«اخبار صندوق های غیردولتی»

جلسه مشترک با پنج صندوق خرد زنان از منطقه رودبال، درب قلعه، ایج با حضور اعضای هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان و کارشناس امور زنان اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان در منطقه ایج برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی،جلسه مشترک با پنج صندوق خرد زنان از منطقه رودبال، درب قلعه، ایج با حضور سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان و محبوبه نصری، کارشناس امور زنان اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه در منطقه ایج برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسه بررسی مسائل و مشکلات موجود در صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی بود که مهم ترین این مسائل عدم امکان بهره مندی از خدمات بانکی در بعضی از روستاهاو کم سوادی بعضی از سهامداران می باشد .

پس از مطرح شدن مسائل و مشکلات به سوالات نمایندگان صندوق توسط سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان پاسخ داده شد و از نمایندگان صندوق خواسته شد با بازپرداخت به موقع تسهیلات برای افزایش عملکرد صندوق زنان تلاش نمایند تا با برنامه ریزی دقیق‌تری طرح‌های مناسب ایجاد و توسعه داده شود.

زهرا تابش، رئیس هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان نیز بر اهمیت برگزاری به موقع جلسات ماهانه، جمع آوری اقساط و ماهانه تاکید کرد و خواستار ارتباط بیشتر مرکز خدمات با صندوق های اعتبارت خرد زنان روستایی شدند .

در ادامه جلسه خانم خسروزاده، رابط امور زنان در مرکز خدمات نیز از نمایندگان صندوق ها درخواست کرد، صورتجلسه ماهانه جلسات صندوق به مرکز خدمات تحویل داده شود و از صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهباندرخواست کرد گزارشی از پرداخت تسهیلات ماهانه توسط این صندوق به مرکز خدمات ارایه شود.

آقای نظری، مسئول خدمات منطقه ایج نیز پیشنهاد کردند؛ با برگزاری جلسات مشترک در سایر روستاها و بررسی مسائل موجود، راه حل مشترک برای تمامی صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی در نظر گرفته شود تا تمامی مسئولان و نمایندگان صندوق در مسیر مشخص گام بردارند.

وی اظهار کرد:  با در اختیار گذاشتن رایانه در مرکز خدمات درخواست می شود  نمایندگان صندوق  نسبت به ورود اطلاعات مالی صندوق ها اقدام نمایند  تا اطلاعات دقیق و به روز در دسترس باشد.

 
بیشتر بدانید
۲۹ تیر ۱۳۹۵

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان به همراه کارشناس امور زنان اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان از طرح پرورش قارچ در منطقه استهبان بازدید کردند.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستایی وثوق استهبان به همراه محبوبه نصری، کارشناس امور زنان اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان استهبان از طرح پرورش قارچ یکی از سهام داران این صندوق در روز سه شنبه ۲۲ تیرماه امسال بازدید کردند.

این طرح که در سطح ۱۲۰ مترمربع توسط پنج تن از اعضای صندوق خرد زنان سهل آبادخیر سهام دار صندوق زنان استهبان که به دلیل خشکسالی به استهبان مهاجرت کرده اند، در حال انجام است که از تسهیلات صندوق زنان شهرستان استهبان بهره مند گردیده است .

بیشتر بدانید
۲۹ تیر ۱۳۹۵

پیگیری راه اندازی صندوق پسته کشور در دستور کار فعالیت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان قرار گرفت.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی،در جلسه مشترک صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان پیگیری راه اندازی صندوق پسته کشور در دستور کار فعالیت صندوق استان قرار گرفت.

رضا بمانی گلناآبادی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کرمان درابتدای ضمن بیان مطالبی در زمینه ی جلسه گزارشی از فعالیت ها صندوق و همچنین اهمیت و جایگاه صندوق در توسعه  بخش کشاورزی  استان افزود   اتاق فکر باید در صندوق عملیاتی و اجرایی شود .

سپس عباس سعیدی؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان با ارزیابی مثبت از نقش صندوق در راستای سیاست های سازمان جهاد کشاورزی استان و توزیع  اعتبارات یارانه ای خواستار ارتباط بیشتر و مستمر مدیران سازمان با صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان شد و اعلام کرد : سازمان پیگیری لازم را در تامین افزایش سرمایه سهم دولت از طرق ممکن منجمله  فروش اموال مازاد بعمل می آورد و صندوق نیز برنامه تامین افزایش سرمایه تشکل ها را پیگیری نماید.

سپس محمدرضا پورخاتون ،رئیس هیئت مدیره و نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق استان کرماننیز توضیحاتی را در خصوص  اساسنامه صندوق و اجرای شدن بخشی از موارد آن  ارائه کرد.

همچنین در این جلسه درباره تامین بخشی از منابع مالی تشکل های وابسته به سازمان تعاون روستایی استان کرمان توضیحات لازم توسط رضا محمد حسینی، رئیس آن سازمان ارائه شد و در ادامه حسن لحسایی، رئیس اداره فنی و تکنولوژی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان درباره وضعیت شرکت های مکانیزاسیون و نحوه عضویت آنها مطالبی بیان کرد و محمدرضا اسلاملو، عضو هیات مدیره صندوق استان کرمان در رابطه با فعالیت های صندوق و نقش پویایی تعاونی های تولید مطالبی بیان کرد. 

بیشتر بدانید
۱۴ تیر ۱۳۹۵

جلسه مدیران عامل صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان به منظور بررسی الگوهای ارائه خدمت در صندوق شهرستانی میامی برگزار شد.

به گزارش روابط‌ عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی،جلسه ای باحضور ۷تن از مدیران عامل صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان و سید ابوالحسن صباغی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان و ناظر و هماهنگ کننده صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی استان سمنان در دفتر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی میامی در شهرستان شاهرود در روز چهارشنبه  ۲ تیرماه به منظور بررسی الگوهای ارائه خدمت در صندوق های غیردولتی برگزار شد.

در این جلسه مدیران عامل صندوق های شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان، مهدی شهر، آرادان، میامی،گرمسار و ایوانکی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در ضیافت افطار حضور یافته و با یکدیگر برای ارائه الگوی خدمت و حضور پررنگ در همایش صندوق های شهرستانی به تشریک مساعی پرداختند.

بیشتر بدانید
۹ تیر ۱۳۹۵

نخستین جلسه کمیته هم اندیشی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان  در روز سه شنبه اول تیرماه امسال برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، نخستین جلسه کمیته هم اندیشی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با توجه به لزوم هماهنگی بین صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و تصویب «آئین نامه وظایف و اختیارات ناظر و هماهنگ کننده صندوق های شهرستانی استان خوزستان» در روز سه شنبه اول تیرماه امسال در محل سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار و تاریخ مجامع بودجه صندوق ها دزفول، آبادان، شوش و بهبهان تعیین شد .

بیشتر بدانید
۲ تیر ۱۳۹۵

نخستین جلسه کمیته هم اندیشی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان  در روز سه شنبه اول تیرماه امسال برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، نخستین جلسه کمیته هم اندیشی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان با توجه به لزوم هماهنگی بین صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و تصویب «آئین نامه وظایف و اختیارات ناظر و هماهنگ کننده صندوق های شهرستانی استان خوزستان» در روز سه شنبه اول تیرماه امسال در محل سالن جلسات صندوق استان خوزستان برگزار و تاریخ مجامع بودجه صندوق ها دزفول، آبادان، شوش و بهبهان تعیین شد .

بیشتر بدانید
۲ تیر ۱۳۹۵

جلسه مشترک صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان دشتستان با اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر به منظور هماهنگی بهبود فعالیت های صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی سهام دار صندوق در روز سه شنبه ۲۵ خردادماه امسال در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، رضا حسین پور،مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در این جلسه ضمن تشکر از نماینده دولت در صندوق زنان دشتستان سایر کارشناسان در امر ایجاد صندوق اعتبارات خرد جدید در شهرستان گفت: با توجه به اینکه صندوق های اعتبارات خرد جدیدی تشکیل شده و در حا ل تشکیل می باشد و در آینده نزدیک شاهد اتفاق های خوبی برای این مجموعه هستیم؛ ولی بحث اصلی امروز در مورد صندوقهای قدیمی است که باید در اسرع وقت احیا شوند.

وی افزود: بحث آسیب شناسی که توسط مشاوران شرکت مادر تخصصی و مکاتباتی که از طرق دفتر امور زنان وزارت جهاد کشاورزی انجام شده، باید در مورد احیای صندوق های قدیمی اعتبارات خرد زنان روستایی و برطرف کردن نقاط ضعف آنها برنامه ریزی منظم صورت گیرد.

حسین پور علت ضعف صندوق های قدیمی اعتبارات خرد زنان روستایی را نبود آسیب شناسی در سالهای قبل، نبود آموزشهای مربوط به ارکان صندوق به صورت مناسب،  تلاش برخی برای شکست خورده نشان دادن این پروژه و بی انگیزه شدن برخی افراد در این حوزه عنوان کرد و اظهار داشت: برخی موارد  متوجه بخش ترویج در مورد بحث آموزش و آگاه کردن آنهاست که قسمتی از آن به نظارت مدیریت شهرستان برمی‌گردد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: برای برطرف کردن این مشکل بحث اصلی آموزش همراه با نظارت استان و شهرستان را می طلبد .

 

حمیدرضا جهان بخش، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان نیز در این جلسه گفت: کارکردن با صندوق های اعتباری خرد زنان روستایی که بحث مالی و اقتصادی و مشکلاتی که تولیدکنندگان و اعضا با آن برخوردارند کار راحتی نیست، این صندوقهای تنها نهادهایی هستند که دولت می تواند سیاستهای خود را در بحث فرهنگ سازی، اقتصادی و اجتماعی اجرا کند.

وی افزود: کمک به این صندوق ها کمک به اقتصاد خانوار و ارتباط با مسئولان در راستای سیاست های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

 

سهیلا رستمی، صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان شهرستان دشتستان در این جلسه گفت: در سال گذشته آسیب شناسی انجام شده بود و دقیقا به همین آسیب هایی که ارائه شد، رسیده بودیم ولی متاسفانه به علت مسایلی اقدامات لازم برای برطرف شدن آن انجام نشد

وی افزود: هم اکنون آسیب ها و علل و عوامل آن برای همه ما روشن شده و باید در فکر راهکاری برای برطرف کردن آن باشیم که انشالله با کمک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان و کارشناسان متعددی که در مراکز مشغول به کار هستند، در اسرع وقت این مسائل برطرف شود.

صدیقه قاسمی، نماینده شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: باید طبق یک برنامه مشخص و زمانبندی شده طوری عمل شود که سریعا این مشکات برطرف گردد با توجه به اینکه تعداد صندوقهایی این شهرستان رو به افزایش است باید مواظب باشیم تا صندوقهای جدید به این سرنوشت دچار نشوند.

بیشتر بدانید
۲ تیر ۱۳۹۵

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد گفت: باید هماهنگی ها لازم برای تشکیل تعاونی های فعالیت های فاقد تشکل فراگیر مانند پسته کاران، زعفران کاران، زنبورداران ایجاد شود تا بتوانند با سهام دار شدن در صندوق از خدمات صندوق بهره مند شوند.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید علی اکبر حسینی نسب، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد در جلسه مشترک هیات مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد و شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان یزد که در راستای هماهنگی و بررسی خط مشی اجرایی سال ۱۳۹۵ صندوق در روز ۱۶ خرداد۹۵برگزار شد، گفت: مسئولین ذیربط در مورد تشکیل تعاونی های فعالیت های فاقد تشکل فراگیر مانند پسته کاران، زعفران کاران، زنبورداران اقدامات لازم بعمل آورده تا بتوانند با عضویت در صندوق نسبت به خدمات صندوق بهره مند گردند.

