اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه

اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه

The Central Union of Turkish Agricultural Credit

 

The Central Union of the Agricultural Credit Cooperatives of Turkey

 

 

    جنبش تعاون در  سال ۱۸۶۳  توسط مدحت پاشا با تاسیس “Memleket Sandıkları” (صندوق ملی) ، درترکیه آغاز شد.

 

    اولین تعاونی اعتبار کشاورزی به معنای مدرن، به لطف حمایت و مشارکت مصطفی کمال آتاتورک، به عنوان اولین عضو این تعاونی، در “سیلیفکه- تکر چیتلیلی” تأسیس شد. پایه قانونی تعاونی های اعتباری کشاورزی، قانون شماره ۲۸۳۶ (۱۹۳۵) بود. در سال ۱۹۷۲، با توجه به قوانین مربوط به تعاونی های اعتباری کشاورزی ، نیاز به یک قانون جدید و جامع تر احساس شد. بنابراین قانون شماره ۱۵۸۱ به تصویب رسید و جایگزین قانون شماره ۲۸۳۶ گردید.

تعاونی های اعتباری کشاورزی ترکیه (ACC) مسئولیت کلی وزارت کشاورزی و امور روستایی را در سال ۱۹۸۵ به عهده داشت. همانطور که اندازه، دامنه و نیازهای ACCادامه می یافت، قانون شماره ۱۵۸۱ در سال ۱۹۷۲ توسط قانون شماره ۵۳۳ اصلاح شده است. تعاونی های اعتباری کشاورزی ترکیه،  ساختار و قوانین دموکراتیک فعلی خود را مدیون قانون ۵۳۳۰  مصوب سال ۲۰۰۵ می دانند.

 

اهمیت قانون شماره ۵۳۳۰:

 

–          بر همبستگی در جامعه کشاورزی ترکیه تأکید نموده است

–          راه را برای اعطای اعتبارات کشاورزی به اعضاء فراهم و تسهیل کرده است.

–          تعاونی ها حق استفاده از حقوق نمایندگی مجاز را در معاملات بیمه ای برای اعضاء فراهم کردند.

 

    اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه با توجه به ۱۵۲ سال تجربه و دانش در زمینه کشاورزی ترکیه، سازمانی است که انواع نیازهای کشاورزی و الزامات اعتباری برای تقریبا ۱/۱ میلیون عضو را درک کرده  و همراهی می کند. این نهاد با ارزش دارایی معادل ۹/۵ میلیارد لیر ترکیه ، شامل ۱۶ اتحادیه های شهرستانی، ۱۶۲۵ تعاونی اولیه، ۱۸۸ دفتر خدماتی و ۶۰۰۰ کارمند است.

 

تاریخچه

 

      اولین جنبش تعاونی در ترکیه توسط تاسیس “مملکت سندیکلاری” (صندوق بومی) توسط مایت پاشا در سال ۱۸۶۳ آغاز شد.

 

   نخستین تعاونی های اعتبار کشاورزی به معنای مدرن به لطف حمایت و مشارکت مصطفی کمال آتاتیک، که ما افتخار می کنیم به عنوان نخستین عضو شرکت تعاونی شماره ۶۸۳ در “سیلیفکه تکییر سیفتلی” تاسیس شد، تأسیس شد. پایه قانونی تعاونی های اعتباری کشاورزی قانون شماره ۲۸۳۶ است که در سال ۱۹۳۵ تصویب شد. در سال ۱۹۷۲، با توجه به قوانین مربوط به تعاونی های اعتباری کشاورزی، در مقیاس کمبود کافی، نیاز به یک قانون جدید و جامع تر آشکار شد. بنابراین قانون شماره ۱۵۸۱ تصویب شد که جایگزین نخستین شد.

 

     ساختار و قوانین دموکراتیک فعلی این سازمان تحت قانون شماره ۵۳۳۰، که در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ به تصویب رسید و در نشریه رسمی شماره ۲۵۷۸۴ منتشر شد.

