نتیجه جستجو برای کلمه کلیدی «search»

معرفی موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی

موسسه تحقیقات و توسعه کشاورزی مالزی   Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) مقدمه:       کشور مالزی برنامه ای برای توسعه 2020م  ترسیم نموده و در تلاش است تا سرانه درآمد کشور را ارتقاء دهد. بهره مندی از تجارب کشورهای پیشرومی تواند کشور جوانی چون مالزی را در رسیدن به چشم انداز توسعه یاری نماید. [...]

Site Map

{loadposition sitemapload}By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.