«گزیده اخبار»

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان استهبان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان استهبان از میزان ۲میلیارد و ۵۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان استهبان از میزان ۲میلیارد و ۵۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال به ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۷۲۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۷ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از میزان ۱۱۶میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از میزان ۱۱۶میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال به ۱۲۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۷ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ۱۲مردادماه سال ۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۳فروردین ماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری از میزان ۱۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۱۹۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری از میزان ۱۴ میلیارد و ۲۵۴ میلیون و ۱۹۰هزار ریال به ۱۵ میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۲ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قاینات افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴ مهرماه ۱۳۹۲و صورت جلسه هیات مدیره در ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قاینات از میزان ۱۵میلیارد و ۴۱۲میلیون و ۷۹۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قاینات از میزان ۱۵میلیارد و ۴۱۲میلیون و ۷۹۰ هزار ریال به ۱۸ میلیارد و ۷۷۳ میلیون و ۲۹۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۱ خرداد ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسلامشهر روز دوشنبه ۵خردادماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسلامشهر روز دوشنبه ۵خردادماه امسال با نماینده شرکت مادر در این صندوق، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان اسلامشهر اصلاحیه بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۳و بودجه سال مالی منتهی به ۳۱شهریور ۱۳۹۴  مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۱۰ خرداد ۱۳۹۳

مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان روز چهارشنبه ۷خردادماه  امسال در محل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان روز چهارشنبه ۷خردادماه امسال با نماینده شرکت مادر در این صندوق، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع در محل سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد.

دستورات مجمع عمومی عادی شامل اصلاحیه بودجه منتهی به ۳۱شهریورسال ۱۳۹۳، بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی منتهی به ۳۱شهریور۹۴، اضافه کردن یک تبصره به بند یک ماده ۳آئین نامه نحوه اعطای تسهیلات و دستورات مجمع فوق العاده شامل بررسی و تصویب افزایش سرمایه، بررسی و تصویب نقل و انتقال سهام  بود که مورد تصویب تمام اعضا قرار گرفت.

بیشتر بدانید
۱۰ خرداد ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، افشین مشیری، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۱۰ خرداد ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، افشین مشیری، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۵ خرداد ۱۳۹۳

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مراد خادم، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان ، منصوب شد.

 

بیشتر بدانید
۵ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی از میزان ۴۲ میلیارد و ۸۴۵میلیون و ۵۹۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی از میزان ۴۲ میلیارد و ۸۴۵میلیون و ۵۹۰هزار ریال به ۲۷۸ میلیارد و ۳۶۳ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳

 نماینده جدید شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی از سوی سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اسمعیل کریم زاده، نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی ، منصوب شد.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ۲۶مردادماه سال ۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۶ فروردین ماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند از میزان ۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۳۷۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند از میزان ۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۳۷۰هزار ریال به ۱۷ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۱۰۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۴ خرداد ۱۳۹۳