شورای مدیران شرکت مادرتخصصی و صندوق های استانی و ملی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ این جلسه با موضوع هم اندیشی نبیین سیاست ها و برنامه های صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی تشکیل شد که در آن رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی، اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت، نمایندگان و مدیران عامل صندوق های حمایت از بخش کشاورزی استانی و ملی از حاضرین بودند.

ابتدا ابوالقاسم شمس، عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی، گزارشی از عملکرد و برنامه های صندوق های حمایت از کشاورزی، که هفته گذشته در جلسه رؤسای سازمان های وزارت جهاد کشاورزی ارائه و نظرات این شورا در رابطه با آن جمع آوری شده بود، ارائه کرد. این گزارش که برپایه اهداف اولیه تاسیس صندوق ها تدوین شده بود، شامل پنج بخش توسعه سرمایه گذاری، توسعه نظام تامین مالی و اعتباری، امنیت غذایی، کشاورزی دانش بنیان و استقرار زنجیره ارزش تولید بود.

وی همچنین هدف محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در این وزارت که امنیت غذایی مردم نهاد، کشاورزی دانش بنیان، روستاهای نوآور و رشد تولید است را بیان کرد. شمس در ادامه افزود که افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با مشارکت مردم به وسیله صندوق های حمایتی، جزء مهمی از برنامه های وزیر است.

او سپس در هر بخش از این گزارش، وضعیت فعلی و برنامه های اجرا شده صندوق ها مانند خرید سیب توسط صندوق استان آذربایجان غربی و تامین نهاده مورد نیاز دام عشایر توسط صندوق حمایت از فعالیت های کشاورزی عشایری و برنامه ها برای بهبود وضعیت و توسعه بخش کشاورزی را برشمرد.

عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی، در ادامه برنامه های پیش بینی شده برای صندوق ها را برشمرد. این برنامه ها عبارتند از: همکاری در تامین نهاده های مورد نیاز بخش کشاورزی، کمک به توسعه بازار و خرید توافقی محصولات کشاورزی، تامین، تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، حمایت از تقویت و استقرار زنجیره های ارزش، حمایت از فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری و حمایت از حفظ و بهره برداری از منابع طبیعی.

در ادامه مدیران عامل صندوق های حاضر در جلسه، نظرات خود در رابطه با گزارش ارائه شده و برنامه های پیش بینی شده برای صندوق ها مانند افزایش سرمایه سهم دولت را بیان کردند. ایشان همچنین مشکلات خود در صندوق ها را به اشتراک گذاشتند.

سپس حمیدرضا رشمئی، دیگر عضو هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی، در مورد برگزاری مجامع صندوق ها، نکاتی را متذکر شد و از صندوق هایی که مجامع خود را برگزار کردند تشکر کرد.

عوض علیزاده مقدم، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادرتخصصی، در ادامه با شاره به گذشت نزدیک به بیست سال از تاسیس شرکت مادرتخصصی و صندوق های حمایت از کشاورزی گفت در این مدت فضای اعتماد، اطمینان، باور و اعتقاد به درون زا بودن بخش کشاورزی و صندوق های حمایت از کشاورزی که اصلی ترین سرمایه آن ها است، شکل گرفته است. او همچنین افزود در این مدت، ساختار نهادی و کارکر صندوق ها در جامعه مستقر شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه باید از ساختار نهادی مالی، صندوق ها را به سمت نهادی توسعه برد، در رابطه با برنامه های آینده برای آن ها صحبت کرد و خواستار تدوین برنامه توسعه کشاورزی مردم نهاد مختص هر استان، با همکاری سازمان جهاد کشاورزی آن شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *