چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ www.sfida.ir

گردهمایی سراسری شرکت مادر تخصصی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی منطقه ۴ کشور


گردهمایی سراسری شرکت مادر تخصصی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی منطقه ۴ کشور (کردستان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی، لرستان و همدان) با رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مسایل صندوق ها (فعالیتهای بازگانی، زنجیره های ارزش، کشاورزی قراردادی، افزایش سرمایه و سایر موارد) برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان کردستان، گردهمایی سراسری شرکت مادر تخصصی و صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی منطقه ۴ کشور (کردستان، کرمانشاه، ایلام، مرکزی، لرستان و همدان) با حضور اسکندی رییس سازمان جهاد کشاورزی، مهدی دوست رییس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی، باختر معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی و رئیس هیت مدیره صندوق استان، ژاله مدیر کل امور زنان استانداری و رییس هیئت مدیره صندوق زنان استان، مدیران صندوق های منطقه ۴ کشور به میزبانی صندوق استان کردستان، 1402/03/03 به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص مسائل صندوق ها (فعالیتهای بازگانی، زنجیره های ارزش، کشاورزی قراردادی، افزایش سرمایه و سایر موارد) برگزار گردید. لازم به ذکر است که در 1402/03/02 پنج کار گروه تخصصی (کارگروه شماره یک: آئین نامه ها و دستورالعمل ها، کارگروه شماره 2: زنجیره تولید، کارگروه شماره 3:کارگروه بازرگانی، کارگروه 4: سرمایه گذاری و تسهیلات و کارگروه 5: پایانه های صادراتی و امور حقوقی) جهت بحث و بررسی موارد مذکور و جمع بندی و ارائه آن در جلسه 1402/03/03 تشکیل شده بود.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.