برگزاری گردهمایی مسئولان صندوق های خراسان جنوبی در بیرجند

گردهمایی نمایندگان شرکت مادر تخصصی، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل صندوق های حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی استانی، شهرستانی و زنان استان خراسان جنوبی و رئیس هیات مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در شهرستان بیرجند خراسان جنوبی در آذر ۱۳۹۲ برگزار شد.            

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، سیدعبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت:  همگی ما در راهی نو قدم گذاشته ایم و اینجا شروع کار بوده و راه سخت و شیرینی در پیش روست که باید کمربندها را محکم بست.

وی افزود: کشور ما به یک نظام و ساختار مالی-اقتصادی مطابق با عقاید مردم نیاز دارد چراکه مشکل بخش کشاورزی در این بستر حل خواهد شد. ما در اکثر اوقات مسائل و راه حل ها را از خود صندوق ها گرفته ایم و عملیاتی کرده ایم. لشکر شرکت مادر در روستاها، شهرستانها و مراکز استان است.

رضوی تصریح کرد: بیشترین مسائل صندوق ها درباره افزایش سرمایه صندوق هاست. باید دانست که سهم دولت در افزایش سرمایه از سه منبع تامین می شود که شامل ماده۱۲، ردیف عمرانی، سهم الشرکه و سهام شرکت های دولتی که طبق اصل ۴۴ به فروش می رسد، است. این بودجه صرف افزایش سرمایه صندوق ها و تشکیل صندوق های جدید می شود. شما می توانید از روابط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداری، استانداری و ….. استفاده کرده تا بتوانید تخصیص را به دست آورید.

وی گفت: امر مهم دیگر بودجه۹۳ است که چند روز دیگر به مجلس می رود. در حال حاضر وظیفه ما حفظ و تقویت جایگاهی است که داریم. (شورای برنامه ریزی استان می تواند از منابع استانی برای تشکیل و افزایش سرمایه صندوق ها هزینه کند.) ، ما باید بتوانیم دولت را متقاعد کنیم تا مشکل ما مانند مالیات از صندوق ها را از طریق قانونی حل و فصل کند و از محل منابع استانی که قانونگذار اجازه داده است، مبلغ۵۰میلیارد از منابع استانی به صندوق ها داده شود را پیگیری کنیم هر چند دشوار است. در بودجه۹۳ شورای برنامه ریزی استان مکلف به تخصیص این بودجه به صندوق هاست که مشترکا با هم باید این مطلب را تا حصول نتیجه پیگیری کنیم.

مهندس رضوی اظهار داشت: در بحث معافیت مالیاتی صندوقها نیاز به قانون داریم و جای قانون نیز در مجلس است و این امر هم وظیفه شرکت مادرتخصصی و هم صندوقها برای متقاعد کردن نمایندگان است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی درباره ارائه تسهیلات به سهامداران هم چند نکته مهم را مطرح کرد: شیوه ارائه تسهیلات چگونه باشد که مردم حداکثر بهره بری را داشته باشند؟ شیوه ارائه تسهیلات چگونه باشد که پول به کسانی که نیازمندتر هستند برسد؟ شیوه ارائه تسهیلات چگونه باشدکه برگشت پول تضمین شده باشد؟ شیوه ارائه تسهیلات چگونه باشدکه بتوان اثربخشی آن را توضیح داد؟

رضوی همچنین از تشکیل صندوق طبس تا یک ماه آینده خبر داد و گفت:  افزایش سرمایه صندوقهایی که هنوز انجام نشده است تا سه ماه آینده انجام خواهد شد. از طرفی هیات مدیره موتور محرکه صندوق است و وظیفه برنامه ریزی برای اهداف صندوق را بر عهده دارد بنابراین باید اتاق فکر در داخل صندوق ها تشکیل شود تا نقشه راه برای صندوق ها توسط هیات مدیره تهیه و تدوین گردد، ایجاد تعامل سازندهد با سازمان ها و ادارات شهرستان، مدیریت جهاد شهرستان و ریاست سازمان استان از دیگر برنامه های صندوق ها باید باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت:  صندوق زنان اثربخشی بسیار خوب و بالایی دارند و برای آنها به دنبال مدل برای افزایش سرمایه و سایر منابع هستیم. از سویی صندوق ها نباید ارتباط با بهره برداران را فراموش کنند. تشکیل به موقع جلسات هیات مدیره و ارسال به موقع گزارشات و عملیاتی کردن مصوبات جلسات هیات مدیره  از وظایف اصلی صندوق هاست که باید با دقت و تامل صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: بحث آموزش های خارج از کشور از نظر ما قابل قبول است و با پیگیری دکتر هادربادی قابل انجام است. از طرفی می توانید نظرات و پیشنهادات خود را در مورد موضوعات مطرح شده در این گردهمایی پس از بحث و تبادل نظر برای شرکت مادر بفرستید. البته امیدواریم که این گردهمایی سه ماه دیگر دوباره تشکیل شود چرا که از این پس مقرر شده گردهمایی های استانی به جای تهران در استان ها برگزار شود تا از ظرفیت های استان استفاده شود.

 

در ادامه آقای خرم؛ معاون مدیریت برنامه ریزی و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی توضیحاتی را در مورد تخصیص ۶میلیارد (استان البرز و سازمان حفظ نباتات) ارائه کرد و صندوق ها سوال و پیشنهاد ارائه دادند.

حمیدرضا رشمئی؛ مدیر امور مالی شرکت مادر تخصصی نیز توضیحاتی درباره نرم افزارهای مالی ارائه داد و گفت: نرم افزاری که در حال حاضر ارائه داده ایم نیاز به تغییر دارد و باید نرم افزار جدید تهیه شود. به جهت نوع مجموعه که کار شرکتی و مالی به طور همزمان انجام می دهد و شامل مباحث تسهیلات و عاملیت نیز هست، چنین نرم افزاری در بازار وجود ندارد، به سمت سفارشی عمل کردن رفته ایم. نرم افزار کنونی فاقد مباحث تسهیلات و عاملیت هاست. با چند بانک وارد مذاکره شدیم اگر بانک کشاورزی در فضای وب بستر مورد نیاز ما را پوشش دهد حتما با آنها وارد مذاکره خواهیم شد.

وی درباره معافیت مالیاتی صندوقها نیز به ارائه توضیحات پرداخت و افزود:  به طور کلی دو بحث مالیاتی داریم: مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده که باید به آنها توجه کنیم.

در ادامه شهریار رستمی؛ مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات شرکت مادر تخصصی گفت: ما هم بهره بردار نرم افزار تسهیلات هستیم تا بتوانیم گزارش را از صندوق ها دریافت و به مراجع ذیربط ارائه دهیم. در حال حاضر به دو نرم افزار نیاز داریم:۱- نرم افزار ارائه گزارش تسهیلات شامل ثبت و دریافت همزمان اطلاعات و نرم افزاری برای ورود اطلاعات مربوط به عاملیت اعتبارات صندوق توسعه ملی، همچنین نهادهای ناظر داریم که باید اطلاعات به روز به آنها بدهیم.

در ادامه مدیران صندوقهای شهرستانی سوالاتی مطرح کردند و آقای رستمی به آنها پاسخ گفتند.

رحیم نظری؛ مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری شرکت مادرتخصصی هم درباره طرح تاسیس و طرح بازنگری صندوق ها نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این دو طرح نخستین مسئله مهم برای افزایش سرمایه هستند. طرح تاسیس شامل ۲بخش است: شناسایی افراد حقیقی و حقوقی شهرستان و مشخص کردن سهام افراد حقیقی و حقوقی بر اساس میزان تولیدات .

در ادامه داریوش اعرابی؛ مدیر امور نمایندگان و مجامع شرکت مادر تخصصی نیز توضیحاتی را در مورد برگزاری مجامع صندوق ها ارائه کرد و گفت: مجمع رکن اصلی صندوق است و در اساسنامه حداقل دو بار مجمع عمومی عادی برای برنامه و بودجه و تصویب صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره در نظر گرفته شده است.

وی افزود: نکاتی باید در برگزاری مجامع مدنظر قرار گیرد، از جمله آگهی دعوت قانونی بر اساس نکات قانون تجارت، دعوت از سهامداران از طریق تلفن،پیامک و…. (عدم اکتفا به آگهی دعوت) چرا که مجمعی باارزش است که تمام سهامداران شرکت و نظرات خود را مطرح کنند .

همچنین هادربادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی نیز گفت: علی رغم شرایط سخت اقلیمی و بارندگی کم در این استان تا پایان سال ۹۱، حدود۳۷%اشتغال استان در بخش کشاورزی بوده و حدود ۲۵%ارزش افزوده استان در بخش کشاورزی است. بخش کشاورزی فقط شامل برنج، زعفران، مرغ، گوشت قرمز، عناب و گندم و جو نیست و با مرز۴۶۰کیلومتر با افغانستان امنیت پایدار و ایمن در این بخش وجود دارد بنابراین با محصولات سالم و کیفی که ما داریم می توانیم لنگرگاه صادرات کشور باشیم.

وی افزود: استان به لحاظ دوری از سایر استان ها دارای قرنطینه طبیعی بوده و اشتغال مولد و پایدار دارد.  صنعت مرغداری نیز  بزرگترین صنعت استان بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم۷۰۰۰ شغل ایجاد کرده است اما از سویی دیگر مشکلاتی مثل خرده مالکی، افزایش سن کشاورزان و محدودیت منابع آبی در استان وجود دارد.

هادربادی تصریح کرد: رشد کشاورزی با توانمند سازی کشاورزان انجام می گیرد و رشد کشاورزان با دو مولفه: خودکفایی مالی و ایجاد ساختار و سازمان توانمند انجام پذیر است. بنابراین صندوق های توسعه بخش کشاورزی به توانمندسازی کشاورزان و تشکل ها کمک می کند. این صندوق ها نقدینگی را در اختیار کشاورزان قرار می دهند و جایگاه این صندوق ها در استان خراسان جنوبی به خاطر بنیه ضعیف مالی کشاورزان خیلی مهم است.

وی اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در سال ۸۶ آغاز به کار کرد و در سال گذشته سرمایه صندوق از ۵/۴میلیارد تومان با مساعدت استانداری و شرکت مادر تخصصی به ۶/۲۲ میلیارد تومان رسیده است. سرمایه ۱۰ صندوق شهرستانی نیز ۲/۱۳ میلیاردتومان است. سرمایه کل صندوق استان، شهرستانی و زنان(۴۹.۸میلیارد تومان) حدودا ۳۶میلیارد تومان است و ۸۲ هزار نفر بهره بردار در بخش کشاورزی استان وجود دارد. بنابراین اولویت اول سازمان جهاد کشاورزی صندوق استان و شهرستان ها است. چون صندوق ها سوپاپ اطمینان هستند.

هادربادی از مهندس رضوی درخواست کرد تا همکاران استان به کشورهای آسیایی برای آموزش های کشاورزی که یک سرمایه بسیار بزرگ است، اعزام شوند.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی نیز گفت: صندوق استان و صندوق های شهرستانی رقیب نیستند؛ بلکه صندوق استان حامی صندوق های شهرستانی است. بنابراین در مورد سهم شهرستان ها مرزبندی نداریم و قدرت هر شهرستان باعث قدرت شهرستان های دیگر خواهد بود. از طرفی زنان کلید توسعه پایدار روستاها هستند و صندوق های زنان خیلی برای من مهم هستند و باید به صندوق زنان نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.

گفتنی است در این جلسه مدیران جهاد کشاورزی استان ها و شهرستان ها و مدیرعاملان صندوق ها و نمایندگان شرکت مادر تخصصی نیز در این جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *