امضا تفاهم‌نامه سه جانبه بین شرکت مادرتخصصی، استانداری و سازمان جهاد کشاورزی زنجان

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت مادر تخصصی،  جلسه مشترک سید عبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و ابوالقاسم شمس و علیرضا اشرفی، اعضای هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، رحیم عصفوری، معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان، حسین جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و تقی مجتهدی، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه امسال در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان برگزار شد.

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و معاون برنامه‌ریزی استانداری زنجان هر کدام نقطه ‌نظرات خود را درباره بخش کشاورزی و صندوق‌های غیردولتی اعلام کردند.

در ادامه تفاهم‌نامه سه جانبه ای بین شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، استانداری استان زنجان و سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به منظور افزایش سرمایه سهم دولت به میزان هر کدام ۵ میلیارد تومان امضا کردند. همچنین تفاهم شد که ۱۶ میلیارد تومان هم توسط بهره برداران بخش خصوصی تامین شود.

عنایت اله معصومی، رئیس هیئت مدیره و نماینده شرکت مادرتخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان گزارش مختصری از وضعیت صندوق ارائه کرد و گفت: هم اکنون سهم دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان ۳۹.۳ درصد است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان:

مشکل اصلی بخش کشاورزی استان سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی است

سپس جلسه‌ای دیگر در سالن اشراق سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با حضور مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و مدیران مرتبط با بخش کشاورزی از سازمان و مؤسسات تابعه و هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان در روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه امسال تشکیل شد.

حسین جعفری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ظرفیت و سرمایه صندوق متناسب با ظرفیت بخش کشاورزی استان نیست. تجمیع سرمایه بخش دولتی و بخش خصوصی باید در جهت توسعه بیشتر بخش کشاورزی باشد چرا که مشکل اصلی بخش کشاورزی در این استان بیشتر در بخش سرمایه در گردش و تأمین نقدینگی است.

وی با تاکید بر عملکرد مناسب و رضایت‌بخش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان در پرداخت تسهیلات روان و به دور از بوروکراسی اداری و نیز عاملیت‌ها افزود: صندوق می‌تواند در تأمین سرمایه در گردش بخش کشاورزی کمک‌ حال خوبی باشد و این سازمان نیز آمادگی خود را برای تأمین قسمتی از سرمایه سهم دولت از طریق فروش اموال (ماده ۱۲) اعلام می‌کند.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی :

طراحی زنجیره تولید، می تواند موجب پیشرفت کشاورزی در استان زنجان شود

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان می‌تواند از تجربیات سایر صندوق‌ها مانند صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور برای نوع افزایش سرمایه و نظارت بر پرداخت تسهیلات استفاده کند.

وی افزود: از آنجا که بازار مهم‌تر از نهاده است لذا بهتر است فروشگاه زنجیره‌ای طراحی شود. همچنین بهتر است به تحقیق اهمیت داده شود و شبکه مجازی بازار ایجاد شود. از طرفی تجدیدنظر در ارائه خدمات فعلی و طراحی مدل جدید افزایش سرمایه، طراحی مدل نظارت در دستور کار صندوق استان قرار گیرد.

رضوی اردکانی تصریح کرد: تأکید بر زنجیره تولید، ضرورت دارد چرا که مدل فعلی خدمات دیگر جوابگو نیست. بنابراین پیشنهاد می دهم که یک کارگروه در استانداری استان تشکیل شود تا ظرفیت‌های قانونی مرتبط با صندوق و بخش کشاورزی بررسی شده و یک کارگروه تخصصی دیگر در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان به ریاست رییس سازمان و با حضور معاونان و مدیران ذیربط تشکیل شود تا کارها به صورت مستمر تجزیه و تحلیل شود و سیاست‌گذاری شده و تصمیم‌گیری صورت پذیرد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان هم باید نگاه توسعه‌ای به صندوق داشته باشند و نباید تنها دریافت و توزیع پول مد نظر آنها باشد. بهتر است که چنین جلساتی در طول سال جاری هم تکرار شود تا کارهای انجام یافته و سایر امور مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی:

مدیران صندوق استان زنجان باید نگاه توسعه ای داشته باشند

عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیز گفت: اگر تنها خدمات صندوق را از منظر سرمایه بنگریم و نگاه ما صرفاً سرمایه باشد، شاید حداکثر ۱۵ درصد از ظرفیت ها را در نظر گرفته‌ایم. بخش کشاورزی بخش کاملاً غیردولتی است و اصل کار را بخش غیردولتی انجام می‌دهد و وظیفه دولت ساماندهی است لذا در صندوق هم باید نگاه توسعه ای داشته باشیم و مهم‌ترین مسئله ما از دیدگاه زنجیره تولید می تواند حوزه تولید، حوزه بازاریابی، حوزه تأمین نهاده باشد که در این جا هم بخش کشاورزی وارد می‌شود ولی سازماندهی و ساماندهی آن می‌تواند در بخش دولتی و صندوق شکل بگیرد.

وی افزود: استان زنجان هم در کارهای بدیع مانند شرکت‌های خدماتی فعال بوده است، بنابراین تغییر مدل‌های ارائه خدمات، نحوه اجرا و عملیاتی شدن زنجیره تولید در این استان باید در بستر صندوق تعریف شود و نباید تنها در سرمایه سیر کنیم.  پاشنه آشیل طرح جامع تولیدات بخش کشاورزی هم معاونت برنامه‌ریزی سازمان است و این‌که صندوق در چه جایگاهی در بخش کشاورزی قرار دارد به سازمانی که متولی اصلی بخش کشاورزی است، برمی‌گردد.

در ادامه علیرضا اشرفی، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: بالاترین رکن تصمیم‌گیری در صندوق مجمع عمومی است و اختصاص سهم هر یک از زیربخش‌ها و درصد سرمایه آن‌ها هم در کارگروه تخصصی متشکل از معاونت و مدیریت‌های ذی‌ربط در سازمان جهاد کشاورزی است. استان زنجان یک استان زراعت‌خیز است لذا مناسب نیست که به دلیل این‌که تشکل‌هایی در یک زیربخش کم است، درصد سرمایه آن را به سایر زیربخش‌ها تقسیم شود.

وی اظهار داشت: بهتر است کار گروه تخصصی هر چه زودتر تشکیل شود و شروع به کار کند.

عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی:

تنوع خدمات در صندوق با تهیه بسته عملیاتی و بومی امکان پذیر است

ابوالقاسم شمس، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: باید سند توسعه بخش کشاورزی استان زنجان تهیه و سهم صندوق در آن مشخص شود. مأموریت صندوق نیز بیشتر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش کشاوری است،لذا اعتماد بهره‌برداران به صندوق باید تقویت شود و تعامل با بهره‌بردار و نیز صیانت از سرمایه صندوق می‌تواند در این تقویت مؤثر باشد.

وی افزود: تنوع خدمات در صندوق با تهیه بسته عملیاتی و بومی منطقه‌ای که می تواند در کار گروه تخصصی یا اتاق فکر پی‌گیری و تهیه شود در دستور کار قرار گیرد و مسیر ارائه خدمات به زنجیره تولید سوق داده شود چرا که به این امر در سال جاری اصرار داریم.

گفتنی است؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل و ابوالقاسم شمس و علیرضا اشرفی، اعضای هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با حجت الاسلام حاج شیخ علی خاتمی، امام جمعه استان زنجان و نماینده ولی فقیه در استان زنجان هم در روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه امسال دیدار و گفت و گو کردند. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *