«اخبار صندوق در رسانه ها»

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ عوض علیزاده مقدم، ضمن اشاره به نقش بسزای بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور، انواع صندوق ها و اهداف تاسیس آنها را تشریح کرد. وی با توجه به سهام حداقل ۵۱ درصدی مردم در صندوق های حمایت از بخش کشاورزی، ان ها را یک ارگان مردم نهاد بیان نمود. مواردی از جمله ارتقای نرخ رشد سرمایه گذاری و ساماندهی نظام مالی و اعتباری بخش کشاورزی از صحبت های وی بود. او با تاکید بر ساختار توسعه ای مردم نهاد بودن صندوق ها، در مورد تعداد و سطوح مختلف صندوق های حمایت از بخش کشاورزی و اعطای تسهیلات آسان و سریع از جانب صندوق ها با کارمزد چهار درصد توضیح داد. همچنین وی اضافه کرد که عاملیت اعتبارات دولتی بالاخص برای آبیاری تحت فشار که حدود ۵۰ درصد کل کشور، معادل ۱.۲ میلیون هکتار می باشد، از دیگر فعالیت های این صندوق ها است.

در انتها وی توضیح داد با توجه به رشد و بلوغ صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به لحاظ سازمانی و عبور از دوران تاسیس، تثبیت و ایجاد سرمایه اجتماعی، صندوق ها در آستانه ورود به دوران رشد و بالندگی بوده و به عنوان نهاد توسعه ای رویکردها و برنامه های جدید را در پیش رو دارند. از جمله ورود به حوزه تامین نهاده های اولیه تولید، بازار محصولات کشاورزی و خریدهای توافقی و حمایتی، اجرای طرح های سرمایه گذاری و فراهم سازی شرایط و ورود به بازار سرمایه و پول با هدف تامین و تجهیز منابع مالی در دستور کار آن ها است.

بیشتر بدانید
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