«گزیده اخبار»

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان از میزان ۱۲۴میلیارد و  933میلیون و ۲۳۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان گلستان از میزان ۱۲۴میلیارد و  933میلیون و ۲۳۰ هزار ریال به  142 میلیارد و  876میلیون و ۲۰۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند از میزان ۸میلیارد و  208 میلیون و ۳۷۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند از میزان ۸میلیارد و  208 میلیون و ۳۷۰ هزار ریال به  17میلیارد و  478میلیون و ۱۰۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدی شهر افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدی شهر از میزان ۲۱ میلیارد و  732 میلیون و ۴۴۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان مهدی شهر از میزان  21 میلیارد و  732 میلیون و ۴۴۰ هزار ریال به  286میلیارد و  988میلیون و ۲۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان از میزان ۲۵میلیارد و  92میلیون و ۲۴۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان از میزان ۲۵میلیارد و  92میلیون و ۲۴۰ هزار ریال به  35میلیارد و  259میلیون و ۳۸۰هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۱۳ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۴ شهریورماه سال ۹۱ و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۹ دی ماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان از میزان ۷۴ میلیارد و 13 میلیون و ۲۶۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان از میزان ۷۴ میلیارد و 13 میلیون و ۲۶۰ هزار ریال افزایش به   87 میلیارد و ۱۳ میلیون و ۲۶۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۹ بهمن ۱۳۹۲

مجمع عمومی فوق العاده صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران، روز سه شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۲ در محل سالن آمفی تئاتر سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، حمیدرضا رشمئی، ذی حساب و مدیرامور مالی و اعتبارات شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درباره این جلسه گفت: این مجمع به منظور ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی صندوق به صاحبان سهام، بررسی صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۲/۰۶/۳۱صندوق، انتخاب بازرس قانونی صندوق برای یک سال مالی دیگر، تقسیم سود سهام و افزایش  سرمایه صندوق  با حضور بیش از ۴۰۰ سهام دار و تشکل برپا شد.

وی افزود: حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق گزارش صورت های مالی صندوق که برای دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ از طرف هیئت مدیره صندوق تهیه و ارائه شده بود را مطلوب و مطابق با استاندارد های حسابرسی و بدون هیچ گونه ابهامی ارزیابی کردند.

رشمئی تصریح کرد: در این جلسه افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران به دلیل تعداد زیاد زارعان این استان و رونق بخش شکاورزی در آن تا سقف ۸۰۰ میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

شایان ذکر است، در این نشست برای مدت یک سال، بازرس اصلی صندوق انتخاب شد. 

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

مجمع عمومی عادی سالانه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های شهریار، ملارد،  قدس، اسلامشهر، ری، پاکدشت، دماوند و بهارستان استان تهران در هفه گذشته برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران با حضور اکثریت سهام از کل شرکت تشکیل و گزارش هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس، صورت های مالی و ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.

همچنین در مورد سود انباشته، اندوخته قانونی، میزان سود قابل تقسیم میان سهامداران، مبلغ افزایش سرمایه، پاداش اعضای هیئت مدیره، حق الزحمه بازرس، پاداش مدیرعامل و کارکنان نیز تصمیمات لازم اخذ شد. 

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۱۰ دی ماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود از میزان ۳۷میلیارد و  937میلیون و ۶۴۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان شاهرود از میزان ۳۷میلیارد و  937میلیون و ۶۴۰هزار ریال به  61 میلیارد و  21میلیون و ۹۰۰ هزار ریال افزایش یافت. 

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده در دوم خردادماه امسال و صورت جلسه هیات مدیره در تاریخ ۲۴ آذرماه امسال سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان از میزان ۱۲میلیارد و  51میلیون و ۳۸۰هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان آرادان از میزان ۱۲میلیارد و  51میلیون و ۳۸۰هزار ریال به  17 میلیارد و  527میلیون و ۶۲۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی از میزان ۱۷۶میلیارد و  333 میلیون و ۴۷۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی از میزان ۱۷۶میلیارد و  333 میلیون و ۴۷۰ هزار ریال به   232میلیارد و  350میلیون و ۴۸۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از میزان ۸میلیارد و  18 میلیون و ۲۹۲ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان از میزان ۸میلیارد و  18 میلیون و ۲۹۲ هزار ریال افزایش به   8میلیارد و  56میلیون و ۲۹۲هزار ریال افزایش یافت

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲

در جلسه هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد افزایش سرمایه صندوق مورد تایید قرار گرفت و سرمایه این صندوق افزایش یافت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و صورت جلسه هیات مدیره سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد از میزان ۹۲میلیارد و  145 میلیون و ۶۵۰ هزار ریال افزایش پیدا کرد.

سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد از میزان ۹۲میلیارد و  145 میلیون و ۶۵۰ هزار ریال افزایش به   123 میلیارد و  118میلیون و ۱۵۰ هزار ریال افزایش یافت.

بیشتر بدانید
۸ بهمن ۱۳۹۲