چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ www.sfida.ir

نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان مازندران


حسین نگهدار، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان مازندران از سوی رئیس هیئت‌ مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 18 مهر 1401 منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی؛ به پیشنهاد رياست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، حسین نگهدار، نماینده جدید شرکت مادر تخصصی در هیئت‌ مدیره صندوق استان مازندران از سوی جانعلی بهزاد نسب، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در 18 مهر 1401 منصوب شد. در حکم ایشان تاکید شده ضمن رعايت مفاد اساسنامه صندوق، قانون تجارت و ساير قوانین و مقررات مربوطه، اهتمام لازم برای تقويت و توسعه تشكلها و بهره برداران حقیقی در راستای اهداف، سیاستها و برنامه های شرکت مادر تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به منظور ارتقای وضعیت کمی و کیفی فعالیت صندوق و رسیدن آن به جايگاه شايسته در توسعه بخش کشاورزی استان، اقدامات لازم بعمل آید. همچنین روابط عمومی شرکت مادر تخصصی برای ایشان آرزوی موفقیت دارد.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.