دستور وزیر جهاد کشاورزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی برای افزایش سرمایه صندوق ها

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای خطاب به استانداران کشور درخواست کرد که برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از ظرفیت تبصره 3 بند(ب) ماده 31 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور تحقق اهداف برنامه و فراهم شدن زمینه اثربخشی هرچه بیشتر صندوق های مذکور و افزایش سرمایه این صندوق ها به میزان هفت درصد از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی اقدام نمایند.
در متن نامه آمده است: بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی به طور مستقیم با معیشت مردم و امنیت غذایی مرتبط بوده و نقش بسزایی در تحقق برنامه های توسعه کشور بر عهده دارد. در این راستا تأمین سرمایه مورد نیاز برای بهره برداران و فعالان این بخش به عنوان یکی از ضرورت های تحول و پیشرفت محسوب شده و از اولویت خاصی برخوردار است.
به منظور تأمین قسمتی از سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی، دولت ملکف شده تا به استناد بند (ج)ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به میزان هفت درصد از ارزش سرمایه گذاری بخش کشاورزی، اقدام نماید. لیکن در حال حاضر سهم سرمایه این صندوق ها از ارزش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار کمتر از برنامه است. یکی از مسیرهای قانونی افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تأمین سرمایه سهم دولت در این صندوق ها، استفاده از ظرفیت تبصره 3 بند (ب) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است که براساس آن، شوراهای برنامه ریزی استان ها مجاز می باشند حداکثر تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *