سرمایه صندوق جنوب استان کرمان به بیش از 159 میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش روابط‌عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان، به استناد تفویض اختیار حاصل از صورت جلسه مجمع عمومی (فوق العاده- عادی)، به میزان 159 میلیارد ریال افزایش پیدا کرد.
گفتنی است؛ سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی جنوب استان کرمان یکصد و چهل و چهار میلیارد و نود و سه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال، در مرحله قبل از افزایش مزبور به میزان یکصد و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون و چهل هزار ریال بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.