انتصاب ناظر و هماهنگ کننده تمامی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مستقر در استان یزد

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ طی حکمی ‌از سوی جانعلی بهزادنسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، فرجام فاضلی، ناظر و هماهنگ کننده تمامی صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی مستقر در استان یزد منصوب شد.
در حکم وی آمده است: «با عنایت به جایگاه مهم صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی که با هدف تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری و ساماندهی نیازهای مالی و اعتباری بخش کشاورزی تشکیل می شوند و با توجه به ضرورت هم راستایی صندوق های مستقر در استان با سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان، براساس هماهنگی به عمل آمده با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، جنابعالی را به عنوان «ناظر و هماهنگ کننده تمامی صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی مستقر در استان یزد» منصوب می نمایم.
ضرورت دارد نمایندگان این شرکت در صندوق های شهرستانی، زنان روستایی و منابع طبیعی استان، هماهنگی لازم را با جنابعالی به عمل آورده، به نحوی که صندوق های مذکور بتوانند راهبردها و سیاست های بخش کشاورزی استان را متناسب با اهداف، حدود، وظایف و اختیارات صندوقهای غیردولتی پیگیری، اقدام و محقق نمایند. همچنین شرح وظایف ناظر و هماهنگ کننده جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
توفیق روز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.