تشکیل مجمع موسس صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ مجمع موسس صندوق حمایت از توسعه زراعت در دیمزارهای کشور با حضور داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی، مدیران و نمایندگان و تمامی سهام داران با سرمایه اولیه حدود 1000 میلیارد ریال و تعداد 6 سهامدار برپا شد.
داریوش اعرابی، مدیر امور مجامع و نمایندگان شرکت مادر تخصصی گفت: این صندوق صد و هفتادهمین صندوق در کشور و یازدهمین صندوق ملی تخصصی کشور است که تشکیل و کارکرد آن شروع شد.
در این مجمع نسبت به انتخاب هیات مدیره و بازرس اقدام شد و همچنین اساسنامه و آیین نامه های داخلی آن به تصویب رسید و در این جلسه مدیران شهرستانی و نمایندگان و تعداد دیگری از مسولان برای افتتاح صندوق حضور داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.