چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ www.sfida.ir

مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت


مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت 24 اردیبهشت 1402 برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت؛ با توجه به لزوم برگزاری مجامع عمومی سالیانه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی کشور، صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی شهرستان مرودشت، 24 اردیبهشت 1402 این مجمع را با دستورات مندرج درآگهی روزنامه صندوق برگزار نمود. در ابتدای جلسه مجمع، مرضیه مکرمی، مدیر عامل صندو ذکر شده، گزارشی از عملکرد و ساختار اجرایی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت صندوق به سهامداران ارائه داد و در ادامه با پس از قرائت صورت جلسه به تصویب نمایندگان سهامداران رسید. لازم به ذکر است صندوق مرودشت درحال حاضر 1906 نفر عضو دارد که ازسال 1389 تاکنون بالغ بر 40 مجمع عمومی برای ارائه گزارش عملکرد و روند اجرای برنامه ها درحوزه های مختلف اثر بخش برگزار نموده تا سهامداران را درخصوص روند فعالیت صندوق از این طریق مطلع نماید.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.