نفرشتر، در راستای افزایش تولید شیر و گوشت نیز یارانه تعلق گرفته است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان همچنین گفت: در بخش مکانیزاسیون

بابت تغییر و نوسازی ۴۲ دستگاه ادوات کشاورزی برای کاهش ضایعات تولید و افزایش بهره وری آنها همچنین برای بهینه سازی مصرف سوخت مبلغ ۷۵۵۰میلیون ریال به ۲۳ شخصیت حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.

اکبری درباره اهداف و برنامه های آتی صندوق گفت: صندوق استان، بامشارکت معاونت ها و مدیریت های تخصصی سازمان جهاد کشاورزی استان نسبت به بازنگری طرح تأسیس برای تأمین سرمایه ۴۰۰میلیارد ریال بامشارکت ۲۱۴ تشکل فعال بخش کشاورزی اقدام شده است، که انشاءا… باتحقق سرمایه پیش بینی شده بتوانیم گام های مؤثرتری در حمایت از تولیدکنندگان وبهره برداران بخش کشاورزی برداریم.

بیشتر بدانید
۹ خرداد ۱۳۹۴

نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: از بهمن ماه سال ۱۳۸۶ تا پایان اسفندماه سال ۹۳، به طور کلی تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصدی جمعا به مبلغ ۳۶۵.۰۳۰ میلیون ریال به ۸۰۸ پروژه در حمایت از بخش کشاورزی پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علیرضا رستگار؛ نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد درباره خلاصه عملکرد این صندوق از بهمن ماه سال ۱۳۸۶  تاپایان اسفندماه  ۱۳۹۳ گفت: سرمایه  صندوق استان با همکاری شرکت مادر تخصصی، استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان از مبلغ دو میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال به ۱۲۳ میلیارد و ۱۸۱ میلیون ریال و تعداد سهامداران از ۴۶ به ۱۴۵ سهامدار با تعداد۱۱۵.۰۰۰ بهره بردار با رویکرد سهم ۴۸% دولت و۵۲% سهامداران افزایش یافته است و تمام تسهیلات پرداختی به تشکل های عضو به صورت قرض الحسنه( ۴ درصد کارمزد) بوده است.

وی افزود: تاکنون به طور کلی تسهیلات قرض الحسنه ۴ درصدی جمعا به مبلغ ۳۶۵.۰۳۰ میلیون ریال به ۸۰۸ فعالیت در حمایت از بخش کشاورزی پرداخت شده است که از این میزان مبلغ ۳۸.۳۷۸میلیون ریال به ۱۲۶اتحادیه، شرکت تعاونیتولید و تعاونی روستایی، مبلغ ۱۰.۰۰۰میلیون ریال به ۲۸ اتحادیه و شرکت تعاونی عشایری، مبلغ ۳۸.۳۳۱ میلیون ریال به ۲۵۹ شرکت خدمات مشاوره ای فنی مهندسی(فارغ التحصیلان بخش کشاورزی )، مبلغ ۷۰.۸۸۹ میلیون ریال به ۷۹ شرکت  تعاونی دام، طیور و زنبورعسل، مبلغ ۳۷.۴۳۰ میلیون ریال به ۷۸شرکت تعاونی صنایع تبدیلی، مبلغ ۶۸.۵۰۸ میلیون ریال به ۹۵ شرکت تعاونی گلخانه ای،  مبلغ ۴۲.۲۱۰ میلیون ریال به ۲۸ شرکت تعاونی تولید بذوراصلاح شده و  ۵۹.۲۸۴  میلیون ریال به ۱۱۵ مورد در بخش شیلات، مکانیزاسیون، دامپزشکی و … بوده است.  

رستگار تصریح کرد: همچنین صندوق همکاری هایی در دریافت و پرداخت مبلغ ۱۵۴.۷۲۶میلیون ریال از محل خود اجرایی  آبیاری تحت  فشار با مشارکت ۱۵ درصدی بهره برداران کشاورزی، اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها (کشاورزی حفاظتی، بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداری ها وگاوداری ها و سوخت های فسیلی منابع طبیعی) جمعا به مبلغ   ۴.۷۶۶ میلیون ریال و مشارکت در تامین و تکمیل ۱۸ دستگاه تراکتور و تعداد۳۷مورد  ادوات برای شرکت های مکانیزاسیون فعال کشاورزی به مبلغ ۸.۷۵۴میلیون  ریال داشته است.

 نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: براساس تفاهمنامه منعقده با عاملیت بانک سپه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی با تصویب کار گروه مشترک استان از محل اعتبارات سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۷ طرح با مبلغی معادل ۲۳۰ میلیارد ریال تصویب شده که تعداد زیادی از طرح ها در حال احداث هستند و از محل اعتبارات سال ۱۳۹۳ صندوق توسعه ملی نیز تعداد ۱۱ طرح به مبلغ ۶۵ میلیارد ریال که در حال انعقاد قرارداد با متقاضیان بخش کشاورزی می باشند، تصویب شده است.

رستگار گفت: براساس تفاهمنامه مبادله شده با سازمان جهادکشاورزی استان از مبلغ ۵۰ میلیارد ریال پرداختی به صندوق استان، مبلغ ۱۲ میلیارد ریال بابت خسارات سرمازدگی و خشکسالی سال ۱۳۹۰ باغات مرکبات مناطق استان به خسارات دیدگان پرداخت شد و همچنین با پرداخت  مبلغ ۳۸ میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه سهم ۴۸ درصدی دولت و تلفیق آن با آورده ۵۲ درصدی سهامداران سرمایه صندوق به بیش از ۱۲۳میلیارد ریال ارتقاء یافت .

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی در هفتمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی که ۲۲ اردیبهشت ماه در ارومیه برگزار شد، حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علی سعیدفر، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی با بیان این خبر گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی، به منظور آشنایی فعالان بخش کشاورزی با اهداف و برنامه هایصندوق نسبت نمایش عملکرد در این نمایشگاه اقدام کرد.

 

وی افزود: در این نمایشگاه فعالیت های شاخص و اثربخش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی به صورت انواع بنر و پخش فیلم، و همچنین ارائه دفترچه های آشنایی با صندوق و اقلام تبلیغاتی در معرض دید و استفاده بازدیدکنندگان قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان گفت: در سال گذشته مبلغ ۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات به منظور تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش تشکل ها به منظور تأمین نهاده‌های تولید با سازوکار ساده و کارمزد ۳ تا ۴ درصد پرداخت شده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، حسین رستمی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان در گفتگو با خبرنگار ما با اعلام این خبر در بیان فعالیت های انجام شده صندوق گفت: اجرای قراردادهای عاملیت اعتبارات سامانه های نوین آبیاری عمدتا آبیاری بارانی تحت فشار جمعا به مبلغ ۷۴۶ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال از دیگر فعالیت های صندوق بوده و با استفاده از این اعتبار تاکنون هزار و ۶۳۰ طرح در سطحی به میزان ۲۵۰۰۰ هکتار آبیاری تحت فشار در سطح استان اجرا شده و یا در حال اجراست.

وی افزود: این میزان آبیاری تحت فشار بیش از ۲۵ درصد از کل سامانه های نوین آبیاری اجرا شده استان را تشکیل می دهد.

رستمی با بیان اینکه این فعالیت از سیاست های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی و دارای اهمیت بسزایی است، افزود: نتیجه اجرای سیستم های نوین آبیاری استفاده بهینه از منابع آب و صرفه جویی در مصرف آن است که کاملا موثر در مقابله با بحران کم آبی است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گفت: این فعالیت با نظر سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به گونه‌ای انجام شده که موجب علاقه مندی و استقبال بسیار خوب کشاورزان شده و رضایت کامل این سازمان و متقاضیان را به همراه داشته است و در مجموع توفیق بزرگی برای صندوق بوده که توانسته در انجام این خدمت بزرگ سهیم باشد.

وی اجرای سایر قراردادهای عاملیت را از دیگر فعالیت های این صندوق دانست و افزود: اعطای تسهیلات تلفیقی به تعاونی های تولید، تجهیز شرکت های مکانیزاسیون، توسعه عملیات اصلاح نژاد دام روستایی، خرید خدمات فنی شبکه مراقبت و پیش آگاهی محصولات، احیاء و بازسازی قنوات، انجام امور آماری و تکمیل شناسنامه بهره برداران، اصلاح الگوی کشت، استقرار مدیریت در سامانه، بهینه سازی مصرف سوخت مرغداری ها، بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای گاوداری با اعتبار ۴۷ میلیارد و ۷۷۹ میلیون ریال از دیگر قراردادهای عاملیت بوده که اجرایی شده است.

رستمی بیان کرد:  همچنین از عاملیت اعتبارات صندوق توسعه ملی جمعا به مبلغ ۴۲۲ میلیارد ریال از دیگر فعالیت های صندوق است که به منظور اجرای طرح های توسعه کشاورزی عملیاتی شده است. در سال جاری هم مبلغ ۸۱ میلیارد ریال عاملیت این اعتبار در اختیار صندوق و در حال پیگیری است و بعد از بانک کشاورزی بیشترین اعتبار به کار گرفته شده، از آن صندوق بوده است.

