معرفی مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

بر اساس بیانیه ماموریت شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، این شرکت سازمانی است که باید با بهره مندی از منابع انسانی کارآمد، متعهد و متخصص، نسبت به اعمال نقش حاکمیتی دولت جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه ریزی، سرمایه گذاری و تامین و تجهیز منابع مالی در بخش کشاورزی اقدام نماید.
به همین منظور شرکت مادر تخصصی نسبت به تشکیل صندوقهای های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان بخش اقدام نمود. بدیهی است تحقق اهداف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت مورد انتظار با بکارگیری نیروهای توانمند و متخصص منابع انسانی میسر خواهد شد.
مدیریت منابع انسانی عبارت است از اجراء فرآیند شناسایی، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمان
ناگفته پیداست مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی باید تمهیدات لازم را برای توانمند سازی شاغلین در شرکت مادر که کارمند دولت محسوب می گردند فراهم نماید و از سوی دیگر کارکنان صندوقهای حمایت از توسعه که همکاران بخش غیر دولتی محسوب می گردند را تقویت و پشتیبانی نماید.
وظیفه مندی این مدیریت در خصوص همکاران شرکت مادراجرای قوانین، بخشنامه ها و آئین نامه…. صادره از سوی دولت محترم جمهوری اسلامی و راجع به کارکنان صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی انجام مطالعات لازم و تدوین آئین نامه های شناسائی و جذب نیرو، امور رفاهی و پشتیبانی، ارزیابی عملکرد، خروج نیرو از قبیل (بازخریدی، و بازنشستگی و …. ) می باشد.
همکاران شاغل در این مدیریت عبارتند از :
۱) آقای امیر اسلامی مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
۲) سرکار خانم زینب شکرالهی معاون مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
۳) آقای محمدمهدی استکی کارشناس منابع انسانی
۴) سرکار خانم انسیه بهرامی کارشناس منابع انسانی
۵) آقای مرتضی رخستی کارشناس امور پشتیبانی
۶) سرکار خانم سارا رستمی مسئول دبیرخانه
۷) آقای عزیز پور مهدی الکامی کارمند پیگیری امور عمومی و اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *