وبینار آموزشی “شیوه های برتر تامین منابع مالی جوانان در بخش کشاورزی هند “

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ این وبینار در تاریخ 6 تیر ماه 1401از ساعت 9 تا 11.30 صبح با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی، مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در سطوح استانی و تخصصی – محصولی (ملی)، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در مجموع 43 نفر حضور داشتند. با عنایت به وظایف و اهداف شرکت مادر تخصصی، در این ارائه ها ضمن نحوه تامین منابع مالی فعالیتهای کشاورزی و روستایی و حمایت های دولت از فعالیتهای روستایی و کشاورزی، به معرفی “بانک ملی توسعه کشاورزی و توسعه روستایی هند”
National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)
که مهمترین بانک در خصوص توسعه کشاورزی و روستایی کشور هند است پرداخته شد. بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی (NABARD) یک نهاد نظارتی عالی برای تنظیم مقررات کلی و نظارت بر عملکرد بانک‌های روستایی منطقه‌ای و بانک‌های تعاونی در هند است. این بانک تحت صلاحیت وزارت دارایی دولت هند بوده و همانند بانک مرکزی برای کلیه بانک های کشاورزی و روستایی عمل می کند. این بانک “مسائل مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیات در زمینه انواع اعتبارات بانکی برای بخش کشاورزی و سایر فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی در هند” را به عهده گرفته است. NABARD در توسعه و اجرای دخالت های مالی و قانونی دولت در امور بانکی مرتبط با کشاورزی و روستایی فعال بوده و خود مستقیما با کشاورزان و تولید کنندگان در ارتباط نمی باشد بلکه حمایت های خود را از طریق سایر موسسات مالی بصورت سیاست گذاری و تنظیم قراردادها اعمال می کند.

با توجه به موضوع اصلی وبینار، سخنرانان به طور خلاصه به سرفصل های زیر پرداختند:
1. نقش NABARD در مدیریت حمایتهای مشارکتی مالی دولت هند در توسعه کشاورزی و روستایی
2. حمایت مالی از گروه های خود کمکی زنان Self Help Group (SHG) و گروه های مسئولیت مشترک Joint Liability Group (JLG)
3. همکاری NABARD با سازمان های تولید کننده کشاورزی و روستایی
4. آموزش و ظرفیت سازی جوانان روستایی
5. حمایت از ایجاد زیرساختارها و زیر ساخت ها در مناطق روستایی برای ظرفیت سازی و اموزش جوامع محلی بالاخص جوانان، Self Help Group (SHG)، Joint Liability Group (JLG) و سازمانهای تولید کننده در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی

گروه های خود کمکی Self Help Group (SHG) گروه های غیر رسمی در هند هستند که بصورت خود جوش معمولا بین گروهی از زنان روستایی ایجاد می شوند. مشخصات کلی این گروهها شامل:
1. 10 تا 20 عضو، اکثرا زن، از نظر اجتماعی مشابه هم بوده و اکثرا همدیگر را خوب می شناسند چون از یک روستا یا یک محله هستند، داوطلبانه گروه را تشکیل می دهند.
2. این گروه ها مانند یک «مینی بانک» عمل می کنند به این صورت که پس‌اندازها را جمع کرده و وام به اعضا گروه می دهند. ابتدا اعضا مبالغ را پس انداز کرده (هر یک از اعضا مقدار مشخصی را پس انداز می کند) و این موجودی به عنوان دارایی اولیه گروه برای ارائه دادن وام به اعضا و یا افتتاح حساب در بانک محسوب می شود.
3. این مجموعه با نرخ بهره توافق شده به اعضای نیازمند وام می دهد.
4. این حرکت، به جنبش بزرگی در هند تبدیل شده که دولت تصمیم برحمایت آن گرفته و در حال حاضر کمک جدی از سوی دولت می شوند.
5. بر اساس آیین نامه، بانک ها 4 الی 5 برابر مبلغ پس اندار شده با نرخ بهره پایین/یارانه ای تسهیلات به این گروه ها ارائه می دهند.

یکی از حمایت های بانک NABARD همکاری با سازمان های تولید کننده کشاورزی و روستایی می باشد که توسط دولت هند تصویب شده است. این سازمان ها یک مدلی از تجمیع تولیدکنندگان کوچک محلی و روستایی هستند که برای دستیابی به اقتصاد مقیاس کوچک بمنظورخرید نهاده، تولید و بازاریابی محصولات تولیدی چه کشاورزی و چه غیر کشاورزی تاسیس می شوند. تا کنون 7200 سازمان تولید کنندگان با بیش از 2 میلیون عضو کشاورز تشکیل شده است. دولت به روش های متعددی از این سازمان ها حمایت می کند از جمله ارائه تسهیلات، یارانه تسهیلات، آموزش و ظرفیت سازی، حمایت از توسعه زیر ساخت ها و حمایت های قانونی. که دارای مشخصات زیر هستند:
1. گروه های متمرکز از تولیدکنندگان کشاورز و روستایی هستند که به طور متوسط از 200 تا 1000 نفر عضو دارند
2. می تواند از تولید کنندگان بخش کشاورزی یا غیر کشاورزی باشد
3. دارای شخصیت حقوقی تجاری ویا تعاونی یا تراست می باشد
4. جوانان در تشکیل این سازمان ها و بهره مندی اعضا مشارکت داشته اند
با توجه به موفقیت این سازمان ها در توسعه روستایی و ایجاد ارزش افزوده و سود برای تولید کنندگان بالاخص کشاورزان، دولت برای افزایش آنها به تعداد 10000 سازمان برنامه ریزی کرده است.

فایل ارائه آقای دکتر D. V. Deshpande در زیر آمده است. برای اطلاعات بیشتر می توانید با شرکت مادر تخصصی واحد روابط عمومی و امور بین الملل تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.