چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ www.sfida.ir

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان


مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان روز سه شنبه مورخ 1402/03/09 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان برگزار می گردد.
به اطلاع کلیه سهامداران صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان می رساند که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مذکور ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1402/03/09 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان برگزار می گردد. بدینوسیله از کلیه سهامداران و نمایندگان قانونی صاحبان سهام دعوت بعمل می آید تا با دردست داشتن معرفی نامه از تشکل خود و افراد حقیقی با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر در روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور بهم رسانند.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.