انعتقاد قرارداد سه جانبه‌ صندوق چای برای تکثیر و تولید انبوه نهال‌های قلمه‌ای

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی؛ محمدرضا طاهرزاده، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور گفت: قرارداد سه جانبه‌ای بین صندوق، پژوهشکده چای و سازمان چای به منظور تکثیر و تولید انبوه نهال‌های قلمه‌ای از رقم کاشف در حال منعقد شدن است که براساس آن مقرر شده ۳۲۰ هزار اصله نهال چای قلمه‌ای توسط پژوهشکده با حمایت مالی صندوق با اعطای تسهیلات به چای‌کاران متقاضی و سازمان چای کشور (از محل یارانه تولید نهال) در طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تولید شود.
وی افزود: بین روسای پژوهشکده و سازمان چای درخصوص قرارداد تولید و تکثیر انبوه نهال‌های قلمه‌ای از رقم کاشف بحث و تبادل نظر شد و هم‌چنین بحث واردات رقم از کشورهای چای‌خیز نیز مطرح شد. همچنین به منظور نفوذ ارقام جدید چای معرفی شده توسط پژوهشکده، قرارداد سه جانبه‌ای در حال منعقد شدن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.