تشکیل مجمع موسس صندوق حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع موسس صندوق حمایت از توسعه بخش منابع طبیعی استان خراسان رضوی با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی، مدیرکل منابع طبیعی استان، مدیران شهرستانی و نماینده و مدیرعامل صندوق استان و نمایندگان سازمان جهادکشاورزی استان و تعداد دیگری از مسولان محلی و تمامی سهام داران با سرمایه اولیه حدود 40 میلیارد ریال و تعداد25 سهامدار برپا شد.
داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی گفت: این صندوق صد و شصت ونهمین صندوق در کشور و دوازدهمین صندوق منابع طبیعی کشور و سومین صندوق استان خراسان رضوی است که تشکیل و کارکرد آن شروع شد.
در این مجمع نسبت به انتخاب هیات مدیره و بازرس اقدام شد و همچنین اساسنامه و آیین نامه های داخلی آن به تصویب رسید و در این جلسه مدیرکل منابع طبیعی استان، مدیران شهرستانی و نماینده و مدیرعامل صندوق استان و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی استان و تعداد دیگری از مسولان محلی برای افتتاح صندوق حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.