«اخبار»

صندوق‌های غیردولتی راه حل جدید توسعه بخش کشاورزی

جلسه مشترک شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با حضور روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور در تاریخ ۱۱ تا ۱۴ تیرماه امسال به میزبانی مرکز آموزش جهاد کشاورزی خراسان رضوی در مشهد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی‌شرکت مادر تخصصی، در این جلسه سه روزه روسای سازمان‌های وزارت جهاد کشاورزی به تحلیل و بررسی کارکرد سال گذشته و همچنین برنامه‌های سال جاری پرداختند.

 

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی :

صندوق‌ها پاره تن سازمان‌های جهادکشاورزی هستند

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نیزدر این جلسه گفت: خوشحالیم که به غیر بانک کشاورزی توانستیم از بانک دیگری یعنی بانک سپه هم برای خدمت به کشاورزان استفاده کنیم.

وی افزود: در سال گذشته تصمیم گرفتیم که صندوق‌های شهرستانی را راه اندازی کنیم که تاکنون صندوق‌های شهرستانی سمنان و تهران کامل شده و صندوق‌های شهرستانی خراسان جنوبی در حال کامل شدن است.

رضوی گفت: صندوق‌ها پاره تن سازمان‌های جهادکشاورزی هستند و قسمتی از جهاد کشاورزی است ولی یک بانک نیست که به دنبال سود باشد. سود مجموعه کمک به کشاورزان است. آنچه الان در صندوق‌ها می‌گذرد خیراتش برای شماست. 

 

قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی :

سرمایه صندوق‌ها از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال فراتر رفت

قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با بیان اینکه سرمایه اولیه ۸۱ صندوق در حدود۸۴۷   میلیارد و ۱۶۴ میلیون و ۶۹۰ هزار ریال بوده، گفت: هم اکنون سرمایه فعلی صندوق‌ها ۴ هزار و ۷۸۴ میلیارد ریال و ۳۶۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال است. از این ۸۱ صندوق، ۳۲ صندوق استانی، ۱ صندوق منطقه ای، ۶ صندوق تخصصی و محصولی،  31 صندوق شهرستانی و ۱۰ صندوق زنان روستایی است.

وی افزود: تاکنون ۱۷ هزار و ۶۵۷ فرد حقیقی و ۵۷۹۳ تشکل عضو صندوق‌های غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی هستند که در این صندوق‌ها دو هزار و ۵۰۷ میلیارد و ۷۳۶ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال بخش خصوصی و دو هزار و۲۷۶  میلیارد و ۶۲۶میلیون و ۹۴۰ هزار ریال هم دولت تاکنون در آنها سرمایه‌گذاری کرده اند.

قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنین از تشکیل صندوق شهرستانی در تمام شهرستان‌های استان تهران و سمنان خبر داد و گفت: در استان خراسان شمالی نیز با تاسیس سه صندوق دیگر تمام شهرستان‌های دارای صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی خواهند شد.

علیزاده مقدم درباره آبیاری تحت فشار تصریح کرد: از مجموع حدود ۸۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار دریافتی صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار سال‌های۹۱-۱۳۸۷ حدود ۷۷۶۰ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد اعتبار مزبور برای اجرای ۳۸۲ هزار هکتار طرح آبیاری به بهره برداران پرداخت شده که ۲۵۸ هزار هکتار از آن به طور کامل اجرا شده و۱۲۴ هزار هکتار نیز در دست اجرا ست.

وی گفت: نکته حائز اهمیت رشد بسیار خوب میزان اعتبار موضوعه نسبت به سال‌های گذشته است به نحوی که اعتبار  سال ۹۰ حدودا ۴ برابر رشد نسبت به مجموع اعتبارات سه سال  قبل از آن داشته و به تبع آن میزان عملکرد یعنی پرداخت اعتبار به بهره‌برداران نیز معادل ۳/۷برابر رشد نسبت به مجموع سه سال قبل از ۹۰ داشته است.

علیزاده مقدم اظهار داشت: از مجموع ۵۹۱ میلیارد اعتبار دریافتی صندوق‌ها از محل اعتبار هدفمندکردن یارانه‌های سوخت بخش کشاورزی حدود ۹۶% اعتبار برای اجرای طرح‌های هدفمندی یارانه‌های سوخت  مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و کشاورزی حفاظتی از طریق صندوق‌های استانی و صندوق طیور به ۶۸۹۵ بهره بردار پرداخت شده است که بیشترین میزان عملکرد  با پرداخت ۳۸۴ میلیارد ریال به ۲۳۲۴ بهره‌بردار مربوط به هدفمندی سوخت مرغداری‌ها و کمترین عملکرد با پرداخت حدود۴۶میلیارد ریال به ۷۸۴بهره بردارمربوط به طرح هدفمندی سوخت گاوداری‌هاست.

قائم مقام مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنین درباره عاملیت اعتبار مکانیزاسیون سال ۸۹  گفت: از مجموع ۱۱۰ میلیارد ریال اعتبار دریافتی صندوق‌ها مبلغ ۳۶ میلیارد ریال به صورت بلاعوض و مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال به صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است. و در خصوص اعتبار مکانیزاسیون سال ۹۰، از مجموع ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار دریافتی صندوق‌ها از این موضوع حدود ۸۰% اعتبارات یعنی مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال به صورت بلاعوض به بهره برداران پرداخت شده است.

علیزاده مقدم همچنین درباره عملکرد تسهیلاتی صندوق‌های غیردولتی ازابتدای تشکیل تاپایان سال ۱۳۹۱ گفت: مجموع کل تسهیلات اعطایی به سهامداران ۱۸۵۵۸ میلیارد ریال شامل: استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها به مبلغ ۱۳۶۳۹ میلیارد ریال، بهره‌گیری از اعتبارات بانکی در قالب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین به مبلغ ۲۶۳۷ میلیارد ریال ، استفاده از تسهیلات اعطایی شرکت مادرتخصصی به مبلغ ۱۳۱۷ میلیارد ریال و بهره‌مندی از سایر منابع به مبلغ ۹۶۵ میلیارد ریال است.

وی درباره عملکرد تسهیلاتی صندوق‌های غیردولتی در سال ۱۳۹۱ نیز ادامه داد: مجموع تسهیلات اعطایی به سهامداران ۶,۷۱۶ میلیارد ریال شامل:  استفاده از منابع داخلی صندوق‌ها به مبلغ ۴,۶۸۵ میلیارد ریال ، بهره‌گیری از اعتبارات بانکی در قالب تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین به مبلغ ۸۸۷ میلیارد ریال ، استفاده از تسهیلات اعطایی شرکت مادرتخصصی به مبلغ ۸۲۵ میلیارد ریال ، بهره‌مندی از سایر منابع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد ریال و مجموعاً ۸۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی ۱۳۹۱ قرض‌الحسنه است.

 

 

قاسمی‌زانیانی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی:

تمدید مهلت بهره‌مندی متقاضیان سرمایه‌گذاری از اعتبارات صندوق توسعه ملی

‏قاسمی‌زانیانی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی نیز در این نشست گفت: با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی، مهلت بهره‌مندی متقاضیان سرمایه‌گذاری از اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش آب و کشاورزی تا پایان شهریورماه ۹۲ تمدید شد.

وی همچنین از پرداخت  جمعا  68 میلیارد و ۶۲۴میلیون ریال از محل عاملیت اعتبارات صندوق‌های غیردولتی به بهره‌برداران در خردادماه سال ۱۳۹۲ خبر داد و گفت: در عملکرد خردادماه امسال از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار، مبلغ  30 میلیارد و۵۷۲میلیون ریال به بهره برداران پرداخت شده و از محل اعتبارت هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ ۳۶۴ میلیون ریال و در اجرای سایر قراردادها مبلغ ۳۷ میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریال و در مجموع جمعا ۶۸ میلیارد و ۶۲۴میلیون ریال توسط صندوق‌های غیردولتی به بهره‌برداران پرداخت شده است.

وی افزود: عملکرد مناسب صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و استقبال بهره‌برداران از نحوه توزیع  اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده، موجب شد که وزارت جهاد کشاورزی حجم بیشتری از عاملیت  وجوه اداره شده را به صندوق‌های غیردولتی واگذار کنند به نحوی که در حال حاضر عاملیت اعتبارات مربوط به کشاورزی حفاظتی، مکانیزاسیون کشاورزی، تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی تعاونی‌های تولید، تجهیز شرکت‌های خدمات مشاوره فنی و مهندسی، کمک‌های بلاعوض از جمله اعتباراتی است که طبق روال سال‌های قبل به این صندوق‌ها واگذار شده است.

قاسمی‌زانیانی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی گفت: تاکنون از محل اعتبارات سال ۹۰ صندوق توسعه ملی تاکنون ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار بین ۳۲ استان کشور توزیع شده است. که به ترتیب به استان خوزستان، فارس و خراسان رضوی بیشترین میزان اختصاص یافته است.

وی افزود: تا کنون براساس قرارداد عاملیت سال ۱۳۹۰ نیز میزان ۷ هزار و ۹۴۵ میلیارد ریال آن صرف ۴ هزارر و ۳۹ طرح حاضر در کارگروه اعتباری مشترک شده و ۳ هزار و ۵۰۶ طرح به مبلغ ۶ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال نیز در حال انعقاد قرارداد است و تاکنون نیز به تعداد ۵۳۳ طرح منعقده مبلغ ۱۲۴۷ میلیارد ریال پرداخت شده است.

زانیانی تصریح کرد: در این میان استان کردستان با ۶۷۴ طرح، سمنان با ۵۴۲ طرح و فارس با ۵۲۱ طرح بیشترین میزان طرح مصوب را دارند و استان‌هاس فارس با ۸۰۹ میلیارد ریال ، خوزستان با ۸۰۵ میلیارد ریال و خراسان رضوی با ۷۴۹ میلیارد ریال بیشترین جذب اعتبارات را در میان استان‌های کشور داشته اند. همچنین بیشترین مبالغ پرداختی به متقاضیان دراستان‌های آذربایجان شرقی  با ۱۲۹  میلیاردریال، اردبیل با ۱۲۷  میلیارد ریال و قزوین با۱۱۸  میلیارد ریال  بوده است.

وی تصریح کرد: کمترین میزان جذب اعتبارات در استان های خراسان شمالی با۷  میلیارد ریال،  جنوب کرمان با  15 میلیارد ریال،  سیستان وبلوچستان با ۲۸    میلیارد ریال بوده است.

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی درباره چالش‌ها و مشکلات مربوط به اعتبارات ۹۰ صندوق توسعه ملی گفت: تفاوت‌های موجود در برخی مصوبات دبیرخانه ملی کارگروه توسعه کشاورزی با ضوابط و مقررات صندوق توسعه ملی، خرد بودن طرح‌های کشاورزی که فرآیند بررسی و کارشناسی آنها را طولانی‌تر می‌سازد و عدم جذب کامل اعتبارات در برخی از استان‌ها از مهم ترین این چالش‌هاست.

قاسمی‌زانیانی اظهار داشت: بر اساس قرارداد سال ۱۳۹۱صندوق توسعه ملی نیز مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال با کارگزاری بانک سپه و در قالب قرارداد و نظام‌نامه صندوق توسعه ملی بسته شد.

وی درباره ویژگی‌های به‌کارگیری اعتبارات ۹۱ در طرح‌های سرمایه گذاری بخش کشاورزی گفت: ۱- تسهیلات غیرتلفیقی و صرفاً از منابع صندوق توسعه ملی، ۲- اولویت طرح‌های بزرگ و دارای مزیت نسبی استان، ۳- ۲۰ درصد ازاعتبارات برای سرمایه در گردش که در مرحله بعد به ۴۰ درصد افزایش یافت و ۴- نرخ سود تسهیلات۱۳ درصد است.

وی درباره اعتبارات صندوق توسعه ملی با عاملیت صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۱ نیز اظهار کرد: از تعداد ۳۸۶ طرح مبلغ   3,926پیش بینی شده است. که از این تعداد ۱۳۰طرح به مبلغ ۷۴۳ میلیارد ریال در دست بررسی و       136 طرح به مبلغ  2,852 میلیارد ریال اخذ مسدودی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی:

اجرای ۴۰۱ پروژه بخش کشاورزی در خراسان رضوی در سال ۹۲

در ادامه این جلسه دکتر سیدمحمد طباطبایی یزدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تعداد پروژه و طرح‌های آماده سال ۹۲ را ۴۰۱ پروژه اعلام کرد.

وی با اشاره به سال حماسی سیاسی و اقتصادی گفت: اعتبار این پروژه‌ها معادل یک‌هزار و ۴۵ میلیارد ریال با اشتغال‌زایی چهارهزار نفر به‌صورت مستقیم است.

طباطبایی یزدی خاطرنشان کرد: تعداد ۲۰۷ پروژه مربوطه به بخش آب و خاک است که حدود ۵۱ درصد را شامل می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ابلاغ شدن به‌موقع اعتبارات، سود پایین و طولانی بودن و مدت‌زمان پرداخت اقساط را از مزایای تسهیلات طرح توسعه کشاورزی برشمرد.

وی درباره عملکرد تسهیلات طرح توسعه کشاورزی اظهار داشت: از مجموع سال ۹۰ و ۹۱ تعداد پنج‌هزار و ۴۷۵ طرح به مرحله عقد قرارداد رسیده و ۵۶۰ میلیارد تومان تسهیلات ابلاغ شده است.

 

در ادامه نشستی با حضور روسای سازمان ها برگزار شد که همگی آنها مشکلات و نظرات خود را در رابطه با صندوق های غیردولتی بیان کردند. در ادامه قسمتی از این سخنان پیش روی شماست.

 

هادربادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در این جلسه گفت: در استان ما تنها یک کارشناس باید همه طرح‌ها را ببیند که این موضوع خیلی طول می‌کشد. با گره گشایی که از شما سراغ داریم می‌دانیم که می شود برای آن راه حل داد یعنی به دلیل کمبود کارشناس برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون یا ۵۰ میلیون تفویض اختیار شود و روی طرح آنها انجام شوند اگر این اتفاق بیفتد بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران هم گفت:ما خواستار این هستیم تا صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی هر روز پویا تر شود حتی به بانک تبدیل شود.

موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم گفت:صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی موجب رونق بخش کشاورزی خواهند شد. در این میان صندوق ما شدیداً مورد حمایت کشاورزان قرار گرفته است و مشکلات ما را صندوق حل کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت:صندوق در این شهرستان مهم است و خوب فعالیت کرده است. از طرفی چندین فقره کار مهم انجام داده که مورد قبول کشاورزان قرار گرفته است.

 

موسوی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:به نظر ما هماهنگی در کار صندوق‌ها به خاطر دلسوزی شما اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت مادر بوده که بهتر است که این روند طوری برنامه ریزی شود که در آینده هم ادامه یابد .

وی افزود:باید نقطه نظرات روساس سازمان هاس جهاد کشاورزی در قالب کارگروه‌های خبره و ویژه جمع آوری شود تا صندوق‌ها بتوانند سریعتر پیشرفت کنند.  از طرفی چون نقطه نظرات در مجلس شورای اسلامی درباره صندوق‌ها مثبت است می‌توان یک لایحه خاص برای حمایت از صندوق های بخش کشاورزی تصویب کرد که با حضور کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی‌می‌توان به این مقصود رسید. برای اثبات درستی نیز می‌توانیم از روش‌های مطالعاتی و تحقیقاتی استفاده کرد. 

بیشتر بدانید
۱۳ مرداد ۱۳۹۲

جلسه تبیین راهکارهای توسعه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ۳۱ تیرماه در دفتر این صندوق راس ساعت ۹ صبح بر گزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، جلسه تبیین راهکارهای توسعه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، با حضور سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل؛ عوض علیزاده مقدم، قائم مقام مدیرعامل؛ علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیر و منصور بنیاب؛ مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی و اعضای هیات مدیره صندوق زنبورداری برپا شد.

در این جلسه با آنکه تنها در حدود ۵ ماه از ثبت صندوق زنبورداری گذشته است، اما این صندوق پیش بینی می کند که سرمایه آن به ۱۳۰ میلیارد ریال ارتقا یابد.

بهزاد بانکی پور، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صندوق زنبورداری کشور گفت: از ابتدای تاسیس تا ۲۸ تیرماه امسال به میزان ۱۲ میلیارد و ۵۶۶ میلیون و ۳۳۶ هزار ریال تسهیلات در قالب قرارداد قرض الحسنه به ۲۹ تعاونی و اتحادیه سهامدار صندوق پرداخت شده است.

بهزاد بانکی پور، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صندوق زنبورداری کشور گفت: صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، مطابق با ماده ۱۲ قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی در اسفند ماه ۱۳۹۱ با سرمایه اولیه ۳۵ میلیارد ریال و با مشارکت ۱۲۰ اتحادیه و تعاونی زنبورداری از سراسر کشور تاسیس و فعالیت رسمی آن از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ آغاز شد. این صندوق امیدوار است با توجه به کمک های صورت گرفته و مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صندوق، سرمایه آن در مدت زمانی کوتاهی به ۳۵۰ میلیارد ریال و تعداد تشکل های سهامدار آن به بالغ بر ۲۰۰ تشکل برسد.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، نخستین صندوق حمایتی است که تمامی فعالیت های موثر در زنجیره تولید صنعت زنبورداری کشور را تحت پوشش و حمایت خود قرارداده است و از بدو تاسیس ضمن تاکید بر حفظ کارکرد مالی و اعتباری صندوق، تلاش دارد ماهیت توسعه ای خود را نیز با استفاده و بهره گیری از تمامی ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به منصه ظهور برساند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، این صندوق علاوه بر اینکه توانست در مدت زمان اندک ۳ ماه، بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال منابع ریالی در غالب تسهیلات قرض الحسنه به بیش از ۲۹ تعاونی ها و اتحادیه سهامدار خود پرداخت نماید، طرح های موثر دیگری را نیز برای حمایت از توسعه صنعت زنبورداری آغاز کرده است.

بانکی پور اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور ، برای توسعه و ارتقای منابع مالی در اختیار خود، اقدامات مختلفی انجام داده است از جمله امضاء صورتجلسه خاص صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، ذیل تفاهم نامه فی‌مابین شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با بانک توسعه تعاون، که امتیازات بیشتری را برای این صندوق به همراه داشته است. صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور ، از ابتدا فعالیت تلاش کرده است ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون را به نفع سهامداران خود و همچنین از طریق صدور ضمانت نامه به ذینفعی صندوق را پیگیری و به مرحله اجرا در آورد.

وی گفت: صندوق، در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری، طرحی را برای ارائه محصولات بیمه ای خاص فعالیت های زنبورداری با همکاری بیمه خصوصی حافظ در دستور کار قرارداده است ، با این ویژگی که منابع حاصل از فروش بیمه نامه برای مدت معینی در اختیار صندوق قرار گیرد. همچنین صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در تلاش است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه دفتر طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم، زمینه تفکیک وجوه تخصیصی به صنعت زنبورداری کشور را از وجوه هات سایر زیربخش ها فراهم آرود تا انشاء الله با عاملیت این صندوق و در غالب وجوه اداره شده توزیع شود.

بانکی پور گفت: این صندوق در تلاش است، طرح های مشترکی در محدوده جغرافیایی هر استان و در حمایت از صنعت زنبورداری از طریق همکاری های با صندوق های استانی و با هدف تلفیق منابع به مرحله اجرا در آورد. از طرفی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، به منظور تامین نهاده شکر مورد نیاز زنبورداران کشور، موفق شد با مساعدت های به عمل آمده مبلغ ۴۵ میلیارد ریال در غالب تسهیلات قرض الحسنه از شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اخذ نماید.

مدیرعامل صندوق توسعه صنعت زنبورداری کشور گفت: از دیگر اقدامات صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، به منظور اثر بخشی بیشتر منابع در اختیار خود، برنامه ریزی برای اجرای دو طرح اساسی توسعه بازار و ساماندهی تشکل های زنبورداری است، که با همکاری اتحادیه سراسری زنبورداران و اتحادیه های استانی به مرحله اجرا در خواهد آمد. و اعتقاد دارد اجرای طرح های مذکور اقدامات اساسی برای توسعه پایدار صنعت زنبورداری کشور خواهد بود. در همین راستا این صندوق مذاکرات خود را با سازمان ها و دستگاه های متولی هر دو موضوع آغاز کرده است.

بانکی پوی افزود: صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، در راستای بهره گیری از خرد جمعی و نظرات متخصصان و صاحب نظران بخش زنبورعسل کشور، علاوه بر درخواست تشکیل جلسات شورای فنی زنبورعسل در سطح وزارت جهادکشاورزی، موافقت نامه ای را نیز با انجمن علمی زنبورعسل ایران به امضاء رسانید و همچنین آیین نامه اتاق فکر صندوق را نیز تهیه و تشکیل جلسات آن را در دستور کار قرارداده است. این صندوق در اقدامی دیگر و به همین منظور نظرات مشورتی سازمان های جهاد کشاورزی استانها را نیز اخذ کرده است. همچنین مذاکره با وزارت جهاد کشاورزی برای تعریف نقش و جایگاه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور در طرح انتزاع وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین عضویت در کارگروه های کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی از دیگر اقدامات این صندوق بوده است.

عفت رئیسی سرحدی، نائب رئیس هیات مدیره گفت: میانگین برداشت هر کندویی در کشور ۲ تا ۴ کیلوگرم بوده که نشان دهنده آن است که سال سختی در پیش است.

وی افزود: ما می خواهیم که شرکت مادر برای این صندوق هم مادری کند. من برای خرید ۱۰۰۰ تن شکر پول غرض کردم. برای اختصاص پول به زنبوردارها و اتحادیه بسیار مشکل داریم که امیدواریم زودتر حل شود.

سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی هم در این جلسه گفت: اهداف صندوق بحث کنم. صندوق جایگاه پل  ماده اواقتصادی است که هدفش سود رساندن به ملت است و هیچ گاه صندوق به معنای جمع آوری پول  برای سود خود نیست.

وی افزود: هر کسی که دنبال آن بود که به مردم خدمت کند، خداوند به او برکت می دهد. صندوق به دنبال پرداخت سود به سهام داران است.

رضوی با اشاره به اینکه این صندوق عمر کوتاهی دارد، گفت: در این مدت کم تلاش های خوبی در صندوق انجام شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

مدیرعامل شرکت مادر تصریح کرد: این صندوق جمعی از زنجیره تولید را در کنار هم قرار داد اما اگر همه زنجیره ها کنار یکدیگر قرار نگیرد این زنجیره کامل نخواهد شد و این صندوق در دوران طفولیت خود باقی خواهد ماند.

رضوی تصریح کرد: اگر برای  15 میلیارد تومان بودجه صندوق زنبورداری برنامه و طرح خاصی دارید، همین امروز این بودجه به صندوق واگذار می شود.

وی همچنین از اعضای هیات مدیره خواست تا وضعیت هر سهام داری را با توجه به سهام و جایگاه آن فرد یا اتحادیه عضو مشخص کند تا صندوق در‌ آینده دچار مشکل نشوند.

رضوی گفت: من اکیدا توصیه می کنم که راه توسعه را در پیش بگیرید که با علم، تدبیر و تجربه می توان پله های ترقی را پیمود. ایجاد اتاق فکر هم ایده خوبی است و استفاده از تجربیات علمی انجمن ها هم خوب است اما بدانید که شما یک بنگاه علمی هستید یعنی هر چقدر می گذارید، چیزی را باید بردارید. اتاق فکر که مشکل زنبوردار را حل کند یعن تولید ۱۲ کیلوگرم عسلش رابه  14 کیلوگرم ارتقا دهد فکر خوبی است اما اینکه بخواهد فقط تحقیق کند، صندوق جای آن نیست.هر چند به شدت از نظرهای علمی استقبال می کنیم.

در پایان جلسه نیز از خدمات های علیرضا اشرفی که نماینده شرکت مادر در صندوق بود تشکر شد و مهندس ترکاشوند به عنوان نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور منصوب شد. 

بیشتر بدانید
۹ مرداد ۱۳۹۲

شهریار رستمی، مدیر توسعه سرمایه گذاری وتسهیلات گفت: در روزهای پایانی تیرماه ۱۳۹۲ میزان جذب اعتبارات قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی در بخش آب وکشاورزی توسط صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال بالغ شد.

وی افزود: این رقم برای تخصیص اعتبار ریالی تعداد ۴۸۲۰ طرح سرمایه‌گذاری متقاضیان در۳۱ استان کشور درنظر گرفته شده است.

رستمی تصریح کرد: قرارداد عاملیت اعتبارات صندوق توسعه ملی که در ماه‌های پایانی سال ۹۱ و درچارچوب ضوابط طرح توسعه کشاورزی ابلاغ شد و براساس آن صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی موظف شد، منابع مالی ناشی از این قرارداد را در قالب طرح‌های توسعه کشاورزی در استان‌های کشور به انجام برساند.

وی ادامه داد:  با تلاش شبانه‌روزی کارشناسان سازمان‌های جهاد کشاورزی و صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی منجر به جذب مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال برای۴۸۲۰ طرح سرمایه‌گذاری متقاضیان معرفی شده از سوی ستادهای اجرایی توسعه کشاورزی دراستان‌ها شد.

مدیر توسعه سرمایه گذاری وتسهیلات گفت :میزان اشتغالزایی در طرح های یاد شده درحدود ۱۵۰۰۰ تن برآورد می‌شود که می‌تواند در رونق و شکوفایی اقتصاد شهرستان‌های محل اجرایی طرح‌های متقاضیان نقشی مؤثر ایفاء کند.

رستمی افزود: ستاد اجرایی طرح توسعه کشاورزی در هر استان به ریاست استاندار تشکیل و طرح های متقاضیان را براساس اولویت‌های سرمایه‌گذاری دراستان بررسی و تصویب می کند. دبیرخانه این ستاد نیز در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر است. 

بیشتر بدانید
۵ مرداد ۱۳۹۲

با تامین اعتبار ۱۹ میلیارد ریالی از تسهیلات ویژه اعطایی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،‌ ۹ شرکت تعاونی روستایی و ۱۴ عامل توزیع کننده، بذر ذرت را در اختیار زارعان قراردادند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، منصور  بازدار، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه در بخش کشاورزی استان قزوین گفت: با تامین اعتبار ۱۹ میلیارد ریالی از تسهیلات ویژه اعطایی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی،‌ ۹ شرکت تعاونی روستایی و ۱۴ عامل توزیع کننده بذور ذرت برای اعضای عضو، توانستند به میزان ۵۵۷ تن بذر ذرت تهیه شده با تسهیلات سه ماه و به صورت قرض الحسنه در اختیار زارعان قرار دهند.

وی افزود: این کار کمک شایان توجهی به نیاز سرمایه در گردش برای مرحله کاشت بذور در سطح شهرستان قزوین و بوئین زهرا کرده است.

بازدار تصریح کرد: اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان قزوین با بهره گیری از تسهیلات فوق با تلفیق منابع سرمایه ای خود ، مقدار ۴۴۰ تن ذرت بذری به ارزش ۲۶ میلیارد و ۹۲ میلیون ریال‌ و از شرکت جهاد سبز و مقدار ۵/۱۱۷ تن ذرت بذری به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال‌ از اتحادیه تعاون روستایی ایران تامین و خریداری و به موقع بین تعاونی ها و عاملان بخش خصوصی بذور ذرت که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین معرفی شده اند، توزیع کرده است. 

بیشتر بدانید
۲۵ تیر ۱۳۹۲

با هدف حمایت از  توسعه بخش کشاورزی  و کمک به کشاورزان و دامداران  شهرستان بشرویه مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بشرویه با حضور مدیران کشوری و استانی با حضور بیش از ۷۰%  سهامداران صندوق روز یکشنبه ۱۶ تیرماه در سالن شهید مفتح شهرستان بشرویه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین املل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی موسس شرکت با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره و داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع و منصور بنیاب، سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل، حسین سان کهن، نمایندگان صندوق مادر تخصصی در استان، مسئولان استانی محمدحسین اکبری؛ مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی خراسان جنوبی به همراه کارشناسان خود و علی شفیعی؛ مدیر جهاد شهرستان بشرویه و محمدعلی مهدی نژاد؛ فرماندار بشرویه و  همچنین با حضور بیش از ۷۰%  سهامداران صندوق در سالن شهید مفتح شهرستان بشرویه برگزار شد.

علی شفیعی؛ مدیر جهاد شهرستان بشرویه گفت: سرمایه اولیه  صندوق حمایت  از توسعه  بخش کشاورزی  شهرستان بشرویه  با آورده  سهامداران  کشاورز به میزان  22.767.990.000 ریال و و تعداد سهامداران با احتساب شرکت مادر ۳۰۹ تن است.

محمدعلی مهدی نژاد؛ فرماندار بشرویه در این مجمع عمومی گفت: با ایجاد این صندوق امید می رود که دیگر کشاورزان دغدغه سرمایه و مسائل سرمایه گذاری نداشته باشند.

وی افزود: این صندوق می تواند به طرح توسعه استان در زمینه محصولات کشاورزی و باغی نیز کمک شایانی انجام دهد.

 

محمد حسین اکبری،  مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی  در مجمع  عمومی صندوق  حمایت از  توسعه بخش  کشاورزیطی گزارشی اعلام کرد:  طرح راه اندازی این صندوق  در سال ۹۱  آغاز  شد که کار  بسیار مهم و بزرگی  بود  و پیامد های خوبی  برای سرمایه گذاری کشاورزان  و دامداران و همچنین دولت خواهد داشت.

وی افزود: با همکاری  مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها  کار راه اندازی این صندوق به نحو گسترده  و با  پشتکار و پیگیری های  مستمر آنان انجام شد که با ارائه  طرح الگویی از خراسان جنوبی در کمتر از دو ماه  کار  شناسائی  بهره برداران  سطح استان  و شهرستان ها  به پایان رسید.

وی انتخاب  پسته کار نمونه ملی و پنبه کار نمونه استانی  از شهرستان بشرویه  را نشان از  استعداد های  بالای مردم سخت کوش  این شهرستان  دانست.

 در ادامه این نشست علیرضا اشرفی، نماینده  صندوق مادر تخصصی  حمایت از توسعه  سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورهم طی گزارشی اعلام کرد: این صندوق بسیاری از مشکلات کشاورزان را در دریافت  تسهیلات  ارزان قیمت  و عدم  اسناد ثبتی  و وثیقه حل خواهد کرد  و تاکنون  در سطح کشور  تعداد  ۳۰صندوق شهرستانی تشکیل شده  که ۱۱صندوق در خراسان جنوبی است.

وی افزود: در مجموع  بیست میلیارد  تومان سرمایه اولیه این صندوق هاست که خراسان جنوبی به لحاظ پیشگام بودن  در راه‌اندازی  صندوق ها و میزان  جذب سرمایه  گذاری در سطح کشور  رتبه  پنجم و شهرستان بشرویه  در سطح استان  رتبه دوم  را به خود اختصاص  داده است .

اشرفی همچنین گفت: میزان مشارکت  کشاورزان  در این صندوق ها  ۵۱٪و  سهم دولت ۴۹٪  است که  میزان سرمایه گذاری توسط دولت  نیز ۵۰٪  خواهد بود  که این مسئله  میزان دسترسی کشاورزان به تسهیلات را  بسیار آسانتر  خواهد  کرد.

