برگزاری جلسه تبیین و توجیهی برای ارکان مدیریتی صندوق های ده گانه استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ جلسه تبیین و توجیهی برای ارکان مدیریتی صندوق های ده گانه استان هرمزگان با حضور مدیر جدید برنامه ريزي و تجهيز منابع و مدیر جدید توسعه عمليات و بهبود بهره وري شركت مادر تخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 22 تیرماه 1401 برگزار شد.
در این جلسه شهریار رستمی مدیر برنامه ريزي و تجهيز منابع، قربان میربک مدیر توسعه عمليات و بهبود بهره وري و احمد ابراهیمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهيلات شركت مادر تخصصي صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در تاریخ 22 تیرماه 1401 و مدیران صندوق های ده گانه حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان حضور یافتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.