رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان: حمایت از طرح های اشتغال زایی در بخش منابع طبیعی روستاها

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: این صندوق با هدف تثبیت جمعیت روستایی و حمایت از توسعه کسب وکارهای مربوط به طرح های اشتغال زایی در بخش منابع طبیعی نقش بسیار مهمی تاکنون ایفا کرده است.

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ عیسیبرخورداری پور، رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان افزود: طی سالهای اخیر این صندوق به عنوان فعال ترین ها از فعالیت های منابع طبیعی در عرصه های طبیعت در مقیاس خرد و کوچک فعالیت های خوبی در جهت توسعه حفظ، توسعه و بهره برداری و همچنین فرهنگ منابع طبیعی داشته است.

گفت: این صندوق از ابتدای اجرای طرهای اشتغال پایدار روستایی در زمینه های منابع طبیعی، در کنار سایر موسسات عامل با پرداخت تسهیلات با بهره کم نقش موثری در حوزه اشتغال روستایی و عشایری ایفا کرده است.

برخورداری پور بیان کرد: از جمله اقدامات صورت گرفته توسط این صندوق با متمرکز کردن سرمایه های کوچک تعاونی ها و تشکلها و توانمند ساختن این سرمایه ها برای اجرای برنامه های بزرگتر و کاهش هزینه های تولید افزایش بهره وری و تولید محصولات فرعی با ارزش افزوده بالاتر و امضاء تفاهم نامه همکاری با سازمانهای مختلف با هدف توانمندسازی اقشار ضعیف و آسیب پذیر در عرصه های منابع طبیعی، ترویج فرهنگ تعاون و روحیه مشارکت، افزایش اشتغال در بخش های مختلف منابع طبیعی و حمایت از تولیدات بهره برداران منابع طبیعی بوده است.

رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت: این صندوق با شناسایی مزیت رقابتی مناطق مختلف، حمایت از تولیدات یک محصول محوری و شناسایی و حمایت از زنجیره تولید تا فروش محصول را به منظور حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی مرتعداران در روستا دنبال می کند و به عنوان یک نهاد توسعه ای و حامی اشتغال جوانان به ویژه بهره برداران در عرصه های منابع طبیعی در نواحی روستایی و کمتر رونق یافته ضمن توسعه جوامع محلی و توانمندسازی ساکنان آن، در رفع فقر و ایجاد اشتغال پایدار در حوزه های منابع طبیعی اثرگذار است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *