چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ www.sfida.ir

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی


نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی از سوی رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ سیامک جلیلوند به عنوان نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه دامپروری و تولیدات دامی از سوی حسین مهدی دوست، رئیس هیئت‌ مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی، 6 اردیبهشت 1402 منصوب شد. رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه و همچنین اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكل ها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاست ها و برنامه های شرکت مادر تخصصی به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه دامپروری و تولیدات دامی، تاکید حسین مهدی دوست در حکم ایشان است. روابط عمومی شرکت مادر تخصصی نیز برای سیامک جلیلوند آرزوی موفقیت دارد.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.