وبینار تبیین سیاست ها و برنامه های صندوق های حمایت از بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ وبینار شورای مدیران با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوق های حمایت از بخش کشاورزی استانها و مدیران عامل صندوق های فوق در 9 آبان 1401 برگزار شد.

در ابتدای این جلسه قربان میربگ، مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری خلاصه ای از وضعیت حال حاضر صندوق ها ارائه نمود. حسین مهدی دوست رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی، در ادامه با اشاره به اینکه باید با توجه به مقتضیات زمانی، نوع نگاه به وظایف صندوق ها و ساماندهی و تخصیص منابع تغییر یابد، محوری ترین ماموریت آنان را توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی چه کیفی چه کمی عنوان نمود. همچنین با توجه به برنامه های حمایتی دولت باید توسعه بر تمامی بخش های کشاورزی از طریق شرکت های دانش بنیان مورد نظر قرار بگیرد.

در این راستا ایشان 9 رویکرد را بشرح زیر بیان نمودند:

  1. ساماندهی تخصیص بهینه منابع صندوق ها
  2. اصلاح مدل تخصیص منابع دولتی
  3. همافزایی درون بخشی و برون بخشی
  4. ساماندهی و تقویت زنجیره های ارزش بخش کشاورزی
  5. توسعه بخش کشاورزی از طریق همکاری با شرکتهای داتش بنیان و R and D
  6. تنوع بخشی به فعالیت های صندوق ها که در حال حاضر عمدتا ارائه تسهیلات است
  7. انجام امور بازرگانی و صادرات محصولات کشاورزی اعضا صندوق ها
  8. مشارکت در بازار سرمایه و بورس
  9. استفاده از مزیت های نسبی صندوق های حمایت از بخش کشاورزی

ایشان تاکید کردند که باید نگاه مسئولین وزارت خانه به شرکت مادر تخصصی و صندوق ها تغییر یابد و عملکرد صندوق ها جزء فعالیت های مورد مثال مسئولین قرار گیرد.

در ادامه تعدادی از مدیران عامل صندوق های استان، نمایندگان دولت در این صندوق ها و اعضای هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی به دیدگاههای خود در خصوص بازنگری فعالیت های صندوق ها و پیشنهادات رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی پرداختند.

در انتهای جلسه، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی، از اعضا جلسه خواستند تا پیشنهادات خود را به صورت مکتوب تا 20 آبان ماه به شرکت مادر تخصصی ارسال نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *