«گزیده اخبار»

افزایش سرمایه حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانآذربایجان غربی

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی از میزان ۵۳میلیارد و ۵۳میلیون و ۳۸۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

 

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی از میزان ۵۳میلیارد و ۵۳میلیون و ۳۸۰هزار ریال به ۸۵میلیارد و ۵۶۸میلیون و ۱۴۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانآذربایجان شرقی

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۲ و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از میزان ۱۱۶میلیارد و ۶۲۷میلیون و ۷۸۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

 

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از میزان ۱۱۶میلیارد و ۶۲۷میلیون و ۷۸۰هزار ریال به ۱۲۳میلیارد و ۶۲۷میلیون و ۷۸۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

افزایش سرمایه صندوق زنان روستایی شهرستان مرودشت

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت از میزان ۴ میلیارد و ۲۰۶میلیون و ۳۹۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت از میزان ۴ میلیارد و ۲۰۶میلیون و ۳۹۰ هزار ریال به ۵میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافت.

همچنین تعداد سهامداران این صندوق از ۹۹۷نفر در ابتدای سال  ۹۲به ۱۲۱۲نفر در پایان سال ۹۲رسید. تشکل های تحت پوشش این صندوق نیز از ۲۲ تشکل به ۲۸ تشکل افزایش یافت.

به گفته مدیرعامل صندوق هدف از افزایش سرمایه در مراحل مختلف، افزایش توان نقدینگی صندوق به منظور ارائه خدمات تسهیلاتی اثربخش و آسان  به سهامداران در روستاهای شهرستان مرودشت است.

بیشتر بدانید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی مرودشت در فروردین ماه امسال در نمایشگاه بین المللی زنان کارآفرین و برترین های تولید واشتغال حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، زهرا همایون، نماینده صندوق اعتبارات زنان روستای کوشک در صندوق حمایت ازتوسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت که یکی از کارآفرینان برتر در زمینه بسته‌بندی گیاهان دارویی، ادویه و چاشنی است موفق شد، در نمایشگاه برترین‌های عرصه تولید واشتغال که در محل نمایشگاه‌های بین المللی تهران در فروردین ماه سال ۱۳۹۳باحضور ۲۱استان برگزار شد، نمونه هایی از فعالیت صندوق را به عرصه نمایش گذاشته و گوشه ای از توانمندی های زنان روستایی را نشان دهد.

به گفته برگزارکنندگان این نمایشگاه با توجه به اینکه زنان در جامعه امروز نقش موثری در تولید واشتغال دارند، نیاز به معرفی بیشتر و ارتباط آنها با جوامع ملی و بین المللی است وهدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی کارآفرینان زن برتر در سطح کشوری در زمینه های مختلف تولید واشتغال بود.

بیشتر بدانید
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان از میزان ۹۴ میلیارد و ۵۹میلیون و ۹۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان از میزان ۹۴ میلیارد و ۵۹میلیون و ۹۰هزار ریال به ۱۰۳میلیارد و ۸۱۴ میلیون و ۴۶۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان از میزان ۱۳۰ میلیارد و ۳۱۶میلیون و ۶۹۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان از میزان ۱۳۰ میلیارد و ۳۱۶میلیون و ۶۹۰هزار ریال به ۱۷۱میلیارد و ۵۲۶ میلیون و ۹۴۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان از میزان ۱۱۸ میلیارد و ۵۴۱میلیون و ۷۶۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان از میزان ۱۱۸ میلیارد و ۵۴۱میلیون و ۷۶۰هزار ریال به ۱۱۹میلیارد و ۴۶ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی از میزان ۷۸ میلیارد و ۴۱۸میلیون و ۱۰۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی از میزان ۱۱۸ میلیارد و ۵۴۱میلیون و ۷۶۰هزار ریال به ۷۹میلیارد و ۸۹۲ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

  در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی از میزان ۶۳ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان غربی از میزان ۶۳ میلیارد و ۵۲ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال به ۶۳ میلیارد و ۸۹۶ میلیون و ۵۶۰ هزار ریال افزایش یافت.  

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز از میزان ۱۱۷ میلیارد و ۲۸۷میلیون و ۴۸۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز از میزان ۱۱۷ میلیارد و ۲۸۷میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به ۱۴۷میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

  در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائن افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائن از میزان ۱۰ میلیارد و ۴۵۹میلیون و ۱۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قائن از میزان ۱۰ میلیارد و ۴۵۹میلیون و ۱۰ هزار ریال به ۱۵میلیارد و ۴۱۲ میلیون و ۷۹۰ هزار ریال افزایش یافت.   

بیشتر بدانید
۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات از میزان ۱۰ میلیارد و ۵۶۱میلیون و ۲۹۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شمیرانات از میزان ۱۰ میلیارد و ۵۶۱میلیون و ۲۹۰ هزار ریال به ۱۴میلیارد و ۲۵۶ میلیون و ۳۱۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱ اردیبهشت ۱۳۹۳