رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی:

وبینار «سرمایه گذاری و پس انداز های خرد در بخش کشاورزی» فتح بابی جهت ایجاد حلقه ارتباطات بین المللی برای صندوق هاست

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جانعلی بهزادنسب، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در وبینار تخصصی«سرمایه گذاری و پس انداز های خرد در بخش کشاورزی» در روز یکشنبه 14 آذر‌ماه ۱۴۰۰ بیان کرد: این نشست تخصصی در راستای استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین تقویت همکاری های بین المللی بیشتر صندوق ها با سازمان های بین المللی مرتبط با بخش کشاورزی است.
وی افزود: این وبینار که در زمینه سرمایه گذاری و توسعه بخش کشاورزی، با عنوان «تجربیات برنامه ملی خانه من، مزرعه من کشور بنگلادش» با تمرکز بر تجمیع سرمایه های کوچک است و می تواند نمونه ای از نشست های تخصصی ای باشد که باعث افزایش ایجاد همکاری های بیشتر بین صندوق ها و نهادهای بین المللی گردد.

بهزادنسب تصریح کرد: کشور بنگلادش مهد فعالیت های اعتبارات خرد، پس اندازهای محلی، کشاورزی و روستایی برای فعالیت های توسعه ای است و این جلسه می تواند فتح بابی برای ایجاد حلقه ارتباطات بین المللی بیشتر صندوق ها باشد.
شایان ذکر است: وبینار فوق با سخنرانی دکتر «میهیر کانتی ماجوم دار» مدیرعامل سابق بانک پس انداز روستایی و وزیر ثابت سابق وزارت دولت های محلی، تعاونی ها و توسعه روستایی کشور بنگلادش برپا شد و برخی از نمایندگان شرکت مادرتخصصی و مدیران عامل صندوق های تخصصی و استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی حضور داشتند.

پاورپونت ارائه شده از سوی دکتر «میهیر کانتی ماجوم دار»:

ABAK and PSB ver 3-

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.