«گزیده اخبار»

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در دوم خردادماه امسال و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۴ آذرماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان از میزان ۱۲میلیارد و  51میلیون و ۳۸۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان از میزان ۱۲میلیارد و  51میلیون و ۳۸۰هزار ریال به  17 میلیارد و  527میلیون و ۶۲۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی از میزان ۱۷۶میلیارد و  333 میلیون و ۴۷۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی از میزان ۱۷۶میلیارد و  333 میلیون و ۴۷۰ هزار ریال به   232میلیارد و  350میلیون و ۴۸۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از میزان ۸میلیارد و  18 میلیون و ۲۹۲ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از میزان ۸میلیارد و  18 میلیون و ۲۹۲ هزار ریال افزایش به   8میلیارد و  56میلیون و ۲۹۲هزار ریال افزایش یافت

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد از میزان ۹۲میلیارد و  145 میلیون و ۶۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد از میزان ۹۲میلیارد و  145 میلیون و ۶۵۰ هزار ریال افزایش به   123 میلیارد و  118میلیون و ۱۵۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

جلسه کمیته توسعه عملیات و امور مجامع در روز سه شنبه اول بهمن ماه امسال با حضور اعضاء این کمیته با موضوع تبین نحوه ارتباط طولی و عرضی شبکه صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی در سالن جلسات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، جلسه کمیته توسعه عملیات و امور مجامع با حضور اعضاء این کمیته از جمله کریم روشن چشم؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اردبیل، حسین پیر حیاتی؛ رئیس هیات مدیره و سید عقیل موسوی؛ مدیرعامل صندوق استان لرستان، محمد حسن دهمرده؛ رئیس هیات مدیره صندوق استان سیستان و بلوچستان، اشرفی گل صندوق خراسان جنوبی، بزرگ مرادی نژاد؛ مدیرعامل صندوق استان کهکیلویه و بویراحمد، علی شهابی؛ مدیرعامل صندوق جنوب کرمان، مرتضی ذوالانواری؛ مدیرعامل صندوق عشایری، سید مجبی منزوی؛ رئیس هیات مدیره صندوق استان قم، صلاح الدین دایی کوزه‌کنانی؛ مدیرعامل صندوق استان تهران، سید مهدی پورسمر؛ مدیرعامل صندوق طیور و علیرضا اشرفی، رحیم نظری و داریوش اعرابی مدیران شرکت مادر تخصصی بر پا شد.

گفتنی است، در این جلسه چند ساعته مدیران درباره نحوه ارتباط طولی و عرضه شبکه صندوق ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. البته جلسات با محوریت این موضوع همچنان ادامه خواهد داشت.

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در ۲۳ آذرماه امسال و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی از میزان ۱۲میلیارد و  732میلیون و ۷۱۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان ایوانکی از میزان ۱۲میلیارد و  732میلیون و ۷۱۰ هزار ریال افزایش به  16 میلیارد و  828میلیون و ۶۲۰ هزار ریال افزایش یافت. 

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز با هدف تصمیم گیری در خصوص بررسی و تصویب صورت‌های مالی این صندوق روز ۲۵ دی ماه در سالن اجتماعات سازمان جهادکشاورزی استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی عادی شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه امسال با حضور داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مسعود کریمی؛ نماینده شرکت مادر تخصصی و رئیس هیت مدیره شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز، بیژن فرجی؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان البرز و معاونان رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز برپا شد.

شایان ذکر است؛ در این مجمع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی و حسابرسی شرکت در خصوص عملکرد شرکت، بررسی و تصویب صورت‌های مالی (تراز نامه و حساب سود و زیان) انتخاب بازرس قانونی شرکت و حسابرس و اصلاح آیین نامه تسهیلات و نقل و انتقال سهام در دستور کار قرار داشت که انجام شد. 

بیشتر بدانید
۱ بهمن ۱۳۹۲

 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان از افزایش بیش از دو برابری سرمایه این صندوق در تیر ماه امسال  خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، حمید نصری، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان صندوق بیان داشت: سرمایه این صندوق از مبلغ ۱۶۶ میلیارد ریال به مبلغ ۳۴۱ میلیارد ریال افزایش یافته است.

وی افزود: با افزایش سرمایه در تیر ماه امسال، مبلغ ۱۷۵ میلیارد ریال به سرمایه صندوق افزوده شد که از این مبلغ  88 میلیارد ریال از محل‌های تبصره ۳ بند ب ماده ۳۱ قانون احکام دائمی کشور و کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۷  و … به عنوان سهم دولت و ۸۷ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی تامین شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گیلان اذعان داشت: بخش خصوصی علی‌رغم مشکلات اقتصادی و نبود نقدینگی و صرفاً به دلیل اعتماد به عملکرد صندوق حاضر به واریز مبلغ فوق در شرایط فعلی شد.

نصری اظهار داشت: این صندوق در سال ۱۳۸۶ با ۲۱۰ تشکل و با سرمایه اولیه ۲۶ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون با ۲۹۸ تشکل و با سرمایه ۳۴۱ میلیارد ریال به فعالیت خود ادامه می‌دهد و اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال ۱۳۹۸ سرمایه صندوق به بالای ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل تاکنون مبلغ ۸۸۸ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت با شرایط بسیار آسان به تشکل‌های عضو در قالب زنجیره تولید پرداخت شده است که این رقم تا پایان سال ۹۸ به مبلغ ۱۲۳۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

بیشتر بدانید
۲ فروردین ۷۸۱