آدرس: تهران – خیابان توحید -خیابان پرچم پلاک ۵۱
کد پستی: ۱۴۵۷۸۶۶۹۷۱

پست الکترونیک: Info@sfida.ir

تلفن :۴۵-۶۶۹۰۷۱۴۳-۰۲۱
نمابر: ۶۶۹۰۷۱۴۶-۰۲۱
صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۱۶۵۴

عنوان مسئولیت نام و نام خانوادگی شماره تماس فرم تماس
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حسین مهدی دوست ۶۶۹۰۷۱۴۳-۴۵

داخلی ۵۱۲

فرم ارتباط با مدیرعامل
عضو هیئت مدیره علی درجانی
عضو هیئت مدیره جمال مدرسی
عضو هیئت مدیره ابوالقاسم شمس
عضو هیئت مدیره حمیدرضا رشمئی ۶۶۹۲۰۰۳۸

۶۶۹۰۷۱۵۲

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع عادل محبوبیان ۶۶۹۰۷۱۵۶

۶۶۹۰۵۱۹۹

مدیر امور نمایندگان و مجامع سیامک جلیلوند ۶۶۹۰۵۱۹۵
مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات احمد ابراهیمی ۶۶۹۰۷۱۴۷-۷۸
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی محمدرضا بیگلر بیگی ۶۶۹۰۷۰۵۰
مدیر امور مالی و اعتبارات جلال خطیر
مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری قربان میربگ ۶۶۹۰۵۱۹۶-۹۷
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل حسین شاهباز ۶۶۹۰۷۱۴۳-۴۵

داخلی ۶۴۰