 

      سازمان دموکراتیک تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه (ACC)، از بزرگترین نهادهای مالی ان کشور است و کشاورزان عضو، مدیران را از میان خود انتخاب می کنند.

 

سازمان های بین المللی که ACCدر آنها عضویت  دارد

 

      تعاونی های اعتبار کشاورزی در تماس و تعامل با سازمان های بین المللی، همکاری برای توسعه فرصت های همکاری و انتقال اطلاعات پیرامون موضوعاتی مانند؛ ساختار سازمانی دموکراتیک و مستقل تعاونی ها، ارائه کمک های مالی، ایجاد تعاونی و تامین زیرساخت های مناسب برای انجام بازرسی و ارائه خدمات مشاوره ای را در دستور کار خود داشته و از این رو، به عضویت در نهادهای زیر اقدام نموده است:

 

۱) اتحادیه بین المللی بانک های تعاونی در آلمان Raiffeisen –IRU) )

 

۲) اتحادیه بین الملل تعاون (ICA

 

۳) کنفدراسیون عمومی همکاری های کشاورزی در اتحادیه اروپا (COGECA

 

۴) اتاق بین المللی تجارت (ICC)

 

    اولین جنبش تعاون در ترکیه با تاسیس “مملکت سندیکلاری” (صندوق های بومی) توسط مایت پاشا در سال ۱۸۶۳ آغاز شد.

 

    نخستین تعاونی های اعتبار کشاورزی به معنای مدرن، به لطف حمایت و مشارکت مصطفی کمال آتاتورک، و به عنوان نخستین عضو شرکت تعاونی شماره ۶۸۳ در “سیلیفکه تکیر سیفتلیگی” تأسیس شد. پایه قانونی تعاونی های اعتباری کشاورزی نیز، قانون شماره ۲۸۳۶ است که در سال ۱۹۳۵ تصویب شد. در سال ۱۹۷۲، با توجه به قوانین قدیمی مربوط به تعاونی های اعتباری کشاورزی، نیاز به یک قانون جدید و جامع تر احساس شد و متعاقباً قانون شماره ۱۵۸۱ تصویب و جایگزین گردید.

 

    این تعاونی ساختار و قوانین دموکراتیک فعلی خود را مدیون قانون شماره ۵۳۳۰، مصوب ۱۲ آوریل ۲۰۰۵ است که در نشریه رسمی شماره ۲۵۷۸۴ منتشر شده است. سازمان دموکراتیک تعاونی های اعتباری کشاورزی (ACC) بزرگترین نهاد در حوزه کشاورزی ترکیه است که اعضاء مدیران خود را از میان خود انتخاب می کنند.

 

 

 

 

رئیس جدید هیت مدیره- آقای سلاح الدین کوکلو

siteson

 

    در جلسه هیئت مدیره، آقای  سلا ح الدین کوکلو رئیس هیئت مدیره در اتحادیه مرکزی انتخاب شد. علاوه بر ایشان، آقای ولی صار نیز، بعنوان معاون و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و هر دو آنها  پس از جلسه هیئت مدیره، مشغول به کار شدند.

 

   آقای کوکلو، رئیس جدید هیئت مدیره پس از انتخاب گفت: “من به شدت بر این باورم که با حمایت هیئت مدیره، اعضا و کارکنان خود در اتحادیه و شبکه، کارایی بسیاری خواهیم داشت. هدف ما این است که با توسعه خدمات کیفی، تلاش های ما برای کشاورزان، سازمان ها و کشورمان مفید باشد. “

 

 

 

 

نمایندگی های استانی/شهرستانی

 

    در کنار اتحادیه مرکزی واقع در آنکارا، تعاونی های اعتباری کشاورزی به کمک دفاتر استانی اتحادیه خود، حدود ۱/۱ میلیون عضو را در نزدیک به ۳۱۰۰۰ شهرستان حمایت می کنند. این دفاتر در استانهای مختلف کشور به شرح زیر فعال هستند:

 

     در تکیرداغ، بالیکسیر، کوتایا، قاضی انتب ، ساکریا، آنتالیا، کونیا، آنکارا، قیصریه، سامسون، سیواس، ترابوزان، ارزوروم، ملته ومرسین و در مجموع، ۱۶ اتحادیه استانی با ۱۶۵۹ تعاونی اولیه وجود دارد.

