صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی صندوق پیشرو در جهت اجرای مصوب هیات دولت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی یکی از بهترین نمونه ها برای اجرای تصویب نامه هیات وزیران در راستای حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است که در 27 فروردین 1401 تصویب شد.
با توجه به آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شرکت های دانش بنیان در 19 ماده تنظیم شده است که در ماده 1 و 2 بخش الف (افزایش سهم حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در شرکت های دانش بنیان) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، به گونه ای برنامه ریزی نماید تا در پایان سال 1401، حداقل معاونت بیست درصد از تعداد کل شرکت های دانش بنیان و فناورر و 10 درصد فروش آنها از طریق شرکت های دانش بنیان و فناور کشاورزی و منابع طبیعی محقق گردد.
گفتنی است؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از طریق شرکت های دانش بنیان در چهارچوب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از محل اعتبارات مصوب با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت از طریق بانک های عامل از شرکت های دانش بنیان که با استفاده از فناوری و نهاده های فناورانه کشاورزی، موجبات کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی و ارتقای بهره وری را فراهم می آورند.
همچنین در زمینه فناوری هایی از جمله توزیع هوشمند محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی، هوشمندسازی کشاورزی، کاهش و فرآورزی ضایعات برای تامین نهاده های دام و طیور، توسعه ارقام ججدید زراعی متناسب با اقلیم ایرانی از جمله کبر و گوار، استفاده و منابع پروتئینی کمتر از متعارف و … است.
در تبصره یک این تصویب نامه نیز شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موظف است در چهارچوب ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و سایر قوانین و مقررات مرتبط، اساسنامه صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی رااز طریق مراجع ذی صلاح نماید تا بسترهای لازم برای حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر به ویژ هدر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق این صندوق فراهم و تقویت گردد.

همچنین در نامه 21 فروردین ماه 1401 وزیر جهادکشاورزی با عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در زمینه حمایت ویژه از «صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی» تاکید شده بود.

آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

دکتر ستاری1401.1.21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.