چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ www.sfida.ir

اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه


اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه

The Central Union of Turkish Agricultural Credit

 

The Central Union of the Agricultural Credit Cooperatives of Turkey

 

 

    جنبش تعاون در  سال 1863  توسط مدحت پاشا با تاسیس "Memleket Sandıkları" (صندوق ملی) ، درترکیه آغاز شد.

 

    اولین تعاونی اعتبار کشاورزی به معنای مدرن، به لطف حمایت و مشارکت مصطفی کمال آتاتورک، به عنوان اولین عضو این تعاونی، در "سیلیفکه- تکر چیتلیلی" تأسیس شد. پایه قانونی تعاونی های اعتباری کشاورزی، قانون شماره 2836 (1935) بود. در سال 1972، با توجه به قوانین مربوط به تعاونی های اعتباری کشاورزی ، نیاز به یک قانون جدید و جامع تر احساس شد. بنابراین قانون شماره 1581 به تصویب رسید و جایگزین قانون شماره 2836 گردید.

تعاونی های اعتباری کشاورزی ترکیه (ACC) مسئولیت کلی وزارت کشاورزی و امور روستایی را در سال 1985 به عهده داشت. همانطور که اندازه، دامنه و نیازهای ACCادامه می یافت، قانون شماره 1581 در سال 1972 توسط قانون شماره 533 اصلاح شده است. تعاونی های اعتباری کشاورزی ترکیه،  ساختار و قوانین دموکراتیک فعلی خود را مدیون قانون 5330  مصوب سال 2005 می دانند.

 

اهمیت قانون شماره 5330:

 

-          بر همبستگی در جامعه کشاورزی ترکیه تأکید نموده است

-          راه را برای اعطای اعتبارات کشاورزی به اعضاء فراهم و تسهیل کرده است.

-          تعاونی ها حق استفاده از حقوق نمایندگی مجاز را در معاملات بیمه ای برای اعضاء فراهم کردند.

 

    اتحادیه مرکزی تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه با توجه به 152 سال تجربه و دانش در زمینه کشاورزی ترکیه، سازمانی است که انواع نیازهای کشاورزی و الزامات اعتباری برای تقریبا 1/1 میلیون عضو را درک کرده  و همراهی می کند. این نهاد با ارزش دارایی معادل 9/5 میلیارد لیر ترکیه ، شامل 16 اتحادیه های شهرستانی، 1625 تعاونی اولیه، 188 دفتر خدماتی و 6000 کارمند است.

 

تاریخچه

 

      اولین جنبش تعاونی در ترکیه توسط تاسیس "مملکت سندیکلاری" (صندوق بومی) توسط مایت پاشا در سال 1863 آغاز شد.

 

   نخستین تعاونی های اعتبار کشاورزی به معنای مدرن به لطف حمایت و مشارکت مصطفی کمال آتاتیک، که ما افتخار می کنیم به عنوان نخستین عضو شرکت تعاونی شماره 683 در "سیلیفکه تکییر سیفتلی" تاسیس شد، تأسیس شد. پایه قانونی تعاونی های اعتباری کشاورزی قانون شماره 2836 است که در سال 1935 تصویب شد. در سال 1972، با توجه به قوانین مربوط به تعاونی های اعتباری کشاورزی، در مقیاس کمبود کافی، نیاز به یک قانون جدید و جامع تر آشکار شد. بنابراین قانون شماره 1581 تصویب شد که جایگزین نخستین شد.

 

     ساختار و قوانین دموکراتیک فعلی این سازمان تحت قانون شماره 5330، که در تاریخ 12 آوریل 2005 به تصویب رسید و در نشریه رسمی شماره 25784 منتشر شد.

 

      سازمان دموکراتیک تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه (ACC)، از بزرگترین نهادهای مالی ان کشور است و کشاورزان عضو، مدیران را از میان خود انتخاب می کنند.