 

   وظایف تعاونی های اعتبار کشاورزی

 

الف) برای اعضاء:

 

   –       رفع نیازهای اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت

کمک به آنها در تبدیل محصولات خود به سود،

   –       استفاده مشترک از ماشین آلات،

   –       خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز.

 

ب)  برای اعضا، و سایر تولید کنندگان در صورت لزوم؛

 

   –       عمده فروشی کالاهای تولیدی و مصرف ضروری،

عضویت در سایر سازمان هایی که به نفع کشاورزان عضو بوده و صدورمجوز آن توسط هیئت مدیره اتحادیه مرکزی،

  –         توسعه صنایع دستی و تبدیل آن محصولات به سود،

–           افزایش دانش حرفه ای و فنی اعضا، انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، اجرای دوره های تجاری خاص و برگزاری کارگاه های آموزشی.

 

ج)   برای تامین هزینه های سپرده، ارائه خدمات بانکی و عمل به عنوان یک آژانس بیمه.

 

الف) ایجاد یک شرکت بانکی و بیمه برای تعاونی های اولیه، اتحادیه های استانی و اتحادیه مرکزی و یا شرکت در چنین سازمان هایی تحت قوانین شماره ۱۵۸۱، پیوست ها و اصلاحات آن.

 

الف)  انجام وظایف دیگر با مجوز اتحادیه های استانی و اجرای وظایف مشابه تعاونی ها با توجه به اصول اجرایی.

 

آموزش و انتشارات

 

–          تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه (ACC) برای کارمندان و اعضای خود به طور مداوم “آموزش شغلی” را فراهم می کند تا آنها را با آخرین فن آوری های فنی، تکنیک های کاربردی مدرن و اطلاعات جدید در همکاری با دانشگاه های مختلف و سازمان های مربوطه، تجهیز کند.

 

–          با استفاده از ابزارهای آموزشی  و به کمک مهندسین و دامپزشکان کشاورزی، خدمات مشاوره ای را برای تولید کنندگان فراهم می کند.

 

–          از طریق “Türk-Koop Tarım Kredi Journal“، نشریه ماهانه  اتحادیه ACC، ارتباط بین روستاییان، کشاورزان، دانشمندان، سازمان ها و کارکنان ACC تامین می شود.

 

خدمات بیمه

 

       تعاونی های اعتباری کشاورزی (ACC) بخش خدمات بیمه را نیز، به لیست فعالیت های خود اضافه کرده است. ACCاهمیت ویژه ای در آموزش کشاورزان عضو در استفاده و اجرای بیمه کشاورزی مد نظر دارد. در نتیجه، با یک قرارداد ۱۰ ساله، تعاونی های اعتباری کشاورزی و اتحادیه های منطقه ای آن، خدمات رسمی گروه  GROUPAMA Insurance Ltdرا تأمین و در اختیار اعضاء قرار می دهند.

 

   در سطح اتحادیه ها و تعاونی های استانی، خطراتی نظیر تگرک، آتش سوزی، رانش زمین، طوفان، گردباد، یخبندان، آسیب های ناشی از تصادفات، بیماری های دامی تحت پوشش طیف گسترده ای از خدمات بیمه کشاورزی قرار داشته و بموجب قانون، خدمات بیمه، حوادث مختلف نظیر؛  (تصادفات خودرویی) بیمه، مهندسی، حمل و نقل و آتش سوزی، بیمه کشاورزی، بیمه گلخانه ای، بیمه عمر احشام و بیمه  تولید طیور را پوشش می دهد.

