جلسه رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی و تشکل های مردمی بخش کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادرتخصصی؛ دراین نشست اژدری رئیس سازمان جهاد کشاورزی، درخصوص اهمیت جایگاه تشکل ها و صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی در توسعه بخش توضیحاتی ارائه داد.

در ادامه حاجی محمدی، نماینده دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و مهدوی، مدیرعامل صندوق فوق گزارشی از وضعیت صندوق ارائه دادند.

سپس معاونین و مدیران سازمان و تشکل ها که سهامدار صندوق بوده در خصوص ضرورت فعالیت اقتصادی و توسعه ای، حفظ ارزش سرمایه و کمک به تامین سرمایه در گردش تشکل ها، افزایش سرمایه صندوق و مولدسازی دارایی های سازمان جهادکشاورزی درقالب افزایش توان مالی صندوق پرداخته که بیشتر بر افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه برای گسترش فعالیت ها تاکید کردند.

سپس قلیزاده، مدیرکل منابع طبیعی و شهبازی مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان برتقویت توان مدیریتی و مالی تعاونی ها و تعاونی های عضو هیئت مدیره صندوق تاکید کرد.

نماینده وزیر جهادکشاورزی، علیزاده مقدم، بر ضرورت تدوین برنامه توسعه کشاورزی مردم نهاد توسط سازمان جهادکشاورزی و اجرای آن در بستر و ظرفیت نهادی صندوق با اشاره به اینکه مالکیت صندوق با تشکل ها است تشریح و اظهار داشت که نگاه به صندوق باید از مالی به توسعه ای تغییر یابد که اجرا و توسعه قراردادهای مشارکتی وخریدهای توافقی مصداق این نگاه هستند. بایداز تمامی ظرفیت های صندوق مثل قانونی و نهادی ان استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *