پرداخت 40 میلیارد ریال تسهیلات خرید میوه شب عید توسط صندوق استان کردستان

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كردستان به استناد دستورالعمل اجرایی طرح میوه و مرکبات ایام پایانی سال 1399 و نوروز 1400 مبلغ چهل میلیارد ریال تسهیلات ویژه به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان کردستان (مباشر تأمین و خرید میوه سب عید استان ) اعطاء کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان كردستان منطبق بر سياستها و اهداف تعيين شده در چهارچوب شرح وظايف و عملكردش در اساسنامه خود، به استناد دستورالعمل اجرایی طرح میوه و مرکبات ایام پایانی سال 1399 و نوروز 1400 وزارت صنعت، معدن و تجارت و مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازدر استان کردستان درخصوص تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح خرید میوه و مرکبات شب عید استان، مبلغ چهل میلیارد ریال تسهیلات ویژه به اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی استان کردستان (مباشر تأمین و خرید میوه سب عید استان) اعطاء کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.