وی با اشاره به طرح ابتکاری صندوق افزود: تضمین سهامداران نزد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به منظور تسریع در دریافت و توزیع به موقع کود شیمیایی از دیگر فعالیت های صندوق است.

مدیرعامل صندوق توسعه کشاورزی استان اظهار کرد: با توجه به اینکه عاملان توزیع کود عمدتا توانایی تهیه ضمانتنامه بانکی یا وثائق مشابه و یا خرید نقدی کود را ندارند؛ از سال گذشته تاکنون صندوق توانسته است علاوه بر پرداخت تسهیلات از منابع داخلی خود برای تهیه و توزیع کود، بنا به خواسته سازمان جهاد کشاورزی، سهامدارانی که عاملیت توزیع کود دارند، نزد شرکت خدمات حمایتی تضمین کند تا شرکت یاد شده به صورت اعتباری و بدون دریافت تضامین نسبت به تحویل کود درخواستی و سهمیه شهرستان ها اقدام و پس از توزیع، بهاء آنرا دریافت کند.

وی گفت: تاکنون با تضمین حدود ۳۰ میلیارد ریال از این طریق بیش از ۱۵.۰۰۰ تن کود شیمیایی توزیع شده است. با این روش که با همکاری شرکت خدمات حمایتی انجام شده کمک خوبی برای تأمین کود کشاورزان صورت گرفت و بحمد ا… در حال حاضر مشکلی از این بابت وجود ندارد و نتیجه این کار حتما افزایش تولید و رضایت مندی بهره برداران خواهد بود.

این مسئول در خصوص جذب اعتبارات ملی که دیگر فعالیت صندوق است، خاطر نشان کرد : چند مورد تسهیلات از اعتبارات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه دامپروری کشور، دریافت و صرف تأمین نیازهای بخش های مربوطه شده است از جمله این موارد دریافت مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در سال گذشته جهت تولید و توزیع بذر اصلاح شده با همکاری اتحادیه تعاونی های تولید به میزان ۱۶.۰۰۰ تن، و دریافت مبلغ ۳۰ میلیارد ریال از صندوق حمایت از توسعه دامپروری جهت تأمین نهاده های مورد نیاز دامداران بوده است.

رستمی در پایان مهمترین عامل موفقیت صندوق ها را از یک سو استفاده مناسب از توانمندی ها و ظرفیت های ، تشکل های بخش کشاورزی و از سوی دیگر نظارت و حمایت دولت بیان کرد.

 

بیشتر بدانید
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز  کوثر از برگزاری ۳۷  دوره آموزشی با حضور ۶۹۰ تن از زنان به میزان۴۲۵۷  نفر- روز،  توسط صندوق خبر داد و گفت: در راستای حمایت بیشتر اعضا از خدمات آموزشی، دوره‌های کارآفرینی و آموزشی در ۱۱ حوزه مختلف به زنان روستایی و عشایری شیراز آموزش داده شد.

به گزارش روابط عمومی‌و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، صدیقه عباسی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز  کوثربا بیان اینکه جمع سرمایه صندوق سه میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال است، گفت: ۴۹ % سرمایه متعلق به دولت به میزان یک میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال و ۵۱ % سرمایه متعلق به اعضا به میزان دو میلیارد و ۱۷ میلیون ریال است.

وی درباره تسهیلات پرداختی صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر افزود: در راستای حمایت از اعضاء صندوق و براساس آیین نامه‌ها از سال ۹۰  تاکنون صندوق مبلغ ۱۳ میلیارد ریال تسهیلات در غالب عقود صندوق قرض الحسنه و مشارکت مدنی در اختیار اعضاء خود قرارداده است که این مبلغ بیشتر از ۳ برابر سرمایه صندوق است.

