چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ www.sfida.ir

چهارمین شورای هفتگی مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوق های حمایت از بخش کشاورزی استانها و مدیران عامل صندوق های استانی


جهارمین وبینار شورای هفتگی مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوق های حمایت از بخش کشاورزی استان ها و مدیران عامل صندوق های مذکور با محوریت توسعه فعالیت های صندوق ها در 30 آبان 1401 برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مادر تخصصی؛ شورای هفتگی مدیران شرکت مادر تخصصی، نمایندگان دولت در صندوق های حمایت از بخش  کشاورزی استان ها و  مدیران عامل صندوق های مذکور با محوریت رفع موانع توسعه فعالیت های صندوق ها در 30 آبان 1401 بصورت برخط برگزار گردید. در این جلسه به مشکل تامین منابع مالی بالاخص سهم دولت برای افزایش سرمایه صندوق ها ناکید شد و مسئولان استانی آمادگی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صندوق های حمایت از بخش کشاورزی را اعلام کردند. ایشان تاکید داشتند که اگر دولت سهم خود را تامین کند بخش خصوصی بسیار مشتاق برای سرمایه گذاری و افزایش سرمایه هستند. حسین مهدی دوست، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی، ضمن ارائه توضیحات مبنی بر پیگیری برای جذب منابع مالی سهم دولت، اظهار داشت که باید نگاه به نوع استفاده از منابع صندوق ها و ایجاد درامد تغییر پیدا کند. در انتها ایشان خواست که در هرجلسه از این مجموعه نشستها، یکی از صندوق های استانی، برنامه ها و فعالیتهای صندوق خود را برای سایرین ارائه کند تا سایر استانها از نجارب آنها استفاده نمایند. از صندوق آذربایجان شرقی خواسته شد تا تجارب استان را در زمینه راه اندازی شرکت پروژه سیب برای سایر استان ها ارائه نماید.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.