حضورنماینده شرکت مادر تخصصی در کارگروه خبرگی تدوین برنامه های ارتقای بهره‌وری سال 1401 کشور

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ قربان میربگ، عضو و دبیر هسته بهره وری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی در کارگروه خبرگی تدوین برنامه های ارتقای بهره‌وری سال 1401 کشور که با هدف ارزیابی پیشنهادات واصله از دستگاه های اجرایی در انجام تکالیف قانونی حوزه بهره وری در بخش کشاورزی برپا شد؛ درباره عملکرد شرکت مادر تخصصی سخن گفت.
در این جلسه با حضور اعضای کمیته خبرگی بخش کشاورزی اهمیت و تناسب مسائل شناسایی شده و اقدامات پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.