مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت

به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت؛ با توجه به لزوم برگزاری مجامع عمومی سالیانه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور، صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ این مجمع را با دستورات مندرج درآگهی روزنامه صندوق برگزار نمود.

در ابتدای جلسه مجمع، مرضیه مکرمی، مدیر عامل صندو ذکر شده، گزارشی از عملکرد و ساختار اجرایی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت صندوق به سهامداران ارائه داد و در ادامه با پس از قرائت صورت جلسه به تصویب نمایندگان سهامداران رسید. لازم به ذکر است صندوق مرودشت درحال حاضر ۱۹۰۶ نفر عضو دارد که ازسال ۱۳۸۹ تاکنون بالغ بر ۴۰ مجمع عمومی برای ارائه گزارش عملکرد و روند اجرای برنامه ها درحوزه های مختلف اثر بخش برگزار نموده تا سهامداران را درخصوص روند فعالیت صندوق از این طریق مطلع نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *