آدرس: تهران – خیابان توحید -خیابان پرچم پلاک ۵۱
کد پستی: ۱۴۵۷۸۶۶۹۷۱

پست الکترونیک: Info@sfida.ir

تلفن :۶۶۹۰۷۱۴۳-۰۲۱ و ۶۶۹۰۷۱۴۵-۰۲۱
نمابر: ۶۶۹۰۷۱۴۶-۰۲۱
صندوق پستی : ۱۵۸۷۵-۱۶۵۴

عنوان مسئولیت نام و نام خانوادگی شماره تماس فرم تماس
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل عوض علیزاده مقدم ۶۶۹۰۵۲۰۰ فرم ارتباط با مدیرعامل
اعضای هیئت مدیره ابوالقاسم شمس

حمیدرضا رشمئی

اعضای هیئت مدیره علی درجانی

جلال مدرسی

مدیر حسابرسی داخلی مجید غلامی ۶۶۹۰۷۱۴۳-۴۵

داخلی ۱۰۶ و ۴۱۰

مدیر برنامه ریزی و تجهیز منابع عادل محبوبیان ۶۶۹۰۷۱۵۶
مدیر امور نمایندگان و مجامع سیامک جلیلوند ۶۶۹۰۵۱۹۵
مدیر توسعه سرمایه گذاری و تسهیلات احمد ابراهیمی ۶۶۹۰۷۱۴۷
مدیر منابع انسانی و پشتیبانی حمید بطائی ۶۶۹۰۷۱۵۰
مدیر امور مالی و اعتبارات جلال خطیر ۶۶۹۲۰۰۳۸
مدیر توسعه عملیات و بهبود بهره وری سید علی میران جدی ۶۶۹۰۵۱۹۷
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل حسین شاهباز ۶۶۹۰۷۱۴۳-۴۵

داخلی ۶۴۰