«مدیریت امور نمایندگان و مجامع»

تعدادی از نمایندگان جدید شرکت مادرتخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، در محل این شرکت حاضر و با وظایف خود آشنا شدند.
۲۱ آبان ۱۴۰۲
بازدید : 71

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی جلسه ای، نمایندگان جدید دولت در هیئت مدیره صندوق های حمایت از بخش کشاورزی، با اعضای  شرکت مادر تخصصی، از جمله حمیدرضا رشمئی، عضو هیئت مدیره شرکت، سیامک جلیلوند، مدیر امور نمایندگان و مجامع، ماشاالله کریمی، مدیر حراست و علیرضا رئیسی، رئیس اداره نمایندگان شرکت مادر تخصصی به صورت حضوری دیدار کردند و با وظایف خود به عنوان رئیس هیئت مدیره صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، آشنا شدند.

بیشتر بدانید
۲۱ آبان ۱۴۰۲
آیین نامه وظایف و اختیارات نمایندگان شرکت مادرتخصصی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و وظایف مدیریت های این شرکت در قبال نمایندگان خود، در فایل زیر آمده است:
۲۰ آبان ۱۴۰۲
بازدید : 42

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان تهران، با ابوالقاسم شمس و حمیدرضارشمئی، اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی، سیامک جلیلوند، مدیر امور نمایندگان و مجامع و فرشید صحت، رئیس اداره مجامع این شرکت، دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲، دیدار و گفتگو کردند.

در این جلسه در رابطه با موضوع مشکلات ساختمان محل استقرار صندوق یاد شده و همچنین در رابطه با مجمع عمومی پیش روی آن صندوق، بحث و تبادل نظر شد.

بیشتر بدانید
۴ مهر ۱۴۰۲
رئیس اداره مجامع شرکت مادر تخصصی، دوشنبه پنجم تیر 1402 منصوب شد.
۵ تیر ۱۴۰۲
بازدید : 72

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ کیوان کاظمی، طی حکمی از سوی سیامک جلیله‌وند، مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی، به عنوان رئیس اداره مجامع شرکت مادر تخصصی منصوب شد.

شرح وظایف وی در حکم این چنین ذکر شده است:

  • برنامه ریزی و هماهنگی به منظور برگزاری به موقع مجامع عمومی صندوق های غیر دولتی
  • نظارت بر چگونگی و کیفیت برگزاری مجامع عمومی عادی و فوق العاده
  • برنامه ریزی به منظور ابلاغ مصوبات مجامع و کنترل و رسیدگی در مورد اقدامات انجام یافته توسط صندوق های غیر دولتی
  • بررسی و اظهار نظر در مورد طرح ها و پیشنهادات مندرج در دستور جلسه مجامع عمومی و کسب نظر مشورتی سایر مدیریت های تخصصی شرکت
  • برنامه ریزی به منظور تدوین مقررات مورد نیاز در زمینه برگزاری مطلوب مجامع عمومی
  • ایجاد تمهیدات لازم در راستای رعایت قوانین و مقررات در برگزاری و اتخاذ تصمیمات مناسب توسط مجمع عمومی
  • استقرار سیستم گزارش دهی و اطلاع رسانی در مورد مجامع هر یک از صندوق های غیر دولتی و کنترل اجرای تکالیف قانونی در موعد مقرر در صورتجلسات تنظیمی
  • انجام سایر وظایف محوله بر حسب ارجاع از سوی مسئول مافوق

هم چنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی، برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.

بیشتر بدانید
۵ تیر ۱۴۰۲