نماینده  صندوق توسعه  بخش کشاورزی  کشور همچنین  افزود: یکی از مزایای  این صندوق دریافت  وام های  کلان  از داخل و یا خارج کشور در زمان  بحران است و می تواند در امر صادرات و واردات  و خرید تضمینی  محصولات کشاورزی  و دامی فعالیت خوبی  داشته باشد .

وی اظهار داشت: تنها کسانی می توانند از مزایای  این صندوق  بهره مند شوند که در یکی از زیربخش های کشاورزی، دامداری، باغبانی و یا صنایع وابسته به بخش کشاورزی مشغول فعالیت باشند.

این صندوق با انتخاب پنج تن عضو هیئت مدیره  و یک نفر بازرسط، فعالیت  خود را رسماً  آغاز کرد. پس از رای گیری علی شفیعی، رضا حاجی زاده مقدم، اصغر اکبری، حسین دباغ زاده، محمد رضا توکلی به عنوان اعضای اصلی و مهدی خدایی و اکبر آفاقی به عنوان اعضای علی البدل  هیئت مدیره و رضا ابراهیمی به عنوان بازرس صندوق انتخاب شدند. 

بیشتر بدانید
۲۳ تیر ۱۳۹۲

مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قاینات در روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۹ صبح در سالن مدیریت جهادکشاورزی شهرستان با حضور مدیران صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مسئولان استانی، فرماندار شهرستان وتعداد کثیری از سهامداران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی موسس شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان قاینات در روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ساعت ۹ صبح با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع و منصور بنیاب، سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل، حسین سان کهن، نماینده صندوق مادر تخصصی در استان، مسئولان استانی محمدحسین اکبری؛ مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی خراسان جنوبی به همراه کارشناسان خود، مسئولان استانی و شرافتی راد، فرماندار شهرستان، تعداد زیادی از سهامداران برگزار شد.

 

شرافتی راد، فرماندار شهرستان قائنگفت:  بهترین، آسان ترین راه و عادلانه ترین کار برای کمک به بهره برداران بخش کشاورزی تأسیس این گونه صندوق هاست که اعضا در کمترین زمان، راحت، آسان و به موقع تسهیلاتی که نیاز دارند در اختیارشان قرار گیرد و این خدمت را مسئولان امر باید با صداقت، دلسوزی و با مشارکت خود کشاورزان سرعت ببخشند.

وی افزود: صندوق حمایت از بخش کشاورزی بهترین گام برای حل مشکلات بخش کشاورزی است.

فرماندار قاینات در مجمع عمومی سهام داران صندوق توسعه و حمایت از کشاورزی شهرستان گفت: قاینات ۱۱ هزار تولید کننده کشاورزی، دامی و فراگیر دارد که فقط ۸ درصد از کل فراگیران عضو این صندوق شده اند.

شرافتی راد افزود: در حالی که سهم سهام داران و دولت باید به ۵۰ میلیارد ریال برسد اما سهام داران تاکنون فقط ۵ میلیارد ریال از سهم خود را پرداخت کرده اند.

وی برای پرداخت ۵ میلیارد ریال از اعتبارات و تسهیلات دولتی در بودجه امسال در صورت تخصیص اعتبار قول مساعد داد و گفت: انتظار داشتیم که کشاورزان و فراگیران شهرستان به عنوان قطب کشاورزی و دامی استان بیشترین سهام را در استان به خود اختصاص دهند که محقق نشد اما باید بدانند هر رقمی که سهامداران پرداخت کنند دولت معادل آن را به حساب صندوق واریز می کند.

علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشورهم گفت: ۸۱ صندوق توسعه کشاورزی در کشور تشکیل شده که ۳۲ صندوق در مراکز استان ها، ۳۲ صندوق در شهرستان ها، ۱۰ صندوق زنان و ۶ صندوق ملی با سرمایه ۴ هزار و ۷۶۷ میلیارد ریال فعال است.

اشرفی افزود: ۴۹ درصد سهم سهام صندوق ها از سوی دولت و ۵۱ درصد آن از سوی کشاورزان، دامداران و بهره برداران کشاورزی تامین می شود.

وی تعداد کل سهام داران صندوق ها را ۲۵ هزار و ۵۶۸ تن عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل طرح هدفمندی یارانه ها برای بهینه سازی مرغداری ها، گاوداری ها و اجرای آبیاری تحت فشار از محل اعتبارات دولت توسط صندوق توسعه بخش کشاورزی کشور پرداخت شد به علاوه ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع صندوق با سود ۴ درصد به کشاورزان و دامداران و واحدهای کشاورزی و دامی پرداخت شده است.

 

محمد حسین اکبری، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و نماینده رئیس سازمان در تشکیل صندوق های شهرستانی توسعه بخش کشاورزی استاننیز گفت: تاکنون ۷ صندوق در خراسان جنوبی با سرمایه ۱۱۰ میلیارد ریال در شهرهای بیرجند، سرایان، فردوس، نهبندان، خوسف، بشرویه و قاین راه اندازی شده است.

اکبری افزود: به زودی ۳ صندوق دیگر در استان راه اندازی خواهد شد.

وی گفت: سرمایه اولیه صندوق شهرستان قائنات نیز ۱۰.۴۵۹.۰۱۰.۰۰۰ ریال و تعداد سهامداران با احتساب شرکت مادر ۴۱۹ است.

پس از رای گیری ۹ تن به عنوان اعضاء هیئت مدیره و بازرس شرکت انتخاب شدند. نماینده شرکت حمایت از توسعه بخش کشاورزی، غلام محمد بهاری،  علی مریدی، رضایی و شهریاری به عنوان اعضاء اصلی و مبینی؛ نماینده شرکت گاوداران و بنایی به عنوان اعضاء علی البدل و محسن احتشام نماینده شرکت تروند زعفران به عنوان بازرس اصلی و آقای قریشی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 

بیشتر بدانید
۲۳ تیر ۱۳۹۲

مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه با حضور مسئولان کشوری و استانی و اعضای صندوق روز دوشنبه ۱۷ تیرماه امسال در سالن اجتماعات کتابخانه استاد فرزین این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی امور بین الملل شرکت مادر تخصصی،مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه با حضور مسئولان شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع و منصور بنیاب، سرپرست روابط عمومی و اموربین‌الملل، حسین سان کهن، نماینده صندوق مادر تخصصی در استان، مسئولان استانی محمدحسین اکبری؛ مدیر هماهنگی و ترویج کشاورزی خراسان جنوبی، سید حسن رضوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و سهام داران صندوق در سالن اجتماعات کتابخانه استاد فرزین این شهرستان برگزار شد .

سید حسن رضوی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشهگفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سربیشه با ۸۳۲ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان سرمایه که ۴۹درصد آن سهم دولت و۵۱درصد آن سهم بهره برداران بخش کشاورزی است، راه اندازی شد. در این مرحله ۳۰۸ نفر سهامدار به عضویت صندوق درآمدند.

وی گفت: با عنایت به ضعف بنیه مالی بسیاری از کشاورزان در تامین سرمایه در گردش مورد نیازشان ، راه اندازی این صندوق  برای حل این مشکل بسیار مؤثر خواهد بود و بخشی از مشکلات جامعه کشاورزی شهرستان از این طریق مرتفع  می شود.

 

در ادامه محمد حسین اکبری؛ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و نماینده رئیس سازمان در تشکیل صندوق های شهرستانی جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبیگفت: کشاورزی یکی از مهمترین محورهای توسعه هر منطقه است که جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد و جذب سرمایه‌گذاری و افزایش منابع مالی در این بخش ضرورت دارد.

وی افزود : صندوق حمایت از توسعه کشاورزی با هدف تسهیل در تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی  با ۵۱درصد سهم کشاورزان و ۴۹درصد سهم دولت به وجود آمده است.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تصریح کرد: تشکیل این صندوق از سیاست‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که به منظور تامین سرمایه در گردش کشاورزان، کمک مالی به آن‌ها و افزایش سطح تولید راه‌اندازی می‌شود و پیامدهای مثبتی برای سرمایه‌گذاری کشاورزان و دامداران دارد.