 

     علاوه بر این، اعضایی که اعتباری را دریافت کرده اند، مشمول طرح بیمه عمر نیز هستند. یعنی، تحت این بیمه، اگر عضو فوت کند، وارث وی موظف به جبران خسارت نخواهد بود.

 

     پوشش “بیمه حوادث متقابل” نیز برای اعضا اعمال می شود که در صورت تصادف منجر به از دست دادن زندگی یا آسیب دائمی، پرداخت خسارت به آنها یا وارثان آنها، پیش بینی شده است.

 

منابع اعتباری اتحادیه مرکزی

 

    تعاونی های اعتباری کشاورزی ترکیه (ACC) با طیف وسیعی از شبکه های تعاونی ها و کارکنان متخصص، اعضای خود را با خدمات اعتباری کوتاه مدت و میان مدت بهره مند می سازد ، بنابراین اطمینان حاصل می شود که منافع اقتصادی اعضاء محافظت شده و تولید محصولات کشاورزی بدون محدودیت، ادامه خواهد یافت. تعاونی های اعتباری کشاورزی از طریق منابع خود و منابع خارجی، اعتبارات لازم را تامین می کنند.

 

تخصیص اعتبار به تولید کشاورزی

 

    تعاونی های اعتبار کشاورزی اعضاء خود را با اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت به منظور محافظت از منافع اقتصادی و فراهم آوردن نیازهای حرفه ای آنان فراهم می کنند.

 

اعتبارات کوتاه مدت کسب و کار

 

    اعتبارات کوتاه مدت کسب و کار مثلاً برای مدت یک سال و به منظور کمک به اعضاء در تهیه نهاده ها، نهال ها، کودهای شیمیایی، خوراک دام و سوخت های فسیلی است. آنها همچنین برای کمک به اعضاء خود در  تامین نقدینگی خود در سرمایه گذاری کشاورزی کمک می کنند.

 

اعتبارات کسب و کار

 

    برخی اعتبارات لازم برای تولید به اعضاء با دوره بازپرداخت یک ساله، اعطاء می شود تا بتوانند هزینه های تولید سالیانه خود را پوشش داده  و سرمایه عملیاتی خود را تامین کنند.

 

اعتبار نهاده ها

 

    این گونه اعتبارات برای مدت یک سال کارسازی می شوند تا به اعضاء خانواده در تولید غلات و سیب زمینی کمک کند.

 

اعتبارات کودهای شیمیایی

 

   این نوع اعتبارات به مدت یکسال به صورت ماهانه و به منظور بهبود کارایی اعضاء در فرآیند تولید پرداخت می شود.

 

اعتبارات دامی

 

     این اعتبارات برای کمک به اعضایی اعطا می شود که یک شرکت کشاورزی را اداره کرده و یا به طور مستقیم در فعالیت های دامداری درگیر هستند. مقدار اعتبار داده شده بستگی به تعداد دام و جنسیت آنها دارد. این اعتبار،  بخش هایی از هزینه پرورش دام سنگین، زنبور داری و پرورش طیور و کرم ابریشم را پوشش می دهد.

 

اعتبارات آفت کش های کشاورزی

 

  اعتبارات  آفت کش ها برای مبارزه با حشرات و کنترل آفات، به اعضاء داده می شود. مقدار این اعتبار بر اساس نوع تولید و وسعت منطقه کاشت، تعیین می شود.

 

اعتبارات سوخت

 

   این اعتبارات برای تامین  نیازهای سوختی و روغن موتور به اعضاء اعطا می شود.

 

سایر اعتبارات

 

اعتبارات آبزی پروری

 

   اعتبار پرداخت شده دراین نوع به مدت سه سال و برای اعضاء فعال در تولید آبزیان و یا راه اندازی تاسیسات انکوباسیون پیش بینی شده است. این اعتبار می تواند در تهیه سیستم های تولید آبزی پروری مانند استخرها، قفس ها و همچنین تجهیزات و ابزار مربوطه، مدرنیزه کردن تجهیزات و تبدیل آنها به سیستم های تولید مدار بسته، مورد استفاده  واقع شود.

