«گزیده اخبار»

حسین نگهدار، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان مازندران از سوی رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 18 مهر 1401 منصوب شد.
۱۹ مهر ۱۴۰۱
بازدید : 263

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، حسین نگهدار، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق استان مازندران از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در ۱۸ مهر ۱۴۰۱ منصوب شد.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی استان، اقدامات لازم بعمل آید.

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۱۹ مهر ۱۴۰۱
سید ابوالقاسم عطاحسینی، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان طبس از سوی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 10 مهر 1401 منصوب شد.
۱۰ مهر ۱۴۰۱
بازدید : 306

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، سید ابوالقاسم عطاحسینی، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق شهرستان طبس از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در ۱۰ مهر ۱۴۰۱ منصوب شد.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان طبس، اقدامات لازم بعمل آید.

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۱۰ مهر ۱۴۰۱
حمیده سالک ابراهیمی، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي زنان شهرستان تبریز از سوی رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 2 مهر 1401 منصوب شد.
۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید : 322

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی حمیده سالک ابراهیمی، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق زنان شهرستان تبریز از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در ۲ مهر ۱۴۰۱ منصوب شد.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان تبریز، اقدامات لازم بعمل آید.

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۴ مهر ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان الیگودرز از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 2 مهر 1401 منصوب شد.
۴ مهر ۱۴۰۱
بازدید : 379

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، عباس امرایی بعنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرز منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان الیگودرز،
اقدامات لازم را بعمل آورید.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان ، از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۴ مهر ۱۴۰۱
نمایندگان شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان های مهدیشهر و شاهرود حکم خود را از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 22 شهریور ماه 1401 دریافت کردند.
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
بازدید : 408

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ عباس مشیریان و عباسعلی نهاردانی نمایندگان این شرکت در هیئت مدیره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های مهدیشهر و شاهرود به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منصوب شدند و در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ حکم خود را دریافت کردند.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان های مهدیشهر و شاهرود، اقدامات لازم بعمل آید.

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي بجنورد طی جلسه ای از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 21 شهریور ماه 1401 حکم خود را دریافت کرد.
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
بازدید : 323


به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ پیام ثروتی که پیش تر بعنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد منصوب شده بود، طی جلسه ای حکم خود را دریافت کرد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان بجنورد،
اقدامات لازم را بعمل آورید.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان بجنورد، از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۲۳ شهریور ۱۴۰۱
نمایندگان جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق های حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان های مرودشت و جهرم و صندوق زنان روستایی و عشایری استهبان با حضور در دفتررئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 20 شهریور 1401 حکم های خود را دریافت کردند.
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
بازدید : 412

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ نمایندگان جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های مرودشت و جهرم و صندوق زنان روستایی و عشایری استهبان با حضور در دفتررئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ حکم های خود را دریافت کردند.
طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، منصور امیریانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان مرودشت، حسن زمانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان جهرم و محبوبه نصری اصل کارشناس امور زنان جهاد کشاورزی شهرستان استهبان به ترتیب به عنوان نمایندگان جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های مرودشت، جهرم و صندوق زنان روستایی و عشایری استهبان منصوب شدند.
در حکم هر کدام از نمایندگان بطور جداگانه ذکرشده است: « به پیشنهاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و نظر به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بافق منصوب می نمایم. لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل ها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، درراستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان، اقدامات لازم را بعمل آورید.
توفیق روز افزون جناب عالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان شهرستان از خداوند متعال مسئلت می نمایم. »
دز این جلسه مدیران شرکت مادر تخصصی از جمله شهریار رستمی، مدیر بخش برنامه ریزی و تجهیز منابع و علیرضا رئیسی، مدیر امور نمایندگان حضور داشتند.

بیشتر بدانید
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان خدابنده طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 16 شهریور ماه 1401 انتصاب شد.
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
بازدید : 236

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، علیرضا اسدالهی بعنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خدابنده منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان،
اقدامات لازم را بعمل آورید.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان خدابنده، از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

 

بیشتر بدانید
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان سرایان طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 14 شهریور ماه 1401 انتصاب شد.
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
بازدید : 246

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی طی حکمی از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی منصوب شد.

در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان سرایان، اقدامات لازم بعمل آید.

بیشتر بدانید
۱۴ شهریور ۱۴۰۱
مدیر جدید توسعه سرمایه گذاری و تسهيلات شركت مادر تخصصي با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 4 تیرماه 1401 انتصاب شد.
۴ تیر ۱۴۰۱
بازدید : 665

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، احمد ابراهیمی، مدیر جدید توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « باعنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات» شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منصوب می شوید. عناوین کلی شرح وظایف آن مدیریت در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ می شود.
امید است با تائید خداوند متعال و با برنامه ریزی منسجم و همکاری و همدلی سایر همکاران و مدیریت های شرکت، در راستای تحقق اهداف شرکت موفق و مؤید باشید.»

بیشتر بدانید
۴ تیر ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمايت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 30 خرداد 1401 انتصاب شد.
۱ تیر ۱۴۰۱
بازدید : 584

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، حسین اصغری لسکوکلایه، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌مدیره صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به پیشنهاد معاون وزیر در امور زراعت طی نامه و با عنایت به توان و تجربیات جناب عالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور منصوب می نمایم.
لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه زراعت در دیمزارهای کشور، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق توسعه زراعت در دیمزارهای کشور از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

بیشتر بدانید
۱ تیر ۱۴۰۱
مدیر جدید برنامه ريزي و تجهيز منابع شركت مادر تخصصي با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 9 خردادماه 1401 انتصاب شد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۱
بازدید : 769

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، شهریار رستمی، مدیر جدید برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی منصوب شد.
در حکم وی آمده است: « با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع» شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منصوب می شوید. عناوین کلی شرح وظایف آن مدیریت در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ می گردد.
امید است با تائید خداوند متعال و با برنامه ریزی منسجم و همکاری و همدلی سایر همکاران و مدیریت های شرکت، در راستای تحقق اهداف شرکت موفق و مؤید باشید.»
شایان ذکر است؛ وی پیش از این مدیریت توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی را بر عهده داشت.

بیشتر بدانید
۱۰ خرداد ۱۴۰۱