چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ www.sfida.ir

دومین جلسه با موضوع تبصره ۳ ماده ۳۱ قانون احکام دائم کشور در سال جاری


جلسه با موضوع تبصره 3 ماده 31 قانون احکام دائم کشور با حضور برنامه ریزی و امور اقتصادی استان کرمان و سایر کارشناسان مرتبط در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تشکیل گردید.
درتاریخ 1402/2/19 بنا به دعوت قبلی، دومین جلسه با موضوع تبصره 3 ماده 31 قانون احکام دائم کشور با حضور علی جاویدی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی (رئیس هیئت مدیره صندوق)، جاوید نیا دبیر کارگروه بخش کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، رضا بمانی مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و سایر کارشناسان مرتبط در سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه مدیرعامل صندوق گزارشی از وضعیت فعلی سرمایه به مبلغ (1.143.337.840.000 ریال) و میران سهم بخش دولتی مبلغ (507.153.070.000 ریال) و میزان سهم بخش خصوصی مبلغ (636.184.770.000 ریال) و فعالیتهای انجام شده ودردست اقدام خدمت حاضرین درجلسه ارائه نمود. در ادامه جاویدی با عنایت به تبصره 3 ماده 31 قانون احکام دائم کشور خواستار تخصیص اعتبار جهت افزایش سرمایه (سهم بخش دولتی) در صندوق شد و در ادامه پس از اظهارات دبیر کارگروه بخش کشاورزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مقرر گردید: 1- در سال 1402 ضمن هماهنگی لازم بین سازمان مدیریت برنامه ریزی و سازمان جهاد کشاورزی استان و پیرو جلسه مورخ 1402/1/8 و با توجه به ظرفیت صندوق کرمان، حداقل مبلغ 400 میلیارد ریال جهت افزایش سهم دولت در افزایش سرمایه  صندوق تخصیص نمایند. 2-مقرر شد صندوق نسبت به تفکیک سهم شهرستان های استان با توجه به سرمایه فعلی شهرستان ها در صندوق اقدام نماید.  


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.