 

اعتبارات مصرف

 

     اینگونه اعتبارات به مدت یک سال و عمدتاً برای کمک به اعضاء در تامین نیازهای مصرفی آنها اعطا می شود.

 

اعتبارات  بیمه ای

 

   اعتبارات بیمه ای برای پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی و دام های اعضاء ارائه می شود.

 

مدت اعتبار سرمایه گذاری متوسط

 

     این دست اعتبارات برای مدت حداکثر سه سال و به منظور کمک به اعضاء در جهت  تدارک ملزومات  مانند وسایل نقلیه کشاورزی، نهال های میوه و دام های مولد منظور شده است.

 

اعتبارات وسایل نقلیه کشاورزی و تجهیزات

 

   این اعتبارات نیز، برای کمک به اعضاء در خرید انواع وسایل نقلیه و تجهیزات کشاورزی طراحی شده است.

 

اعتبارات سرمایه گذاری و حیوانات

 

    این  اعتبار، برای مدت سه سال به  تامین نیازهای اعضا در مقوله هایی مانند گاو و گوسفند، تجهیزات پرورش ماهی، پرورش دام، و پرورش طیور، کمک می کند.

 

محدودیت های اعتباری

 

اعتبار فردی عادی

 

(حداکثر ۱۴۰۰۰ دلار آمریکا بر اساس توافق و تایید تعاونی های محلی)

 

اعتبار فردی ویژه

 

(حداکثر ۴۰.۰۰۰ دلار بر اساس تصویب و تایید اتحادیه های استانی)

 

اعتبار تولید قراردادی

 

      (سقف مجاز برای هر فرد پس از تصویب انجمن های استانی۴۰،۰۰۰ دلار است)

 

   برای اعضایی که مقادیر اعتباری بیش از سقف مندرج در دسته بندی های بالا را درخواست می کنند، ممکن است بسته به تأیید اتحادیه مرکزی تا ۱۷۰،۰۰۰ دلار آمریکا نیز، دریافت کنند.

 

تامین نهاده های کشاورزی و بازاریابی

 

بذر

 

ACC     با شرکت های دولتی و خصوصی همکاری می کند تا نیاز بذر اعضاء را تامین و در صورت لزوم، نهال ها را به کشور وارد و آنها را تحت نظارت وزارت زراعت و امور روستایی، توزیع نماید.

 

تجهیزات کشاورزی و ماشین آلات

 

    برای پاسخگویی به نیازهای اعضاء تعاونی های اعتباری کشاورزی و دیگر تولید کنندگان، توافقنامه های تجاری میان این سازمان و شرکت هایی که در زمینه وسایل کشاورزی و ماشین آلات و تحت قوانین ACCفعالیت می کنند، منعقد می شود.

 

پرورش دام  و خوراک دام

 

   نیاز اعضاء برای خوراک دام توسط شرکت های وابسته یا سایرکارخانه های خوراک دام ، تامین می شود.

 

پروژه TAR-ET

 

     در بیش از ۲۸ استان جنوب و جنوب شرقی ترکیه، شرکای ACCبا نرخ بهره پایین و به منظور بهبود پرورش دام، از اعتبارات بانک زئیرات ترکیه بهره مند می شوند.

 

محصولات موثر در حفاظت نباتی

 

    توزیع محصولات با کیفیت و مورد استفاده در حفاظت نباتی که به موقع و به قیمت مناسب با هدف افزایش بهره وری کشاورزی از طریق حداقل رساندن تلفات ناشی از بیماری های احتمالی در تولید محصولات کشاورزی و علف های هرز، صورت می گیرد.

 

کود شیمیایی

 

    نیازهای اعضاء به کود توسط GÜBRETAŞ Inc. تامین می شود که یکی از شرکت های وابسته به ACCاست.

