چاپ مطلب
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ www.sfida.ir

تامین نقدینگی اولیه اجرای بیش از ۴۵ پروژه دولتی توسط صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان که توسط سهامداران زیر مجموعه صندوق اجرا گردیده است


معاون برنامه ریزی توسعه مدیریت و منابع اداره کل و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان گفت:صندوق حمایت ازتوسعه منابع طبیعی برای انجام پروژه های دولتی در بخش های آبخیزداری، جنگل، مرتع، بیابان، بهره برداری بیش از 45 پروژه را مورد حمایت قرار دادند. اسحق مدبر افزود:برای انجام این پروژه ها صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان هرمزگان بیش از60 میلیارد ریال تسهیلات به سهامداران زیرمجموعه خودکه در اجرای فعالیت ها و پروژه های بخش منابع طبیعی نقش دارند، تسهیلات پرداخت کرده است. وی افزود:باتوجه به کمبود نقدینگی و غیر نقد بودن منابع اعتباری در این بخش جهت انجام پروژه ها و طرح ها این صندوق امکان همکاری در جهت تامین نقدینگی اولیه را به سهامداران و تشکل های زیر مجموعه خود را دارد.


© کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به " شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی" میباشد.