«گزیده اخبار»

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از بخش کشاورزی استان گلستان با حکم رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 19 آذر 1401 منصوب شد.
۲۱ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 304

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی، محمدرضا ارباب مجنی، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه یخش کشاورزی استان گلستان منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنایت به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان گلستان منصوب می نمایم. لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه کشاورزی استان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.

بیشتر بدانید
۲۱ آذر ۱۴۰۱
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از بخش کشاورزی شهرستان شوشتر با حکم رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 15 آذر 1401 منصوب شد.
۱۶ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 204

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، محمد زراعت کار، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه یخش کشاورزی شهرستان شوشتر منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنایت به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان شوشتر منصوب می نمایم. لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه کشاورزی شهرستان شوشتر، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.

بیشتر بدانید
۱۶ آذر ۱۴۰۱
مدیر عامل جدید صندوق حمايت از بخش کشاورزی استان همدان در تاریخ 7 آذر 1401 منصوب شد.
۱۲ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 242

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل شرکت مادر تخصصی؛ در راستای تغییرات مدیریتی در صندوق های حمایت از بخش کشاورزی، محمدرضا آقایی از تاریخ هفتم آذر سال ۱۴۰۱ مدیر عامل جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان همدان شد.

روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.

بیشتر بدانید
۱۲ آذر ۱۴۰۱
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از بخش کشاورزی شهرستان لنده با حکم رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 6 آذر 1401 منصوب شد.
۸ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 192

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عطب الله بیژنی نسب، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه یخش کشاورزی شهرستان لنده منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنایت به توان و تجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از بخش کشاورزی شهرستان لنده منصوب می نمایم. لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه کشاورزی استان کهگیلویه و بویر احمد، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.

بیشتر بدانید
۸ آذر ۱۴۰۱
مسئول پیگیری و هماهنگی فعالیت های صندوق های حمایت از بخش کشاورزی زنان روستایی و عشایری یکشنبه ششم آذر 1401 منصوب شد.
۶ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 216

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ روز یکشنبه ششم آذر ۱۴۰۱، زهرا نوری با حکم حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی فعالیت های صندوق های زنان روستایی و عشایری شرکت منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است:

« نظر به سوابق و تجربیات ارزشمندتان، بدین وسیله سرکار عالی را به عنوان مسئول پیگیری و هماهنگی فعالیت های صندوق های زنان روستایی و عشایری تعیین می نمایم. انتظار دارد در تعامل با مدیریت های شرکت و نمایندگان دولت در هیئت مدیره صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری در راستای افزایش ظرفیت های اقتصادی و ارتقاء توان مالی، بازرگانی و ایجاد فرصت های جدید کاری با هماهنگی مدیریت توسعه عملیات و بهبود بهره وری اقدام نمایید.
توفیق روز افزون شما را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نمایم. »

هم چنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی نیز برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۶ آذر ۱۴۰۱
مسئول امور حقوقی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی یکشنبه ششم آذر 1401 منصوب شد.
۶ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 217

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ روز یکشنبه ششم آذر ۱۴۰۱، میلاد علیان نژاد با حکم حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی به عنوان مسئول امور حقوقی شرکت منصوب شد.

در حکم ایشان آمده است:

« نظر به سوابق و تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان مسئول امور حقوقی منصوب می شوید.
انتظار دارد طرح هر گونه دعاوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر گونه دعاوی له یا علیه شرکت، رسیدگی به موضوعات داوری در قرارداد هایی که شرکت بعنوان داور تعیین گردیده و همچنین راهنمایی و مشاوره حقوقی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و انجام اقدامات در زمینه وصول معوقات و سایر امور محوله را در تعامل و هماهنگی کامل با اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت به طور مستمر و تا حصول نتیجه پی گیری نمایید.
امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید. »

هم چنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی نیز برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۶ آذر ۱۴۰۱
مشاور رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شنبه پنجم آذر 1401 منصوب شد.
۶ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 240

به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ روز شنبه پنجم آذر ۱۴۰۱، داریوش شهریاری به عنوان مشاور حسن مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی منصوب شد.

در حکم مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی که توسط حسین مهدی دوست صادر شده، به سوابق و تجارب ارزشمند ایشان اشاره شده است.

هم چنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی نیز برای  مشاور جدید آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۶ آذر ۱۴۰۱
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از بخش کشاورزی استان خراسان شمالی با حکم رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 1 آذر 1401 منصوب شد.
۲ آذر ۱۴۰۱
بازدید : 202

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، محمد محمدزاده، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه یخش کشاورزی استان خراسان شمالی منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنایت به توان و نجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان خراسان شمالی منصوب می نمایم. لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه کشاورزی استان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.

بیشتر بدانید
۲ آذر ۱۴۰۱
نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با حکم رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 17 آبان 1401 منصوب شد.
۱۸ آبان ۱۴۰۱
بازدید : 283

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، حسین بهرامی، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه یخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

در حکم وی آمده است: «با عنایت به توان و نجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری منصوب می نمایم. لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه کشاورزی استان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.

بیشتر بدانید
۱۸ آبان ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان خرم بید طی حکمی از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی در 1 آبان ماه 1401 منصوب شد.
۷ آبان ۱۴۰۱
بازدید : 239

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مهدی بهراد بعنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خرم بید منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان،
اقدامات لازم را بعمل آورید.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان خرم بید، از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۷ آبان ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از کشاورزی شهرستان پاکدشت با حکم رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 1 آبان 1401 منصوب شد.
۲ آبان ۱۴۰۱
بازدید : 248

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌ الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ولی بویر، نماینده شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان پاکدشت منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به توان و نجربیات جنابعالی و با استناد به ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، جناب عالی را به عنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از کشاورزی شهرستان پاکدشت منصوب می نمایم. لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام لازم برای تقویت و توسعه تشکل های تولید کننده و سایر فعالیت های مرتبط در بخش کشاورزی، در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان، اقدامات لازم را به عمل آورید.
توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای هیئت مدیره صندوق را در خدمت به سهامداران صندوق از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت می کند.

بیشتر بدانید
۲ آبان ۱۴۰۱
نماینده شرکت مادر تخصصی در هيئت مديره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي شهرستان ری طی حکمی از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی در 1 آبان ماه 1401 انتصاب شد.
۲ آبان ۱۴۰۱
بازدید : 274

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی عابدی ثمرین بعنوان نماینده این شرکت در هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ری منصوب شد.

در حکم انتصاب ایشان آمده است:
«لازم است تا ضمن رعایت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات مربوطه و اهتمام
لازم برای تقویت و توسعه تشکلها و بهره برداران حقیقی بخش کشاورزی سهامدار صندوق، در راستای
اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران به منظور ارتقای
وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جایگاه شایسته در توسعه بخش کشاورزی شهرستان،
اقدامات لازم را بعمل آورید.

توفیق روز افزون جنابعالی و اعضای محترم هیئت مدیره صندوق را در خدمت به بخش کشاورزی و کشاورزان
شهرستان ری، از خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۲ آبان ۱۴۰۱