وی افزود: باتوجه به سیاست های وزرات جهاد کشاورزی در رابطه با تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی و آمادگی صندوق برای کمک به این امر مهم جلسات مشترکی بین معاونان مربوط و این صندوق برگزار تا نسبت به رفع موانع موجود و راهکارهای تحقق این امر تصمیم گیری گردد.

حسینی نسب تصریح کرد: نظر به تشکیل صندوق های ملی مانند صندوق حمایت از توسعه صنعت دامپروری،طیور، زنبورداری، بذر و… تشکلهای ذیربط با هماهنگی معاونین مربوطه این امر مهم را پیگیری تا با عضویت اتحادیه هر فعالیت و جایگاه آن در کشور از حمایت های صندوق های ملی نیز بهره مند گردند.

بیشتر بدانید
۲ تیر ۱۳۹۵

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستاییوثوق شهرستان استهبان گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و در جلسه دیدار با امام جمعه شهرستان استهبان گزارشی از عملکرد صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی ارائه شد.

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ سمیه سادات مرشدی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان روستاییوثوق شهرستان استهبان گفت: به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و در جلسه دیدار با امام جمعه شهرستان استهبان در روز چهارشنبه ۲۶ خردادماه امسال گزارشی از عملکرد صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی ارائه شد.

وی افزود:در این جلسه که با حضور کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی، تعاون روستایی، دامپزشکی شهرستان استهبان، تعاونی باغداران و …  در محل دفتر امام جمعه برگزار شد، پس از ارائه گزارش عملکرد جهاد کشاورزی، گزارشی از وضعیت صندوق شهرستانی زنان درخصوص میزان سرمایه، نحوه عملکرد، حضور در نمایشگاه ها در تمام سطوح ممکن ، … ارائه گردید.

 

مرشدی تصریح کرد: پس از ابراز خشنودی و رضایت مدیریت جهاد کشاورزی از وضعیت صندوق، امام جمعه شهرستان استهبان توصیه های لازم در زمینه های مختلف فعالیتهای کشاورزی را بیان کرد و بر حل مشکل بازار فروش محصولات را تاکید کرد. 

بیشتر بدانید
۲۹ خرداد ۱۳۹۵

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه از توزیع دفترچه سهامداری بین سهامداران دو شهرستان سرایان و بشرویه به صورت هماهنگ و مشابه در هفته جهادکشاورزی به عنوان نخستین اقدام مشترک صندوق های شهرستان سرایان و بشرویه خبرداد. 

 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛محمد اسماعیلی اول، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه از نخستین اقدام مشترک صندوق شهرستان سرایان و بشرویه در توزیع دفترچه سهامداری بین سهامداران دو شهرستان به صورت هماهنگ و مشابه در هفته جهادکشاورزی خبر داد و افزود: این اقدام، نخستین حرکت هماهنگ برای همکاری های مشترک دو صندوق در راستای خدمات دهی به سهامداران، تلفیق و هم افزایی سرمایه، ورود به زنجیره های تولید و عرضه می باشد.

وی تصریح کرد: دفترچه ها از بهمن ماه در دو شهرستان به صورت پایلوت بین تعدادی از سهامداران توزیع، و در مدل توزیع نهاده های دام و طیور به دامداران سهام دار صندوق و همچنین بیمه محصولات کشاورزی اجرایی شد.

اسماعیلی اول درباره ساختار دفترچه سهامداری و کارتابل خدمات سهامداران، تشریح کرد: به صورت کلی این دفترچه در ۷ برگ تدوین شده که در آن علاوه بر مشخصات سهامدار، تغییرات سرمایه، حضور در مجامع و برنامه ها، نقل و انتقال سهام؛ تمام خدمات قابل ارائه صندوق نظیر تسهیلات اعطایی، خدمات نهاده ای (کالابرگ) و … نیز پیش بینی شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه هدف از این اقدام مشترک را هم افزایی سرمایه، تعامل و ارتباط بیشتر و ایجاد زیرساختهای اولیه برای توسعه فعالیتهای صندوق و تبادل محصولات و خدمات بین دو شهرستان عنوان کرد و افزود: شهرستان های سرایان و بشرویه دارای ظرفیت ها و پتانسیلهای ویژه در حوزه کشاورزی هستند و با توجه به مشترکات اقلیمی و تولیدی، این اقدام هماهنگ و سرمایه گذاری بر روی زنجیره های تولید حرکت موثری در این حوزه خواهد بود.

وی ورود به زنجیره خرید شیر در شهرستان سرایان و مدل ارائه خدمت نهاده های کشاورزی (کود، سم و بذر) در سطح دو شهرستان را از برنامه های اجرایی در هفته جهادکشاورزی اعلام کرد و افزود: خوشبختانه اقدامات موثری برای ورود به زنجیره های تولید و عرضه در دو شهرستان پیش بینی و برنامه ریزی شده است.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: در نظر است با تلفیق و هم افزایی سرمایه دو صندوق و مشارکت در بازاررسانی و بازارسازی محصولات تولیدی، در راستای اجرای اقدامات و برنامه های توسعه ای بخش کشاورزی و حمایت از تولیدات استراتژیک دو شهرستان با درنظر گرفتن اهداف عالیه صندوق ها، گام های موثری برداشته شود.

بیشتر بدانید
۲۹ خرداد ۱۳۹۵

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی کوثر شهرستان شیراز گفت: برای زنان سهام روستایی این صندوق، سه کارگاه آموزشی کاشت و بازاریابی گیاهان دارویی برگزار شد. 

 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صدیقه عباسی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی کوثر شهرستان شیراز گفت: در راستای کارآفرینی و توسعه کسب و کار برای زنان سهام دار روستایی، سه کارگاه آموزشی کاشت و بازاریابی گیاهان دارویی در روستاهای گیاهزار از بخش ارژن، اسماعیل آباد از بخش حومه و ایزدخواست از بخش داریون برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه های آموزشی در روزهای ۲۹ اردیبهشت، ۴ و ۱۶ خردادماه با حضور ۷۹ تن از اعضا این سه صندوق خرد برگزار شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی کوثر شهرستان شیراز گفت: در این کارگاه ها مهندس زارع از مدرسان شرکت دارو گستر آریا در ارتباط با کشت گیاهان دارویی مناسب با منطقه و روش فروش و بازاریابی آن صحبت کرد. در ادامه خواص گیاهان دارویی و کاربرد این گیاهان در حفظ سلامت جامعه بیان کرد.

عباسی تصریح کرد: این کارگاه ها با پیگیری صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی شهرستان شیراز کوثر و همکاری اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از محل اعتبارات امور خانواده ریاست جمهوری برگزار شد.

بیشتر بدانید
۲۶ خرداد ۱۳۹۵

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گفت: بررسی بودجه صندوق استان و چهار صندوق شهرستان های دزفول، بهبهان، آبادان و شوش در روز۱۰ خردادماه امسال برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ علیرضا  دارابی، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان گفت: در سال جاری با هماهنگی صورت گرفته بین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خوزستان و مدیریت برنامه ریزی و تجهیز منابع شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بررسی بودجه صندوق استان و چهار صندوق شهرستان های دزفول، بهبهان، آبادان و شوش در روز۱۰ خردادماه امسال برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه بودجه پنج صندوق استان خوزستان به صورت کامل بررسی و پس از انجام اصلاحیه، صورتجلسه مربوطه تهیه و تکمیل شد.

گفتنی است در با حضور فضل خرم، معاون مدیریت برنامه‌ریزی و تجهیز منابع شرکت مادرتخصصی، مدیران عامل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان های دزفول، بهبهان، آبادان و شوش  و مدیرعامل صندوق استان خوزستان و مسئول امور صندوق های شهرستانی استان خوزستان در محل سالن جلسات صندوق خوزستان صورت پذیرفت .

بیشتر بدانید
۲۲ خرداد ۱۳۹۵