اکبری افزود: سال گذشته طرح توسعه بخش کشاورزی و اعتبار برای صندوق حمایت از این بخش در سطح کلان در کشور تصویب شد و با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بالای استان تاکنون در بخش کشاورزی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی همچنین از شناسایی ۸۹ هزار نفر بهره‌بردار در سطح خراسان جنوبی خبر داد و گفت: با تشکیل صندوق‌های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی در شهرستان‌های استان، قسمت عمده‌ای از دغدغه‌های کشاورزان رفع شده و محصولات کشاورزی و دامداری افزایش می‌یابد.

اکبری خاطر نشان کرد: امید است با را‌ه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان بشرویه شاهد رونق بیش از پیش محصولات کشاورزی و دامی در این شهرستان باشیم.

 

علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره صندوق مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزیبا بیان اینکه ۳۰ صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در شهرستان‌ها وجود دارد، گفت: از این مجموع ۱۱ صندوق در استان خراسان جنوبی است.

اشرفی با اشاره به اینکه کمک به راه اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، خدمت به تمامی کشاورزان در هر منطقه است، اظهار کرد: تجهیز مالی کشاورزان و تسهیل روند دریافت تسهیلات بخش کشاورزی برای فعالان این عرصه از مهم ترین اهداف تشکیل این صندوق‌هاست.

وی قابلیت بومی‌سازی کردن فعالیت‌ها بر اساس مطالبات کشاورزان هرمنطقه و پیگیری بیمه مربوط به کشاورزان را از مهم ترین پیامدهای تشکیل این صندوق عنوان کرد.

اشرفی افزود: تشکیل این صندوق‌ها به منزله ایجاد موسسه‌های مالی و اعتباری است که به صورت همه جانبه توسط کشاورزان اداره می‌شود و هر کس به میزان نقشی که در تولید دارد در آن سهیم می‌شود.

در پایان جلسه پس از رای گیری، اعضای هیئت مدیره صندوق مشخص و مقرر شد در اسرع وقت مدیرعامل تعیین و مراحل بعدی پیگیری شود . 

بیشتر بدانید
۲۳ تیر ۱۳۹۲

مدیر برنامه‌ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی از پرداخت  جمعا  68 میلیارد و ۶۲۴میلیون ریال از محل عاملیت اعتبارات صندوق‌های غیردولتی به بهره‌برداران در خردادماه سال ۱۳۹۲ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل شرکت مادر تخصصی، علی قاسمی، مدیر برنامه‌ریزی و تجهیز منابع شرکت مادر تخصصی گفت: در عملکرد خردادماه امسال از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار، مبلغ  30 میلیارد و۵۷۲میلیون ریال به بهره برداران پرداخت شده و از محل اعتبارت هدفمندسازی یارانه‌ها مبلغ ۳۶۴ میلیون ریال و در اجرای سایر قراردادها مبلغ ۳۷ میلیارد و ۶۸۸ میلیون ریال و در مجموع جمعا ۶۸ میلیارد و ۶۲۴میلیون ریال توسط صندوق‌های غیردولتی به بهره‌برداران پرداخت شده است.

وی افزود: عملکرد مناسب صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی و استقبال بهره‌برداران از نحوه توزیع  اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده، موجب شد که وزارت جهاد کشاورزی حجم بیشتری از عاملیت  وجوه اداره شده را به صندوق‌های غیردولتی واگذار کنند به نحوی که در حال حاضر عاملیت اعتبارات مربوط به کشاورزی حفاظتی، مکانیزاسیون کشاورزی، تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی تعاونی‌های تولید، تجهیز شرکت‌های خدمات مشاوره فنی و مهندسی، کمک‌های بلاعوض از جمله اعتباراتی است که طبق روال سال‌های قبل به این صندوق‌ها واگذار شده است.

به گفته وی، پرداخت سریع و به موقع، حضور در شرایط بحرانی و انجام امور مردم توسط خود مردم و انتخاب مدیران صندوق‌های غیردولتی از میان صاحبان صنعت و دست‌اندرکاران بخش کشاورزی موجب شده است که  نقش موثر و عملکردی کم‌نظیر در کارنامه صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی به ثبت رسانده شود. 

بیشتر بدانید
۱۶ تیر ۱۳۹۲

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی و مدیران شهرستانی روز ۱۱ خردادماه ۱۳۹۲ در استان خراسان جنوبی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی واموربین‌الملل، مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره،  داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع، منصور بنیاب، سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، بهیاری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، اکبری؛ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون فرماندار، بخشدار بخش مرکزی، جمعی از مدیران شهرستانی و جمع کثیری از کشاورزان آن شهرستان در روز ۱۱ خردادماه امسال برگزار شد.

در ابتدا مهدی سورگی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف پس از خوشامدگویی به میهمانان، گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه کرد.

مهدی سورگی گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان خوسف با سرمایه اولیه ای در حدود ۱۷ میلیارد و ۸۳۲ میلیون و ۱۴۰ هزار ریال و تعداد ۳۱۲ سهامداران تاسیس شد .

وی اظهار داشت: از آنجا که شهرستان خوسف به لحاظ تخصص در بخش کشاورزی و دامداری فعال است، امکان توسعه صندوق تا دو برابر سرمایه فعلی وجود دارد تا کار تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بخش توسط صندوق شهرستانی به راحتی صورت پذیرد.

در ادامه محمد حسین اکبری، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی و نماینده رییس سازمان در امر تشکیل صندوق‌های شهرستانی گفت: در سال ۹۱ دو اتفاق خوب برای بخش کشاورزی افتاد و یکی تصویب طرح توسعه بخش کشاورزی و دیگری آغاز عملیات اجرایی تشکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با هدف تسهیل در تخصیص اعتبارات بخش کشاورزی با ۵۱ درصد سهم کشاورزان و ۴۹ درصد سهم دولت به وجود آمده است.

همچنین وی یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان را نداشتن وثیقه، ضامن کارمند و درآمد پایین مطرح کرد و راه‌اندازی صندوق حمایت از توسعه بخش در شهرستان‌های استان که از آن به عنوان بانک کشاورزان می توان نام برد را از بهترین راهکارهای رفع این مشکلات خواند .

در ادامه علیرضا اشرفی در ابتدا از سهامداران برای حضور و همرایی تشکر کرد و گفت: برای تاسیس این صندوق افراد زیادی زحمت کشیده اند.

وی به فلسفه تشکیل صندوق ها اشاره کرد و افزود: با توجه به عدم داشتن ضمانت های لازم برای اخذ وام و تسهیلات و خرد بودن املاک کشاورزان که مشکل عمده ای بود، با مطالعاتی که در داخل و خارج کشور انجام شد در قالب ماده ۱۲ وازرت جهاد کشاورزی، قانون تاسیس صندوق های غیردولتی تصویب شد که به همین لحاظ صندوق ها از پشتوانه قانونی نیز برخوردارند.

اشرفی در ادامه به ظرفیت های صندوق اشاره کرد و گفت: صندوق ها می توانند محصولات کشاورزی را بیمه کنند، اوراق مشارکت چاپ کنند یا وام از صندوق های بین المللی بگیرند.

در پایان پس از تعیین هیئت رئیسه جلسه؛ کار رأی‌گیری به هیئت مدیره و بازرس انجام و سید سعید حسینی، مهدی قاسمی، جواد محمودی و حمیدرضا کمیلی به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و سید محمد خوشرو به عنوان عضو علی‌البدل و علی رومنجانی به عنوان ناظر اصلی و سید حسین خوشرو به عنوان ناظر علی‌البدل مشخص شدند. 

بیشتر بدانید
۲۱ خرداد ۱۳۹۲

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند با حضور مدیران شرکت مادر تخصصی و مدیران شهرستانی روز ۱۲ خردادماه ۱۳۹۲ در استان خراسان جنوبی افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی، مجمع عمومی مؤسس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی با حضور علیرضا اشرفی، عضو هیئت مدیره، داریوش اعرابی، مدیر امور نمایندگان و مجامع، منصور بنیاب، سرپرست روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی، بهیاری؛ مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، مهدی نوفرستی؛ مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان، اکبری؛ مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان، تناکی؛ فرماندار شهرستان بیرجند، جمعی از مدیران شهرستانی و جمع کثیری از کشاورزان در روز ۱۲ خردادماه ۱۳۹۲ راس ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند برگزار شد.

در این جلسه مهدی نوفرستی؛ مدیر سازمان جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند گفت:  178 هزار تن در شهر بیرجند و ۵۳ هزار تن در روستاها زندگی می کنند که می تواند ما را در این راه کمک و یاری دهند.  تعداد بهره برداران بخش کشاورزی ۸۶۰۰ تن است و مجموع سطح زیرکشت ۱۸ هزار ۲۸۶ هکتار که ۱۱ هزار هکتار محصولات زراعی و ۸۰۰۰ هکتار محصولات باغی است.

وی افزود: با توجه به خشکسالی سال های قبل ما به سمت زرشک، اناب و زغفران رفته ایم. کل منابع آبی ما تنها از چاه، قناعت و چشمه است. در بخش دام هم ما ۳۳ هزار و۴۷۰ واحد دامی در شهرستان داریم و این شهرستان به لحاظ استقرار واحد دامی یکی از شهرستان فعال در این زمینه است و در صندوق هم به آنها بها شده است.

نوفرستی تصریح کرد: ارزش کل محصولات کشاورزی شهرستان ۱۴۷ میلیارد تومان است. در سند چشم انداز صندوق ۵۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که ۲۵ میلیارد آن را دولت سرمایه گذاری می کند و ۲۶ میلیارد تومان آن را شما کشاورزان در سند چشم انداز لحاظ خواهید کرد.

به گفته وی، ۳۷ و نیم درصد محصولات شهرستان بیرجند مربوط به تولیدات روستایی، ۴۵ درصد مربوط به بخش دام و طیور و ۱۷ درصد مربوط به منابع طبیعی و تشکل ها و مکانیزسیون است چرا که ما در ابتدا ۸۲۳۷ بهره بردار را شناسایی کردیم.

نوفرستی درباره هدفی که در صندوق دنبال می شود، گفت: هدف این است که بهره برداران بخش کشاورزی مورد حمایت واقع شوند. از تجمیع سرمایه  حمایت شود، استفاده بهینه از آورده کشاورزان صورت گیرد و نرخ رشد سرمایه گذاری و مشارکت تولیدات در رفع نیاز ارتقا یابد.

وی افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان بیرجند با سرمایه اولیه ۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون و ۳۷۰ هزار ریال و تعداد ۱۵۲سهامدار تشکیل شده است.

محمد حسین اکبری، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی هم در این جلسه گفت: دو اتفاق مهم در این مدت افتاده است یکی تصویب طرح توسعه کشاورزی و دیگری اختصاص اعتبار برای تشکیل صندوق های شهرستانی.

وی افزود: طرحی را به شرکت مادر ارائه کردیم که مورد قبول شرکت مادر به عنوان نمونه قرار گرفت چرا که یکسال روی این طرح کار شد.

اکبری تصریح کرد: با تامین سرمایه بسیاری از مشکلات از سر راه کشاورزان برداشته می شود و با کمترین ضمانت ها بیشترین امکانات و تسهیلات در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: تشکیل و راه‌اندازی صندوق‌های غیردولتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی قانونمند است و اصل ماده ۱۲ وزارت جهاد کشاورزی آن را حمایت می کند.

تناکی، فرماندار شهرستان بیرجند هم گفت: در سال ۸۵ اولین کلنگ صندوق در کشور در این استان زده شد. خداوند در قرآن آورده است : <من سرنوشت قومی را تغییر نمی دهم مگر آنکه خودشان آن را تغییر دهند> شما کشاورزان هم برای تغییر وضعیت خودتان قدمی برداشته‌اید.

وی افزود: رقم ریالی برای تشکیل صندوق شهرستان بیرجند کم است که امیدواریم در آینده عقب نیافتیم چرا که افزایش سرمایه از ضروری ترین کارهاست.  این صندوق بانکی برای شماست ولی تشکیل صندوق تنها کافی نیست بلکه نگهداری از آن مهم تر است.

علیرضا اشرفی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی هم گفت: ما باید از کسانی که یکسال با تلاش مستمر و پیگیری مداوم مقدمات راه اندازی این صندوق را فراهم کردند، تشکر و قدردانی کنیم.

وی افزود: این صندوق ۷۸ صندوق در کشور است چرا که ما هم اکنون ، ۳۰ صندوق شهرستانی، ۱۰ صندوق زنان، ۶ صندوق تخصصی وملی و ۱ صندوق منطقه ای داریم. این استان سومین استان در تشکیل صندوق های شهرستانی است.

اشرفی تصریح کرد: ما در کمتر از یک روز یا دوساعت بدون دریافت تضامین و وثیقه های معمول بانکی به کشاورزان وام می دهیم که شاید دور از انتظار شما کشاورزان باشد.

عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی اظهار داشت: برای تاسیس یک بانک مطابق با معیارهای بانک مرکزی حداقل نیاز به به ۴۰۰ میلیون تومان سرمایه است ولی صندوق شما هم اکنون با ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان تاسیس شده است. در زمان بحران نیز این صندوق می تواند به سرعت وارد عمل شده و با تزریق پول مشکلات را برطرف کند.

اشرفی گفت: در کشورهای دیگر بانکی مخصوص کشاورزان وجود دارد اما ما اینجا صندوق تشکیل دادیم و دولت تنها حمایت و نظارت می کند و مدیریت آن بر عهده خود شماست. مدیران صندوق نیروی محرک صندوق هستند که باید وقت بگذارند و کار را بلد باشند. هیات مدیره باید ویژگی های خاص خود را داشته باشد. قدرت چانه زنی کشاورزان با این صندوق بالا می رود.

در پایان پس از تعیین هیئت رئیسه جلسه؛ کار رأی‌گیری برای انتخاب هیئت مدیره، بازرس، اعضاء اصلی هیئت مدیره و علی‌البدل، ناظر اصلی و ناظر علی‌البدل مشخص شدند. 

بیشتر بدانید
۲۱ خرداد ۱۳۹۲

بهترین و آسان ترین راه بدون تبعیض، برای کمک به بهره برداران بخش کشاورزی تاسیس صندوق های غیردولتی در تمام نقاط کشور است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی، در حاشیه تاسیس صندوق‌های شهرستانی خوسف و بیرجند، علیرضا اشرفی؛ عضو هیئت مدیره و مدیران شرکت مادر تخصصی دیداری با غلامرضا هادربادی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی انجام دادند.

علیرضا اشرفی؛ عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی در ابتدا از روند تاسیس صندوق‌های شهرستانی گزارشی ارائه کرد و گفت: از زحمات شما که پیگیر تشکیل صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی در استان خود بوده اید تشکر و قدردانی می کنم.

وی روند تشکیل صندوق های شهرستانی را خوب ارزیابی کرد و افزود: با حمایت های سازمان جهاد کشاورزی استان، با این روند افزایش  تاسیس صندوق های شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی این  استان به عنوان سومین استان در کشور محسوب خواهد شد که تمام شهرستان های آن دارای صندوق توسعه کشاورزی می شود.

هادربادی در این دیدار گفت: بهترین ساعات عمر من این است که شاهد تشکیل صندوق های شهرستانی در استان خراسان جنوبی هستم و به عنوان مهمترین راهکار توسعه کشاورزی استان می دانم. اعتماد قلبی من این است که راه پیشرفت کشاورزی استان، تشکیل صندوق های غیردولتی توسعه بخش کشاورزی است.

وی افزود: تشکیل این صندوق ها جزء سند افتخار مدیران شرکت مادر تخصصی و ما نوشته خواهد شد و به عنوان بزرگترین خشت و بنای توسعه بخش کشاورزی استان های کشور خواهد بود.

هادربادی تصریح کرد: تخصص بنده توسعه روستایی است و به این صندوق ها اعتقاد قلبی دارم و من به صندوق ها به صورت اعتقادی نگاه می کنم. من تشکیل این صندوق ها را فراتر از یک کار اداری می دانم.

به گفته وی، استان خراسان جنوبی علیرغم اینکه  1300 کیلومتر تا پایتخت فاصله دارد ولی از لحاظ کشاورزی دارای بهترین زمین های کشاورزی است و استعدادهای بالقوه ای در استان نهفته است که انشا ا… با همکاری شرکت مادر و پیگیری استان در راستای تاسیس صندوقهای غیر دولتی در سایر شهرستانهای استان  باعث رشد و شکوفایی کشاورزی استان باشیم. که به این لحاظ سومین استان کشور خواهیم بود که در آن صندوق های شهرستانی تشکیل می شود چرا که یکی از مهم ترین کارهای دوران مدیریت بنده تشکیل این صندوق ها بوده است. 

بیشتر بدانید
۲۱ خرداد ۱۳۹۲

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در نشست خبری که به مناسبت هفته جهاد کشاورزی برگزار شد، از تاسیس ۷۸ صندوق غیردولتی حمایت از سال ۸۳ تاکنون خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۹۲ تاکنون ۶ صندوق غیردولتی در شهرستان‌های کشور با سرمایه‌ای معادل ۶۸ میلیارد و ۱۹۴ میلیون و ۵۰ هزار ریال با ۱۱۷۲ تشکل و فرد حقیقی تاسیس شده است.

به گزارش روابط عمومی‌ و امور بین‌الملل شرکت مادر تخصصی؛ سید عبدالکریم رضوی اردکانی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با بیان اینکه سرمایه اولیه ۷۸ صندوق در حدود۸۰۷   میلیارد و ۳۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال بوده، گفت: هم اکنون سرمایه فعلی صندوق‌ها ۴ هزار و ۵۵۴ میلیارد و ۲۷۲ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال است. از این ۷۸ صندوق، ۳۱ صندوق استانی، ۱ صندوق منطقه ای، ۶ صندوق تخصصی و ملی،  ۳۱ صندوق شهرستانی و ۱۰ صندوق زنان است.

وی افزود: تاکنون ۱۴ هزار و ۲۳۳ فرد حقیقی و ۱۳۱۱ تشکل عضو صندوق‌های غیردولتی حمایت از بخش کشاورزی هستند که در این صندوق‌ها دو هزار و ۴۰۸ میلیارد و ۲۷۰ میلیون و ۵۰ هزار ریال بخش خصوصی و دو هزار و ۱۴۶ میلیارد و دو میلیون و ۸۷۰ هزار ریال هم دولت تاکنون در آنها سرمایه‌گذاری کرده اند.

رضوی تصریح کرد: مجموع تسهیلات پرداختی به صندوق‌ها اعضا در سال گذشته(۹۱) در حدود ۶ هزار و۷۱۵ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۴ هزار و۶۸۵ میلیارد ریال آن از محل منابع داخلی، ۸۸۷ میلیارد ریال از محل اعتبارات بانکی و ۸۲۵ میلیارد ریال آن از تسهیلات شرکت مادر تخصصی و ۳۱۸ میلیارد ریال آن از سایر منابع تامین مالی شده است.

وی درباره وضعیت قرارداد عاملیت ۱۳۹۰ صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون از ۹ هزار و ۷۰۴ طرح ارجاعی از سوی ستاد اجرایی استان‌ها به مبلغ ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال اعتبار، از تعداد ۵ هزار و ۷۱۶ طرح به مبلغ ۱۰ هزار و ۱۲۷ میلیارد ریال اعتبار و بررسی ۳ هزار و ۴۷۶ طرح در کارگروه اعتباری مشترک به مبلغ ۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال مصوب شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همچنین درباره عملکرد صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در عاملیت اعتبارات صندوق توسعه ملی در سال ۹۱ گفت: اعتبار قرارداد عاملیت ۵ هزار میلیارد ریال بوده که تاکنون برای ۱۲۶ طرح به ارزش بیش از دو هزار و ۶۸۹ میلیارد ریال اخذ مسدودی شده است.

رضوی اردکانی تصریح کرد: از مجموع حدود ۸۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار دریافتی صندوق‌های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از محل اعتبارات آبیاری تحت فشار سال‌های ۹۱-۱۳۸۷ حدود۷۷۶۰ میلیارد ریال معادل ۹۵ درصد اعتبار مزبور برای اجرای ۳۸۲ هزار هکتار طرح آبیاری به بهره‌برداران پرداخت شده که۲۵۸ هزار هکتار از آن به طور کامل اجرا شده و۱۲۴هزار هکتار نیز در دست اجراست.

وی اظهار داشت: همچنین اعتبار سال ۱۳۹۱  مبلغ حدود ۸۸ میلیارد ریال بود که حدود ۸۸% اعتبار به بهره‌برداران پرداخت شده و مابقی در حال  پرداخت است.

به گفته رضوی، آنچه که حائز اهمیت ویژه است رشد بسیار خوب میزان اعتبار موضوعه نسبت به سال‌های گذشته است، به نحوی که اعتبار  سال ۹۰ در حدود ۴ برابر رشد نسبت به مجموع اعتبارات سه سال  قبل از آن داشته و به تبع آن میزان عملکرد یعنی پرداخت اعتبار به بهره‌برداران نیز معادل ۷/۳برابر رشد نسبت به مجموع سه سال قبل از ۹۰ داشته است.

وی درباره اعتبار هدفمندی یارانه‌های سوخت مرغداری‌ها، گاوداری‌ها وکشاورزی حفاظتی نیز گفت: از مجموع ۵۷۰ میلیارد ریال اعتبار دریافتی صندوق‌ها از محل اعتبار هدفمندکردن یارانه‌های سوخت بخش کشاورزی حدود ۱۰۰ درصد اعتبار برای اجرای طرح‌های هدفمندی یارانه‌های سوخت مرغداری‌ها، گاوداری‌ها و کشاورزی حفاظتی از طریق صندوق‌های استانی وصندوق طیور به۶۸۸۲ بهره‌بردار پرداخت شده است که بیشترین میزان عملکرد با پرداخت ۳۸۲ میلیارد ریال به تعداد۲۳۱۱ بهره‌بردار مربوط به هدفمندی سوخت مرغداری‌ها و کمترین عملکرد با پرداخت حدود۴۶میلیارد ریال به تعداد۷۸۴بهره‌بردار مربوط به طرح هدفمندی سوخت گاوداری‌هاست.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی افزود: در پایان سال ۹۱  حدود ۱۵۰میلیارد ریال برای صندوق تخصصی زنبورداری دریافت شده که در نخستین فرصت به سرمایه صندوق مزبور اضافه خواهد شد.

رضوی درباره عملکرد جذب اعتبار مکانیزاسیون سال ۹۰ نیز گفت: از مجموع ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار دریافتی صندوق‌ها از جذب اعتبار مکانیزاسیون سال ۹۰حدود ۸۰% اعتبارات یعنی مبلغ ۱۶۵ میلیارد ریال به صورت بلاعوض به بهره‌برداران پرداخت شده است .

وی افزود: از بدو تاسیس شرکت مادر تخصصی در بخش جذب اعتبار موضوع ماده ۱۲ قانون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها جمعا ۸۰۰ ملک به ارزش حدود ۲۳۰۰ میلیارد ریال مجوز فروش دریافت کردند و از این تعداد ۳۰۲ ملک به ارزش حدود ۸۳۰ میلیارد ریال به فروش رسانده و به خزانه واریز کردند. خزانه نیز حدود ۵۸۰ میلیارد ریال از طریق وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت پرداخت کرده که عینا به مصرف تشکیل افزایش سرمایه صندوق‌های غیردولتی رسیده است.

رضوی در پایان یادآور شد: این شرکت در جهت توجه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی به برنامه‌مداری در زمینه تهیه و تدوین برنامه و بودجه سالانه حدود ۷۰ صندوق غیردولتی را فراهم کرده و در این راستا هماهنگی بسیار مناسبی فیمابین صندوق‌ها و شرکت مادر ایجاد شده است. 

بیشتر بدانید
۱۹ خرداد ۱۳۹۲