صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان طی سال مالی99-98

بیش از 1273 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت ماد تخصصی؛ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان اصفهان طی سال مالی99-98 از محل منابع داخلی صندوق و در قالب 1250 فقره قرارداد قرض الحسنه به سهامدارن صندوق جهت خرید نهاده های موردنیاز سهام داران پرداخت شد.
صندوق از این مبلغ 611 میلیارد ریال به زیر بخش دام، طیور وزنبور عسل، مبلغ 443 میلیارد ریال به زیربخش زراعت و باغبانی، مبلغ 14.303 میلیون ریال به زیربخش عشایری، مبلغ 34 میلیارد ریال به زیربخش مکانیزاسیون، مبلغ 51 میلیارد ریال به زیربخش شیلات، مبلغ 54.372 میلیون ریال به شرکتهای خدمات فنی مهندسی مشاوره ای و مبلغ 65.401 میلیون ریال به تعاونیهای زیربخش صنایع کشاورزی و تبدیلی پرداخت شد.
از جمله نهاده های خریداری شده توسط سهام داران می توان به جو، ذرت، سویا، انواع کودهای شیمیایی و محصولات باغی و ادوات، تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.