عباسی درباره دوره‌های آموزشی برگزار شده توسط این صندوق اظهار داشت: در راستای حمایت بیشتر اعضاء از خدمات، تاکنون ۳۷  دوره آموزشی با حضور ۶۹۰ تن از زنان به میزان۴۲۵۷  نفر- روز،  توسط صندوق برگزار شده است، که شامل دوره های پرورش و نگهداری قارچ‌های خوراکی، شناسایی و بهره برداری از گیاهان دارویی، کشت گلخانه، پرورش زنبور عسل، پرورش گیاهان آپارتمانی، آموزش حسابداری با نرم افزار، پرورش کبک، کاشت و پرورش درختان میوه، پرورش گیاه دارویی
به لیمو، چرم دوزی، تولید کود ورمی‌کمپوست و … است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر همچنین از حضور در نمایشگاه‌ها برای معرفی فعالیت‌ها و دستاوردهای اعضاء صندوق خبر داد و تصریح کرد: صندوق زنان شیراز در ۲۳ نمایشگاه مرتبط از جمله نمایشگاه دهه فجر، دستاوردهای زنان روستایی و عشایر، هفته جهاد کشاورزی، کارآفرینی و … در قالب ۱۸۷ روز، حضور فعال و چشمگیری داشته و ضمن معرفی دستاوردها و تولیدات اعضاء صندوق، تعامل مناسبی با بخش‌های مرتبط برقرار کرده است.

وی درباره برنامه‌های آینده صندوق گفت: افزایش سرمایه صندوق تا بیست میلیارد ریال، اهتمام به آموزش و توسعه نیروی انسانی و اعضاء صندوق، افزایش عضویت صندوق‌های اعتبارات خرد، افزایش تعداد سهامداران درصندوق‌های عضو، اجرای طرح‌های زودبازده در بخش کشاورزی توسط اعضاء با نظارت صندوقو پیگیری دریافت تسهیلات بلاعوض برای توسعه اشتغال و فعالیت صندوق از سازمان‌های مربوطهاز برنامه‌های آتی این صندوق در سال ۹۴ است. 

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

مدیرکل اعتبارات بانک کشاورزی کشور و کارشناسان شرکت مادر تخصصی از برخی طرح های تاثیرگذار کشاورزی دزفول که توسط صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول و بانک کشاورزی اجرا شده، بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ مسعود فرقانی، مدیرکل اعتبارات بانک کشاورزی کشور و سید علی میران جدی، مسئول اجرای طرح های خاص و تاثیر پذیر شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از برخی طرح های تاثیرگذار اجراشده بخش کشاورزی دزفول بازدید و از نزدیک روند اجرایی این طرح ها را بررسی کردند.

سید رحمن پژوهیده، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول با اعلام این خبر گفت: این بازدید با هدف بررسی تاثیر فعالیت این صندوق با هماهنگی مدیریت تسهیلات شرکت مادر تخصصی در موضوع مدیریت و نظارت تاثیرپذیری حمایت صندوق شهرستان دزفول بر اعتبارات پرداخت شده به اعضای این صندوق صورت گرفت.

وی افزود: طرح پرورش ماهیان خاویاری شرکت آبزی خاویاری حنطوش زاده، طرح تولید خوراک دان طیور شرکت اطمینان تجارت خوزستان، طرح سورتینگ سیب زمینی و پیاز شرکت سبز رویان دزفول، طرح تولید عصاره و سرکه چوب شرکت نوآوران جوان آوان پارس،‌ طرح بسته بندی و فرآوری عسل شرکت دژ پژوهان پرند و سورتینگ میوه شرکت کشاورزی کوشا که در انتظار مساعدت پرداخت اعتبارات و همراهی مالی صندوق حمایت و بانک کشاورزی هستند نیز مورد بازدید میدانی و بررسی تاثیرگذاری بر کشاورزی شهرستان قرار گرفتند.

پژوهیده اظهار داشت: در این بازدید و جلسه تخصصی پس از آن با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول، انجمن کشاورزی، نظام صنفی، اداره تعاون روستائی، هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول، مقرر شد به منظور به تصویر کشیدن فعالیت ها و طرح های تحت پوشش این صندوق، تعامل بیشتری بین روابط عمومی بانک کشاورزی کشور و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول صورت گیرد.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد طرح های دارای متقاضی موجود در این صندوق جمع بندی نهایی شوند و کارشناسان تخصصی بانک کشاورزی در هر سرفصل نیز برای بررسی و اجرای آنها در دزفول حضور یابند.

پژوهیده در پایان از مساعدت و همراهی شهریار رستمی، مدیر تسهیلات و توسعه سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصصی و نظر مساعد مسعود فرقانی، مدیر کل اعتبارات بانک کشاورزی کشور، سید علی میران جدی، مسئول نظارت بر طرح های تاثیرگذار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و هیات همراه در مورد طرح های تاثیرگذار بخش کشاورزی شهرستان دزفول قدردانی و ابراز امیدواری کرد نتایج حاصل از این بازدید کام کشاورزان عضو صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان دزفول را شیرین کند.

بیشتر بدانید
۲۴ اسفند ۱۳۹۳