 

سایر نهاده های کشاورزی و کالاهای مصرفی اساسی

 

    ابزار و تجهیزات کشاورزی مورد نیاز اعضاء و سایر تولید کنندگان از شرکت هایی که دارای قرارداد توزیع با ACCهستند، تامین می شود.

 

فرآورده های نفتی

 

ACC      نیازهای سوختی و روغن های صنعتی اعضای خود را از طریق۱۰۶ تانکر سیار نفت و ۱۳۵۰ پمپ ثابت در واحدهای تعاونی روستاها

 

، تامین می کند.

 

کنترل کیفیت

 

    انطباق انواع نهاده های کشاورزی (پرورش گیاه و کالاهای حفاظت از گیاهان، دانه ها، نهال های گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات، خوراک دام ، دام های پرواری، ذغال سنگ، سوخت های فسیلی و غیره) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی کیفیت و به منظور افزایش تولید و درآمد اعضاء صورت می پذیرد.

 

   آزمایشگاه تجزیه و تحلیل خاک ACC  در دسترس اعضاء و در موسسات Gübretaşدر Yarımcaو در İskenderun مستقرهستند.

 

عناوین شرکت های وابسته:

شرکت کودهای کشاورزی گیوتاس

شرکت تجهیزات پلاستیکی گلخانه ای

شرکت تجهیزات پیش ساخته

شرکت واردات و صادرات محصولات کشاورزی

کشاورزی کشاورزی اعتبار اتحادیه محصولات کشاورزی کشاورزی

شرکت اعتبار کشاورزی صنعت و تجارت

شرکت کشاورزی تارکیم

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات TARNET

TKشرکت تولید و تجارت سیستم های آبیاری قطره ای پلاستیکی

شرکت تجارت خارجی تراکیا

شرکت  سهامی مشترک نفت و تجارت

“شرکت اعتبارات خوراک دام و کشاورزی”

 

 

 

 

 

 

اتحادیه و شبکه تعاونی های اعتبارات کشاورزی ترکیه به روایت  آمار

اتحادیه های استانی و شهرستانی

 

۱

TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul (Trakya Kesimi), Çanakkale (Trakya Kesimi)

۲

BALIKESİR

Balıkesir, Bursa, Çanakkale (Anadolu Kesimi)

۳

SAKARYA

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Bartın, İstanbul (Anadolu Kesimi), Zonguldak, Karabük, Yalova, Düzce

۴

İZMİR

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Muğla

۵

KÜTAHYA

Kütahya, Afyon, Uşak,Bilecik, Eskişehir

۶

ANTALYA

Antalya, Burdur, Isparta

۷

KONYA

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray

۸

ANKARA

Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale

۹

KAYSERİ

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat

۱۰

SİVAS

Sivas, Erzincan, Tokat

۱۱

SAMSUN

Samsun, Sinop, Amasya, Ordu

۱۲

TRABZON

Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize

۱۳

ERZURUM

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

۱۴

MALATYA

Malatya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Batman, Van

۱۵

GAZİANTEP

Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş

۱۶

MERSİN

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye

 

 

 

ساختار سازمانی تا سال ۱۳۹۴

 

۱

اتحادیه مرکزی

۱۶

اتحادیه های شهرستانی

۱۶۵۹

تعاونی ها

۱.۰۷۳.۹۷۴

اعضاء

۴۶۶.۱۹۶

اعضاء فعال

 

As of 04.01.2013

 

 

 

پراکنش و تغییرات زمانی تعاونی ها در شهرستان های ترکیه

 

 

شهرستان ها

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۱

TEKİRDAĞ

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۱

۱۰۱

۲

BALIKESİR

۱۵۹

۱۵۶

۱۵۶

۱۵۳

۱۵۳

۱۵۲

۳

SAKARYA

۱۰۵

۱۰۵

۱۰۵

۱۰۴

۱۰۲

۹۲

۴

İZMİR

۲۵۲

۲۴۰

۲۳۷

۲۳۶

۲۳۵

۲۳۲

۵

KÜTAHYA

۱۸۵

۱۸۵

۱۸۵

۱۷۴

۱۷۴

۱۶۱

۶

ANTALYA

۹۴

۹۴

۹۲

۹۱

۸۹

۸۷

۷

KONYA

۱۳۱

۱۳۱

۱۲۸

۱۲۸

۱۲۷

۱۲۲

۸

ANKARA

۱۶۵

۱۶۴

۱۵۹

۱۵۲

۱۵۲

۱۵۰

۹

KAYSERİ

۱۲۴

۱۲۴

۱۲۴

۱۲۴

۱۲۳

۱۱۹

۱۰

SİVAS

۱۰۵

۱۰۱

۹۷

۹۶

۹۳

۶۸

۱۱

SAMSUN

۱۰۹

۱۰۹

۱۰۱

۸۸

۷۷

۷۱

۱۲

TRABZON

۸۹

۸۹

۸۶

۸۲

۷۸

۶۱

۱۳

ERZURUM

۵۸

۵۵

۵۵

۵۴

۵۳

۴۷

۱۴

MALATYA

۶۴

۶۴

۶۶

۶۶

۶۵

۶۳

۱۵

GAZİANTEP

۶۹

۶۹

۶۵

۶۲

۵۹

۵۸

۱۶

MERSİN

۱۱۶

۱۱۶

۱۱۵

۱۱۰

۱۱۰

۱۱۰

 

جمع کل

۱.۹۲۶

۱.۹۰۳

۱.۸۷۲

۱۸۲۱

۱,۷۹۱

۱.۶۹۴

 

 

  

 

پراکنش و تنوع تعاونی ها

 

اتحادیه های شهرستانی

تعاونی های استانی

تعاونی های شهرستانی

تعاونی های روستایی

 

جمع کل

TEKİRDAĞ

۳

۲۹

۶۹

۱۰۱

BALIKESİR

۲

۴۲

۱۰۷

۱۵۱

SAKARYA

۳

۴۹

۴۰

۹۲

İZMİR

۴

۷۸

۱۴۹

۲۳۱

KÜTAHYA

۵

۵۳

۹۶

۱۵۴

ANTALYA

۲

۳۰

۵۵

۸۷

KONYA

۳

۳۹

۷۱

۱۱۳

ANKARA

۴

۵۳

۹۲

۱۴۹

KAYSERİ

۴

۴۱

۷۳

۱۱۸

SİVAS

۳

۲۹

۳۰

۶۲

SAMSUN

۳

۲۹

۳۷

۶۹

TRABZON

۷

۳۹

۱۱

۵۷

ERZURUM

۴

۲۳

۱۸

۴۵

MALATYA

۷

۳۷

۱۸

۶۲

GAZİANTEP

۴

۳۲

۲۲

۵۸

MERSİN

۲

۴۸

۶۰

۱۱۰

جمع

۶۰

۶۵۱

۹۴۸

۱.۶۵۹

 

As of 04.01.2013

 

 

 

تعداد کارکنان شبکه اتحادیه ها و تعاونی ها

سال

اتحادیه مرکزی

اتحادیه شهرستانی

تعاونی ها

جمع

۲۰۰۴

۴۳۴

۸۳۱

۴.۶۶۴

۵.۹۲۹

۲۰۰۵

۴۲۹

۸۳۵

۴.۲۹۱

۵.۵۵۵

۲۰۰۶

۴۴۷

۸۶۰

۴.۴۷۹

۵.۷۸۶

۲۰۰۷

۴۳۱

۸۵۲

۴.۲۰۳

۵.۴۸۶

۲۰۰۸

۴۴۶

۸۷۳

۴.۳۳۳

۵.۶۵۲

۲۰۰۹

۴۳۷

۸۷۶

۴.۱۹۴

۵.۵۰۷

۲۰۱۰

۴۷۶

۹۲۰

۴.۵۶۹

۵.۹۶۵

۲۰۱۱

۴۳۱

۸۶۴

۴.۱۹۱

۵.۴۸۶

 