 

سازمان های بین المللی که ACCدر آنها عضویت  دارد

 

      تعاونی های اعتبار کشاورزی در تماس و تعامل با سازمان های بین المللی، همکاری برای توسعه فرصت های همکاری و انتقال اطلاعات پیرامون موضوعاتی مانند؛ ساختار سازمانی دموکراتیک و مستقل تعاونی ها، ارائه کمک های مالی، ایجاد تعاونی و تامین زیرساخت های مناسب برای انجام بازرسی و ارائه خدمات مشاوره ای را در دستور کار خود داشته و از این رو، به عضویت در نهادهای زیر اقدام نموده است:

 

1) اتحادیه بین المللی بانک های تعاونی در آلمان Raiffeisen –IRU) )

 

2) اتحادیه بین الملل تعاون (ICA

 

3) کنفدراسیون عمومی همکاری های کشاورزی در اتحادیه اروپا (COGECA

 

4) اتاق بین المللی تجارت (ICC)

 

    اولین جنبش تعاون در ترکیه با تاسیس "مملکت سندیکلاری" (صندوق های بومی) توسط مایت پاشا در سال 1863 آغاز شد.

 

    نخستین تعاونی های اعتبار کشاورزی به معنای مدرن، به لطف حمایت و مشارکت مصطفی کمال آتاتورک، و به عنوان نخستین عضو شرکت تعاونی شماره 683 در "سیلیفکه تکیر سیفتلیگی" تأسیس شد. پایه قانونی تعاونی های اعتباری کشاورزی نیز، قانون شماره 2836 است که در سال 1935 تصویب شد. در سال 1972، با توجه به قوانین قدیمی مربوط به تعاونی های اعتباری کشاورزی، نیاز به یک قانون جدید و جامع تر احساس شد و متعاقباً قانون شماره 1581 تصویب و جایگزین گردید.

 

    این تعاونی ساختار و قوانین دموکراتیک فعلی خود را مدیون قانون شماره 5330، مصوب 12 آوریل 2005 است که در نشریه رسمی شماره 25784 منتشر شده است. سازمان دموکراتیک تعاونی های اعتباری کشاورزی (ACC) بزرگترین نهاد در حوزه کشاورزی ترکیه است که اعضاء مدیران خود را از میان خود انتخاب می کنند.

 

 

 

 

رئیس جدید هیت مدیره- آقای سلاح الدین کوکلو

siteson

 

    در جلسه هیئت مدیره، آقای  سلا ح الدین کوکلو رئیس هیئت مدیره در اتحادیه مرکزی انتخاب شد. علاوه بر ایشان، آقای ولی صار نیز، بعنوان معاون و عضو هیئت مدیره انتخاب گردید و هر دو آنها  پس از جلسه هیئت مدیره، مشغول به کار شدند.

 

   آقای کوکلو، رئیس جدید هیئت مدیره پس از انتخاب گفت: "من به شدت بر این باورم که با حمایت هیئت مدیره، اعضا و کارکنان خود در اتحادیه و شبکه، کارایی بسیاری خواهیم داشت. هدف ما این است که با توسعه خدمات کیفی، تلاش های ما برای کشاورزان، سازمان ها و کشورمان مفید باشد. "

 

 

 

 

نمایندگی های استانی/شهرستانی

 

    در کنار اتحادیه مرکزی واقع در آنکارا، تعاونی های اعتباری کشاورزی به کمک دفاتر استانی اتحادیه خود، حدود 1/1 میلیون عضو را در نزدیک به 31000 شهرستان حمایت می کنند. این دفاتر در استانهای مختلف کشور به شرح زیر فعال هستند:

 

     در تکیرداغ، بالیکسیر، کوتایا، قاضی انتب ، ساکریا، آنتالیا، کونیا، آنکارا، قیصریه، سامسون، سیواس، ترابوزان، ارزوروم، ملته ومرسین و در مجموع، 16 اتحادیه استانی با 1659 تعاونی اولیه وجود دارد.

 

   وظایف تعاونی های اعتبار کشاورزی

 

الف) برای اعضاء:

 

   -       رفع نیازهای اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت

کمک به آنها در تبدیل محصولات خود به سود،

   -       استفاده مشترک از ماشین آلات،

   -       خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز.

 

ب)  برای اعضا، و سایر تولید کنندگان در صورت لزوم؛

 

   -       عمده فروشی کالاهای تولیدی و مصرف ضروری،

عضویت در سایر سازمان هایی که به نفع کشاورزان عضو بوده و صدورمجوز آن توسط هیئت مدیره اتحادیه مرکزی،

  -         توسعه صنایع دستی و تبدیل آن محصولات به سود،

-           افزایش دانش حرفه ای و فنی اعضا، انجام فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، اجرای دوره های تجاری خاص و برگزاری کارگاه های آموزشی.

 

ج)   برای تامین هزینه های سپرده، ارائه خدمات بانکی و عمل به عنوان یک آژانس بیمه.

 

الف) ایجاد یک شرکت بانکی و بیمه برای تعاونی های اولیه، اتحادیه های استانی و اتحادیه مرکزی و یا شرکت در چنین سازمان هایی تحت قوانین شماره 1581، پیوست ها و اصلاحات آن.

 

الف)  انجام وظایف دیگر با مجوز اتحادیه های استانی و اجرای وظایف مشابه تعاونی ها با توجه به اصول اجرایی.

 

آموزش و انتشارات

 

-          تعاونی های اعتبار کشاورزی ترکیه (ACC) برای کارمندان و اعضای خود به طور مداوم "آموزش شغلی" را فراهم می کند تا آنها را با آخرین فن آوری های فنی، تکنیک های کاربردی مدرن و اطلاعات جدید در همکاری با دانشگاه های مختلف و سازمان های مربوطه، تجهیز کند.

 

-          با استفاده از ابزارهای آموزشی  و به کمک مهندسین و دامپزشکان کشاورزی، خدمات مشاوره ای را برای تولید کنندگان فراهم می کند.

 

-          از طریق "Türk-Koop Tarım Kredi Journal"، نشریه ماهانه  اتحادیه ACC، ارتباط بین روستاییان، کشاورزان، دانشمندان، سازمان ها و کارکنان ACC تامین می شود.

 

خدمات بیمه

 

       تعاونی های اعتباری کشاورزی (ACC) بخش خدمات بیمه را نیز، به لیست فعالیت های خود اضافه کرده است. ACCاهمیت ویژه ای در آموزش کشاورزان عضو در استفاده و اجرای بیمه کشاورزی مد نظر دارد. در نتیجه، با یک قرارداد 10 ساله، تعاونی های اعتباری کشاورزی و اتحادیه های منطقه ای آن، خدمات رسمی گروه  GROUPAMA Insurance Ltdرا تأمین و در اختیار اعضاء قرار می دهند.

 

   در سطح اتحادیه ها و تعاونی های استانی، خطراتی نظیر تگرک، آتش سوزی، رانش زمین، طوفان، گردباد، یخبندان، آسیب های ناشی از تصادفات، بیماری های دامی تحت پوشش طیف گسترده ای از خدمات بیمه کشاورزی قرار داشته و بموجب قانون، خدمات بیمه، حوادث مختلف نظیر؛  (تصادفات خودرویی) بیمه، مهندسی، حمل و نقل و آتش سوزی، بیمه کشاورزی، بیمه گلخانه ای، بیمه عمر احشام و بیمه  تولید طیور را پوشش می دهد.

 

     علاوه بر این، اعضایی که اعتباری را دریافت کرده اند، مشمول طرح بیمه عمر نیز هستند. یعنی، تحت این بیمه، اگر عضو فوت کند، وارث وی موظف به جبران خسارت نخواهد بود.

 

     پوشش "بیمه حوادث متقابل" نیز برای اعضا اعمال می شود که در صورت تصادف منجر به از دست دادن زندگی یا آسیب دائمی، پرداخت خسارت به آنها یا وارثان آنها، پیش بینی شده است.

 

منابع اعتباری اتحادیه مرکزی

 

    تعاونی های اعتباری کشاورزی ترکیه (ACC) با طیف وسیعی از شبکه های تعاونی ها و کارکنان متخصص، اعضای خود را با خدمات اعتباری کوتاه مدت و میان مدت بهره مند می سازد ، بنابراین اطمینان حاصل می شود که منافع اقتصادی اعضاء محافظت شده و تولید محصولات کشاورزی بدون محدودیت، ادامه خواهد یافت. تعاونی های اعتباری کشاورزی از طریق منابع خود و منابع خارجی، اعتبارات لازم را تامین می کنند.

 

تخصیص اعتبار به تولید کشاورزی

 

    تعاونی های اعتبار کشاورزی اعضاء خود را با اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت به منظور محافظت از منافع اقتصادی و فراهم آوردن نیازهای حرفه ای آنان فراهم می کنند.

 

اعتبارات کوتاه مدت کسب و کار

 

    اعتبارات کوتاه مدت کسب و کار مثلاً برای مدت یک سال و به منظور کمک به اعضاء در تهیه نهاده ها، نهال ها، کودهای شیمیایی، خوراک دام و سوخت های فسیلی است. آنها همچنین برای کمک به اعضاء خود در  تامین نقدینگی خود در سرمایه گذاری کشاورزی کمک می کنند.

 

اعتبارات کسب و کار

 

    برخی اعتبارات لازم برای تولید به اعضاء با دوره بازپرداخت یک ساله، اعطاء می شود تا بتوانند هزینه های تولید سالیانه خود را پوشش داده  و سرمایه عملیاتی خود را تامین کنند.

 

اعتبار نهاده ها

 

    این گونه اعتبارات برای مدت یک سال کارسازی می شوند تا به اعضاء خانواده در تولید غلات و سیب زمینی کمک کند.

 

اعتبارات کودهای شیمیایی

 

   این نوع اعتبارات به مدت یکسال به صورت ماهانه و به منظور بهبود کارایی اعضاء در فرآیند تولید پرداخت می شود.

 

اعتبارات دامی

 

     این اعتبارات برای کمک به اعضایی اعطا می شود که یک شرکت کشاورزی را اداره کرده و یا به طور مستقیم در فعالیت های دامداری درگیر هستند. مقدار اعتبار داده شده بستگی به تعداد دام و جنسیت آنها دارد. این اعتبار،  بخش هایی از هزینه پرورش دام سنگین، زنبور داری و پرورش طیور و کرم ابریشم را پوشش می دهد.

 

اعتبارات آفت کش های کشاورزی

 

  اعتبارات  آفت کش ها برای مبارزه با حشرات و کنترل آفات، به اعضاء داده می شود. مقدار این اعتبار بر اساس نوع تولید و وسعت منطقه کاشت، تعیین می شود.

 

اعتبارات سوخت

 

   این اعتبارات برای تامین  نیازهای سوختی و روغن موتور به اعضاء اعطا می شود.

 

سایر اعتبارات

 

اعتبارات آبزی پروری

 

   اعتبار پرداخت شده دراین نوع به مدت سه سال و برای اعضاء فعال در تولید آبزیان و یا راه اندازی تاسیسات انکوباسیون پیش بینی شده است. این اعتبار می تواند در تهیه سیستم های تولید آبزی پروری مانند استخرها، قفس ها و همچنین تجهیزات و ابزار مربوطه، مدرنیزه کردن تجهیزات و تبدیل آنها به سیستم های تولید مدار بسته، مورد استفاده  واقع شود.

 

اعتبارات مصرف

 

     اینگونه اعتبارات به مدت یک سال و عمدتاً برای کمک به اعضاء در تامین نیازهای مصرفی آنها اعطا می شود.

 

اعتبارات  بیمه ای

 

   اعتبارات بیمه ای برای پرداخت حق بیمه محصولات کشاورزی و دام های اعضاء ارائه می شود.

 

مدت اعتبار سرمایه گذاری متوسط

 

     این دست اعتبارات برای مدت حداکثر سه سال و به منظور کمک به اعضاء در جهت  تدارک ملزومات  مانند وسایل نقلیه کشاورزی، نهال های میوه و دام های مولد منظور شده است.

 

اعتبارات وسایل نقلیه کشاورزی و تجهیزات

 

   این اعتبارات نیز، برای کمک به اعضاء در خرید انواع وسایل نقلیه و تجهیزات کشاورزی طراحی شده است.

 

اعتبارات سرمایه گذاری و حیوانات

 

    این  اعتبار، برای مدت سه سال به  تامین نیازهای اعضا در مقوله هایی مانند گاو و گوسفند، تجهیزات پرورش ماهی، پرورش دام، و پرورش طیور، کمک می کند.

 

محدودیت های اعتباری

 

اعتبار فردی عادی

 

(حداکثر 14000 دلار آمریکا بر اساس توافق و تایید تعاونی های محلی)

 

اعتبار فردی ویژه

 

(حداکثر 40.000 دلار بر اساس تصویب و تایید اتحادیه های استانی)

 

اعتبار تولید قراردادی

 

      (سقف مجاز برای هر فرد پس از تصویب انجمن های استانی40،000 دلار است)

 

   برای اعضایی که مقادیر اعتباری بیش از سقف مندرج در دسته بندی های بالا را درخواست می کنند، ممکن است بسته به تأیید اتحادیه مرکزی تا 170،000 دلار آمریکا نیز، دریافت کنند.

 

تامین نهاده های کشاورزی و بازاریابی

 

بذر

 

ACC     با شرکت های دولتی و خصوصی همکاری می کند تا نیاز بذر اعضاء را تامین و در صورت لزوم، نهال ها را به کشور وارد و آنها را تحت نظارت وزارت زراعت و امور روستایی، توزیع نماید.

 

تجهیزات کشاورزی و ماشین آلات

 

    برای پاسخگویی به نیازهای اعضاء تعاونی های اعتباری کشاورزی و دیگر تولید کنندگان، توافقنامه های تجاری میان این سازمان و شرکت هایی که در زمینه وسایل کشاورزی و ماشین آلات و تحت قوانین ACCفعالیت می کنند، منعقد می شود.

 

پرورش دام  و خوراک دام

 

   نیاز اعضاء برای خوراک دام توسط شرکت های وابسته یا سایرکارخانه های خوراک دام ، تامین می شود.

 

پروژه TAR-ET

 

     در بیش از 28 استان جنوب و جنوب شرقی ترکیه، شرکای ACCبا نرخ بهره پایین و به منظور بهبود پرورش دام، از اعتبارات بانک زئیرات ترکیه بهره مند می شوند.

 

محصولات موثر در حفاظت نباتی

 

    توزیع محصولات با کیفیت و مورد استفاده در حفاظت نباتی که به موقع و به قیمت مناسب با هدف افزایش بهره وری کشاورزی از طریق حداقل رساندن تلفات ناشی از بیماری های احتمالی در تولید محصولات کشاورزی و علف های هرز، صورت می گیرد.

 

کود شیمیایی

 

    نیازهای اعضاء به کود توسط GÜBRETAŞ Inc. تامین می شود که یکی از شرکت های وابسته به ACCاست.

 

سایر نهاده های کشاورزی و کالاهای مصرفی اساسی

 

    ابزار و تجهیزات کشاورزی مورد نیاز اعضاء و سایر تولید کنندگان از شرکت هایی که دارای قرارداد توزیع با ACCهستند، تامین می شود.

 

فرآورده های نفتی

 

ACC      نیازهای سوختی و روغن های صنعتی اعضای خود را از طریق106 تانکر سیار نفت و 1350 پمپ ثابت در واحدهای تعاونی روستاها

 

، تامین می کند.

 

کنترل کیفیت

 

    انطباق انواع نهاده های کشاورزی (پرورش گیاه و کالاهای حفاظت از گیاهان، دانه ها، نهال های گیاهی، ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات، خوراک دام ، دام های پرواری، ذغال سنگ، سوخت های فسیلی و غیره) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی کیفیت و به منظور افزایش تولید و درآمد اعضاء صورت می پذیرد.

 

   آزمایشگاه تجزیه و تحلیل خاک ACC  در دسترس اعضاء و در موسسات Gübretaşدر Yarımcaو در İskenderun مستقرهستند.

 

عناوین شرکت های وابسته:

شرکت کودهای کشاورزی گیوتاس

شرکت تجهیزات پلاستیکی گلخانه ای

شرکت تجهیزات پیش ساخته

شرکت واردات و صادرات محصولات کشاورزی

کشاورزی کشاورزی اعتبار اتحادیه محصولات کشاورزی کشاورزی

شرکت اعتبار کشاورزی صنعت و تجارت

شركت كشاورزي تاركيم

شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات TARNET

TKشرکت تولید و تجارت سیستم های آبیاری قطره ای پلاستیکی

شرکت تجارت خارجی تراکیا

شرکت  سهامی مشترک نفت و تجارت

"شرکت اعتبارات خوراک دام و کشاورزی"

 

 

 

 

 

 

اتحادیه و شبکه تعاونی های اعتبارات کشاورزی ترکیه به روایت  آمار

اتحادیه های استانی و شهرستانی

 

1

TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul (Trakya Kesimi), Çanakkale (Trakya Kesimi)

2

BALIKESİR

Balıkesir, Bursa, Çanakkale (Anadolu Kesimi)

3

SAKARYA

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Bartın, İstanbul (Anadolu Kesimi), Zonguldak, Karabük, Yalova, Düzce

4

İZMİR

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın, Muğla

5

KÜTAHYA

Kütahya, Afyon, Uşak,Bilecik, Eskişehir

6

ANTALYA

Antalya, Burdur, Isparta

7

KONYA

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray

8

ANKARA

Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kırıkkale

9

KAYSERİ

Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat

10

SİVAS

Sivas, Erzincan, Tokat

11

SAMSUN

Samsun, Sinop, Amasya, Ordu

12

TRABZON

Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize

13

ERZURUM

Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan

14

MALATYA

Malatya, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli, Batman, Van

15

GAZİANTEP

Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş

16

MERSİN

Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye

 

 

 

ساختار سازمانی تا سال 1394

 

1

اتحادیه مرکزی

16

اتحادیه های شهرستانی

1659

تعاونی ها

1.073.974

اعضاء

466.196

اعضاء فعال

 

As of 04.01.2013

 

 

 

پراکنش و تغییرات زمانی تعاونی ها در شهرستان های ترکیه

 

 

شهرستان ها

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

TEKİRDAĞ

101

101

101

101

101

101

2

BALIKESİR

159

156

156

153

153

152

3

SAKARYA

105

105

105

104

102

92

4

İZMİR

252

240

237

236

235

232

5

KÜTAHYA

185

185

185

174

174

161

6

ANTALYA

94

94

92

91

89

87

7

KONYA

131

131

128

128

127

122

8

ANKARA

165

164

159

152

152

150

9

KAYSERİ

124

124

124

124

123

119

10

SİVAS

105

101

97

96

93

68

11

SAMSUN

109

109

101

88

77

71

12

TRABZON

89

89

86

82

78

61

13

ERZURUM

58

55

55

54

53

47

14

MALATYA

64

64

66

66

65

63

15

GAZİANTEP

69

69

65

62

59

58

16

MERSİN

116

116

115

110

110

110

 

جمع کل

1.926

1.903

1.872

1821

1,791

1.694

 

 

  

 

پراکنش و تنوع تعاونی ها

 

اتحادیه های شهرستانی

تعاونی های استانی

تعاونی های شهرستانی

تعاونی های روستایی

 

جمع کل

TEKİRDAĞ

3

29

69

101

BALIKESİR

2

42

107

151

SAKARYA

3

49

40

92

İZMİR

4

78

149

231

KÜTAHYA

5

53

96

154

ANTALYA

2

30

55

87

KONYA

3

39

71

113

ANKARA

4

53

92

149

KAYSERİ

4

41

73

118

SİVAS

3

29

30

62

SAMSUN

3

29

37

69

TRABZON

7

39

11

57

ERZURUM

4

23

18

45

MALATYA

7

37

18

62

GAZİANTEP

4

32

22

58

MERSİN

2

48

60

110

جمع

60

651

948

1.659

 

As of 04.01.2013

 

 

 

تعداد کارکنان شبکه اتحادیه ها و تعاونی ها

سال

اتحادیه مرکزی

اتحادیه شهرستانی

تعاونی ها

جمع

2004

434

831

4.664

5.929

2005

429

835

4.291

5.555

2006

447

860

4.479

5.786

2007

431

852

4.203

5.486

2008

446

873

4.333

5.652

2009

437

876

4.194

5.507

2010

476

920

4.569

5.965

2011

431

864

4.191

5.486

 

 

 

 

 

جمع کل تجارت در شبکه

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

شرح کالا

 

1.001.615.119

999.132.711

897.577.457

785.742.779

1.127.582.825

1.154.468.361

کود

 

5.914.756

4.796.603

4.638.230

3.571.012

3.391.833

4.582.603

داروهای گیاهی

 

288.791.044

311.843.684

253.026.639

233.931.589

510.925.502

580.105.881

خوراک دام

 

100.137.448

78.049.478

98.967.336

113.725.035

150.198.262

115.732.958

بذر

 

1.127

546

468

233

46

97

تراکتور

 

22.715.755

49.737.903

41.666.129

23.937.552

28.744.777

58.504.486

ماشین آلات کشاورزی

 

194.721.921

153.646.987

144.274.299

146.558.787

197.734.404

202.813.684

گازوئیل

 

123.971.388

65.720.544

207.285.124

173.509.385

209.023.053

270.276.128

محصولات مشترک

 

33.711

15.147

14.837

23.597

130.706

130.802

دام

 

129.674.729

131.628.271

148.433.487

133.995.121

82.307.000

45.103.230

 سایرکالاها

 

                 
 

هر لیر ترکیه معادل 12000 ریال است

  

 

تراز اعتبارات(TL)

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

جمع

1.451.812.619

1.722.956.144

2.124.095.266

1.880.944.275

2.438.960.168

3.381.571.734

 
 
 

 

 

 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.