آدرس: تهران – خیابان توحید -خیابان پرچم پلاک ۵۱
کد پستی: ۱۴۵۷۸۶۶۹۷۱

پست الکترونیک: Info@sfida.ir

تلفن :۶۶۹۰۷۱۴۳-۰۲۱ و ۶۶۹۰۷۱۴۵-۰۲۱
نمابر: ۶۶۹۰۷۱۴۶-۰۲۱
صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۱۶۵۴

عنوان مسئولیت نام و نام خانوادگی شماره تماس فرم تماس
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل حسین مهدی دوست ۶۶۹۰۵۲۰۰ فرم ارتباط با مدیرعامل
عضو هیئت مدیره علی درجانی
عضو هیئت مدیره جلال مدرسی
عضو هیئت مدیره ابوالقاسم شمس
عضو هیئت مدیره حمیدرضا رشمئی
مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع عادل محبوبیان ۶۶۹۰۷۱۵۶
مدیر امور نمایندگان و مجامع سیامک جلیلوند ۶۶۹۰۵۱۹۵
مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات احمد ابراهیمی ۶۶۹۰۷۱۴۷
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی حمید بطائی ۶۶۹۰۷۱۵۰
مدیر امور مالی و اعتبارات جلال خطیر ۶۶۹۲۰۰۳۸
مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری سید علی میران جدی ۶۶۹۰۵۱۹۷
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل حسین شاهباز ۶۶۹۰۷۱۴۳-۴۵

داخلی ۶۴۰