چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ www.sfida.ir

حمایت مجلس شورای اسلامی از صندوق های حمایت از بخش کشاورزی


رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه، حمایت جدی از صندوق های حمایت از بخش کشاورزی خواهیم کرد.
به نقل از ماهنامه کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته برزگر؛ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال 1402 و برنامه هفتم توسعه، حمایت جدی از صندوق های حمایت از بخش کشاورزی خواهیم کرد. در نشستی که بین محمدجواد عسکری و حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی برگزار شد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد در راستای توسعه بخش کشاورزی، باید از صندوق های حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی حمایت کنیم. وی افزود حمایت از این صندوق ها سیاست نظام جمهوری اسلامی و دولت مردمی سیزدهم است. عسکری تصریح کرد در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی ر.یکرد این است که مسیر را برای به تحقق بخشی به ظرفیت های موجود، هموار کنیم. ایشان ادامه داد با توجه به اهمیت امنیت غذایی باید از تمام ظرفیت های صندوق ها استفاده کنیم.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.