 

 

 

 

جمع کل تجارت در شبکه

 

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

شرح کالا

 

۱.۰۰۱.۶۱۵.۱۱۹

۹۹۹.۱۳۲.۷۱۱

۸۹۷.۵۷۷.۴۵۷

۷۸۵.۷۴۲.۷۷۹

۱.۱۲۷.۵۸۲.۸۲۵

۱.۱۵۴.۴۶۸.۳۶۱

کود

 

۵.۹۱۴.۷۵۶

۴.۷۹۶.۶۰۳

۴.۶۳۸.۲۳۰

۳.۵۷۱.۰۱۲

۳.۳۹۱.۸۳۳

۴.۵۸۲.۶۰۳

داروهای گیاهی

 

۲۸۸.۷۹۱.۰۴۴

۳۱۱.۸۴۳.۶۸۴

۲۵۳.۰۲۶.۶۳۹

۲۳۳.۹۳۱.۵۸۹

۵۱۰.۹۲۵.۵۰۲

۵۸۰.۱۰۵.۸۸۱

خوراک دام

 

۱۰۰.۱۳۷.۴۴۸

۷۸.۰۴۹.۴۷۸

۹۸.۹۶۷.۳۳۶

۱۱۳.۷۲۵.۰۳۵

۱۵۰.۱۹۸.۲۶۲

۱۱۵.۷۳۲.۹۵۸

بذر

 

۱.۱۲۷

۵۴۶

۴۶۸

۲۳۳

۴۶

۹۷

تراکتور

 

۲۲.۷۱۵.۷۵۵

۴۹.۷۳۷.۹۰۳

۴۱.۶۶۶.۱۲۹

۲۳.۹۳۷.۵۵۲

۲۸.۷۴۴.۷۷۷

۵۸.۵۰۴.۴۸۶

ماشین آلات کشاورزی

 

۱۹۴.۷۲۱.۹۲۱

۱۵۳.۶۴۶.۹۸۷

۱۴۴.۲۷۴.۲۹۹

۱۴۶.۵۵۸.۷۸۷

۱۹۷.۷۳۴.۴۰۴

۲۰۲.۸۱۳.۶۸۴

گازوئیل

 

۱۲۳.۹۷۱.۳۸۸

۶۵.۷۲۰.۵۴۴

۲۰۷.۲۸۵.۱۲۴

۱۷۳.۵۰۹.۳۸۵

۲۰۹.۰۲۳.۰۵۳

۲۷۰.۲۷۶.۱۲۸

محصولات مشترک

 

۳۳.۷۱۱

۱۵.۱۴۷

۱۴.۸۳۷

۲۳.۵۹۷

۱۳۰.۷۰۶

۱۳۰.۸۰۲

دام

 

۱۲۹.۶۷۴.۷۲۹

۱۳۱.۶۲۸.۲۷۱

۱۴۸.۴۳۳.۴۸۷

۱۳۳.۹۹۵.۱۲۱

۸۲.۳۰۷.۰۰۰

۴۵.۱۰۳.۲۳۰

 سایرکالاها

 

                 
 

هر لیر ترکیه معادل ۱۲۰۰۰ ریال است

  

 

تراز اعتبارات(TL)

 

 

۲۰۰۶

۲۰۰۷

۲۰۰۸

۲۰۰۹

۲۰۱۰

۲۰۱۱

جمع

۱.۴۵۱.۸۱۲.۶۱۹

۱.۷۲۲.۹۵۶.۱۴۴

۲.۱۲۴.۰۹۵.۲۶۶

۱.۸۸۰.۹۴۴.۲۷۵

۲.۴۳۸.۹۶۰.۱۶۸

۳.۳۸۱.۵۷۱.۷۳۴

 
 
 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *