صندوق های غیر دولتی / صندوق های استانی / صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر


1386/11/6
1386/11/6
6755
20
سرمايه اوليه: 2353

اطلاعات صندوق
نام و نام خانوادگی سمت نام تشكل درصد سهام تلفن توضیحات
ماندني زنگويي مدير عامل
شاپور رضائی رئيس هیئت مدیره نماينده شركت مادرتخصصی 48
نادر خدادادي عضو شركت شيره گيري خرما گروه 894
سردار نريماني عضو اتحادیه دامداران استان
محمد قدسی نايب رئيس شرکت سپهر میگو آبزی
مجید شریعت زاده عضو اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان بوشهر
سیداسداله موسوی بازرس اتحادیه تعاونی روستایی استان
اطلاعات تماس
بوشهر، خیابان ورزش، خیابان شهید شهریاری، روبروی دبستان سعادت، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان بوشهر کد پستی: 7515639150
077-33350580
077-33350580
اینفوگرافیک